17. GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ  VÙNG TÂY BẮC NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TOÀN CẦU HÓA, HỘI NHẬP QUỐC TẾ  TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

17. GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ VÙNG TÂY BẮC NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TOÀN CẦU HÓA, HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 23:55 10/04/2019

Tóm tắt: Phát triển nguồn nhân lực vùng Tây Bắc, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong giai đoạn hiện nay nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội nơi đây. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng miền núi, dân tộc, cần phải thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ: đào tạo sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; đẩy mạnh xóa mù chữ; đào tạo nghề ngắn hạn; đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho các hộ nghèo về kĩ thuật, khoa học công nghệ phục vụ phát triển sản xuất, kiến thức phát triển kinh tế hộ gia đình; đào tạo nghề phi nông nghiệp và trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề cho thanh niên; bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực quản lí hành chính, quản lí kinh tế-xã hội theo chức danh, vị trí làm việc đáp ứng yêu cầu của công tác lãnh đạo, quản lí; điều hành và thực thi công vụ cho cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo quy định...
Bài viết đề cập một số giải pháp đào tao, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc, đáp ứng yêu cầu toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số, vùng Tây Bắc, dân tộc thiểu số, phát triển nguồn nhân lực.

02. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp và chính sách đặc thù trong đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục vùng Tây Bắc

02. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp và chính sách đặc thù trong đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục vùng Tây Bắc

 09:48 11/11/2018

Tóm tắt: Chất lượng giáo dục ở vùng Tây Bắc hiện nay còn thấp so với yêu cầu phát triển ngày càng gia tăng của đất nước và so với các vùng khác. Việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí là yếu tố then chốt trong trong phát triển giáo dục và đào tạo vùng Tây Bắc giúp nâng cao dân trí và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng. Bài báo đề cập đến vấn đề đề xuất một số giải pháp và chính sách đặc thù trong đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục vùng Tây Bắc.
Từ khóa: Giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục, vùng Tây Bắc, chính sách, giải pháp đặc thù.

74. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÙNG TÂY BẮC

74. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÙNG TÂY BẮC

 22:43 10/07/2017

Tây Bắc là địa bàn thuộc vùng núi cao, biên giới có vị trí chiến lược quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực của nhân dân các dân tộc, Tây Bắc đã đạt được những thành tựu quan trọng về giáo dục và đào tạo. Bên cạnh đó, vẫn còn không ít khó khăn và hạn chế. Bài viết khái quát lại một số thành tựu, hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và đưa ra một số kiến nghị nhằm phát triển giáo dục và đào tạo vùng này.

2. Một số giải pháp phát triển đội  ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở các tỉnh vùng Tây Bắc theo hướng chuẩn hóa

2. Một số giải pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở các tỉnh vùng Tây Bắc theo hướng chuẩn hóa

 21:10 19/02/2017

Bài báo trình bày một số giải pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở (dự báo, quy hạch, kiểm tra, đào tạo, phối hợp, thi đua) các tỉnh vùng Tây Bắc theo hướng chuẩn hóa.

09. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở ở địa bàn trọng yếu vùng Tây Bắc

09. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở ở địa bàn trọng yếu vùng Tây Bắc

 04:32 07/11/2016

Tóm tắt: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở là vấn đề trọng tâm, then chốt góp phần xây dựng hệ thống chính trị, chính quyền vững mạnh từ cơ sở đến Trung ương. Bài viết này phân tích thực trạng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở ở địa bàn trọng yếu vùng Tây Bắc và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ này góp phần phát triển bền vững vùng Tây Bắc.
Từ khoá: đội ngũ cán bộ, hệ thống chính trị cơ sở, vùng Tây Bắc.

6. Thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp ở một số tỉnh vùng Tây Bắc

6. Thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp ở một số tỉnh vùng Tây Bắc

 05:40 29/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp của Sở GD-ĐT ở một số tỉnh vùng Tây Bắc, về: nhận thức các biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông; mức độ thực hiện các biện pháp; các yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông và đưa ra một số kết luận, làm cơ sở cho việc nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác này trên địa bàn.
Từ khóa: quản lí, hoạt động bồi dưỡng, giáo viên trung học phổ thông chuẩn nghề nghiệp, vùng Tây Bắc

19. Kết quả 3 năm thực hiện chủ trương ưu tiên trong đào tạo đối với học sinh thuộc diện huyện nghèo và vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ tại trường Đại học Khoa học-Đại học Thái Nguyên

19. Kết quả 3 năm thực hiện chủ trương ưu tiên trong đào tạo đối với học sinh thuộc diện huyện nghèo và vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ tại trường Đại học Khoa học-Đại học Thái Nguyên

 03:16 29/08/2016

Bài báo trình bày một số kết quả thực hiện việc đào tạo học sinh diện 30a, 3T tại Trường Đại học Khoa học-Đại học Thái Nguyên; một số vấn đề nảy sinh trong quá trình đào tạo cho đối tượng học sinh này và một số giải pháp đề xuất.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây