6. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ HÌNH THỨC THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ BẰNG TIẾNG ANH

6. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ HÌNH THỨC THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ BẰNG TIẾNG ANH

 09:31 29/07/2020

Tóm tắt: Đối với dạy học môn Toán nói chung và dạy bằng tiếng Anh nói riêng, việc đưa các hoạt động trải nghiệm phù hợp với nội dung và chương trình môn học sẽ giúp giờ học sôi nổi, HS tích cực và chủ động trong quá trình lĩnh hội và vận dụng kiến thức toán học. Tuy nhiên, hiện nay đa số GV Toán THCS còn gặp khá nhiều khó khăn trong việc thiết kế và tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong giờ học cho phù hợp với HS của mình. Bài viết này trình bày một số hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán bằng tiếng Anh nhằm giúp nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán bằng tiếng Anh trong nhà trường THCS hiện nay.
Từ khóa: kinh nghiệm, dạy toán, trung học, toán bằng tiếng Anh, hoạt động trải nghiệm

12. Phương pháp dạy học văn bản đa phương thức ở trường trung học qua khảo sát sách giáo khoa Literature 6, Hoa Kì

12. Phương pháp dạy học văn bản đa phương thức ở trường trung học qua khảo sát sách giáo khoa Literature 6, Hoa Kì

 20:02 21/04/2019

Tóm tắt: Văn bản đa phương thức được khai thác hiệu quả trong chương trình giáo dục Hoa Kì nói chung và được thể hiện cụ thể trong sách giáo khoa Literature 6 của Hoa Kì nói riêng đem đến những tiềm năng phát triển loại hình văn bản này. Bài viết này giới thiệu cấu trúc, nội dung sách giáo khoa Literature 6 (Hoa Kì) và đề cập một số vấn đề về phương pháp dạy học văn bản đa phương thức.
Từ khóa: văn bản đa phương thức, sách giáo khoa, trung học.

62.	Xây dựng nội dung giảng dạy gắn kết, tích hợp môn Bóng rổ trong trường tiểu học và trung học

62. Xây dựng nội dung giảng dạy gắn kết, tích hợp môn Bóng rổ trong trường tiểu học và trung học

 11:21 14/07/2017

Bài viết trình bày cơ sở lí thuyết của sự gắn kết, tích hợp nội dung giảng dạy môn Bóng rổ trong trường tiểu học và trung học; xây dựng nội dung giảng dạy Bóng rổ theo hướng gắn kết, tích hợp trong trường tiểu học và trung học.

16.	Kết quả khảo sát chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy học tích hợp môn khoa học tự nhiên ở bậc trung học

16. Kết quả khảo sát chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy học tích hợp môn khoa học tự nhiên ở bậc trung học

 08:39 14/07/2017

Bài báo trình bày về kết quả nghiên cứu khảo sát chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy học tích hợp môn khoa học tự nhiên ở bậc trung học với đối tượng nghiên cứu là 329 giáo viên thuộc các tỉnh An Giang, Kon Tum, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế.

33.	Một số nguyên nhân gây ra rối nhiễu hành vi ở học sinh trung học cơ sở

33. Một số nguyên nhân gây ra rối nhiễu hành vi ở học sinh trung học cơ sở

 14:33 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Một số khái niệm như: Rối nhiễu tâm lí. Rối nhiễu hành vi; - Thực trạng rối nhiễu hành vi ở học sinh trung học cơ sở qua một số nghiên cứu; - Nguyên nhân gây ra những rối nhiễu tâm lí, rối nhiễu hành vi ở học sinh trung học cơ sở, bao gồm: Nguyên nhân xuất phát từ phía gia đình. Từ phía hà trường. Từ phía đứa trẻ; - Một vài kết luận.

61.	THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH BOLIKHAMXAY, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

61. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH BOLIKHAMXAY, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

 15:00 24/04/2017

Điều tra thực trạng đội ngũ hiệu trưởng các trường trung học phổ thông của tỉnh Boikhamxay đáp ứng các nhu cầu của số lượng. Tuy nhiên, Chất lượng của đội ngũ này thường là từ trung bình đến tốt. Do đó, cần có các biện pháp để phát triển đội ngũ hiệu trưởng của trường trung học ở tỉnh Bolikhamxay trong tương lai để đối phó với các yêu cầu của cải cách giáo dục năm 2020.

48.	TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC GIỚI TÍNH, SỨC KHỎE SINH SẢN TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

48. TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC GIỚI TÍNH, SỨC KHỎE SINH SẢN TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 14:45 24/04/2017

Hiện nay, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản ở trung học phổ thông là một đề rất cần thiết. Tích hợp nội dung giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản có thể được thực hiện với nhiều đối tượng, trong đó giáo dục công dân sẽ mang lại hiệu quả cao nhất. Bài viết tập trung vào vấn đề này.

43.	GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH MÔN SINH HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỦA TỔ CHỨC TÚ TÀI QUỐC TẾ (IBO)

43. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH MÔN SINH HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỦA TỔ CHỨC TÚ TÀI QUỐC TẾ (IBO)

 14:28 24/04/2017

Bài viết này giới thiệu về cấu trúc, mục đích, mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy môn sinh học ở các cấp trung học phổ thông của tổ chức tú tài quốc tế. Điều này có hữu ích cho quá trình xây dựng và biên soạn sách giáo khoa Sinh học của Việt Nam trong chương trình tổng thể giáo dục phổ thông mới.

29.	VẬN DỤNG LÍ THUYẾT TIẾP NHẬN VÀO DẠY HỌC TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ Ở TÂY NGUYÊN

29. VẬN DỤNG LÍ THUYẾT TIẾP NHẬN VÀO DẠY HỌC TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ Ở TÂY NGUYÊN

 14:28 24/04/2017

Sự ra đời của lý thuyết tiếp nhận đã đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của lý thuyết văn học cũng như khẳng định một hướng đi mới, một cách tiếp cận quan điểm mới cho văn học và nghệ thuật. Áp dụng lý thuyết tiếp nhận văn học để giảng dạy tại các trường có ảnh hưởng quan trọng lớn đối với đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục. Trong bài viết này, tác giả đề xuất áp dụng ba điểm cơ bản của lý thuyết tiếp nhận trong văn học giảng dạy tại trường nội trú cho học sinh dân tộc ở vùng Tây Nguyên về mức độ tiếp thu của người đọc và thẩm mỹ.

30.	DẠY HỌC THƠ NÔM ĐƯỜNG LUẬT Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO QUAN ĐIỂM DẠY HỌC TÍCH HỢP.

30. DẠY HỌC THƠ NÔM ĐƯỜNG LUẬT Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO QUAN ĐIỂM DẠY HỌC TÍCH HỢP.

 14:28 24/04/2017

Dạy học tích hợp là một hướng đi mang lại hiệu quả cao và được áp dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia và ở Việt Nam. Đối với môn văn học, xu hướng này đã tập trung vào tiểu học. Tuy nhiên, ở trường trung học, nơi dạy học tích hợp có vẻ rất hữu ích và cần thiết, giáo viên vẫn còn gặp khó khăn khi sử dụng phương pháp này nói chung và đặc biệt trong dạy học thơ Nôm. Bài viết này sẽ đề xuất một số biện pháp khi dạy thơ Nôm theo phương pháp dạy học tích hợp như: tích hợp với ngôn ngữ, tích hợp với lịch sử, kiến thức nghệ thuật văn hóa.

25.	MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VÀ DẠY HỌC TÍCH HỢP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

25. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VÀ DẠY HỌC TÍCH HỢP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 08:37 24/04/2017

Ở các nước trên thế giới, dạy học tích hợp đã được nghiên cứu và áp dụng theo các hướng khác nhau để nhằm mục đích phát triển toàn diện năng lực của người học. Tích hợp là một trong những kết hợp giữa thiết kế chương trình, viết sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy ở nhiều nước. Bằng các phương pháp phân tích lý thuyết, sử dụng các dữ liệu thu thập từ các tài liệu công bố, bài báo góp phần hệ thống hóa các định nghĩa của hội nhập, ý kiến dạy học tích hợp, mục tiêu, nguyên tắc dạy học tích hợp ở trường trung học sẽ là cơ sở cho các nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực này.

6.	BỒI DƯỠNG, PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN KIM THÀNH TỈNH HẢI DƯƠNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY

6. BỒI DƯỠNG, PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN KIM THÀNH TỈNH HẢI DƯƠNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY

 16:36 20/04/2017

Giáo viên là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo trong trường trung học cơ sở. Kim Thành là huyên khó khăn hơn các huyện khác trong tỉnh Hải Dương. Được sự quan tâm của các cấp chính quyền giáo dục, giáo viên trung học cơ sở có sự tăng trưởng mạnh về chất lượng. Tuy nhiên, trong các yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng, cải thiện và phát triển của đội ngũ giáo viên trung học cơ sở là các ưu tiên, quan tâm hàng đầu của tất cả các cấp, các ngành quản lý giáo dục của huyện.

4. Phân loại bạo lực học đường giữa học sinh và học sinh ở bậc trung học hiện nay

4. Phân loại bạo lực học đường giữa học sinh và học sinh ở bậc trung học hiện nay

 15:08 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến hành vi bạo lực học đường; phân loại bạo lực học đường giữa học sinh với học sinh nhằm xác định nguyên nhân và xây dựng hệ thống giải pháp phòng ngừa bạo lực học đường có hiệu quả.
Từ khóa: bạo lực học đường, học sinh, trung học.

21. Thực trạng và biện pháp phân luồng học sinh sau trung học tại tỉnh Vĩnh Long

21. Thực trạng và biện pháp phân luồng học sinh sau trung học tại tỉnh Vĩnh Long

 17:40 12/09/2016

Bài viết trình bày thực trạng phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông từ năm 2011-2013; những khó khăn, bất cập trong công tác này; mục tiêu phân luồng và một số biện pháp nâng cao chất lượng phân luồng sau trung học của tỉnh Vĩnh Long.

16. Loại hình Thơ mới nhìn từ góc độ nhạc điệu và việc cảm thụ những bài thơ thuộc phong trào Thơ mới 1932-1945 trong chương trình Ngữ văn trung học

16. Loại hình Thơ mới nhìn từ góc độ nhạc điệu và việc cảm thụ những bài thơ thuộc phong trào Thơ mới 1932-1945 trong chương trình Ngữ văn trung học

 14:29 16/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày việc vận dụng một đặc điểm loại hình của Thơ mới: thơ giàu nhạc tính để hướng dẫn học sinh đọc hiểu một số bài thuộc phong trào Thơ mới trong chương trình Ngữ văn trung học hiện hành.
Từ khóa: thơ mới, nhạc tính, đọc hiểu, Ngữ văn, trung học.

1. Giới thiệu về Cuộc thi Khoa học kĩ thuật Quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2015-2016

1. Giới thiệu về Cuộc thi Khoa học kĩ thuật Quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2015-2016

 02:10 15/07/2016

Bài trình bày về mục đích, ý nghĩa, nội dung, lĩnh vực và hình thức thi, các vấn đề về người hướng dẫn nghiên cứu và thí sinh; hồ sơ dự án đăng kí dự thi và giới thiệu tổng quan, các kết quả đạt được của Cuộc thi Khoa học kĩ thuật Quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2015-2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

2. Định hướng nghề nghiệp cho học sinh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

2. Định hướng nghề nghiệp cho học sinh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

 19:31 07/07/2016

Bài báo trình bày về hoạt động giáo dục hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp; sự liên thông giữa giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp và một số giải phám của hướng nghiệp, dạy nghề trong giáo dục phổ thông: - tạo điều kiện cho học sinh nắm được kiến thức, kĩ năng nghề, có ý thức chọn nghề và thái độ lao động đúng đắn; - từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hướng nghiệp, dạy nghề; - đa dạng hóa hình thức hướng nghiệp, dạy nghề; - xã hội hóa; - tăng cường các điều kiện để tổ chức dạy nghề.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Mừng Đảng mừng xuân
Chúc mừng năm mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây