36. TÌM HIỂU MỘT SỐ NỘI DUNG GIÁO DỤC  QUA TRIẾT LÍ NHÂN SINH TRONG TỤC NGỮ, CA DAO NAM BỘ

36. TÌM HIỂU MỘT SỐ NỘI DUNG GIÁO DỤC QUA TRIẾT LÍ NHÂN SINH TRONG TỤC NGỮ, CA DAO NAM BỘ

 10:22 15/09/2020

Tóm tắt: Triết lí nhân sinh trong ca dao Nam Bộ là tinh hoa văn hóa ứng xử, giúp định hướng và lựa chọn giá trị mà con người cần giữ gìn, tuân theo trong suốt cuộc đời để vươn tới chân, thiện, mĩ, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Bài viết trình bày nội dung giáo dục con người trong triết lí của người dân Nam Bộ qua ứng xử với tự nhiên, gia đình và xã hội. Triết lí nhân sinh trong ca dao Nam Bộ giúp nâng cao nhận thức và trách nhiệm của con người Nam Bộ trong các mối quan hệ với tự nhiên, gia đình và xã hội, có vai trò quan trọng đối với việc giáo dục hình thành và phát triển nhân cách của con người Nam Bộ hiện đại.
Từ khóa: Triết lí nhân sinh, ca dao, tục ngữ

44. GIÁ TRỊ GIÁO DỤC CỦA TRIẾT LÍ NHÂN SINH  TRONG MỘT SỐ NGHI LỄ THỜ CÚNG CỦA NGƯỜI Ê ĐÊ  TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK

44. GIÁ TRỊ GIÁO DỤC CỦA TRIẾT LÍ NHÂN SINH TRONG MỘT SỐ NGHI LỄ THỜ CÚNG CỦA NGƯỜI Ê ĐÊ TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK

 17:01 29/07/2020

Tóm tắt: Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, nền văn hóa của người Êđê có cơ hội tiếp xúc, giao lưu với các nền văn hóa khác. Điều đó đã làm cho nghi lễ thờ cúng của người Êđê có những biến đổi theo thời gian. Triết lí nhân sinh trong nghi lễ thờ cúng của người Êđê có giá trị giáo dục rất sâu sắc. Bài viết này nghiên cứu những triết lí nhân sinh có giá trị giáo dục đạo đức, giáo dục văn hóa ứng xử và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên trong nghi lễ thờ cúng của người Êđê ở TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Kết quả nghiên cứu phần nào lí giải được cơ sở hình thành, tồn tại và xu hướng vận động của loại hình văn hóa này nhằm góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của người Êđê trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: triết lí nhân sinh, nghi lễ thờ cúng, giá trị giáo dục, người Êđê, mang tính giáo dục.

60. TÌM HIỂU MỘT SỐ NỘI DUNG GIÁO DỤC QUA TRIẾT LÍ NHÂN SINH  TRONG CA DAO, TỤC NGỮ VIỆT NAM

60. TÌM HIỂU MỘT SỐ NỘI DUNG GIÁO DỤC QUA TRIẾT LÍ NHÂN SINH TRONG CA DAO, TỤC NGỮ VIỆT NAM

 13:20 30/06/2018

Tóm tắt: Từ xa xưa, người Việt Nam đã có những bài học giáo dục con người ở rất nhiều phương diện. Điều đó được thể hiện qua các triết lí nhân sinh được gửi gắm trong kho tàng ca dao, tục ngữ. Bài viết phân tích các nội dung giáo dục qua triết lí nhân sinh trong ca dao, tục ngữ Việt Nam, thể hiện ở các mối quan hệ của con người với tự nhiên, xã hội và với chính bản thân mình.
Từ khóa: ca dao, tục ngữ, tính giáo dục, triết lí nhân sinh.

61. NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA TRIẾT LÍ NHÂN SINH TRONG TỤC NGỮ, CA DAO VIỆT NAM HIỆN NAY

61. NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA TRIẾT LÍ NHÂN SINH TRONG TỤC NGỮ, CA DAO VIỆT NAM HIỆN NAY

 00:08 02/10/2017

Tóm tắt: Tục ngữ, ca dao là một trong những triết lí, giá trị nghệ thuật cao đẹp được sáng tác và lưu truyền trong đời sống hàng ngày từ nghìn năm dựng và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trong tục ngữ, ca dao Việt Nam chứa đựng nhiều giá trị nhân sinh sâu sắc về đạo hiếu, đạo làm người về quan hệ giữa con người với tự nhiên, với xã hội và chính bản thân mình. Triết lí nhân sinh đơn giản, dễ nhớ, dễ hiểu và thiết thực trong đối nhân, xử thế, hành động của con người; góp phần quan trọng vào giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của cha ông ta. Để làm tốt điều đó, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ bản về kinh tế, nghiên cứu khoa học, giáo dục và tuyên truyền… mới đem lại hiệu quả.
Từ khóa: Triết lí nhân sinh, ca dao, tục ngữ, giá trị.

47. TRIẾT LÍ NHÂN SINH TRONG BÀI THƠ “TIẾNG HÁT CON TÀU” CỦA NHÀ THƠ CHẾ LAN VIÊN VÀ Ý NGHĨA TRONG  GIÁO DỤC LỐI SỐNG ĐẸP CHO THANH NIÊN HIỆN NAY

47. TRIẾT LÍ NHÂN SINH TRONG BÀI THƠ “TIẾNG HÁT CON TÀU” CỦA NHÀ THƠ CHẾ LAN VIÊN VÀ Ý NGHĨA TRONG GIÁO DỤC LỐI SỐNG ĐẸP CHO THANH NIÊN HIỆN NAY

 23:40 01/10/2017

Tóm tắt: Bài thơ “Tiếng hát con tàu” chứa đựng quan niệm nhân sinh và quan niệm nghệ thuật sâu sắc, tiến bộ của nhà thơ Chế Lan Viên. Đó là lẽ sống mang tình yêu lớn lao, lòng biết ơn vô hạn với đất nước và nhân dân; là quan niệm thơ ca phải được bắt rễ, sinh thành trong lòng nhân dân, đất nước và cuộc sống. Lời bài thơ chứa đựng nhiều triết lí nhân sinh sâu sắc, để từ đó góp phần giáo dục lối sống đẹp cho thanh niên hiện nay. Thanh niên - những người trẻ của đất nước, cần biết sống hết mình, biết cống hiến, sẻ chia và yêu thương thật nhiều. Thanh niên cần nhận thấy trách nhiệm của mình là không ngừng học tập, tích lũy tri thức, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức để góp một phần công sức cho sự phát triển của đất nước và hãy sống sao cho xứng đáng với hai chữ “Sống đẹp”.
Từ khóa: Triết lí nhân sinh, Tiếng hát con tàu, lối sống đẹp, thanh niên.

53.	Hình thành năng lực tiếp nhận giá trị triết lí nhân sinh qua dạy học tùy bút “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân

53. Hình thành năng lực tiếp nhận giá trị triết lí nhân sinh qua dạy học tùy bút “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân

 14:57 11/07/2017

Bài viết phân tích: - Triết lí nhân sinh trong tùy bút “Người lái đò sông Đà”; - Triết lí nhân sinh được thể hiện qua cách khắc họa hình tượng nhân vật ông lái đò; - Một số gợi ý để việc giảng dạy có thể hình thành năng lực tiếp nhận giá trị đó cho người học.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây