7. VẬN DỤNG “MÔ HÌNH DẠY HỌC 5E” TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CHẤT KHÍ” (VẬT LÍ 10) Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

7. VẬN DỤNG “MÔ HÌNH DẠY HỌC 5E” TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CHẤT KHÍ” (VẬT LÍ 10) Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 15:04 19/04/2021

Tóm tắt: Mô hình 5E là mô hình dạy học được xây dựng dựa trên thuyết kiến tạo với 5 giai đoạn: Engagement, Exploration, Explation, Elaborate và Evaluation, đang được nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu. Bài báo đề cập tiến trình và tổ chức dạy học chương “Chất khí” (Vật lí 10) theo mô hình 5E nhằm nâng cao kết quả dạy học Vật lí ở trung học phổ thông. Kết quả thực nghiệm sư phạm cho thấy, tiến tình dạy học chương “Chất khí” theo mô hình 5E như đã đề xuất trong bài là khả thi, tương thích với các điều kiện tổ chức dạy học Vật lí ở các trường trung học phổ thông hiện nay.
Từ khóa: mô hình dạy học 5E, trung học phổ thông, dạy học môn Vật lí, chất khí

5. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH KHÁ, GIỎI TRONG DẠY HỌC GIẢI PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

5. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH KHÁ, GIỎI TRONG DẠY HỌC GIẢI PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 14:27 19/04/2021

Tóm tắt: Đổi mới phương pháp dạy học không chỉ nhằm mục tiêu thay đổi cách dạy truyền thụ kiến thức một chiều, học sinh thụ động trong học tập mà còn chú trọng dạy học phát triển năng lực cho học sinh. Giáo viên cần chuyển quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển năng lực và phẩm chất người học. Bài báo xác định các biểu hiện của năng lực giải toán phương trình, hệ phương trình của học sinh khá, giỏi, từ đó đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực giải toán phương trình, hệ phương trình cho học sinh khá, giỏi ở trung học phổ thông. Hy vọng rằng, bài viết sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nói chung, cho giáo viên toán nói riêng trong quá trình bồi dưỡng học sinh khá, giỏi ở trung học phổ thông.
Từ khóa: năng lực giải toán, phương trình, hệ phương trình, trung học phổ thông

6. SÁNG TẠO BÀI TOÁN TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ TỪ NHỮNG BÀI TOÁN CỰC TRỊ TRONG HÌNH HỌC TỌA ĐỘ PHẲNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

6. SÁNG TẠO BÀI TOÁN TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ TỪ NHỮNG BÀI TOÁN CỰC TRỊ TRONG HÌNH HỌC TỌA ĐỘ PHẲNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 11:20 19/04/2021

Tóm tắt: Trong dạy học Toán, học sinh không những cần nắm vững kiến thức và biết cách giải các bài toán mà còn cần phát triển một bài toán thành những bài toán mới thông qua sự suy luận ở mức cao hơn; từ đó các em phát huy được khả năng chủ động và sáng tạo trong học tập. Bài báo trình bày việc sáng tạo, xây dựng bài toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số từ những bài toán cực trị trong hình học tọa độ phẳng cho học sinh trung học phổ thông. Việc khai thác, tìm mối liên hệ giữa các bài toán cực trị trong hình học tọa độ phẳng và các bài toán hàm số không những bồi dưỡng tư duy sáng tạo cho học sinh mà còn tích hợp nội môn trong dạy học Toán, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện mục tiêu đổi mới giáo dục hiện nay.
Từ khóa: bài toán, cực trị hình học tọa độ phẳng, trung học phổ thông

9. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

9. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 10:03 19/04/2021

Tóm tắt: Thực hiện chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông đối với hiệu trưởng các trường trung học phổ thông là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Từ thực tiễn triển khai ở các trường trung học phổ thông của thành phố Hải Phòng, bài viết đề xuất thực hiện chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông: 1) Quán triệt nhận thức về việc thực hiện chuẩn hiệu trưởng là một nhiệm vụ cấp bách, cần thiết; 2) Huy động mọi nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức thực hiện chuẩn hiệu trưởng; 3) Phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, đào tạo để thực hiện nhanh, hiệu quả, chất lượng chuẩn hiệu trưởng; 4) Tăng cường công tác tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuẩn hiệu trưởng. Những đề xuất trên góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông hiện nay.
Từ khóa: chuẩn hiệu trưởng hiệu , giáo dục, học sinh, trung học phổ thông, trung học cơ sở

9. TRẢI NGHIỆM LÀNG NGHỀ NHẰM ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

9. TRẢI NGHIỆM LÀNG NGHỀ NHẰM ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

 17:35 11/12/2020

Tóm tắt: Một nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông hiện nay là tạo cơ sở định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Mỗi địa phương cần phát huy thế mạnh của mình để thực hiện nhiệm vụ này.
Kết quả: Trên cơ sở xác định tiềm năng hỗ trợ định hướng nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông của các làng nghề trong tỉnh, bài viết đề xuất nội dung hoạt động trải nghiệm làng nghề nhằm định hướng nghề nghiệp cho học sinh các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Bàn luận: Sự phong phú về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của các làng nghề trên địa bản tỉnh Phú Thọ sẽ tạo nên cơ hội tốt trong tìm hiểu nghề nghiệp, lựa chọn nghề, rèn luyện phẩm chất đáp ứng yêu cầu nghề cho học sinh của tỉnh Phú Thọ.
Từ khóa: Định hướng nghề nghiệp, Trải nghiệm hướng nghiệp, Hoạt động trải nghiệm, Tỉnh Phú Thọ, Trung học phổ thông.

7. DẠY HỌC TÍCH HỢP NỘI DUNG “CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946-1954)” CHO HỌC SINH LỚP 12

7. DẠY HỌC TÍCH HỢP NỘI DUNG “CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946-1954)” CHO HỌC SINH LỚP 12

 16:33 11/12/2020

Tóm tắt: Trong chương trình giáo dục môn Lịch sử cấp trung học phổ thông hiện hành, nội dung Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1954) thuộc lớp 12. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp là kết quả sức mạnh tổng hợp của dân tộc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao, văn hóa, giáo dục. Vì vậy, để tổ chức dạy học hiệu quả, cần sử dụng đa dạng nội dung kiến thức khoa học liên ngành, vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp, phương tiện, kĩ thuật dạy học và cách thức kiểm tra, đánh giá. Trong bài viết này, tác giả vận dụng dạy học tích hợp vào giảng dạy một nội dung cụ thể, qua đó góp phần đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng dạy học bộ môn.
Từ khóa: Vận dụng, phương pháp, tích hợp, dạy học lịch sử, trung học phổ thông

7. HÌNH THÀNH KĨ NĂNG SIÊU NHẬN THỨC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC GIẢI TÍCH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

7. HÌNH THÀNH KĨ NĂNG SIÊU NHẬN THỨC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC GIẢI TÍCH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 15:38 11/12/2020

Tóm tắt: Siêu nhận thức là một trong những hướng nghiên cứu về quá trình nhận thức của con người. Trong những năm qua, nghiên cứu về siêu nhạn thức vẫn đang phát triển mạnh trên cả hai 2 phương diện, đó là hoàn thiện những nghiên cứu lí luận cũng như vận dụng các nghiên cứu về siêu nhận thức trong quá trình dạy học. Dựa trên kết quả nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước, bài viết tập trung nghiên cứu về kĩ năng siêu nhận thức và cách thức hình thành kĩ năng siêu nhận thức cho học sinh trong dạy học Giải tích ở trường trung học phổ thông. Dạy học Giải tích ở trường trung học phổ thông có nhiều cơ hội để rèn các kĩ năng siêu nhận thức cho học sinh. Điều này không chỉ giúp học sinh hiểu sâu được tri thức mà còn cải thiện được khả năng tư duy.
Từ khóa: kĩ năng siêu nhận thức, học sinh, trung học phổ thông

5. MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÌNH TRẠNG CẬN THỊ HỌC ĐƯỜNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở THÀNH THỊ HIỆN NAY

5. MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÌNH TRẠNG CẬN THỊ HỌC ĐƯỜNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở THÀNH THỊ HIỆN NAY

 14:48 11/12/2020

Tóm tắt: Bài báo này tập trung khảo sát tình hình thực tế trong các trường học trung học cơ sở và trung học phổ thông ở 5 thành phố của Việt Nam để làm rõ sự tác động của các yếu tố thuộc về cơ sở vật chất - kĩ thuật nhà trường và hoạt động học đối với tình trạng cận thị học đường. Hoạt động khảo sát được tiến hành cho 4 nhóm đối tượng gồm cán bộ quản lí, giáo viên, phụ huynh học sinh và học sinh cận thị thông qua các bảng hỏi. Dữ liệu thu thập được phân tích và xử lí dựa trên mô hình hồi quy bằng phương pháp tạo biến Factor Analisis, trong đó nhân tố chính được tạo bởi một vectơ theo phương pháp Varimax. Kết quả phân tích Factor Analisis cho biết các chỉ số định lượng thể hiện mối quan hệ của từng yếu tố của cơ sở vật chất - kĩ thuật, hoạt động học với tình hình cận thị trong quan hệ đối chiếu tổng thể của các yếu tố tác động.
Từ khóa: Cận thị học đường, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, nhà trường, yếu tố tác động, học sinh

4. SỬ DỤNG PHẦN MỀM BOOK CREATOR THIẾT KẾ HỒ SƠ TƯ LIỆU DẠY HỌC MỘT SỐ TÁC GIA VĂN HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

4. SỬ DỤNG PHẦN MỀM BOOK CREATOR THIẾT KẾ HỒ SƠ TƯ LIỆU DẠY HỌC MỘT SỐ TÁC GIA VĂN HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 09:50 11/12/2020

Tóm tắt: Sử dụng công nghệ trong dạy học nói chung và dạy học Ngữ văn nói riêng là một vấn đề cấp bách và cần thiết hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh thời đại 4.0 và trong giai đoạn nền giáo dục Việt Nam đang tiến hành thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới với những yêu cầu cần đạt của học sinh về những năng lực chung và năng lực đặc thù, trong đó có năng lực công nghệ Bài viết đề xuất quy trình sử dụng Book Creator - một ứng dụng cho phép người dùng thiết kế những cuốn sách điện tử (ebook) miễn phí, kết hợp đa phương tiện (văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, đường dẫn,…), tăng tương tác giữa giáo viên với học sinh… để thiết kế hồ sơ tư liệu dạy học một số tác gia văn học trong chương trình Ngữ văn trung học phổ thông. Kết quả nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng công nghệ và chất lượng dạy học Ngữ văn ở nhà trường phổ thông hiện nay.
Từ khóa: Book Creator, dạy học, Ngữ văn, tác gia văn học, trung học phổ thông

15. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT” (ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11)

15. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT” (ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11)

 09:19 15/09/2020

Tóm tắt: Dạy học môn Toán ở trung học phổ thông giúp học sinh phát triển các năng lực toán học. Tổ hợp và Xác suất là một chủ đề toán học về các hiện tượng ngẫu nhiên, xuất phát từ thực tiễn. Với sự phong phú về các lĩnh vực trong thực tiễn có thể phản ánh thông qua các bài tập của chủ đề này, HS có cơ hội giải quyết nhiều tình huống, bài toán nảy sinh từ thực tiễn, từ đó, năng lực giải quyết vấn đề của các em được rèn luyện, phát triển. Bài viết đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học môn Toán chủ đề Tổ hợp và Xác suất (Đại số và Giải tích 11). Trong quá trình dạy học chủ đề này, giáo viên cần áp dụng linh hoạt các phương pháp dạy học nhằm giúp học sinh tiếp cận vấn đề theo các cách khác nhau, từ đó dễ dàng giải quyết được bài toán, phát triển được năng lực giải quyết vấn đề.
Từ khóa: năng lực giải quyết vấn đề, tổ hợp và xác suất, trung học phổ thông, đại số và giải tích 11

20. VẬN DỤNG MÔ HÌNH DẠY HỌC 5E TRONG DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

20. VẬN DỤNG MÔ HÌNH DẠY HỌC 5E TRONG DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 09:19 15/09/2020

Tóm tắt: Lí thuyết kiến tạo đã và đang là vấn đề nghiên cứu được nhiều nhà nghiên cứu giáo dục trong và ngoài nước quan tâm. Khi vận dụng lí thuyết kiến tạo vào giảng dạy, một mô hình dạy học dựa trên lí thuyết kiến tạo nhận thức để xây dựng các giai đoạn học tập đã ra đời, được áp dụng rộng rãi tại các nước phát triển như Hoa Kì, đó là mô hình dạy học 5E. Bài viết đề xuất quy trình xây dựng tiến trình dạy học môn Vật lí theo mô hình dạy học 5E ở trường trung học phổ thông, vận dụng mô hình dạy học này vào dạy học bài “Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí” (Vật lí 10). Thực tiễn dạy học cho thấy, việc vận dụng mô hình dạy học 5E vào dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông là có tính khả thi. Hi vọng rằng, bài viết sẽ là tài liệu tham khảo cho giáo viên khi áp dụng mô hình dạy học này vào dạy học ở trường trung học phổ thông hiện nay.
Từ khóa: mô hình dạy học 5E, lí thuyết kiến tạo, trung học phổ thông, dạy học môn Vật lí

2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO TIẾP CẬN QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ (TQM)

2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO TIẾP CẬN QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ (TQM)

 15:35 11/09/2020

Tóm tắt: Giáo dục trung học phổ thông nhằm hình thành cho học sinh học phổ thông và những hiểu biết ban đầu về kĩ thuật, công nghệ và hướng nghiệp để tiếp tục học giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học hoặc đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, trong thực tế dạy học ở trường trung học phổ thông, việc đáp ứng mục tiêu này đang gặp nhiều khó khăn. Trong các mô hình quản lí chất lượng đã được áp dụng thành công hiện nay, mô hình quản lí chất lượng tổng thể được nhiều nhà nghiên cứu giáo dục cho rằng có thể áp dụng khả thi trong quản lí nhà trường. Mô hình quản lí chất lượng tổng thể với phương châm cải tiến liên tục, hướng vào khách hàng sẽ cho chất lượng giáo dục đáp ứng theo yêu cầu của xã hội. Bài viết nghiên cứu và đề xuất một số biện pháp quản lí chất lượng dạy học trong nhà trường trung học phổ thông theo tiếp cận quản lí chất lượng tổng thể, đây là hướng lựa chọn phù hợp cho quản lí dạy học ở nhà trường trung học phổ thông hiện nay.
Từ khóa: Chất lượng tổng thể, quản lí chất lượng tổng thể, chất lượng dạy học, trung học phổ thông

3. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ĐAM RÔNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

3. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ĐAM RÔNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

 15:35 11/09/2020

Tóm tắt: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao được Đảng ta xác định là khâu đột phá chiến lược cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Giáo dục và Đào tạo được coi là khâu then chốt, quyết định chất lượng nguồn nhân lực. Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi theo hướng phát triển năng lực người học ở các trường trung học phổ thông ở huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Kết quả khảo sát cho thấy, cán bộ quản lí và giáo viên có nhận thức tốt về vai trò của hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi. Công tác tổ chức, chỉ đạo cũng như kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi theo hướng phát triển năng lực người học cũng được quan tâm và thực hiện đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng.
Từ khóa: thực trạng, phát triển năng lực, trung học phổ thông, học sinh giỏi.

10. SỬ DỤNG DI TÍCH LỊCH SỬ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

10. SỬ DỤNG DI TÍCH LỊCH SỬ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 15:35 11/09/2020

Tóm tắt: Di tích lịch sử tại địa phương chứa đựng giá trị lịch sử, khoa học, văn hoá của từng thời đại, được khai thác, sử dụng trong nghiên cứu cũng như trong dạy học lịch sử. Bài viết trình bày các hình thức và biện pháp sử dụng di tích lịch sử trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn. Sử dụng di tích trong dạy học lịch sử giúp học sinh không chỉ nắm rõ, hiểu sâu hơn những kiến thức cơ bản, súc tích trong chương trình, sách giáo khoa mà còn được mở rộng vốn kiến thức của mình về lịch sử địa phương, góp phần hình thành các năng lực và phẩm chất theo yêu cầu của giáo dục phổ thông.
Từ khóa: di tích lịch sử địa phương, bài học lịch sử, trung học phổ thông, tỉnh Thừa Thiên Huế

55. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC

55. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC

 11:07 05/08/2020

Tóm tắt: Việc giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông là một yêu cầu cấp thiết của nhà trường phổ thông cũng như toàn xã hội. Bài viết đề cập thực trạng quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh các trường trung học phổ thông huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước để có những đánh giá khách quan về hoạt động giáo dục đạo đức trong các nhà trường, làm cơ sở để đề xuất các giải pháp hiệu quả cho công tác này trên địa bàn huyện. Giáo dục đạo đức cần được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong kế hoạch giáo dục của nhà trường phổ thông.
Từ khóa: học sinh, trung học phổ thông, quản lí, giáo dục đạo đức

28. TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN MÔN VẬT LÍ THEO MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

28. TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN MÔN VẬT LÍ THEO MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 09:26 05/08/2020

Tóm tắt: Hiện nay, dạy học trực tuyến là một xu hướng tất yếu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và là giải pháp được nhiều cơ sở giáo dục lựa chọn nhằm đảm bảo kế hoạch dạy học. Bài viết nghiên cứu vấn đề tổ chức dạy học trực tuyến môn Vật lí theo mô hình lớp học đảo ngược ở trường trung học phổ thông. Để dạy học trực tuyến đạt hiệu quả cao, giáo viên cần được trang bị những hiểu biết về nguyên tắc, cách thức dạy học trực tuyến và cả kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.
Từ khóa: dạy học trực tuyến, Vật lí, trung học phổ thông, mô hình lớp học đảo ngược

18. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THỰC HÀNH CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

18. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THỰC HÀNH CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

 09:25 05/08/2020

Tóm tắt: Quan điểm “học đi đôi với hành” được coi là phương châm dạy học của nền giáo dục hiện đại. Bên cạnh nội dung phát triển tư duy người học, việc phát triển năng lực thực hành trong dạy học có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, dạy học lịch sử nhất định phải tích cực hóa người học, gắn hoạt động trí tuệ với hoạt động thực hành, thực tiễn. Thông qua thực hành, học sinh được rèn luyện các kĩ năng cơ bản, đáp ứng mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông. Bài viết làm rõ các khái niệm kĩ năng, thực hành, thực hành lịch sử, khái quát ý nghĩa của việc rèn luyện kĩ năng thực hành cho học sinh; nội dung thực hành lịch sử. Trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp rèn luyện kĩ năng thực hành cho học sinh trong dạy học lịch sử ở Trường THPT Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Từ khóa: Kĩ năng, thực hành, kĩ năng thực hành, thực hành lịch sử, Lịch sử, trung học phổ thông.

24. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

24. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 16:09 29/07/2020

Trong cấu trúc mỗi bài học lịch sử, hoạt động khởi động là hoạt động đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kích thích sự tích cực của người học, định hướng tư duy và tạo hứng thú học tập cho học sinh. Tuy nhiên, trong dạy học lich sử hiện nay, nhiều giáo viên chưa có sự đầu tư hợp lí cho hoạt động khởi động. Trên cơ sở khái quát vai trò, yêu cầu của hoạt động khởi động trong dạy học lịch sử, bài viết phân tích hoạt động khởi động trong phương pháp dạy học truyền thống; cách thực hiện hoạt động khởi động phát huy tính tích cực học tập của học sinh. Từ đó, lấy ví dụ minh họa thiết kế hoạt động khởi động ở bài lịch sử cụ thể trong chương trình trung học phổ thông nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh.
Từ khóa: Hoạt động, khởi động, dạy học lịch sử, Lịch sử, trung học phổ thông

3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY

3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY

 09:47 29/07/2020

Tóm tắt: Giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống ở trường trung học phổ thông là công tác có tính lâu dài, phức tạp, chịu sự ảnh hưởng và tác động của nhiều yếu tố khác nhau, có ảnh hưởng quan trọng đến sự hình thành nhân cách toàn diện của học sinh. Bài viết trình bày tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh ở trường trung học phổ thông và một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh trung học phổ thông hiện nay.
Từ khóa: giáo dục, chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, trung học phổ thông.

2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT HUY MÔ HÌNH TỰ CHỦ TRONG QUẢN TRỊ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY

2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT HUY MÔ HÌNH TỰ CHỦ TRONG QUẢN TRỊ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY

 19:05 28/07/2020

Tóm tắt: Tự chủ trường phổ thông là xu thế tất yếu ngày nay và là một trong những điều kiện cần thiết để thực hiện các phương thức quản trị trường học tiên tiến nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo. Bài viết tập trung vào các nội dung chính: tổng quan chung về quản trị học và quản trị trường học; phân tích việc thực hiện mô hình tự chủ về quản trị trường trung học phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo, từ đó đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm đổi mới quản trị trường phổ thông phát huy mô hình tự chủ trong hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo trong thời gian tới.
Từ khóa: quản trị, trung học phổ thông

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây