16. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ  Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI  ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI

16. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI

 11:07 23/06/2019

Tóm tắt: Nhu cầu xã hội là một dạng đơn đặt hàng của thị trường lao động đòi hỏi các cơ sở giáo dục phải đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo nhằm làm cho sản phẩm đào tạo thỏa mãn nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp. Bài viết chỉ ra những đặc trưng cơ bản của nhu cầu của xã hội về đào tạo nghề ở các trường trung cấp ngành Giao thông vận tải.
Từ khóa: Nhu cầu xã hội, trường trung cấp, giao thông vận tải, doanh nghiệp.

03. Các yếu tố tác động đến quản lí phát triển năng lực sư phạm cho giáo viên ở các trường trung cấp trong bối cảnh hiện nay

03. Các yếu tố tác động đến quản lí phát triển năng lực sư phạm cho giáo viên ở các trường trung cấp trong bối cảnh hiện nay

 09:40 07/05/2019

Tóm tắt: Phát triển năng lực sư phạm và quản lí phát triển năng lực sư phạm của giáo viên đang là vấn đề cấp thiết và là mối quan tâm hàng đầu của các cơ sở giáo dục nói chung và của các trường trung cấp nói riêng. Để khắc phục tối đa những cản trở khó khăn, đồng thời tận dụng được cơ hội, phát huy được những lợi thế, bài viết nghiên cứu các yếu tố tác động đến quản lí phát triển năng lực sư phạm cho giáo viên ở các trường trung cấp nhằm phát triển toàn diện người giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện của giáo dục, phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập, hợp tác quốc tế hiện nay.
Từ khóa: phát triển năng lực sư phạm, quản lí phát triển năng lực sư phạm, trường trung cấp.

13. Một số giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn đội  ngũ giáo viên các trường trung cấp hiện nay

13. Một số giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên các trường trung cấp hiện nay

 15:27 27/02/2017

Bài báo trình bày năm biện pháp cơ bản góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên các trường trung cấp hiện nay: xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, thống nhất, có kỉ cương, tình thương, trách nhiệm; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí, ...; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng kế hoạch; đổi mới công tác bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ giáo viên; phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tham gia xây dựng đội ngũ giáo viên).

2. Về việc xây dựng mô hình trường trung cấp chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội

2. Về việc xây dựng mô hình trường trung cấp chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội

 16:07 17/02/2017

Bài báo giới thiệu về mô hình trường trung cấp chuyên nghiệp với các thành tố chủ yếu: nội dung đào tạo, phương pháp đào tạo, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên đáp ứng nhu cầu xã hội.

20. Tăng cường hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên các trường trung cấp

20. Tăng cường hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên các trường trung cấp

 02:48 15/07/2016

Bài báo trình bày về thực tiễn hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên ở các trường trung cấp; một số nội dung cần tập trung để nâng cao chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên này: xây dựng kế hoạch bồi dưỡng; đổi mới phương thức tổ chức hoạt động bồi dưỡng; tổ chức, chỉ đạo hoạt động tự bồi dưỡng; huy động các nguồn lực đảm bảo quản lí chất lượng hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động bồi dưỡng.

21. Tăng cường công tác quản lí quy trình đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung cấp hiện nay

21. Tăng cường công tác quản lí quy trình đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung cấp hiện nay

 20:58 07/07/2016

Bài viết này trình bày các giải pháp chính nhằm nâng cao quá trình đổi mới phương pháp dạy học ở các trường trung cấp hiện nay như: Nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường về vấn đề đổi mới phương pháp dạy học; Tổ chức chỉ đạo thường xuyên các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học trong năm học; Kiểm tra đánh giá các hoạt động đổi mới; Tăng cường xây dựng các tiêu chí cho quá trình đổi mới phương pháp dạy học nhằm góp phần nâng cao quản lí có hiệu quả nề nếp và có chất lượng các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học trong nhà trường.

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Mời quảng cáo
Mời quảng cáo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây