22. LỰA CHỌN MỘT SỐ ĐỒ CHƠI PHÁT TRIỂN TRI GIÁC NGHE  CHO TRẺ KHIẾM THÍNH MẦM NON

22. LỰA CHỌN MỘT SỐ ĐỒ CHƠI PHÁT TRIỂN TRI GIÁC NGHE CHO TRẺ KHIẾM THÍNH MẦM NON

 10:55 11/04/2019

Tóm tắt: Bài viết đề cập các khái niệm cơ bản liên quan đến trẻ khiếm thính và các tiêu chí lựa chọn đồ chơi cho trẻ khiếm thính, đồng thời giới thiệu danh mục đồ chơi phát triển tri giác nghe cho trẻ khiếm thính trong các trường chuyên biệt dạy trẻ khiếm thính tại Thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất danh mục đồ chơi phát triển tri giác nghe cho trẻ khiếm thính.
Từ khóa: Đồ chơi, trẻ khiếm thính, tri giác nghe, phát triển tri giác nghe.

32. NGÔN NGỮ BIỂU CẢM - PHƯƠNG TIỆN GIAO TIẾP HIỆU QUẢ  CỦA TRẺ KHIẾM THÍNH

32. NGÔN NGỮ BIỂU CẢM - PHƯƠNG TIỆN GIAO TIẾP HIỆU QUẢ CỦA TRẺ KHIẾM THÍNH

 15:48 06/12/2017

Tóm tắt: Giao tiếp là một nhu cầu không thể thiếu và luôn gắn chặt với hoạt động của con người nói chung và với trẻ khiếm thính nói riêng. Do bị hạn chế về khả năng nghe nên khi giao tiếp với mọi người, trẻ khiếm thính thường sử dụng những thao tác, chuyển động của từng bộ phận cơ thể bao gồm các cử chỉ, sự biểu lộ trên khuôn mặt, sự thể hiện qua ánh mắt, nụ cười, hành động của bàn tay, giọng điệu, điệu bộ cơ thể… để tạo nên hiệu quả của việc giao tiếp. Bài viết đi sâu làm sáng tỏ khái niệm ngôn ngữ biểu cảm, đặc điểm sử dụng ngôn ngữ biểu cảm khi giao tiếp của trẻ khiếm thính trên cơ cở đó đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển ngôn ngữ và thỏa mãn nhu cầu giao tiếp cho trẻ khiếm thính.
Từ khóa: Giao tiếp, ngôn ngữ, ngôn ngữ biểu cảm, trẻ khiếm thính.

16. PHÁT TRIỂN CẢM GIÁC, TRI GIÁC ÂM THANH CHO TRẺ MẦM NON KHIẾM THÍNH QUA TRÒ CHƠI

16. PHÁT TRIỂN CẢM GIÁC, TRI GIÁC ÂM THANH CHO TRẺ MẦM NON KHIẾM THÍNH QUA TRÒ CHƠI

 15:04 06/12/2017

Tóm tắt: Trẻ khiếm thính gặp rất nhiều trở ngại, khó khăn khi phát triển các quá trình nhận thức, đặc biệt là phát triển quá trình cảm giác và tri giác âm thanh. Được tham gia tích cực vào các trò chơi là cách tự nhiên nhất giúp trẻ phát triển khả năng nhận thức thế giới cũng như phát triển các quá trình nhận thức của bản thân. Bài viết trình bày một số đặc điểm tâm lí của trẻ khiếm thính, đi sâu nghiên cứu đặc điểm phát triển cảm giác và tri giác âm thanh của trẻ khiếm thính, trên cơ sở đó thiết kế một số trò chơi nhằm phát triển cảm giác và tri giác âm thanh cho trẻ khiếm thính.
Từ khóa: Trẻ khiếm thính, tri giác âm thanh, trò chơi.

5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  CHO TRẺ KHIẾM THÍNH

5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHO TRẺ KHIẾM THÍNH

 14:51 06/12/2017

Tóm tắt: Bài viết trình bày một số giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục cho trẻ khiếm thính nhằm đảm bảo trẻ khiếm thính học thành công ở xã hội nói chung, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương nói riêng, đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong thực tiễn đổi mới giáo dục hiện nay.
Từ khóa: Trẻ khiếm thính, biện pháp, nâng cao, chất lượng giáo dục, cho trẻ khiếm thính, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

2. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THÍNH  TẠI TRƯỜNG TRẺ EM KHUYẾT TẬT HUYỆN GIAO THỦY

2. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THÍNH TẠI TRƯỜNG TRẺ EM KHUYẾT TẬT HUYỆN GIAO THỦY

 14:51 06/12/2017

Tóm tắt: Trường trẻ em khuyết tật huyện Giao Thủy là Trường chuyên biệt duy nhất nằm trong hệ thống giáo dục tiểu học của tỉnh Nam Định, dạy văn hóa và hướng nghiệp dạy nghề cho trẻ khuyết tật. Bài viết tập trung nghiên cứu thực trạng và đề xuất biện pháp giáo dục trẻ khiếm thính tại Trường trẻ em khuyết tật huyện Giao Thủy để phản ánh một bức tranh đầy đủ, sinh động về giáo dục dạy học trong nhà trường.
Từ khóa: trẻ khiếm thính, thực trạng, biện pháp.

3. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC GIÁO DỤC HÒA NHẬP  CHO TRẺ KHIẾM THÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

3. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC GIÁO DỤC HÒA NHẬP CHO TRẺ KHIẾM THÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

 14:51 06/12/2017

Tóm tắt: Giáo dục hòa nhập cho trẻ khiếm thính không chỉ đơn giản là đưa trẻ khiếm thính vào trong một chương trình giáo dục chung với trẻ bình thường mà là cả một quá trình chăm sóc, hỗ trợ đặc biệt. Khi những nhu cầu đặc biệt của trẻ khiếm thính được phát hiện và có các giải pháp tích cực, đáp ứng thì trẻ sẽ có cơ hội tốt hơn để phát triển, trưởng thành, sống hòa nhập trong gia đình, cộng đồng và có thể tham gia lao động xã hội, từ đó giảm gánh nặng, vơi đi phần nào nỗi đau cho gia đình và toàn xã hội.
Từ khóa: giáo dục hòa nhập, trẻ khiếm thính, giải pháp

46. Biện pháp phát triển kĩ năng nghe-nói cho trẻ khiếm thính trong trường mầm non hòa nhập

46. Biện pháp phát triển kĩ năng nghe-nói cho trẻ khiếm thính trong trường mầm non hòa nhập

 09:24 21/07/2017

Bài viết trình bày về một số vấn đề chung về việc phát triển kĩ năng nghe-nói cho trẻ khiếm thính trong trường mầm non hòa nhập; một số biện pháp phát triển kĩ năng nghe-nói cho trẻ khiếm thính trong trường mầm non hòa nhập.

26. Một số nội dung quan trọng trong chương trình phát triển kĩ năng định hướng di chuyển cho trẻ khiếm thính 3-6 tuổi

26. Một số nội dung quan trọng trong chương trình phát triển kĩ năng định hướng di chuyển cho trẻ khiếm thính 3-6 tuổi

 08:56 21/07/2017

Bài viết tập trung phân tích những nội dung quan trọng, cần thiết của chương trình giáo dục kĩ năng định hướng di chuyển cho trẻ khiếm thính từ 3-6 tuổi và việc lồng ghép các nội dung này trong chương trình chăm sóc giáo dục cho trẻ trường mầm non hòa nhập từ việc nghiên cứu những nội dung này sẽ là cơ sở để giáo viên, chuyên gia can thiệp sớm thiết kế các hoạt động giúp trẻ khiếm thính ở trường mầm non hình thành kĩ năng định hướng và di chuyển.

27. Những đặc điểm tâm lí ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ kí hiệu của trẻ khiếm thính

27. Những đặc điểm tâm lí ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ kí hiệu của trẻ khiếm thính

 08:56 21/07/2017

Khả năng nghe của trẻ khiếm thính hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ nói. Để thỏa nhu cầu giao tiếp của bản thân, trẻ khiếm thính thường dùng nhiều hình thức giao tiếp như: lời nói, cử chỉ điệu bộ, chữ viết, ngôn ngữ kí hiệu. Bài viết trình bày về những đặc điểm tâm lí ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển ngôn ngữ kí hiệu ở trẻ khiếm thính, giáo viên cần nắm được những đặc điểm này để lựa chọn các phương tiện giáo tiếp và vận dụng tổ chức các hoạt động dạy học hiệu quả phù hợp khả năng của từng trẻ khiếm thính.

17. Phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội trong giáo dục hòa nhập trẻ khiếm thính

17. Phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội trong giáo dục hòa nhập trẻ khiếm thính

 08:43 21/07/2017

Bài báo trình bày về vai trò và thực trạng phối hợp giữa gia đình – nhà trường – xã hội đối với giáo dục trẻ khuyết tật. Đồng thời đề xuất một số biện pháp phối hợp giáo dục giữa gia đình – nhà trường – xã hội nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động giáo dục hòa nhập trẻ khiếm thính với mục đích cuối cùng là để các em có thể tham gia và hòa nhập trọn vẹn, hữu hiệu vào xã hội.

8. Phát triển đội ngũ giáo viên trường mầm non đáp ứng nhu cầu học hòa nhập của trẻ khiếm thính tại Thành phố Hồ Chí Minh

8. Phát triển đội ngũ giáo viên trường mầm non đáp ứng nhu cầu học hòa nhập của trẻ khiếm thính tại Thành phố Hồ Chí Minh

 08:36 21/07/2017

Bài báo trình bày về thực trạng công tác phát triển giáo viên, phát triển cơ sở vật chất và chế độ chính sách, tiền lương của giáo viên mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng thời, tác giả cũng đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển đội ngũ giáo viên ngành mầm non như: Duy trì ổn định đội ngũ, điều chỉnh chương trình đào tạo và tăng cường thực hành, tăng cường cơ sở vật chất và chế độ cho giáo viên…

37.	 Ảnh hưởng của gia đình đến khả năng đọc hiểu của trẻ khiếm thính

37. Ảnh hưởng của gia đình đến khả năng đọc hiểu của trẻ khiếm thính

 17:02 17/07/2017

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu của tác giả về những yếu tố ảnh hưởng của gia đình đến khả năng đọc hiểu của trẻ khiếm thính, một số kết luận rút ra từ kết quả nghiên cứu và những đề xuất kiến nghị.

22.	Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ khiếm thính

22. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ khiếm thính

 16:55 17/07/2017

Bài viết trình bày vai trò của ngôn ngữ, những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ khiếm thính, một số khuyến nghị đối với các gia đình và các nhà trị liệu.

4.	Thực trạng đội ngũ giáo viên dạy trẻ khiếm thính trong trường mầm non hòa nhập tại thành phố Hà Nội

4. Thực trạng đội ngũ giáo viên dạy trẻ khiếm thính trong trường mầm non hòa nhập tại thành phố Hà Nội

 16:34 17/07/2017

Bài báo trình bày về thực trạng đội ngũ giáo viên dạy trẻ khiếm thính trong trường mầm non hòa nhập tại TP. Hà Nội. Trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu như: cơ cấu đội ngũ; kinh nghiệm công tác; nhận thức của giáo viên, phương pháp dạy học và nêu những kết luận và khuyến nghị về phát triển đội ngũ giáo viên.

18. Dạy học trẻ khiếm thính trong lớp hòa nhập theo hướng tiếp cận cá nhân

18. Dạy học trẻ khiếm thính trong lớp hòa nhập theo hướng tiếp cận cá nhân

 09:22 20/02/2017

Bài báo trình bày những vấn đề cần lưu ý khi dạy học trẻ khiếm thính trong lớp hòa nhập theo hướng tiếp cận cá nhân như giao tiếp, dạy học hòa nhập, năng lực của trẻ, phương pháp học tập và môi trường xung quanh.

12. Thực trạng dạy học phân môn Tập đọc cho trẻ khiếm thính tại các trường tiểu học hòa nhập ở thành phố Hồ Chí Minh

12. Thực trạng dạy học phân môn Tập đọc cho trẻ khiếm thính tại các trường tiểu học hòa nhập ở thành phố Hồ Chí Minh

 16:44 29/09/2016

Tóm tắt: Bài viết khái quát vấn đề dạy học hòa nhập cho trẻ khuyết tật, vai trò quan trọng của phân môn Tập đọc ở đầu cấp tiểu học; từ đó tìm hiểu thực trạng dạy học phân môn Tập đọc cho trẻ khiếm thính tại các trường tiểu học hòa nhập ở thành phố Hồ Chí Minh và đưa ra kết luận và kiến nghị về việc nghiên cứu, thiết kế lại bài dạy và có lộ trình hướng dẫn cụ thể dạy học phân môn này, giúp việc dạy và học trong môi trường hòa nhập đạt kết quả tốt.
Từ khóa: dạy học, phân môn Tập đọc, trẻ khiếm thính, trường tiểu học hòa nhập, thành phố Hồ Chí Minh

10. Một số vấn đề khi dạy ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính

10. Một số vấn đề khi dạy ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính

 10:24 16/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đưa ra một số vấn đề cơ bản liên quan đến việc hình thành ngôn ngữ cho trẻ khiếm thình, đặc biệt là ngôn ngữ kí hiệu. Đồng thời, giới thiệu một số khuynh hướng hiện đang được một số trung tâm giáo dục sử dụng để dạy ngôn ngữ kí hiệu ở Việt Nam.
Từ khóa: ngôn ngữ kí hiệu, trẻ khiếm thính.

12. Thiết kế tiến trình dạy học trẻ khiếm thính tiểu học theo hướng tiếp cận cá nhân để học hòa nhập

12. Thiết kế tiến trình dạy học trẻ khiếm thính tiểu học theo hướng tiếp cận cá nhân để học hòa nhập

 16:59 14/09/2016

Tóm tắt: Dạy học theo tiếp cận cá nhân là một xu hướng sư phạm tiến bộ của xã hội hiện đại, giúp trẻ khuyết tật nói chung, trẻ khiếm thính nói riêng học tập thành công trong môi trường hòa nhập. Bài viết đề xuất thiết kế tiến trình dạy học trẻ khuyết tật tiểu học theo tiếp cận cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của các em.
Từ khóa: tiến trình dạy học, trẻ khiếm thính, tiểu học, tiếp cận cá nhân, học hòa nhập.

10. Các biện pháp tổ chức trò chơi nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính 3-4 tuổi

10. Các biện pháp tổ chức trò chơi nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính 3-4 tuổi

 17:29 22/08/2016

Bài báo trình bày cơ sở khoa học định hướng xây dựng biện pháp tổ chức trò chơi cho trẻ khiếm thính; các biện pháp tổ chức trò chơi nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây