11. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH HƯNG YÊN

11. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH HƯNG YÊN

 16:33 11/12/2020

Tóm tắt: Mục tiêu của nền giáo dục hiện đại là phát triển năng lực và phẩm chất người học, thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh bằng cách sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực trong giáo dục. Để tìm hiểu thực trạng vấn đề này như thế nào trong dạy học Vật lí, chúng tôi đã tiến hành điều tra đối với 23 trường trung học phổ thông tại tỉnh Hưng Yên. Bài viết cung cấp thông tin về quá trình điều tra, từ đó đưa ra giải pháp để có thể tích cực hóa hơn nữa hoạt động học của học sinh trong quá trình học tập nói chung và trong dạy học môn Vật lí nói riêng.
Từ khóa: năng lực, phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học, dạy học Vật lí, trường trung học phổ thông, tỉnh Hưng Yên

6. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM VỚI DI TÍCH LỊCH SỬ  TẠI ĐỊA PHƯƠNG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM  TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1945 Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

6. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM VỚI DI TÍCH LỊCH SỬ TẠI ĐỊA PHƯƠNG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1945 Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 15:38 11/12/2020

Tóm tắt: Hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục trong trường phổ thông, dưới sự tổ chức, hướng dẫn của giáo viên, học sinh được chủ động khám phá, chiếm lĩnh kiến thức, hình thành những phẩm chất tốt đẹp và phát triển năng lực. Đối với môn Lịch sử, hoạt động trải nghiệm với di tích lịch sử tại địa phương đã và đang được vận dụng linh hoạt với các hình thức phong phú góp phần vào công cuộc đổi mới giáo dục theo định hướng phát triển năng lực hiện nay.
Kết quả: Bài viết trình bày một số hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm với di tích lịch sử tại địa phương cho học sinh các trường trung học phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, các năng khiếu, đặc biệt là khả năng nghiên cứu khoa học và định hướng nghề nghiệp tương lai cho học sinh.
Từ khóa: di tích lịch sử địa phương, khu hoạt động trải nghiệm, trường trung học phổ thông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẬN 7,  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

4. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 09:25 05/08/2020

Tóm tắt: Quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh các trường trung học phổ thông Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Trên cơ sở thực trạng của vấn đề nghiên cứu, bài viết đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh các trường trung học phổ thông Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay, bắt kịp với xu thế hội nhập quốc tế của thế hệ trẻ trong tương lai. Sự phối hợp các biện pháp trong mối quan hệ tổng thể sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động này.
Từ khóa: Biện pháp, quản lí, giáo dục hướng nghiệp, trường trung học phổ thông.

03. Thực trạng quản lí tài chính trong các trường trung học phổ thông hiện nay

03. Thực trạng quản lí tài chính trong các trường trung học phổ thông hiện nay

 22:39 04/01/2020

Tóm tắt: Hiện nay, công tác quản lí tài chính trong các trường trung học phổ thông công lập theo hướng tăng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm đã đạt được những kết quả nhất định, song vẫn còn bộc lộ một số hạn chế. Bài viết phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động quản lí tài chính trong các trường trung học phổ thông để dựa vào đó các trường có thể đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lí tài chính, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lí nhà trường nói chung, quản lí tài chính nói riêng, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.
Từ khóa: Thực trạng, quản lí tài chính, hoạt động quản lí tài chính, trường trung học phổ thông.

07. Khắc phục sai lầm trong giải toán xác suất cho học sinh lớp 11 trung học phổ thông

07. Khắc phục sai lầm trong giải toán xác suất cho học sinh lớp 11 trung học phổ thông

 19:58 21/04/2019

Tóm tắt: Bài báo phân tích một số nội dung chính của tính toán xác suất và chỉ ra những khó khăn và sai lầm phổ biến mà học sinh mắc phải khi giải các bài toán xác suất. Đồng thời, bài viết cũng sẽ chỉ ra nguyên nhân chính của những khó khăn và sai lầm này. Dựa vào đó, các tác giả đề xuất một số phương pháp sư phạm nhằm khắc phục những khó khăn và sai lầm phổ biến của học sinh thông qua một số ví dụ minh họa.
Từ khóa: Xác suất, sai lầm, khắc phục, học sinh, trường trung học phổ thông.

01. Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh tại các trường trung học phổ thông huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

01. Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh tại các trường trung học phổ thông huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

 16:53 10/01/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng quản lí các hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh tại các trường trung học phổ thông tại huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả khảo sát là cơ sở thực tiễn để đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh tại các trường trung học phổ thông này.
Từ khóa: quản lí, giáo dục hướng nghiệp, trường trung học phổ thông, huyện Hóc Môn.

10. Một số vấn đề lí luận về quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh tại trường trung học phổ thông

10. Một số vấn đề lí luận về quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh tại trường trung học phổ thông

 10:51 20/09/2018

Tóm tắt: Giáo dục hướng nghiệp là hoạt động không thể thiếu bên cạnh giáo dục tri thức và giáo dục đạo đức cho học sinh trong trường trung học phổ thông. Giáo dục hướng nghiệp giúp học sinh khám phá những tính cách cá nhân, tìm thấy hứng thú ở nghề nghiệp mình sẽ chọn, xác định đúng nghề nghiệp tương lai, có đạo đức với nghề. Vì thế, hiệu trưởng cần quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp một cách khoa học. Bài viết này phân tích các hoạt động trong giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học phổ thông, từ đó phân tích công tác quản lí các hoạt động đó để đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
Từ khóa: quản lí, giáo dục hướng nghiệp, trường trung học phổ thông.

47. Lí luận về quản lí dạy học môn Thể dục ở các trường trung học phổ thông theo tiếp cận năng lực

47. Lí luận về quản lí dạy học môn Thể dục ở các trường trung học phổ thông theo tiếp cận năng lực

 10:02 19/09/2018

Tóm tắt: Nội dung của bài báo đề cập đến một số vấn đề lí luận về tiếp cận năng lực; dạy học môn thể dục ở trường Trung học phổ thông và những vấn đề lí luận về quản lí dạy học môn thể dục ở các trường Trung học phổ thông theo tiếp cận năng lực.
Từ khóa: Dạy học, trường Trung học phổ thông, quản lí dạy học, môn thể dục, tiếp cận năng lực.

03. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí các trường trung học phổ thông tỉnh Cà Mau trong giai đoạn hiện nay

03. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí các trường trung học phổ thông tỉnh Cà Mau trong giai đoạn hiện nay

 15:51 07/09/2017

Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và khảo sát, đánh giá thực trạng của vấn đề nghiên cứu, tác giả đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí các trường THPT tỉnh Cà Mau trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Phát triển, đội ngũ cán bộ quản lí, trường trung học phổ thông, tỉnh Cà Mau.

9. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH  TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN TRUNG TRỰC,  THÀNH PHỐ RẠCH  GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG

9. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN TRUNG TRỰC, THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG

 08:25 23/08/2017

Giáo dục hướng nghiệp giúp học sinh có sự lựa chọn nghề nghiệp đúng hướng, trên cơ sở sở thích, năng lực bản thân, hoàn cảnh gia đình, nhu cầu của thị trường lao động. Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Kết quả nghiên cứu là cơ sở thực tiễn để đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh tại trường, giúp học sinh nhận thức đúng đắn về các ngành nghề trong xã hội, hiểu và lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân và theo nhu cầu của xã hội.

35.	 Sử dụng di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử ở các trường trung học phổ thông tỉnh Thanh Hóa

35. Sử dụng di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử ở các trường trung học phổ thông tỉnh Thanh Hóa

 15:28 19/07/2017

Bài báo đề xuất một số biện pháp sử dụng di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) tại địa phương trong dạy học lịch sử ở các trường THPT ở tỉnh Thanh Hóa.

62. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ QUỐC TẾ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

62. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ QUỐC TẾ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

 09:07 11/07/2017

Giáo dục trong nhà trường luôn hướng tới sự phát triển toàn diện nhân cách cá nhân theo những giá trị giáo dục đã được xác định đối với từng bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân, trong đó sự hòa quyện giữa “Dạy chữ - Dạy người”, “Đức dục và Trí dục” luôn được thực hiện song hành. Qua việc khảo cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh ở một số trường trung học phổ thông trên địa bàn TP. Hà Nội. Bài viết đề cập thực trạng giáo dục giá trị quốc tế cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn TP Hà Nội. Nội dung bài viết là cơ sở giúp các nhà trường đề ra các giải pháp tăng cường giáo dục giá trị quốc tế cho học sinh trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay.

6. Quy hoạch mạng lưới trường trung học phổ thông ngoài công lập thành phố Hà Nội - một vấn đề cấp thiết hiện nay

6. Quy hoạch mạng lưới trường trung học phổ thông ngoài công lập thành phố Hà Nội - một vấn đề cấp thiết hiện nay

 14:56 03/04/2017

Vì áp lực tăng dân số nhanh, cùng với sự dịch chuyển nhân khẩu trong quá trình đô thị hóa, hệ thống trường công lập thành phố Hà Nội không thể đáp ứng được nhu cầu của người học. Để giải quyết vấn đề này, một chuỗi các trường ngoài công lập đã được thành lập và đi vào hoạt động, phần nào đáp ứng được nhu cầu hiện nay.
Dù sao, mạng lưới các trường ngoài công lập vẫn còn thiếu một kế hoạch chung, nên chất lượng và quản lí không hiệu quả. Do đó, phát triển và thực hiện một kế hoạch giáo dục cho mạng lưới các trường ngoài công lập là một nhiệm vụ cấp bách cho chính phủ và các nhà chức trách ngành giáo dục tại Hà Nội.

40. Nâng cao chất lượng giờ dạy văn ở trường trung học phổ thông

40. Nâng cao chất lượng giờ dạy văn ở trường trung học phổ thông

 08:56 31/03/2017

Văn học là một môn nghệ thuật với những đặc điểm riêng biệt. Qua những hình ảnh phong phú và những từ ngữ sống động, nó cung cấp cho người học kiến thức về cuộc sống và điều bí ẩn của tâm hồn con người. Thêm nữa, nó gợi lên một thế giới huyền diệu, ma thuật và đầy màu sắc từ nét đẹp con người trong mỗi người và mỗi vật trong công việc.Từ đó, nó tác động đến tinh thần, cảm xúc và góp phần phát triển nhân cách con người. Do đó, đổi mới phương pháp và nâng cao hiệu quả giảng dạy không chỉ bắt đầu từ các chương trình khung hoặc sự phân bố chương trình, mà còn cần phải bắt đầu từ giảng viên người giảng dạy trực tiếp truyền đạt kiến thức cho người học.

15. Đánh giá thực trạng quản lí hoạt động học tập của học sinh bán trú ở các trường trung học phổ thông huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

15. Đánh giá thực trạng quản lí hoạt động học tập của học sinh bán trú ở các trường trung học phổ thông huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

 18:28 07/02/2017

Tóm tắt: Quản lí nhà trường trung học phổ thông có học sinh bán trú là quản lí một loại hình giáo dục phổ thông đặc thù. Nghiên cứu này đánh giá thực trạng thực trạng quản lí hoạt động học tập của học sinh bán trú ở các trường trung học phổ thông huyện Chiêm hóa, tỉnh Tuyên Quang, từ đó đề xuất 5 giải pháp quản lí hoạt động học tập của học sinh tại các các trường phổ thông trung học nội trú trên địa bàn.
Từ khóa: Trường trung học phổ thông, học sinh bán trú, quản lý, hoạt động học tập.

1. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học phổ thông-yếu tố để phát triển nguồn nhân lực

1. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học phổ thông-yếu tố để phát triển nguồn nhân lực

 16:18 07/01/2017

Bài báo trình bày nội dung phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học phổ thông (số lượng, chất lượng, cơ cấu), thực chất phát triển đội ngũ cán bộ quản lí và vai trò của đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học phổ thông.

5. Một số vấn đề lí luận về quản lí hoạt động tham gia xã hội hóa giáo dục của trường trung học phổ thông Việt Nam

5. Một số vấn đề lí luận về quản lí hoạt động tham gia xã hội hóa giáo dục của trường trung học phổ thông Việt Nam

 16:46 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đưa ra một số khái niệm; cách tiếp cận huy động và quản lí hoạt động tham gia xã hội hóa giáo dục của trường trung học phổ thông; mối quan hệ và nguyên tắc chỉ đạo để huy động các lực lượng xã hội tham gia quản lí hoạt động xã hội hóa giáo dục của trường trung học phổ thông; các tiêu chí và quy trình quản lí hoạt động tham gia xã hội hóa giáo dục của trường trung học phổ thông; hội đồng trường trung học phổ thông.
Từ khóa: quản lí, xã hội hóa giáo dục, trường trung học phổ thông.

9. Thực trạng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trong dạy học môn Công nghệ ở trường trung học phổ thông

9. Thực trạng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trong dạy học môn Công nghệ ở trường trung học phổ thông

 15:13 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết là kết quả thu được của khảo sát thực trạng giáo dục hướng nghiệp trong dạy học môn Công nghệ tại 16 trường trung học phổ thông thuộc vùng Đông Bắc nước ta về việc lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục hướng nghiệp; về thái độ của học sinh đối với các nội dung giáo dục hướng nghiệp; về sử dụng phương pháp giáo dục hướng nghiệp; về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học phục vụ giáo dục hướng nghiệp; về kết quả giáo dục hướng nghiệp trong dạy học môn Công nghệ.
Từ khóa: thực trạng, giáo dục hướng nghiệp, môn Công nghệ, trường trung học phổ thông.

19. Sử dụng văn học dân gian trong dạy học Lịch sử Việt Nam ở trường trung học phổ thông

19. Sử dụng văn học dân gian trong dạy học Lịch sử Việt Nam ở trường trung học phổ thông

 10:38 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày vấn đề sử dụng tài liệu văn học dân gian trong giảng dạy và học tập chương trình Lịch sử Việt Nam ở lớp 10, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông hiện nay
Từ khóa: văn học dân gian, Lịch sử Việt Nam, trường trung học phổ thông.

23. Thực trạng và giải pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông tỉnh Bolikhamxay ( Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào)

23. Thực trạng và giải pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông tỉnh Bolikhamxay ( Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào)

 11:08 24/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày: - Thực trạng đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông tỉnh Bolikhamxay; - Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông tỉnh Bolikhamxay; - Một số giải pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông tỉnh Bolikhamxay như: Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ; Đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; Tăng cường kiểm tra, đánh giá; Thực hiện chính sách khuyến khích lợi ích vật chất, tinh thần.
Từ khoá: phát triển, hiệu trưởng, trường trung học phổ thông, Bolikhamxay.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây