11.	 Trị liệu hoạt động cho trẻ có nhu cầu đặc biệt

11. Trị liệu hoạt động cho trẻ có nhu cầu đặc biệt

 16:42 17/07/2017

Bài báo đề cập vấn đề trị liệu hoạt động cho trẻ có nhu cầu đặc biệt với các nội dung: công việc và trị liệu hoạt động; mô hình và cách tiếp cận trong trị liệu hoạt động trẻ có nhu cầu đặc biệt; mối quan hệ giữa trị liệu hoạt động và giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt; một số khuyến nghị trong trị liệu hoạt động.

12.	 Người khuyết tật sống tự lập và vai trò của công nghệ hỗ trợ trong trị liệu hoạt động

12. Người khuyết tật sống tự lập và vai trò của công nghệ hỗ trợ trong trị liệu hoạt động

 16:42 17/07/2017

Bài báo trình bày khái niệm “hoạt động” trong thuật ngữ “trị liệu hoạt động”; các lĩnh vực trong trị liệu hoạt động; hướng dẫn các trị liệu hoạt động trong sinh hoạt hàng ngày; vai trò của công nghệ hỗ trợ trong trị liệu hoạt động cho người khuyết tật; những chuyên môn cần thiết trong trị liệu hoạt động.

13.	Giáo dục sự quan tâm - hướng tiếp cận ứng dụng liên quan đến trị liệu hoạt động trong giáo dục đặc biệt

13. Giáo dục sự quan tâm - hướng tiếp cận ứng dụng liên quan đến trị liệu hoạt động trong giáo dục đặc biệt

 16:42 17/07/2017

Bài báo trình bày một số nội dung về giáo dục sự quan tâm như: thiết kế và triển khai thí điểm chương trình giáo dục sự quan tâm; đánh giá sự tác động của chương trình và những kết quả đã đạt được.

14.	 Kết hợp liệu pháp nghệ thuật với trị liệu hoạt động trong việc hỗ trợ trẻ có nhu cầu đặc biệt

14. Kết hợp liệu pháp nghệ thuật với trị liệu hoạt động trong việc hỗ trợ trẻ có nhu cầu đặc biệt

 16:42 17/07/2017

Bài báo trình bày thuật ngữ trị liệu hoạt động, liệu pháp nghệ thuật, sự kết hợp liệu pháp nghệ thuật với trị liệu hoạt động trong việc hỗ trợ cho trẻ có nhu cầu đặc biệt.

2.	Thực trạng sử dụng trị liệu hoạt động tại các cơ sở can thiệp cho trẻ rối loạn phát triển

2. Thực trạng sử dụng trị liệu hoạt động tại các cơ sở can thiệp cho trẻ rối loạn phát triển

 16:34 17/07/2017

Bài báo trình bày về khái niệm trị liệu hoạt động và thực trạng việc sử dụng trị liệu hoạt động trong các cơ sở can thiệp cho trẻ rối loạn phát triển tại một số nước trên thế giới và Việt Nam hiện nay.

3.	Định hướng phát triển chuyên ngành trị liệu hoạt động ở Khoa Giáo dục đặc biệt Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

3. Định hướng phát triển chuyên ngành trị liệu hoạt động ở Khoa Giáo dục đặc biệt Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

 16:34 17/07/2017

Bài báo trình bày khái niệm về trị liệu hoạt động và vai trò của trị liệu hoạt động trong giáo dục đặc biệt cho trẻ khuyết tật, định hướng phát triển chuyên ngành trị liệu hoạt động ở Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

8.	Bằng chứng khoa học về hiệu quả của trị liệu hoạt động cho rối loạn tự kỉ

8. Bằng chứng khoa học về hiệu quả của trị liệu hoạt động cho rối loạn tự kỉ

 16:34 17/07/2017

Bài báo trình bày về một số nét về phương pháp trị liệu hoạt động dùng trong điều trị, can thiệp cho trẻ tự kỉ, trị liệu hoạt động trong điều trị rối loạn phổ tự kỉ, hiệu quả của trị liệu hoạt động với trẻ rối loạn phổ tự kỉ, kết luận và khuyến nghị trong việc trị liệu hoạt động cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ.

9.	Trị liệu hoạt động cho trẻ có nhu cầu đặc biệt ở trường mầm non hòa nhập

9. Trị liệu hoạt động cho trẻ có nhu cầu đặc biệt ở trường mầm non hòa nhập

 16:34 17/07/2017

Bài báo trình bày về khái niệm trị liệu hoạt động, đối tượng trẻ được trị liệu hoạt động, cách tích hợp các mục tiêu can thiệp thông qua trị liệu hoạt động, một số mẫu tích hợp kế hoạch trị liệu can thiệp cá nhân.

10.	 Trị liệu hoạt động tăng cường khả năng tham gia của trẻ khuyết tật học hòa nhập bậc mầm non

10. Trị liệu hoạt động tăng cường khả năng tham gia của trẻ khuyết tật học hòa nhập bậc mầm non

 16:34 17/07/2017

Bài báo trình bày khái niệm trị liệu hoạt động, sự tham gia của trẻ khuyết tật vào quá trình hòa nhập ở bậc mầm non và vai trò của trị liệu hoạt động trong việc tăng cường khả năng tham gia của trẻ khuyết tật học hòa nhập ở bậc mầm non.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây