46. DẠY HỌC VĂN BẢN “ĐÁNH NHAU VỚI CỐI XAY GIÓ” (NGỮ VĂN 8)  TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA

46. DẠY HỌC VĂN BẢN “ĐÁNH NHAU VỚI CỐI XAY GIÓ” (NGỮ VĂN 8) TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA

 12:40 01/10/2017

Tóm tắt: Văn bản “Đánh nhau với cối xay gió” trích từ một tiểu thuyết độc đáo trong lịch sử văn chương thế giới là tác phẩm Đon-ki-hô-tê của văn hào Xec-van-tét, được giảng dạy trong chương trình Ngữ văn 8. Nhiều giáo viên bộ môn đã vận dụng những phương pháp, biện pháp, cách thức dạy học mới mẻ, hiện đại dạy học văn bản này và thu được nhưng kết quả mong muốn. Nhưng có lẽ chưa một giờ nào đạt được hiệu quả tối ưu và vẫn còn không ít những “ngậm ngùi” khi kết thúc giờ dạy. Vậy, còn thiếu điều gì? Cái gì chưa hợp lí ở đây? Phải chăng cần trang bị thêm một góc nhìn văn hóa. Trong phạm vi bài báo này, chúng tôi muốn hướng đến từ góc nhìn văn hóa để có một cách dạy học thích hợp hơn.
Từ khóa: văn bản, văn hóa, văn bản “Đánh nhau với cối xay gió”

39. Phát triển năng lực tự học cho học sinh qua phần Văn bản trong bài đọc văn

39. Phát triển năng lực tự học cho học sinh qua phần Văn bản trong bài đọc văn

 03:36 13/07/2017

Bài báo trình bày vài nét về phần Văn bản được chọn lựa trong sách giáo khoa Ngữ văn hiện hành; một số biện pháp phát triển năng lực tự học cho học sinh qua phần Văn bản trong bài đọc văn.

36. Áp dụng đường hướng văn bản để thiết kế các hoạt động dạy học cho sinh viên chuyên ngữ

36. Áp dụng đường hướng văn bản để thiết kế các hoạt động dạy học cho sinh viên chuyên ngữ

 03:44 30/03/2017

Nghiên cứu nhằm mục đích áp dụng đường hướng văn bản thể loại để thiết kế những hoạt động và nguyên liệu dạy học để dạy thể loại văn kể chủ đề kì nghỉ cho sinh viên chuyên anh năm thứ nhất tại trường JTC Bắc Ninh.Đường hướng dựa vào thể loại trong nghiên cứu này đề cập đến các giảng viên làm thế nào sử dụng ngôn ngữ đặc trưng trong văn bản cho những mục đích và đối tượng cụ thể.Nguyên lý chính của đường hướng này là chức năng/mục đích.Những nhà ngôn ngữ học chức năng nhấn mạnh rằng ngoại ngữ là một hiện tượng xã hội và như vậy nó được định hình bởi những mục đích mà nó đặt ra và những đối tượng mà nó nhắm đến.

24. Đôi điều về văn bản  “Người cầm quyền khôi phục uy quyền” (Ngữ văn lớp 11)

24. Đôi điều về văn bản “Người cầm quyền khôi phục uy quyền” (Ngữ văn lớp 11)

 03:49 22/02/2017

Bài báo trình bày đôi điều về văn bản “Người cầm quyền khôi phục uy quyền” của nhà văn V. Huy-gô (Ngữ văn lớp 11) với 2 nhân vật: ông thị trưởng và Gia-ve lấy lại quyền với mục đích và hậu quả đối lập.

12. Để dạy –học tốt kiến thức kiểu văn bản và thể loại trong sách Ngữ văn lớp 6,7

12. Để dạy –học tốt kiến thức kiểu văn bản và thể loại trong sách Ngữ văn lớp 6,7

 03:26 22/02/2017

Bài báo trình bày những cách thức là con đường chung cho việc hướng dẫn học sinh nắm vững kiến thức kiểu văn bản và thể loại trong sách Ngữ văn lớp 6,7.

11. Về nội dung và phương pháp dạy học văn bản “Tác giả Nguyễn Đình Chiểu”

11. Về nội dung và phương pháp dạy học văn bản “Tác giả Nguyễn Đình Chiểu”

 03:25 04/01/2017

Bài báo nhằm trao đổi một số vấn đề về nội dung và phương pháp khi dạy học văn bản “Tác giả Nguyễn Đình Chiểu” giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn về tác giả.

13. Minh định hoạt động của thầy và trò trong giờ đọc - hiểu văn bản ở trường phổ thông

13. Minh định hoạt động của thầy và trò trong giờ đọc - hiểu văn bản ở trường phổ thông

 06:13 26/09/2016

Tóm tắt: Các nhà trường của Việt Nam trong khoảng 10 năm trở lại đây đang dần tiếp cận và áp dụng các phương pháp dạy học tích cực. Trong đó, phương pháp dạy học văn bản văn chương ở trường phổ thông đã có những thay đổi căn bản, việc dạy - học văn chương trong nhà trường hiện nay là dạy đọc văn và học đọc văn.
Từ khóa: đọc hiểu, văn bản, Ngữ văn, trường phổ thông.

5. Công tác thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục: thực trạng và giải pháp

5. Công tác thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục: thực trạng và giải pháp

 00:07 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết nêu lên thực trạng công tác thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục; nâng cao hiệu quả việc gắn kết giữa xây dựng và thực thi các văn bản quy phạm pháp luật; từ đó đưa ra một số giải pháp cần thực hiện đồng bộ.
Từ khóa: thẩm định, văn bản, quy phạm pháp luật, giáo dục.

16. Đọc hiểu văn bản với việc tự học

16. Đọc hiểu văn bản với việc tự học

 23:35 18/09/2016

Tóm tắt: Trên cơ sở khai thác các tài liệu nước ngoài, kết hợp điều tra thực tiễn Việt Nam, bài viết cung cấp một số nhận thức và biện pháp cải thiện cách dạy tự học trên cơ sở tự đọc - hiểu văn bản.
Từ khóa: đọc hiểu, văn bản, tự học.

19. Một số định hướng nâng cao năng lực đọc hiểu văn bản nghị luận cho học sinh trung học phổ thông

19. Một số định hướng nâng cao năng lực đọc hiểu văn bản nghị luận cho học sinh trung học phổ thông

 05:14 15/09/2016

Văn bản nghị luận có vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành và phát triển những năng lực cần thiết cho học sinh, như: năng lực đọc viết; năng lực giao tiếp, làm chủ ngôn ngữ; năng lực tư duy và tư duy phê phán; năng lực văn hóa và liên văn hóa. Vì vậy, dạy học văn bản nghị luận cần hướng dẫn học sinh tiếp cận, nhận diện các vấn đề đương đại; đối thoại với các vấn đề cuộc sống; tạo bản lĩnh phản biện... Bài viết đưa ra một số định hướng nhằm nâng cao năng lực đọc hiểu văn bản nghị luận cho học sinh trung học phổ thông.

18. Từ nghiên cứu , tìm hiểu vấn đề văn bản đến dạy và học tác phẩm “Chinh phụ ngâm khúc” ở trường cao đẳng sư phạm

18. Từ nghiên cứu , tìm hiểu vấn đề văn bản đến dạy và học tác phẩm “Chinh phụ ngâm khúc” ở trường cao đẳng sư phạm

 03:33 15/09/2016

Lựa chọn văn bản nhằm hỗ trợ việc giảng dạy hiệu quả là vấn đề cần được đặt ra khi tiến hành dạy cho sinh viên một tác phẩm văn học có nhiều dị bản như “Chinh phụ ngâm”. Bài viết đề cập nghiên cứu , tìm hiểu vấn đề văn bản đến dạy và học tác phẩm “Chinh phụ ngâm khúc” ở trường cao đẳng sư phạm.

14. Hướng tiếp cận khi giảng dạy bài đọc thêm “Lời tiễn dặn” cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Sơn La

14. Hướng tiếp cận khi giảng dạy bài đọc thêm “Lời tiễn dặn” cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Sơn La

 21:47 14/09/2016

Trong chương trình Ngữ văn trung học phổ thông, bài đọc thêm văn học có vị trí quan trọng trong việc rèn luyện kĩ năng đọc hiểu, góp phần giáo dục tư tưởng, tình cảm, hình thành nhân cách cho học sinh. Bài đọc thêm “Lời tiễn dặn” (tác phẩm khá gần gũi với học sinh trên địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc Thái sinh sống ở tỉnh Sơn La) hướng tới những tình cảm tốt đẹp như: tình cảm nhân văn, tôn trọng quyền tự do, niềm tin vào cuộc đời… bồi dưỡng cho học sinh năng lực cảm thụ Chân - Thiện - Mĩ trong nghệ thuật và cuộc sống. Để tiếp cận văn bản hiệu quả, việc hướng dẫn học sinh tự đọc, tự học ở nhà và phát huy vai trò tích cực của người học qua kiểm tra toàn diện khả năng tự học ở học sinh của giáo viên đóng vai trò rất quan trọng.

13. Hướng dẫn học sinh trải nghiệm hoạt động trước khi đọc trong dạy học đọc hiểu văn bản môn Ngữ văn ở nhà trường phổ thông

13. Hướng dẫn học sinh trải nghiệm hoạt động trước khi đọc trong dạy học đọc hiểu văn bản môn Ngữ văn ở nhà trường phổ thông

 23:51 02/08/2016

Tóm tắt: Bản chất của hoạt động đọc hiểu là hết sức năng động và phức tạp, trong đó, người đọc phải vận dụng tổng hợp các thao tác tư duy, các khả năng nhận thức, siêu nhận thức, cùng tình cảm, thái độ... để tương tác với văn bản. Bài viết trình bày một số hoạt động của giáo viên: hướng dẫn học sinh huy động và bổ sung tri thức nền; hướng dẫn học sinh xác định mục tiêu đọc để giúp học sinh được trải nghiệm các bước đọc hiểu văn bản, dần hình thành và phát triển kĩ năng đọc.
Từ khoá: trải nghiệm, dạy học, đọc hiểu, văn bản, phổ thông.

8. Quy trình phát triển năng lực sáng tạo trong tạo lập văn bản nghị luận dành cho học sinh giỏi môn Ngữ văn

8. Quy trình phát triển năng lực sáng tạo trong tạo lập văn bản nghị luận dành cho học sinh giỏi môn Ngữ văn

 08:45 07/07/2016

Bài báo trình bày một số khái niệm về năng lực sáng tạo, văn nghị luận; quy trình phát triển năng lực sáng tạo trong tạo lập văn bản nghị luận dành cho học sinh giỏi môn Ngữ văn: rèn luyện viết đúng văn nghị luận; hình thành lí thuyết cách viết sáng tạo văn nghị luận; tạo môi trường rèn luyện; kiểm tra, đánh giá và phản hồi.

9. Giúp học sinh tiểu học tiếp nhận bối cảnh các sự việc thông qua các văn bản theo quan điểm giao tiếp

9. Giúp học sinh tiểu học tiếp nhận bối cảnh các sự việc thông qua các văn bản theo quan điểm giao tiếp

 03:44 07/07/2016

Bài báo trình bày cách thức rèn cho học sinh tiểu học tiếp nhận bối cảnh các sự việc thông qua: sử dụng các giác quan trong tiếp nhận bối cảnh các sự việc theo quan điểm giao tiếp; dàn dựng bối cảnh trong văn bản và dàn dựng sân khấu, được minh hoạ thông qua các ví dụ cụ thể.
Từ khoá: học sinh, tiểu học, tiếp nhận bối cảnh, văn bản, quan điểm giao tiếp

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây