03. Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật ở các trường tiểu học Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

03. Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật ở các trường tiểu học Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

 16:23 22/05/2018

Tóm tắt: Quản lí hoạt động giáo dục hoà nhập cho trẻ em khuyết tật ở trường tiểu học là một trong những nhiệm vụ của người hiệu trưởng nhằm tạo cơ hội bình đẳng trong học tập và phát triển cho trẻ khuyết tật. Bài viết trình bày thực trạng quản lí hoạt động giáo dục hoà nhập cho trẻ em khuyết tật ở các trường tiểu học Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động giáo dục hoà nhập cho trẻ em khuyết tật hiệu quả hơn ở các trường tiểu học trên địa bàn quận.
Từ khoá: Quản lí, giáo dục hoà nhập, trẻ khuyết tật, trường tiểu học.

20. RÈN LUYỆN KHẢ NĂNG TỰ PHỤC VỤ  CHO TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ 3-4 TUỔI

20. RÈN LUYỆN KHẢ NĂNG TỰ PHỤC VỤ CHO TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ 3-4 TUỔI

 15:04 06/12/2017

Tóm tắt: Hiện nay, trẻ có rối loạn phổ tự kỉ được coi là một căn bệnh của thời đại, số lượng trẻ tăng lên nhanh chóng. Mục tiêu cốt lõi nhất đối với trẻ khuyết tật nói chung và trẻ rối loạn phổ tự kỉ nói riêng là trẻ có được cuộc sống độc lập đến mức có thể. Kĩ năng tự phục vụ giúp trẻ đáp ứng được những nhu cầu cá nhân, từ những nhu cầu cơ bản nhất (ăn, mặc, vệ sinh...) đến những nhu cầu cao hơn (tự làm đẹp, tự kiếm sống…).Việc rèn luyện sớm nhằm phát triển kĩ năng tự phục vụ cho trẻ là việc làm vô cùng cần thiết, không chỉ mang tính nhân văn cao, mà còn giảm thiểu những gánh nặng cho gia đình, người thân có trẻ rối loạn phổ tự kỉ.
Từ khóa: Kĩ năng tự phục vụ, trẻ khuyết tật, trẻ rối loạn phổ tự kỉ.

02. Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật tại các trường mầm non Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

02. Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật tại các trường mầm non Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

 08:47 19/10/2017

Tóm tắt: Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật tại trường Mầm non là việc hỗ trợ cho các trẻ khuyết tật có cơ hội bình đẳng được học tập với các trẻ bình thường tại trường mầm non. Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng quản lí hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật tại các trường mầm non ở Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả khảo sát góp phần xây dựng cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất các biện pháp quản lí tốt hơn hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật ở các trường mầm non này.
Từ khóa: quản lí, giáo dục hòa nhập, trẻ khuyết tật, trường mầm non, Thành phố Hồ Chí Minh.

8. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP  CHO TRẺ KHUYẾT TẬT TẠI TRƯỜNG MẦM NON

8. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP CHO TRẺ KHUYẾT TẬT TẠI TRƯỜNG MẦM NON

 20:42 01/10/2017

Tóm tắt: Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật tại trường Mầm non là việc hỗ trợ cho các trẻ khuyết tật có cơ hội bình đẳng được học tập với các trẻ bình thường tại trường mầm non. Đây là mô hình được áp dụng giúp cho các trường mầm non đáp ứng được yêu cầu giáo dục của đa số trẻ em, đặc biệt là trẻ khuyết tật. Hoạt động này cần được hiệu trưởng quản lí một cách nghiêm túc và khoa học. Bài viết này phân tích các nội dung công việc liên quan đến hoạt động giáo dục hòa nhập ở trường mầm non, từ đó phân tích các nội dung quản lí của hiệu trưởng để đảm bảo cho hoạt động giáo dục hòa nhập của trường đạt hiệu quả.
Từ khóa: quản lí, giáo dục hòa nhập, trẻ khuyết tật, trường mầm non.

1. GIÁO DỤC HOÀ NHẬP CHO TRẺ KHUYẾT TẬT THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT TRONG MÔ HÌNH TRƯỜNG MẦM NON “LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM”

1. GIÁO DỤC HOÀ NHẬP CHO TRẺ KHUYẾT TẬT THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT TRONG MÔ HÌNH TRƯỜNG MẦM NON “LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM”

 15:28 23/08/2017

Hoạt động nghệ thuật là con đường hình thành cho trẻ khuyết tật xúc cảm, tình cảm thẩm mĩ; là phương tiện để phát triển tư duy, trí nhớ, tưởng tượng; là môi trường cung cấp kiến thức, hình thành các kĩ năng và năng lực cho trẻ (các năng lực: quan sát, nhận xét, đánh giá…) giúp cho trẻ hình thành lòng ham muốn học tập, tự tin và học hoà nhập tốt. Đối với trẻ khuyết tật, hoạt động nghệ thuật còn có vai trò hỗ trợ trẻ tham gia các hoạt động học tập hoà nhập; nhận biết, cảm thụ được cái đẹp xung quanh, của bản thân; hỗ trợ trị liệu cho trẻ. Bài viết đề cập đến vai trò, mục tiêu, nội dung và biện pháp tổ chức hoạt động nghệ thuật nhằm hỗ trợ trẻ khuyết tật học tập và hoà nhập cùng cộng đồng.

79.	Nâng cao hiệu quả rèn luyện kĩ năng sư phạm cho sinh viên qua học phần Tư vấn trong giáo dục trẻ khuyết tật

79. Nâng cao hiệu quả rèn luyện kĩ năng sư phạm cho sinh viên qua học phần Tư vấn trong giáo dục trẻ khuyết tật

 22:42 23/07/2017

Trong bất kì môi trường giáo dục nào, giảng viên đều đóng một vai trò quan trọng trong việc khuyến khích và bồi dưỡng sinh viên trong việc học tập và phát triển kĩ năng, điều này càng quan trọng hơn đối với trẻ khuyết tật. Kĩ năng tư vấn đào tạo của sinh viên sư phạm dành cho trẻ khuyết tật đang gặp nhiều khó khăn do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan. Bài báo đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả rèn luyện kĩ năng sư phạm cho sinh viên thông qua học phần Tư vấn trong giáo dục trẻ khuyết tật. Những giải pháp này góp phần nâng cao chất lượng giáo dục hoà nhập.

51. Sử dụng ICT thúc đẩy phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật

51. Sử dụng ICT thúc đẩy phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật

 09:24 21/07/2017

Bài viết trình bày về giáo dục nhu cầu đặc biệt trong hệ thống giáo dục Nhật Bản; thực trạng sử dụng ICT trong các trường giáo dục nhu cầu đặc biệt và các vấn đề đặt ra; thực trạng sử dụng ICT trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các vấn đề đặt ra; những ví dụ về sử dụng ICT.

41. Tiếp cận trị liệu âm nhạc cho trẻ khuyết tật học tập ở lớp hỗ trợ đặc biệt trong trường trung học cơ sở hòa nhập

41. Tiếp cận trị liệu âm nhạc cho trẻ khuyết tật học tập ở lớp hỗ trợ đặc biệt trong trường trung học cơ sở hòa nhập

 09:07 21/07/2017

Bài viết trình bày về việc xây dựng các nội dung “Hoạt động tự lập” theo cách đưa các lí luận của phương pháp trị liệu âm nhạc vào các hoạt động âm nhạc nhằm thiết lập mối quan hệ sâu sắc giữa trẻ khuyết tật với giáo viên và với các bạn đồng trang lứa; bổ sung thêm vốn âm nhạc và làm cho các em có khoảng thời gian an tâm, thích thú.

42. Vấn đề giáo dục của trẻ khuyết tật trong giáo dục cảm hóa (giáo dưỡng) thời kì Luật giáo dưỡng lần 3 (1923-1933)

42. Vấn đề giáo dục của trẻ khuyết tật trong giáo dục cảm hóa (giáo dưỡng) thời kì Luật giáo dưỡng lần 3 (1923-1933)

 09:07 21/07/2017

Bài viết trình bày bối cảnh nghiên cứu, mục đích và phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu về sự không phù hợp giữa đối tượng được quy định theo luật và thực tế trẻ nhập học: phân bố thời kì Luật giáo dưỡng và quy định đối tượng theo luật; luận điểm của hội nghị viện trưởng viễn giáo dưỡng địa phương và hội nghị viện trưởng viện giáo dưỡng toàn quốc; điều tra trẻ nhỏ nhập học vào viện của các bác sĩ thần kinh.

22. Mối quan hệ giữa năng lực lập kế hoạch theo trắc nghiệm DN-CAS và năng lực nhận thức theo trắc nghiệm WISC-IV ở trẻ khuyết tật

22. Mối quan hệ giữa năng lực lập kế hoạch theo trắc nghiệm DN-CAS và năng lực nhận thức theo trắc nghiệm WISC-IV ở trẻ khuyết tật

 08:56 21/07/2017

Mặc dù hệ thống đánh giá nhận thức DN-CAS bản Nhật đã được chuẩn hóa từ năm 2007 nhưng những nghiên cứu sử dụng bộ công cụ này để đánh giá đặc điểm năng lực nhận thức của học sinh còn ít.Bài báo trình bày về kết quả của nghiên cứu mối quan hệ giữa năng lực lập kế hoạch và năng lực nhận thức ở trẻ khuyết tật nhằm làm sáng tỏ đặc điểm năng lực trí tuệ, nhận thức ở các học sinh rối loạn phát triển đang học tại các phòng hỗ trợ đặc biệt tại trường hòa nhập, từ đó tìm hiểu, phân tích năng lực lập kế hoạch của các học sinh ở Nhật Bản.

11. Phát triển năng lực giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật cho đội ngũ giáo viên mầm non

11. Phát triển năng lực giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật cho đội ngũ giáo viên mầm non

 08:43 21/07/2017

Trên cơ sở nghiên cứu về phát triển năng lực của các chuyên gia trên thế giới và kinh nghiệm phát triển năng lực đội ngũ giáo viên giáo dục đặc biệt của các nước tiên tiến như Mĩ, Úc, Nhật, bài viết đề cập đến các khía cạnh: Quan điểm về năng lực và phát triển năng lực; phát triển năng lực thông qua đào tạo bồi dưỡng giáo viên về giáo dục hòa nhập; phát triển năng lực thông qua sử dụng đội ngũ giáo viên giáo dục hòa nhật trẻ khuyết tật trong các hoạt động của trường học.

13. Thay đổi chương trình đào tạo giáo viên giáo dục đặc biệt trình độ đại học đáp ứng nhu cầu giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật

13. Thay đổi chương trình đào tạo giáo viên giáo dục đặc biệt trình độ đại học đáp ứng nhu cầu giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật

 08:43 21/07/2017

Bài báo trình bày về những thay đổi trong chương trình đào tạo của khoa Giáo dục đặc biệt Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh so với các chương trình đào tạo trước đây. Sự thay đổi này là đòi hỏi tất yếu của thực tiễn giáo dục hòa nhập đang diễn ra tại Việt Nam trên cơ sở khắc phục những tồn tại của các chương trình đào tạo trước đây.

16. Vấn đề trẻ khuyết tật và biện pháp nâng cao nhận thức về giáo dục trẻ khuyết tật cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu

16. Vấn đề trẻ khuyết tật và biện pháp nâng cao nhận thức về giáo dục trẻ khuyết tật cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu

 08:43 21/07/2017

Bài báo trình bày về những biện pháp tăng cường nhận thức cho sinh viên trường Cao đẳng Bà Rịa – Vũng Tàu về các vấn đề người khuyết tật và giáo dục trẻ khuyết tật để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và chất lượng giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở các trường mầm non và tiểu học, để từ đó trẻ khuyết tật có được sự bình đẳng trong giáo dục và có cơ hội để thành công trong học tập và cơ hội được giúp đỡ trong học tập.

6. Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở Việt Nam

6. Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở Việt Nam

 08:36 21/07/2017

Bài báo trình bày về thực trạng phát triển nguồn nhân lực giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tại Việt Nam. Tác giả cũng đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho giáo dục hòa nhập ở nước ta như: Triển khai nhiều chương trình hỗ trợ về số lượng và chất lượng, đẩy mạnh vai trò của báo chí … nhằm đảm bảo hơn nữa trẻ khuyết tật có cơ hội được học tập công bằng như các trẻ em cùng lứa tuổi.

31.	 Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật lứa tuổi mầm non qua các bài đồng dao

31. Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật lứa tuổi mầm non qua các bài đồng dao

 17:02 17/07/2017

Bài viết trình bày khái quát vấn đề giáo dục hòa nhập, đồng dao và những tác động của hát đồng dao trong hoạt động âm nhạc đối với trẻ khuyết tật học hòa nhập mầm non, một số biện pháp sử dụng các bài đồng dao nhằm tăng cường khả năng hòa nhập của trẻ khuyết tật trong lớp học mầm non.

32.	 Hoạt động âm nhạc trong giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật mầm non

32. Hoạt động âm nhạc trong giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật mầm non

 17:02 17/07/2017

Bài viết trình bày khái quát về trẻ khuyết tật và giáo dục hòa nhập, âm nhạc và hoạt động âm nhạc trong giáo dục hòa nhập ở trường mầm non, trị liệu âm nhạc trong giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật mầm non, một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hoạt động âm nhạc trong giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật mầm non.

33.	 Hoạt động tạo hình trong giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật mầm non

33. Hoạt động tạo hình trong giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật mầm non

 17:02 17/07/2017

Bài viết trình bày khái niệm (hoạt động tạo hình, trẻ khuyết tật, giáo dục hòa nhập), vai trò của hoạt động tạo hình trong giáo dục trẻ khuyết tật tại trường mầm non, mục tiêu, nội dung tổ chức hoạt động tạo hình trong giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật, một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng hoạt động tạo hình cho trẻ khuyết tật.

34.	 Sự phát triển ở trẻ khuyết tật qua việc cho trẻ tham gia vào các hoạt động sinh hoạt hàng ngày

34. Sự phát triển ở trẻ khuyết tật qua việc cho trẻ tham gia vào các hoạt động sinh hoạt hàng ngày

 17:02 17/07/2017

Bài viết trình bày vai trò của các giác quan, cảm giác cơ thể và sự di chuyển giao tiếp với việc phát triển của trẻ, những khả năng ở trẻ, bài tập gợi ý giúp trẻ phát triển trong các sinh hoạt hàng ngày.

35.	 Công nghệ hỗ trợ học tập cho trẻ khuyết tật

35. Công nghệ hỗ trợ học tập cho trẻ khuyết tật

 17:02 17/07/2017

Bài viết trình bày khái niệm công nghệ hỗ trợ, những lí do cần sử dụng công nghệ hỗ trợ học tập cho trẻ khuyết tật, một số loại công nghệ hỗ trợ cho trẻ khuyết tật học tập và việc lựa chọn công nghệ hỗ trợ dạy học phù hợp với trẻ khuyết tật trong giai đoạn hiện nay.

36.	 Trợ giúp trẻ khuyết tật hòa nhập cộng đồng tiếp cận dưới góc độ công tác xã hội.

36. Trợ giúp trẻ khuyết tật hòa nhập cộng đồng tiếp cận dưới góc độ công tác xã hội.

 17:02 17/07/2017

Bài viết trình bày những nét chung về trẻ khuyết tật và những rào cản trong quá trình hòa nhập của trẻ khuyết tật, công tác xã hội với trẻ khuyết tật, vai trò của công tác xã hội với trẻ khuyết tật, một số giải pháp trợ giúp trẻ khuyết tật theo cách tiếp cận dựa vào cộng đồng.

26.	Đánh giá khả năng thực hiện công việc của trẻ khuyết tật

26. Đánh giá khả năng thực hiện công việc của trẻ khuyết tật

 16:55 17/07/2017

Bài viết trình bày khái quát việc đánh giá khả năng thực hiện công việc của trẻ khuyết tật, mục đích của việc đánh giá khả năng thực hiện công việc của trẻ khuyết tật, những nội dung đánh giá khả năng thực hiện công việc của trẻ khuyết tật, một số nghiên cứu về đánh giá thực hiện công việc của trẻ khuyết tật.

17.	 Can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục giáo dục đặc biệt, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

17. Can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục giáo dục đặc biệt, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

 16:42 17/07/2017

Bài báo trình bày một số vấn đề chung về can thiệp sớm, giáo dục hòa nhập; chức năng nhiệm vụ của trung tâm hỗ trợ; mô hình can thiệp sớm tại trung tâm; một số khuyến nghị và vai trò của các lực lượng tham gia can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập.

7.	Một số hoạt động trị liệu cho trẻ khuyết tật

7. Một số hoạt động trị liệu cho trẻ khuyết tật

 16:34 17/07/2017

Bài báo trình bày khái quát về nhu cầu và hiệu quả can thiệp trị liệu của trẻ khuyết tật, hoạt động ngôn ngữ và giao tiếp cho trẻ, các biện pháp tổ chức hoạt động trị liệu cho trẻ khuyết tật, tổ chức can thiệp hoạt động trị liệu cho trẻ khuyết tật.

10.	 Trị liệu hoạt động tăng cường khả năng tham gia của trẻ khuyết tật học hòa nhập bậc mầm non

10. Trị liệu hoạt động tăng cường khả năng tham gia của trẻ khuyết tật học hòa nhập bậc mầm non

 16:34 17/07/2017

Bài báo trình bày khái niệm trị liệu hoạt động, sự tham gia của trẻ khuyết tật vào quá trình hòa nhập ở bậc mầm non và vai trò của trị liệu hoạt động trong việc tăng cường khả năng tham gia của trẻ khuyết tật học hòa nhập ở bậc mầm non.

05. Thực trạng các hoạt động hỗ trợ trẻ khuyết tật trong trường mầm non hòa nhập

05. Thực trạng các hoạt động hỗ trợ trẻ khuyết tật trong trường mầm non hòa nhập

 14:33 12/04/2017

Tóm tắt. Bài viết trình bày về một số nội dung hoạt động hỗ trợ trẻ khuyết tật trong trường học và phân tích thực trạng hỗ trợ trẻ khuyết tật trong các nhà trường mầm non hiện nay. Các thông tin phân tích thực trạng chỉ ra được những điểm đã thực hiện được và những điểm còn hạn chế trong hoạt động hỗ trợ trẻ khuyết tật ở trường học. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số lưu ý trong tổ chức hoạt động hỗ trợ nhằm đảm bảo nội dung của các hoạt động hỗ trợ phù hợp với đặc điểm đặc trưng của hoạt động giáo dục mầm non cũng như đặc điểm khả năng và nhu cầu của trẻ khuyết tật mầm non.
Từ khóa: hòa nhập, hỗ trợ, trẻ khuyết tật, trường mầm non.

14. Thực trạng giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật cấp tiểu học tỉnh Bến Tre

14. Thực trạng giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật cấp tiểu học tỉnh Bến Tre

 16:07 17/02/2017

Bài báo trình bày nhận thức của cán bộ quản lí về các quan điểm xây dựng, nội dung, chương trình và một số nguyên nhân tác động đến thực trạng giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật cấp tiểu học tỉnh Bến Tre.

10. Rèn luyện kĩ năng phát triển chương trình giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật cho sinh viên sư phạm ngành giáo dục đặc biệt bậc mầm non thực hành, thực tập sư phạm

10. Rèn luyện kĩ năng phát triển chương trình giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật cho sinh viên sư phạm ngành giáo dục đặc biệt bậc mầm non thực hành, thực tập sư phạm

 14:12 17/02/2017

Bài báo trình bày phương pháp rèn luyện kĩ năng phát triển chương trình giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật cho sinh viên sư phạm ngành giáo dục đặc biệt bậc mầm non thực hành, thực tập sư phạm nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu thực tế của xã hội.

6. Quy trình can thiệp giáo dục sớm cho trẻ khuyết tật - Bài học kinh nghiệm từ Australia

6. Quy trình can thiệp giáo dục sớm cho trẻ khuyết tật - Bài học kinh nghiệm từ Australia

 10:35 29/09/2016

Tóm tắt: Bài viết phân tích ưu điểm của quy trình can thiệp giáo dục sớm cho trẻ khuyết tật ở Australia và đề xuất quy trình can thiệp giáo dục sớm cho trẻ khuyết tật vận dụng vào thực tiễn Việt Nam trên cơ sở học tập bài học kinh nghiệm từ Australia. Tiếp đó, tác giả trình bày kết quả thực nghiệm ứng dụng quy trình đã đề xuất vào thực tiễn cho thấy sự biến đổi tích cực của các nhóm kĩ năng ở trẻ, khẳng định sự phù hợp của quy trình đã đề xuất thông qua việc sử dụng kĩ năng thiệp sớm giáo dục trẻ khuyết tật được bồi dưỡng, hình thành ở giáo viên.
Từ khóa: trẻ khuyết tật, quy trình, can thiệp giáo dục sớm, kinh nghiệm, Australia

14. Vận dụng phương pháp Montessori trong dạy học cho trẻ khuyết tật ở Việt Nam

14. Vận dụng phương pháp Montessori trong dạy học cho trẻ khuyết tật ở Việt Nam

 12:05 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập một vài nét về phương pháp Montessori; triết lí giáo dục của Montessori; vận dụng phương pháp này trong dạy học cho trẻ khuyết tật ở Việt Nam.
Từ khóa: phương pháp Montessori, trẻ khuyết tật, Việt Nam.

11. Biện pháp tăng cường năng lực cho giáo viên can thiệp giáo dục sớm trẻ khuyết tật mầm non

11. Biện pháp tăng cường năng lực cho giáo viên can thiệp giáo dục sớm trẻ khuyết tật mầm non

 16:48 16/09/2016

Tóm tắt: Bài viết nêu lên cơ sở tiếp cận dựa trên Khung năng lực cho nguồn nhân lực giáo dục trẻ khuyết tật; biện pháp tăng cường năng lực cho nguồn nhân lực can thiệp giáo dục sớm trẻ khuyết tật và điều kiện thực hiện biện pháp tăng cường năng lực cho nguồn nhân lực can thiệp giáo dục sớm trẻ khuyết tật.
Từ khóa: năng lực, giáo viên, can thiệp giáo dục sớm, trẻ khuyết tật, mầm non.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây