58. VAI TRÒ CỦA ĐÀO TẠO KHÔNG CHÍNH QUY ĐỐI VỚI ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

58. VAI TRÒ CỦA ĐÀO TẠO KHÔNG CHÍNH QUY ĐỐI VỚI ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 15:23 14/03/2017

Có nhu cầu cao về nguồn nhân lực được đào tạo tốt đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt ở đồng bằng sông Cửu Long - đó là nơi có điều kiện thuận lợi tự nhiên để phát triển nhưng vẫn còn thiếu năng lực giáo dục và đào tạo. Trong đó được đào tạo nguồn nhân lực tốt, bên cạnh các chương trình toàn thời gian, những người học bán thời gian đã đóng một vai trò đáng kể cho đến nay. Mặc dù loại giáo dục này đã góp phần rất nhiều, nó vẫn được đánh giá thấp về chất lượng và giá trị của chương trình. Chính vì vậy, nó cần được xem xét một cách khách quan tìm giải pháp thích hợp để có một đóng góp to lớn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng như sự phát triển của Việt Nam.

21. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học nghề cho phụ nữ Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long

21. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học nghề cho phụ nữ Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long

 15:27 27/02/2017

Bài báo trình bày những khó khăn, hạn chế trong học tập của phụ nữ Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long; tiếp đó, trình bày sáu giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học nghề cho phụ nữ Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long.

8. Một số vấn đề về bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học-công nghệ cho giảng viên cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long

8. Một số vấn đề về bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học-công nghệ cho giảng viên cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long

 10:46 29/08/2016

Bài báo trình bày về nhu cầu nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học-công nghệ của giảng viên trong quá trình bồi dưỡng; về việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng; phương pháp dạy học và học tập bồi dưỡng; các điều kiện cho quá trình bồi dưỡng; đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng cho giảng viên cao đẳng nghề ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.

6. Thực trạng về giáo dục đạo đức cho sinh viên tại các trường cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long

6. Thực trạng về giáo dục đạo đức cho sinh viên tại các trường cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long

 10:44 29/08/2016

Bài báo trình bày những phân tích khái quát về vấn đề giáo dục đạo đức cho sinh viên; thực trạng giáo dục đạo đức cho sinh viên tại các trường cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long và một số nhận xét, đánh giá.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây