25. ĐỀ XUẤT CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC CA DAO Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

25. ĐỀ XUẤT CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC CA DAO Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

 22:26 22/08/2017

Ca dao là một loại thơ đặc biệt nhưng chương trình dạy học ca dao ở bậc phổ thông chưa làm rõ đặc trưng này. Vì thế, đổi mới chương trình là nhu cầu và nhiệm vụ tất yếu. Chúng tôi đề xuất chương trình dạy học ca dao ở trung học phổ thông theo hướng trải nghiệm sáng tạo nhằm khắc phục những bất cập của chương trình hiện tại. Ở chương trình mới, học sinh được hình thành và phát triển toàn diện về tri thức, năng lực, đạo đức, phẩm chất nhờ sự kết nối linh hoạt, phù hợp giữa lí thuyết - thực tiễn, nhà trường - gia đình - xã hội.

05. Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong dạy học lịch sử địa phương

05. Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong dạy học lịch sử địa phương

 23:18 06/08/2017

Tóm tắt: Qua khái niệm và đặc điểm của kinh nghiệm hoạt động trong việc giảng dạy đổi mới, bài báo đề xuất một số biện pháp áp dụng kinh nghiệm vận dụng sáng tạo trong việc giảng dạy lịch sử địa phương trong chương trình. Qua đó, góp phần thực hiện cải cách cơ bản giáo dục và đào tạo toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy nói chung và lịch sử dạy học các trường trung học phổ thông nói riêng trong giai đoạn hiện nay.
Từ khoá: sáng tạo, trải nghiệm sáng tạo, lịch sử địa phương.

17.Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Lịch sử - tính hiệu quả từ việc thực hiện chương trình nhà trường ở Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành

17.Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Lịch sử - tính hiệu quả từ việc thực hiện chương trình nhà trường ở Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành

 10:33 16/07/2017

Bài viết nghiên cứu về tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong môn Lịch sử ở Trường THSC&THPT Nguyễn Tất Thành theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Kết quả của quá trình nghiên cứu này chỉ rõ tầm quan trọng của đổi mới hình thức và phương pháp dạy học,đồng thời khẳng định tính hiệu quả của phát triển chương trình nhà trường đối với việc nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử trong nhà trường phổ thông.

66.	Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học cơ sở qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo

66. Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học cơ sở qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo

 00:28 14/07/2017

Bài viết trình bày kĩ năng kĩ năng sống, trải nghiệm sáng tạo; vấn đề giáo dục kĩ năng sống qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở; một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học cơ sở.

36.	Rèn luyện kĩ năng tổ chức dạy học trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn giáo dục công dân cho sinh viên khoa Giáo dục chính trị, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

36. Rèn luyện kĩ năng tổ chức dạy học trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn giáo dục công dân cho sinh viên khoa Giáo dục chính trị, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

 22:22 13/07/2017

Bài viết trình bày một số yêu cầu rèn luyện cho sinh viên khoa Giáo dục chính trị, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên khi tổ chức thực hiện hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Giáo dục công dân.

31. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo và vai trò phát triển kĩ năng giao tiếp cho học sinh trung học cơ sở người Tày, Nùng khu vực miền núi phía Bắc

31. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo và vai trò phát triển kĩ năng giao tiếp cho học sinh trung học cơ sở người Tày, Nùng khu vực miền núi phía Bắc

 03:36 13/07/2017

Bài viết trình bày: các hoạt động trải nghiệm sáng tạo có thể tổ chức trong nhà trường nhằm phát triển kĩ năng giao tiếp cho học sinh trung học cơ sở người Tày, Nùng; ý nghĩa giáo dục thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo và hoạt động trải nghiệm sáng tạo với vấn đề phát triển kĩ năng giao tiếp cho học sinh trung học cơ sở người Tày, Nùng.

12. Thiết kế công cụ đánh giá năng lực sáng tạo của học sinh trong quá trình tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường phổ thông

12. Thiết kế công cụ đánh giá năng lực sáng tạo của học sinh trong quá trình tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường phổ thông

 04:02 05/07/2017

Tóm tắt: Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là một trong những đổi mới trong chương trình giáo dục phổ thông mới sau năm 2015. Tuy vậy, ngoài quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo thì đánh giá năng lực sáng tạo của học sinh trong quá trình tham gia các hoạt động này cũng đang được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Bài viết đề xuất phương án đánh giá năng lực sáng tạo của học sinh và kết quả thu được từ thực nghiệm.
Từ khóa: trải nghiệm sáng tạo, đánh giá năng lực, công cụ đánh giá.

06. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh lớp 4 khi đọc hiểu văn bản

06. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh lớp 4 khi đọc hiểu văn bản

 23:29 25/05/2017

Tóm tắt: Một trong những phương pháp dạy học tích cực được áp dụng vào giáo dục tiểu học hiện nay là vận dụng hoạt động trải nghiệm sáng tạo vào dạy học các môn học. Bài viết này đưa ra 5 hoạt động dạy học áp dụng khi dạy Đọc hiểu của học sinh lớp 4, cụ thể là: đọc thầm văn bản; tri nhận kiến thức; xây dựng câu hỏi; đọc suy luận và trò chơi học tập. Những hoạt động dạy học này là tài liệu tham khảo bổ ích cho giáo viên dạy tiếng Việt ở tiểu học.
Từ khóa: Đọc hiểu, trải nghiệm sáng tạo, học sinh lớp 4.

16. Quy trình rèn luyện kĩ năng thiết kế, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo thông qua dạy học môn Khoa học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

16. Quy trình rèn luyện kĩ năng thiết kế, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo thông qua dạy học môn Khoa học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

 06:07 11/05/2017

Tóm tắt: Hoạt động trải nghiệm sáng tạo có vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục góp phần tích cực vào việc hình thành, củng cố năng lực và phẩm chất nhân cách của học sinh. Bài viết đề cập hệ thống kĩ năng cần rèn luyện cho sinh viên về thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Để rèn luyện các kĩ năng trên, chúng tôi đề xuất quy trình rèn luyện kĩ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo thông qua dạy học môn Khoa học cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học.
Từ khóa: hoạt động, trải nghiệm sáng tạo, rèn luyện, kĩ năng, sinh viên.

45. Tổ chức trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong hoạt động ngoại khóa lịch sử ở trường trung học cơ sở

45. Tổ chức trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong hoạt động ngoại khóa lịch sử ở trường trung học cơ sở

 04:09 31/03/2017

Ngày nay, dạy học trải nghiệm thực tiễn được quan tâm bởi các nhà nghiên cứu trong giáo dục, giáo viên và học sinh. Chúng tôi đã nghiên cứu những đặc điểm của những hoạt động trải nghiệm sáng tạo, và kết hợp nét đặc trưng của giảng dạy lịch sử, sau đó thiết kế và tổ chức những hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Bằng cách đó, chúng tôi đã đề xuất cách tổ chức những hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong hoạt động ngoại khóa lịch sử trong trường trung học cơ sở.

80. Trải nghiệm sáng tạo trong dạy học ở trường phổ thông: những bài học kinh nghiệm của giáo dục Hàn Quốc đối với Việt Nam

80. Trải nghiệm sáng tạo trong dạy học ở trường phổ thông: những bài học kinh nghiệm của giáo dục Hàn Quốc đối với Việt Nam

 05:42 13/03/2017

Bài báo trình bày về hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong giáo dục Hàn Quốc (quan niệm, mục tiêu, nội dung, đánh giá) và những kinh nghiệm đối với Việt Nam.

51. Xây dựng hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học phần “Động vật” (Sinh học 7)

51. Xây dựng hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học phần “Động vật” (Sinh học 7)

 23:06 12/03/2017

Bài báo trình bày về hoạt động trải nghiệm sáng tạo; xây dựng hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học; xây dựng và triển khai hoạt động trải nghiệm sáng tạo phần “Động vật” (Sinh học 7).

12. Dạy học ca dao theo hướng trải nghiệm sáng tạo ở trung học phổ thông

12. Dạy học ca dao theo hướng trải nghiệm sáng tạo ở trung học phổ thông

 00:46 17/10/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến một số quan niệm về hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học ca dao ở trung học phổ thông và đưa ra những hình thức trải nghiệm sáng tạo (trải nghiệm đọc ca dao; trải nghiệm nghiên cứu ca dao; trải nghiệm khám phá năng khiếu; trải nghiệm cuộc thi ca dao; trải nghiệm sưu tầm ca dao; trải nghiệm tham quan dã ngoại; trải nghiệm giao lưu cùng chuyên gia ca dao).
Từ khóa: ca dao, trải nghiệm sáng tạo, trung học phổ thông.

16. Thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông qua triển khai trường học kết nối tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và công tác bồi dưỡng giáo viên ở Lào Cai

16. Thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông qua triển khai trường học kết nối tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và công tác bồi dưỡng giáo viên ở Lào Cai

 04:09 03/10/2016

Bài viết trình bày về quan điểm chỉ đạo triển khai trường học kết nối tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và công tác bồi dưỡng giáo viên ở Lào Cai; quá trình triển khai tổ chức thực hiện; một số kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn chỉ đạo triển khai hoạt đồng động và những kiến nghị, đề xuất.

8. Xác định khung lí thuyết cho việc xây dựng các chuyên đề môn học hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

8. Xác định khung lí thuyết cho việc xây dựng các chuyên đề môn học hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

 23:07 28/08/2016

Bài báo trình bày về quan điểm đặc trưng, mục tiêu, nội dung, hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động trải nghiệm sáng tạo; một số định hướng hình thành năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo đối với sinh viên sư phạm.

9. Dạy học trải nghiệm sáng tạo trong đào tạo nghề điện dân dụng cho lao động nông thôn

9. Dạy học trải nghiệm sáng tạo trong đào tạo nghề điện dân dụng cho lao động nông thôn

 23:54 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày tóm lược về quy trình dạy học trải nghiệm; vận dụng quy trình dạy học trải nghiệm vào đào tạo nghề Điện dân dụng cho lao động nông thôn: khảo sát trình độ học vấn, kinh nghiệm của học viên; chia nhóm theo trình độ và xác định những nội dung làm việc cho từng nhóm; tổ chức các nhóm thực hiện hoạt động học tập theo quy trình riêng; các nhóm trình bày kết quả hoạt động; tổng kết, chốt những kiến thức, kĩ năng cần học tập, rèn luyện trong bài/module.
Từ khóa: trải nghiệm sáng tạo, đào tạo nghề, Điện dân dụng, lao động nông thôn.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây