04. Giáo dục kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động vui chơi ở trường mầm non

04. Giáo dục kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động vui chơi ở trường mầm non

 11:09 28/12/2019

Tóm tắt: Kĩ năng hoạt động nhóm của trẻ 5-6 tuổi là kĩ năng cần thiết giúp trẻ biết cách cùng hoạt động, phối hợp, hợp tác với bạn ở trường mầm non. Kĩ năng hoạt động nhóm của trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động vui chơi bao gồm: kĩ năng hình thành nhóm chơi; kĩ năng phối hợp giữa các thành viên trong nhóm chơi; kĩ năng thực hiện nhiệm vụ của nhóm chơi; kĩ năng giải quyết các xung đột, mâu thuẫn trong nhóm chơi; kĩ năng hoàn thiện nhóm chơi. Hoạt động vui chơi là phương tiện hiệu quả để để rèn luyện và phát triển kĩ năng phối hợp, làm việc cùng nhau của trẻ qua đó sẽ tạo tiền đề cho việc học tập của trẻ ở bậc học sau có hiệu quả.
Từ khóa: Trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, kĩ năng, kĩ năng hoạt động nhóm, hoạt động vui chơi.

05. Thực trạng phát triển hứng thú nhận thức trong hoạt động học cho trẻ mẫu giáo 5-6 của giáo viên mầm non huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

05. Thực trạng phát triển hứng thú nhận thức trong hoạt động học cho trẻ mẫu giáo 5-6 của giáo viên mầm non huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

 12:15 24/12/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng phát triển hứng thú nhận thức trong hoạt động học cho trẻ mẫu giáo 5-6 của giáo viên ở một số trường mầm non huyện Thuận châu, tỉnh Sơn La, giúp các giáo viên mầm non phát hiện được những hạn chế và ưu điểm trong việc tổ chức hoạt động học nhằm phát triển và duy trì được hứng thú cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, làm cơ sở để nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả phát triển hứng thú nhận thức cho trẻ mẫu giáo 5-6 trên địa bàn huyện.
Từ khóa: Hứng thú, hứng thú nhận thức, hoạt động học, phát triển hứng thú nhận thức, trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

56. THỰC TRẠNG KĨ NĂNG GIAO TIẾP CỦA TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI  QUA TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ Ở TRƯỜNG MẦM NON KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM

56. THỰC TRẠNG KĨ NĂNG GIAO TIẾP CỦA TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI QUA TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ Ở TRƯỜNG MẦM NON KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM

 15:16 11/04/2019

Tóm tắt: Trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi khu vực miền núi phía Bắc có những đặc thù riêng về kĩ năng giao tiếp, phần lớn trẻ là con em người dân tộc thiểu số, kĩ năng giao tiếp của trẻ còn nhiều hạn chế cả về vốn từ và cách biểu đạt ngôn ngữ. Để giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ một cách hiệu quả, giáo viên các trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc cần lựa chọn hoạt động chiếm ưu thế và tổ chức hoạt động cho trẻ hướng đến rèn kĩ năng giao tiếp. Chính vì lí do trên, trong bài viết này, chúng tôi tiến hành tìm hiểu về thực trạng kĩ năng giao tiếp của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề ở khu vực miền núi phía Bắc. Từ kết quả nghiên cứu thực trạng, chúng tôi đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ.
Từ khóa: Kĩ năng giao tiếp, giao tiếp, trẻ mầm non, trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, miền núi phía Bắc.

16. ĐÁNH GIÁ CÁCH THỨC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA TRẺ 5-6 TUỔI TRONG QUÁ TRÌNH LÀM QUEN VỚI BIỂU TƯỢNG SỐ LƯỢNG Ở TRƯỜNG MẦM NON

16. ĐÁNH GIÁ CÁCH THỨC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA TRẺ 5-6 TUỔI TRONG QUÁ TRÌNH LÀM QUEN VỚI BIỂU TƯỢNG SỐ LƯỢNG Ở TRƯỜNG MẦM NON

 09:41 22/02/2018

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về cách thức giải quyết vấn đề ở trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong hoạt động làm quen với biểu tượng số lượng ở trường mầm non, tác giả sử dụng phương pháp điều tra bằng phiếu bao gồm 4 tình huống đòi hỏi trẻ đề xuất cách giải quyết vấn đề. Kết quả điều tra trên 150 trẻ thuộc một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội cho thấy trẻ có nhiều cách giải quyết khác nhau trong một tình huống liên quan đến tập hợp, số lượng, tuy nhiên khả năng vận dụng biểu tượng số lượng trong thực tiễn chưa cao.
Từ khóa: biểu tượng số lượng, trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, đánh giá, giải quyết vấn đề

06. Một số biện pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục trí tuệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

06. Một số biện pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục trí tuệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

 11:53 08/01/2018

Tóm tắt: Trò chơi học tập là phương tiện để giáo dục trí tuệ cho trẻ mầm non bởi tính chất vui chơi học tập độc đáo của nó. Việc sử dụng hợp lí các trò chơi học tập phù hợp với nhu cầu vui chơi của trẻ sẽ có tác dụng nâng cao hứng thú đối với giờ học và khả năng chú ý có chủ định, phát triển tính tích cực của trẻ trong học tập. Bài viết đề xuất một số biện pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục trí tuệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi,
Từ khóa: Biện pháp, trò chơi học tập, giáo dục trí tuệ, trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

09. Giáo dục kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ mẫu giáo trong chương trình giáo dục mầm non của môt số nước trên thế giới, bài học cho Việt Nam

09. Giáo dục kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ mẫu giáo trong chương trình giáo dục mầm non của môt số nước trên thế giới, bài học cho Việt Nam

 14:59 05/12/2017

Tóm tắt: Nghiên cứu này đề cập đến vấn đề giáo dục kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, vai trò của kĩ năng hoạt động nhóm trong sự phát triển nhân cách của trẻ. Xu hướng giáo dục kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ mẫu giáo trong chương trình giáo dục mầm non của một số nước trên thế giới từ đó đưa ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ.
Từ khóa: giáo dục, kĩ năng hoạt động nhóm, trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

06. MỘT SỐ BIỆN PHÁP SỬ DỤNG TRUYỆN TRANH HÌNH THÀNH KHẢ NĂNG ĐỌC CHO TRẺ 5-6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON

06. MỘT SỐ BIỆN PHÁP SỬ DỤNG TRUYỆN TRANH HÌNH THÀNH KHẢ NĂNG ĐỌC CHO TRẺ 5-6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON

 15:45 22/11/2017

Tóm tắt: Hình thành khả năng đọc cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non là một nhiệm vụ cần thiết nhằm chuẩn bị cho trẻ một số kĩ năng đọc cơ bản khi trẻ chính thức bước vào lớp một. Bài viết của tác giả đề cập đến việc xây dựng một số biện pháp giúp trẻ làm quen với việc đọc thông qua sử dụng truyện tranh ở một số trường mầm non hiện nay của thành phố Hải Phòng.
Từ khóa: Biện pháp, truyện tranh, khả năng đọc, trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

19. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ           MẪU GIÁO 5-6 TUỔI QUA TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ

19. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI QUA TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ

 09:13 23/08/2017

Giáo dục kĩ năng hợp tác là một trong những yêu cầu mà xã hội đang hướng tới. Hợp tác là bắt tay cùng hoạt động, cùng giải quyết vấn đề có cùng mục tiêu, chí hướng để đi đến thành công. Bài viết trình bày các biện pháp giáo dục kĩ năng hợp tác được triển khai tại một số trường mầm non tại thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên. Việc áp dụng các biện pháp trong quá trình thực nghiệm đã có tác dụng tích cực đối với sự phát triển kĩ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề.

43.	Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành khả năng đọc của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

43. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành khả năng đọc của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

 11:01 14/07/2017

Bài viết trình bày về các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành khả năng đọc của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi: cá nhân trẻ, gia đình, giáo viên và bạn bè.

05. Thực trạng phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong hoạt động làm quen với toán

05. Thực trạng phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong hoạt động làm quen với toán

 14:55 05/07/2017

Tóm tắt: Phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề cho trẻ 5-6 tuổi là một vấn đề quan trọng của giáo dục mầm non nhằm phát triển kĩ năng sống cho trẻ. Hoạt động làm quen với toán ở trường mầm non là môi trường thuận lợi để phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề cho trẻ mẫu giáo lớn. Kết quả nghiên cứu thực trạng việc phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề của trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non cho thấy: Giáo viên mầm non đã nhận thức tương đối đầy đủ về tầm quan trọng của kĩ năng giải quyết vấn đề, tuy nhiên các biện pháp giáo viên sử dụng để phát triển kĩ năng này cho trẻ trong hoạt động làm quen với toán chưa thật hiệu quả, chúng còn lặp đi lặp lại, ít sáng tạo và chưa phát huy hết ưu thế của từng biện pháp, mức độ phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề của trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động làm quen với toán chưa cao. Cần có sự đầu tư nghiên cứu các biện pháp nâng cao kĩ năng giải quyết vấn đề cho trẻ trong học tập cũng như trong cuộc sống.
Từ khóa: Kĩ năng giải quyết vấn đề, hoạt động làm quen với toán, trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

33. Giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

33. Giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

 08:56 31/03/2017

Giáo dục kĩ năng xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đạt được những mục tiêu phát triển toàn diện cho trẻ.Kĩ năng xã hội bao gồm những kĩ năng giúp đỡ trẻ nhận thức, ứng xử, giao tiếp và thích ứng thành công trong xã hội, đặc biệt đối với trẻ mầm non 5-6 tuổi chuẩn bị bước vào bậc tiểu học.Kĩ năng xã hội cần được tích hợp thông qua trải nghiệm của trẻ. Trải nghiệm là con đường tốt nhất giúp trẻ hoạt động trực tiếp để giải quyết vấn đề trong nhận thức và cuộc sống.

11. Sử dụng tác phẩm văn học giúp trẻ 5-6 tuổi trải nghiệm với đọc

11. Sử dụng tác phẩm văn học giúp trẻ 5-6 tuổi trải nghiệm với đọc

 11:46 17/10/2016

Tóm tắt: Đọc sách cho trẻ em là cách giúp họ thích nghi với các môi trường học tập mới và tạo điều kiện học tập để đọc quá trình chính thức ở cấp tiểu học. Bài viết này nhằm mục đích đánh giá chung thực tế của khả năng đọc của trẻ em ở độ 5-6 tuổi tại TP. Kon Tum. Trên cơ sở đó, các nguyên tắc để lựa chọn những câu chuyện giáo dục mầm non phù hợp cũng như các biện pháp để sử dụng những câu chuyện đó trong việc giúp trẻ em làm quen với đọc được đưa ra.
Từ khóa: câu chuyện mầm non, đọc sách, trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

10. Nâng cao hiệu quả sử dụng bài hát cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi  làm quen với tiếng Anh ở các trường mầm non

10. Nâng cao hiệu quả sử dụng bài hát cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi làm quen với tiếng Anh ở các trường mầm non

 11:45 17/10/2016

Tóm tắt: Bài báo đề cập đến một số vấn đề lí luận và thực tiễn của việc sử dụng bài hát cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi làm quen với tiếng Anh. Trên cơ sở đó, bài báo đưa ra một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng bài hát cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở các trường mầm non.
Từ khóa: Trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, làm quen với tiếng Anh, bài hát.

8. Kĩ năng tự vệ của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh

8. Kĩ năng tự vệ của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh

 08:55 03/10/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng kĩ năng tự vệ của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, về những kĩ năng: từ chối trong tình huống có thể gặp nguy hiểm, đề nghị sự giúp đỡ khi gặp khó khăn, phòng tránh bạo lực, ứng phó khi bị bắt nạt, thực hiện một số biện pháp phòng vệ đơn giản khi bị người khác tấn công. Tiếp đó, tác giả đi sâu khai thác nguyên nhân của vấn đề từ phía gia đình và nhà trường. Đây là cơ sở để đề xuất các biện pháp nhằm khắc phục tình trạng trên của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.
Từ khóa: kĩ năng tự vệ, trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh

6. Xác định khả năng bảo toàn khối lượng của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại thành phố Sơn La

6. Xác định khả năng bảo toàn khối lượng của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại thành phố Sơn La

 14:46 28/09/2016

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu khả năng bảo toàn khối lượng của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi nhằm xác định mực độ, chiều hướng và vai trò của hành động đối với việc phát triển các thao tác trí tuệ ở trẻ lứa tuổi này, qua khảo sát thực tế bằng các bài tập trắc nghiệm cho trẻ mầm non tại thành phố Sơn La. Tiếp đó, tác giả phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển kĩ năng bảo toàn khối lượng ở trẻ mẫu giáo 5-6 tại địa phương.
Từ khóa: khả năng bảo toàn khối lượng, trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, thành phố Sơn La

9. Đánh giá khả năng giao tiếp ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi

9. Đánh giá khả năng giao tiếp ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi

 15:24 13/09/2016

Bài viết đưa ra thực trạng về đánh giá trong giáo dục mầm non; đưa ra một số nội dung cơ bản để đánh giá kĩ năng giao tiếp ngôn ngữ; kết hợp giữa các phương pháp cơ bản để đánh giá kĩ năng giao tiếp ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi; thiết kế một số bài tập để tổ chức đánh giá.

10. Một số biện pháp tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề để phát triển kĩ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

10. Một số biện pháp tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề để phát triển kĩ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

 14:17 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số biện pháp tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề nhằm phát triển kĩ năng hợp tác cho trẻ mầm non 5-6 tuổi: khuyến khích trẻ chia sẻ kinh nghiệm; tạo tình huống chơi hấp dẫn; kịp thời giúp trẻ xử lí những vướng mắc, xung đột xảy ra trong khi chơi; tạo mối quan hệ thân thiện, cởi mở trong hoạt động vui chơi; tạo không gian chơi phong phú, thân thiện.
Từ khóa: Biện pháp, tổ chức trò chơi đóng vai, chủ đề, phát triển, kĩ năng hợp tác, trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

8. Ứng dụng phần mềm HappyKid hình thành khả năng  đọc cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non

8. Ứng dụng phần mềm HappyKid hình thành khả năng đọc cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non

 08:15 22/08/2016

Bài báo trình bày về một số biện pháp ứng dụng phần mềm HappyKid hình thành khả năng đọc cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non: nghe đọc truyện điện tử, phát triển sự lĩnh hội thông qua việc lắng nghe có định hướng-hành động có suy nghĩ; tương tác với nhân vật trong phần mềm; luyện tập hoạt động đọc trôi chảy; nghe đọc và đọc truyện theo hướng tích cực hoá; tạo những cuốn sách in từ phần mềm và những câu chuyện điện tử; tạo album theo chủ đề từ trò chơi; nghe lời đọc truyện qua băng ghi âm kết hợp theo dõi chữ viết và tranh minh hoạ trên sách in.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây