35. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC TÍNH TỰ LẬP CHO TRẺ 3-4 TUỔI  THÔNG QUA CHẾ ĐỘ SINH HOẠT HÀNG NGÀY  Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA

35. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC TÍNH TỰ LẬP CHO TRẺ 3-4 TUỔI THÔNG QUA CHẾ ĐỘ SINH HOẠT HÀNG NGÀY Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA

 05:57 22/05/2020

Tóm tắt: Bài viết làm rõ một số khái niệm về tính tự lập, chế độ sinh hoạt hàng ngày, giáo dục tính tự lập thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày; phân tích thực trạng (nhận thức, nội dung, hình thức, biện pháp) giáo dục tính tự lập cho trẻ 3-4 tuổi ở một số trường mầm non thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Từ khóa: Tính tự lập, giáo dục tính tự lập, trẻ 3-4 tuổi, chế độ sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non.

08. Biện pháp giáo dục tính tự lập cho trẻ 3-4 tuổi thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non

08. Biện pháp giáo dục tính tự lập cho trẻ 3-4 tuổi thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non

 09:57 09/02/2020

Tóm tắt: Bài viết hệ thống hóa cơ sở lí luận qua việc phân tích các khái niệm về tính tự lập, chế độ sinh hoạt hàng ngày, giáo dục tính tự lập thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày; làm rõ những biểu hiện tính tự lập của trẻ 3-4 tuổi; phân tích và làm rõ nội dung của chế độ sinh hoạt hàng ngày, trên cơ sở đó đề xuất 5 biện pháp mang tính khả thi, thực tiễn và phù hợp với đặc điểm của chế độ sinh hoạt hàng ngày nhằm phát huy ưu thế của các hoạt trong chế độ sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ nói chung và giáo dục tính tự lập cho trẻ 3-4 tuổi nói riêng.
Từ khóa: Tính tự lập, giáo dục tính tự lập, trẻ 3-4 tuổi, chế độ sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non, biện pháp giáo dục tính tự lập cho trẻ.

05. Sử dụng chế độ sinh hoạt hàng ngày làm phương tiện giáo dục tính tự lập cho trẻ 3-4 tuổi ở trường mầm non

05. Sử dụng chế độ sinh hoạt hàng ngày làm phương tiện giáo dục tính tự lập cho trẻ 3-4 tuổi ở trường mầm non

 23:50 07/04/2019

Tóm tắt: Bài viết đề cập nội dung, ý nghĩa của chế độ sinh hoạt hàng ngày đối với việc giáo dục tính tự lập cho trẻ. Trên cơ sở đó, đưa ra định hướng việc sử dụng chế độ sinh hoạt hàng ngày làm phương tiện để tổ chức cuộc sống cho trẻ, tạo cơ hội để trẻ được thể hiện nhu cầu, sở thích, được tự tham gia vào các hoạt động hàng ngày phục vụ cho cá nhân, cho tập thể thông qua các hoạt động chơi, học, ăn, ngủ,... góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ nói chung và giáo dục tính tự lập cho trẻ 3-4 tuổi nói riêng.
Từ khóa: Tính tự lập, giáo dục tính tự lập, trẻ 3- 4 tuổi, chế độ sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non, phương tiện, sử dụng chế độ sinh hoạt hàng ngày.

06. Phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi thông qua hoạt động khám phá thế giới thực vật

06. Phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi thông qua hoạt động khám phá thế giới thực vật

 11:26 22/12/2018

Tóm tắt: Hoạt động khám phá môi trường xung quanh nói chung và hoạt động khám phá thế giới thực vật là một trong những con đường hữu hiệu để phát triển vốn từ cho trẻ mầm non, đặc biệt là trẻ 3-4 tuổi. Bài viết tìm hiểu một số khái niệm, đặc điểm phát triển vốn từ, hoạt động khám phá thế giới thực vật và vai trò của nó trong quá trình phát triển vốn từ cho trẻ 3-4 tuổi. Trên cơ sở tìm hiểu thực trạng việc phát triển vốn từ của trẻ 3-4 qua hoạt động khám phá thế giới thực vật ở một số trường mầm non thành phố Thanh Hóa, là cơ sở tin cậy để chúng tôi đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động giáo dục ở trường mầm non.
Từ khóa: Môi trường xung quanh, thế giới thực vật, hoạt động khám phá thế giới thực vật, phát triển vốn từ, trẻ 3-4 tuổi.

11. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VỐN TỪ CHO TRẺ 3-4 TUỔI QUA HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON, THÀNH PHỐ THANH HÓA

11. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VỐN TỪ CHO TRẺ 3-4 TUỔI QUA HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON, THÀNH PHỐ THANH HÓA

 21:25 21/02/2018

Tóm tắt: Khám phá môi trường xung quanh được xem như là phương tiện hữu hiệu nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mầm non. Bài viết trình bày nhận thức của giáo viên về nhiệm vụ phát triển vốn từ, các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển vốn từ của trẻ mầm non; thực trạng sử dụng biện pháp phát triển vốn từ và mức độ phát triển vốn từ của trẻ 3-4 tuổi thông qua hoạt động khám phá môi trường xung quanh, với mong muốn tạo cơ sở thực tiễn tin cậy góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động phát triển vốn từ cho trẻ 3-4 tuổi ở trường Mầm non.
Từ khóa: Khám phá môi trường xung quanh, phát triển vốn từ, trẻ 3-4 tuổi.

16. Tìm hiểu thực trạng biểu hiện tính tự lập của trẻ 3 – 4 tuổi ở trường mầm non hiện nay

16. Tìm hiểu thực trạng biểu hiện tính tự lập của trẻ 3 – 4 tuổi ở trường mầm non hiện nay

 02:52 01/03/2017

Bài báo trình bày một số tiêu chí đánh giá biểu hiện tính tự lập của trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi và thực trạng biểu hiện tính tự lập của trẻ tại một số trường mầm non trên địa bàn Hà Nội trong năm học 2014-2015. Từ đó đưa ra những kiến nghị cụ thể nhằm tổ chức và đưa trẻ vào những tình huống cần thể hiện các hành vi tự lập, tạo điều kiên để trẻ có cơ hội chọn và thực hiện những hành động đúng chuẩn trong các tình huống khác nhau.

4. Tình trạng béo phì của trẻ 3-4 tuổi tại một số trường mầm non thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và đề xuất biện pháp dự phòng

4. Tình trạng béo phì của trẻ 3-4 tuổi tại một số trường mầm non thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và đề xuất biện pháp dự phòng

 21:10 21/08/2016

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về một số chỉ số nhân trắc học liên quan đến tình trạng béo phì của trẻ 3-4 tuổi tại một số trường mầm non thành phố Hạ Long. Tiếp đó, tác giả đề xuất một số biện pháp giảm tỉ lệ béo phì của trẻ trong khu vực nghiên cứu.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây