11. MỘT SỐ YÊU CẦU, BIỆN PHÁP PHỐI HỢP LỰC LƯỢNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC VÀ PHÒNG CHỐNG, NGĂN CHẶN THÔNG TIN XẤU ĐỘC  TRONG NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

11. MỘT SỐ YÊU CẦU, BIỆN PHÁP PHỐI HỢP LỰC LƯỢNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC VÀ PHÒNG CHỐNG, NGĂN CHẶN THÔNG TIN XẤU ĐỘC TRONG NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

 11:20 19/04/2021

Tóm tắt: Hiện nay, các thế lực thù địch sử dụng truyền thông như một công cụ tuyên truyền thông tin xấu độc nhằm thực hiện mưu đồ chính trị; do vậy các chủ thể quản lí trong nhà trường cần phối hợp lực lượng để ngăn chặn hiệu quả các luồng thông tin đó. Thực trạng phối hợp lực lượng giáo dục và phòng chống, ngăn chặn thông tin xấu độc trong nhà trường quân đội những năm qua, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Bài báo hướng tới giúp các chủ thể quản lí truyền thông trong các trường quân đội thấy rõ thực trạng phối hợp lực lượng trong tuyên truyền, giáo dục và đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu độc lan truyền, nhằm làm thất bại âm mưu sử dụng truyền thông để chống phá trận địa tư tưởng, chính trị trong quân đội nói chung, các trường quân đội nói riêng của các thế lực thù địch. Chủ thể quản lí truyền thông các cấp cần quán triệt, thực hiện những yêu cầu trong phối hợp lực lượng, nhất là triển khai thực hiện hiệu quả một số biện pháp đã đề xuất nhằm tạo hiệu quả cao trong phòng chống, ngăn chặn thông tin xấu độc, xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh trong nhà trường quân đội hiện nay.
Từ khóa: tuyên truyền, giáo dục, phòng chống, ngăn chặn, thông tin xấu độc, nhà trường quân đội

03. Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kỉ luật ở Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Quân khu 3

03. Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kỉ luật ở Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Quân khu 3

 14:19 14/04/2020

Tóm tắt: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kỉ luật ở đơn vị cơ sở có một vị trí đặc biệt quan trọng, nhằm trang bị kiến thức, kĩ năng và nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỉ luật quân đội cho cán bộ, chiến sĩ, tạo môi trường pháp lí tích cực, lành mạnh, phê phán hiện tượng “thiếu ý thức tổ chức kỉ luật”góp phần quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, người quân nhân kiểu mẫu trong thời kì mới. Bài viết phân tích thực trạng công tác tuyên truyên, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỉ luật ở Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Quân khu 3 và một số biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỉ luật ở Trung đoàn hiện nay.
Từ khóa: Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỉ luật quân đội.

35. GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG VÀ BIÊN SOẠN TÀI LIỆU  LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG TẠI HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN

35. GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG VÀ BIÊN SOẠN TÀI LIỆU LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG TẠI HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN

 16:58 04/09/2019

Tóm tắt: Nhân dân các dân tộc huyện Định Hóa (Thái Nguyên) có bề dày truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm, tinh thần đoàn kết, truyền thống hiếu học, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất. Là vùng đất sớm có phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh cách mạng, Định Hóa có nhiều điểm được công nhận di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng. Trong những năm gần đây, việc biên soạn lịch sử địa phương đã giúp phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, xây dựng tình yêu quê hương đất nước cho các tầng lớp cán bộ, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ của huyện Định Hoá.
Từ khóa: Huyện Định Hóa, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng.

03. Công tác tuyên truyền, giáo dục định hướng cho lực lượng lao động tham gia học nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang

03. Công tác tuyên truyền, giáo dục định hướng cho lực lượng lao động tham gia học nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang

 16:20 06/03/2019

Tóm tắt: Bài viết đề cập vài nét về thực trạng chất lượng nguồn lực lao động của tỉnh, nhu cầu và định hướng phát triển nguồn lực lao động của tỉnh trong thời gian tới, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường đào tạo nghề cho lao động, đào tạo lao động chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm,…
Từ khóa: Tuyên truyền, giáo dục hướng nghiệp, đào tạo nghề, nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực.

35. NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN,  PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

35. NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

 23:30 01/10/2017

Tóm tắt: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng trong việc đưa pháp luật đến cộng đồng dân cư. Thời gian qua, các địa phương đã có nhiều hình thức đa dạng, phong phú trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Bài viết phân tích ưu điểm, hạn chế của công tác này và đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư.
Từ khóa: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

4. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác hướng nghiệp cho học sinh

4. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác hướng nghiệp cho học sinh

 14:35 28/09/2016

Tóm tắt: Từ việc khẳng định vai trò quan trọng của hướng nghiệp trong việc đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực qua đào tạo ngày càng tăng trong thời gian tới, bài viết phân tích thực trạng nguồn nhân lực của tỉnh Hà Tĩnh hiện nay còn bất cập về nhiều mặt (số lượng, chất lượng, cơ cấu…) và cụ thể hóa các nội dung tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học.
Từ khóa: tuyên truyền, nâng cao nhận thức, công tác hướng nghiệp, học sinh trung học

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây