37. SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TOÁN HỌC TRONG TRỊ LIỆU  CHO TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ

37. SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TOÁN HỌC TRONG TRỊ LIỆU CHO TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ

 03:48 06/12/2017

Tóm tắt: Trong chương trình giáo dục mầm non, việc cho trẻ làm quen với các biểu tượng toán sơ đẳng là một nội dung quan trọng và thiết thực. Những biểu tượng toán học mà trẻ lĩnh hội được ở trường mầm non giúp trẻ sống tích cực, giải quyết những tình huống trong cuộc sống, có ý nghĩa đối với trẻ trong giao tiếp, trong việc tự phục vụ, phối hợp hành động với bạn, khám phá, tìm tòi, hiểu về thế giới xung quanh. Khi tổ chức các trò chơi toán học trong trị liệu cho trẻ khuyết tật trí tuệ, giáo viên cần lưu ý việc điều chỉnh mục tiêu, nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức,... sao cho phù hợp với khả năng và nhu cầu của trẻ.
Từ khóa: trẻ khuyết tật trí tuệ, trò chơi toán học.

19. PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG XÃ HỘI CHO TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ  TUỔI MẦM NON THÔNG QUA TRÒ CHƠI DÂN GIAN

19. PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG XÃ HỘI CHO TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ TUỔI MẦM NON THÔNG QUA TRÒ CHƠI DÂN GIAN

 03:04 06/12/2017

Tóm tắt: Trong giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non, mục tiêu cao nhất là giúp trẻ hình thành và phát triển những kĩ năng xã hội phù hợp để có thể hòa nhập được với cộng đồng xã hội. Hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo của lứa tuổi mầm non, trong đó có trò chơi dân gian. Việc tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ khuyết tật trí tuệ sẽ giúp trẻ hoàn thiện được bản thân, phát triển các kĩ năng xã hội cần thiết cho trẻ hòa nhập cuộc sống. Bài viết này đề cập: - Trẻ khuyết tật trí tuệ; - Kĩ năng xã hội; - Đặc điểm kĩ năng xã hội của trẻ khuyết tật trí tuệ; - Vai trò của trò chơi dân gian đối với sự phát triển kĩ năng xã hội của trẻ khuyết tật trí tuệ; - Biện pháp phát triển kĩ năng xã hội cho trẻ khuyết tật trí tuệ thông qua trò chơi dân gian.
Từ khóa: Trẻ khuyết tật trí tuệ, kĩ năng xã hội, trò chơi dân gian.

35.	Phát triển giác quan cho trẻ khuyết tật trí tuệ 3-6 tuổi theo phương pháp Montessori

35. Phát triển giác quan cho trẻ khuyết tật trí tuệ 3-6 tuổi theo phương pháp Montessori

 05:56 23/07/2017

Phương pháp điều trị Montessori đã được nghiên cứu sâu ở Việt Nam. Phương pháp này cung cấp các bộ công cụ để phát triển các giác quan của trẻ khuyết tật trí tuệ để giúp họ khám phá và hiểu môi trường xung quanh. Bài báo chỉ ra tầm quan trọng của việc lựa chọn đúng bộ công cụ giảng dạy và định hướng sự phát triển ý thức của họ dựa trên cách tiếp cận giáo dục Montessori. Tác giả cũng phân tích sự phát triển của năm giác quan của trẻ em khuyết tật trí tuệ từ 3 đến 6 tuổi và kết quả cho thấy những bộ công cụ này phù hợp với giáo viên để giúp trẻ khuyết tật phát triển ngôn ngữ, nhận thức về kĩ năng sống.

14. Thực trạng phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ khuyết tật trí tuệ 5-6 tuổi ở một số trường mầm non tỉnh Thanh Hóa

14. Thực trạng phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ khuyết tật trí tuệ 5-6 tuổi ở một số trường mầm non tỉnh Thanh Hóa

 21:43 20/07/2017

Bài báo trình bày thực trạng phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ khuyết tật trí tuệ 5 – 6 tuổi thông qua việc lấy phiếu khảo sát 40 cán bộ quản lí, giáo viên, phụ huynh ở 4 trường mầm non trên địa bản tỉnh Thanh Hóa trong năm học 2014 – 2015. Thông qua kết quả nghiên cứu, tác giả hi vọng những đánh giá thực trạng này sẽ làm cơ sở đề xuất những biện pháp phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ khuyết tật trí tuệ 5-6 tuổi trong lớp mẫu giáo hòa nhập ở các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược giáo dục toàn diện trẻ mầm non trong giai đoạn hiện nay.

7. Áp dụng mô hình can thiệp sớm cho trẻ khuyết tất trí tuệ của châu Âu tại Trung tâm Sao Mai - Hà Nội

7. Áp dụng mô hình can thiệp sớm cho trẻ khuyết tất trí tuệ của châu Âu tại Trung tâm Sao Mai - Hà Nội

 23:35 28/09/2016

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu một số nét cơ bản về chương trình can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật trí tuệ (khái niệm, quá trình can thiệp sớm và giáo dục trước tuổi đi học, các hình thức can thiệp sớm), áp dụng mô hình can thiệp sớm cho trẻ khuyết tất trí tuệ của châu Âu tại Trung tâm Sao Mai - Hà Nội và đưa ra một số kiến nghị để có thể áp dụng mô hình một cách phù hợp, hiệu quả ở các cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ ở nước ta.
Từ khóa: trẻ khuyết tất trí tuệ, mô hình can thiệp sớm, châu Âu, Trung tâm Sao Mai

11. Tổ chức hoạt động học tập cho trẻ khuyết tật trí tuệ trong lớp mẫu giáo hòa nhập

11. Tổ chức hoạt động học tập cho trẻ khuyết tật trí tuệ trong lớp mẫu giáo hòa nhập

 06:21 12/09/2016

Bài viết trình bày đặc điểm tâm lí trẻ khuyết tật trí tuệ về cảm giác, tri giác; trí nhớ; tư duy; ngôn ngữ; tình cảm – xã hội; hành vi; thời gian chơi và đưa ra các hình thức tổ chức hoạt động học tập cho trẻ khuyết tận trí tuệ: học cùng với tập thể lớp; học trong nhóm nhỏ; tiết học cá nhân.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây