11. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng trong huấn luyện các môn quân sự ở Trường Sĩ quan Chính trị hiện nay

11. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng trong huấn luyện các môn quân sự ở Trường Sĩ quan Chính trị hiện nay

 23:00 07/07/2019

Tóm tắt: Trong lĩnh vực huấn luyện quân sự việc ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp trong mô phỏng các hình thức tác chiến sát với thực tiễn chiến đấu sẽ giúp người học viên quan sát trực quan, sinh động, dễ lĩnh hội kiến thức. Ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang là nội dung quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả của nhiệm vụ giảng dạy, huấn luyện các môn quân sự ở Trường Sĩ quan Chính trị hiện nay.
Từ khóa: Công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng, huấn luyện các môn quân sự, Trường Sĩ quan Chính trị.

2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA HỌC VIÊN ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRƯỚC ẢNH HƯỞNG CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ HIỆN NAY

2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA HỌC VIÊN ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRƯỚC ẢNH HƯỞNG CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ HIỆN NAY

 20:44 18/12/2017

Tóm tắt: Trước những thay đổi to lớn của điều kiện kinh tế, chính trị xã hội như hiện nay, quá trình xây dựng đạo đức cách mạng của học viên đào tạo giáo viên khoa học xã hội và nhân văn ở Trường Sĩ quan Chính trị hiện nay luôn có sự vận động, biến đổi, phát triển không ngừng. Từ đó, việc xem xét, đánh giá đúng những ảnh hưởng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa xây dựng đạo đức cách mạng của học viên đào tạo giáo viên khoa học xã hội và nhân văn ở Trường Sĩ quan Chính trị hiện nay là vấn đề khó khăn. Để làm được điều đó cần phải có quan điểm toàn diện nhìn nhận nguyên nhân, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp phù hợp.
Từ khóa: Giải pháp, xây dựng đạo đức cách mạng, học viên đào tạo giáo viên khoa học xã hội và nhân văn, Trường Sĩ quan Chính trị.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây