17. TĂNG CƯỜNG SỰ PHỐI HỢP GIỮA CÁC TỔ CHỨC, CÁC LỰC LƯỢNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TÍNH KỈ LUẬT CHO SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

17. TĂNG CƯỜNG SỰ PHỐI HỢP GIỮA CÁC TỔ CHỨC, CÁC LỰC LƯỢNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TÍNH KỈ LUẬT CHO SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

 16:09 26/05/2020

Tóm tắt: Để bảo đảm cho hoạt động giáo dục tính kỉ luật cho sinh viên đạt được kết quả cao, rất cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, các lực lượng trong các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh. Sự phối hợp này được xác định là yếu tố có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tính kỉ luật cho sinh viên, khi tham gia học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại trung tâm. Các tổ chức, các lực lượng giáo dục chỉ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy được vai trò và hiệu quả khi có sự phối hợp chặt chẽ với nhau, hỗ trợ, bổ sung cho nhau trong suốt quá trình và toàn hệ thống được vận hành đồng bộ, thống nhất.
Từ khóa: Giáo dục, sinh viên, trung tâm, kỉ luật, phối hợp.

14. Thực trạng động cơ học tập của học sinh tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Hòa Bình

14. Thực trạng động cơ học tập của học sinh tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Hòa Bình

 16:58 18/09/2018

Tóm tắt: Động cơ học tập là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động học tập và tự học của người học. Động cơ học tập không có sẵn, cũng không thể áp đặt mà được hình thành dần dần trong quá trình người học đi sâu chiếm lĩnh đối tượng học tập. Từ nhu cầu với các đối tượng học tập, từ những yếu tố bên ngoài mà hình thành nên động cơ thúc đẩy hoạt động học tập của người học. Phân tích thực trạng động cơ học tập của học sinh tại TTGDTX tỉnh Hoà Bình để thấy tính bền vững trong động cơ thôi thúc hoạt động học tập của các em, trên cơ sở đó giáo viên có thể phát huy và hình thành nên động cơ học tập tích cực nâng cao chất lượng dạy và học. Bài viết này, trình bày thực trạng động cơ học tập của học sinh tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hòa Bình.
Từ khóa: Động cơ học tập, Trung tâm, Giáo dục thường xuyên, thực trạng.

21. GIÁO DỤC THẨM MĨ LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM  THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC MONTESSORI

21. GIÁO DỤC THẨM MĨ LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC MONTESSORI

 16:17 23/08/2017

Giáo dục thẩm mĩ lấy trẻ làm trung tâm theo phương pháp giáo dục Montessori không nhằm hướng đến đào tạo nên những đứa trẻ hát hay, múa đẹp, tạo hình như một danh hoạ nhí với những kiểu mẫu ý tưởng rập khuôn mà hướng đến giáo dục trẻ phát huy năng lực cảm quan trong chính môi trường trẻ được sinh hoạt hằng ngày. Vì vậy, người giáo viên có nhiệm vụ tạo môi trường để trẻ trải nghiệm theo năng lực của mình bằng cách quan sát và thể hiện “nghệ thuật” theo cách riêng của trẻ.

01. Đổi mới hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và dạy nghề đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

01. Đổi mới hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và dạy nghề đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

 15:48 07/11/2016

Tóm tắt: Nghị quyết 29/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI xác định đổi mới đối căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó có việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục thường xuyên. Để đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay, hệ thống các trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và dạy nghề cấp huyện cần nâng cao chất lượng các chương trình giáo dục thường xuyên, giáo dục hướng nghiệp, chương trình dạy nghề và tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người. Trước mắt, trong giai đoạn này các trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp dạy nghề cần chuyển đổi trọng tâm từ việc chỉ dạy văn hóa sang dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp và tổ chức các hoạt động giáo dục như: giáo dục kĩ năng sống; bồi dưỡng giáo viên mầm non, phổ thông; nghề phổ thông, nghề ngắn hạn; tin học, ngoại ngữ thực hành.
Từ khóa: trung tâm, giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp, dạy nghề, đổi mới.

3. Kinh nghiệm về xây dựng và phát triển trung tâm học tập cộng đồng ở Việt Nam

3. Kinh nghiệm về xây dựng và phát triển trung tâm học tập cộng đồng ở Việt Nam

 14:22 19/09/2016

Bài viết đề cập về kinh nghiệm về xây dựng và phát triển trung tâm học tập cộng đồng ở Việt Nam, trong đó tập trung làm rõ các nội dung chính: phân tích tình hình chung; tình hình một số địa phương; kinh nghiệm xây dựng trung tâm học tập cộng đồng ở Việt Nam như vai trò tầm quan trọng của cấp ủy Đảng, sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ giữa các ban ngành, vai trò quản lí nhà nước của ngành giáo dục, nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất,vấn đề tổng kết rút kinh nghiệm…

18. Nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục quốc phòng và an ninh ở trung tâm giáo dục quốc phòng Hà Nội 2

18. Nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục quốc phòng và an ninh ở trung tâm giáo dục quốc phòng Hà Nội 2

 15:32 28/08/2016

Bài báo trình bày thực trạng đào tạo giáo dục quốc phòng – an ninh ở trung tâm giáo dục quốc phòng Hà Nội 2, những kinh nghiệm thực tiễn rút ra trong quá trình đào tạo.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây