03. Thực trạng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Bắc miền Trung Việt Nam qua hoạt động trải nghiệm

03. Thực trạng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Bắc miền Trung Việt Nam qua hoạt động trải nghiệm

 16:44 26/11/2018

Tóm tắt: Bài viết phân tích vai trò của giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học phổ thông chuyên qua hoạt động trải nghiệm và đánh giá thực trạng tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh ở các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Bắc miền Trung Việt Nam.
Từ khóa: học sinh, trung học phổ thông chuyên, kĩ năng sống; giáo dục kĩ năng sống; trải nghiệm; giáo dục trải nghiệm; hoạt động trải nghiệm.

12. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ DẠY HỌC MÔN CHUYÊN Ở TRƯỜNG  TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN THEO HƯỚNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

12. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ DẠY HỌC MÔN CHUYÊN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN THEO HƯỚNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 20:57 01/10/2017

Tóm tắt: Bài báo công bố kết quả nghiên cứu thực trạng công tác quản lí dạy học môn chuyên ở các trường trung học phổ thông chuyên khu vực đồng bằng Sông Hồng. Trên cơ sở phân tích những thuận lợi, khó khăn trong công tác quản lí dạy học môn chuyên của các nhà trường, bài viết đề xuất một số tiêu chí nhằm nâng cao chất lượng quản lí dạy học môn chuyên ở trường trung học phổ thông chuyên theo hướng đảm bảo chất lượng.
Từ khóa: thực trạng quản lí dạy học, môn chuyên, trung học phổ thông chuyên.

13. QUẢN LÍ CÁC YẾU TỐ DẠY HỌC MÔN CHUYÊN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC  PHỔ THÔNG CHUYÊN THEO HƯỚNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

13. QUẢN LÍ CÁC YẾU TỐ DẠY HỌC MÔN CHUYÊN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN THEO HƯỚNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 20:57 01/10/2017

Tóm tắt: bài viết đề cập một số tiêu chí về quản lí dạy học theo mô hình CIPO của UNESCO như: đổi mới giáo dục hiện nay và sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật; môi trường sư phạm; trình độ quản lí của cán bộ quản lí nhà trường và kinh tế, chính trị, văn hoá của địa phương tới công tác quản lí dạy học môn chuyên ở trường trung học phổ thông chuyên theo hướng đảm bảo chất lượng, sau đó, đi sâu vào nghiên cứu thực trạng quản lí các yếu tố bối cảnh ảnh hưởng đến quản lí dạy học môn chuyên ở trường trung học phổ thông chuyên theo hướng đảm bảo chất lượng.
Từ khóa: quản lí, các yếu tố dạy học môn chuyên, đảm bảo chất lượng, trung học phổ thông chuyên.

52. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆU ỨNG ĐÁM ĐÔNG ĐẾN NHẬN THỨC  VÀ HÀNH VI CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  CHUYÊN HÙNG VƯƠNG, THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI

52. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆU ỨNG ĐÁM ĐÔNG ĐẾN NHẬN THỨC VÀ HÀNH VI CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN HÙNG VƯƠNG, THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI

 09:27 04/05/2017

Bài viết tìm hiểu ảnh hưởng của hiệu ứng đám đông đến nhận thức và hành vi của học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương (thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai); từ đó đề xuất một số giải pháp phát huy những ảnh hưởng tích cực và hạn chế, ngăn chặn những ảnh hưởng tiêu cực của hiệu ứng đám đông, giúp học sinh có nhận thức, hành vi đúng đắn hơn.

14. Ứng dụng công nghệ thông tin để tăng hiệu quả dạy và học tích cực cho trường trung học phổ thông Chuyên

14. Ứng dụng công nghệ thông tin để tăng hiệu quả dạy và học tích cực cho trường trung học phổ thông Chuyên

 15:51 04/01/2017

Bài báo trình bày ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy và học để tăng hiệu quả dạy và học tích cực giúp học sinh xây dựng, tìm hiểu, tự đánh giá, tiếp cận kiến thức chủ động theo năng lực tại trường trung học phổ thông Chuyên.

23. Sử dụng Định luật bảo toàn điện tích trong dạy học giải các bài tập hóa học để phát triển tư duy cho học sinh trung học phổ thông chuyên

23. Sử dụng Định luật bảo toàn điện tích trong dạy học giải các bài tập hóa học để phát triển tư duy cho học sinh trung học phổ thông chuyên

 10:43 27/09/2016

Tóm tắt: Trong dạy học môn Hóa học ở phổ thông, bài tập hóa học là một trong những công cụ rất hữu ích để phát triển tư duy cho học sinh. Khi học sinh giải bài tập hóa học sẽ giúp các em củng cố vững chắc lí thuyết, phát triển được tư duy linh hoạt và óc sáng tạo; từ đó, có khả năng tư duy độc lập, nhanh nhạy, linh hoạt trong học tập cũng như trong cuộc sống.
Từ khóa: định luật, bảo toàn điện tích, bài tập hóa học, phát triển tư duy, học sinh, trung học phổ thông chuyên.

8. Biện pháp phát triển đội ngũ bằng việc tự học - tự rèn của giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và bồi dưỡng học sinh giỏi trong trường trung học phổ thông chuyên

8. Biện pháp phát triển đội ngũ bằng việc tự học - tự rèn của giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và bồi dưỡng học sinh giỏi trong trường trung học phổ thông chuyên

 16:51 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập biện pháp phát triển đội ngũ bằng việc “Tự học - tự rèn” của giáo viên mà Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương) đã áp dụng trong các năm qua.
Từ khóa: phát triển đội ngũ, tự học - tự rèn, học sinh giỏi, trung học phổ thông chuyên.

13. Quy trình rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học phần di truyền học ở trường trung học phổ thông chuyên

13. Quy trình rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học phần di truyền học ở trường trung học phổ thông chuyên

 15:28 28/08/2016

Bài báo trình bày tỉ mỉ các giai đoạn (3 giai đoạn) và các bước cụ thể để rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học phần di truyền học cho đối tượng học sinh trung học phổ thông chuyên.

18. Cấu trúc năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học phần Di truyền học ở trường trung học phổ thông chuyên

18. Cấu trúc năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học phần Di truyền học ở trường trung học phổ thông chuyên

 15:48 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày khái niệm năng lực; vấn đề và năng lực giải quyết vấn đề; một số nghiên cứu về năng lực giải quyết vấn đề; cấu trúc của năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học Di truyền học ở trường trung học phổ thông chuyên; ví dụ minh họa về sự biểu hiện của các kĩ năng trong năng lực giải quyết vấn đề ứng với các loại tình huống khác nhau.
Từ khóa: cấu trúc, năng lực giải quyết vấn đề, dạy học, Di truyền học, trung học phổ thông chuyên.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây