16. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

16. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

 16:09 26/05/2020

Tóm tắt: Quản lí hoạt động giáo dục nói chung, quản lí hoạt động giáo dục văn hóa học đường nói riêng cho sinh viên các trường đại học có ý nghĩa vô cùng quan trọng¬ đối với việc nâng cao chất lượng đào. Bài viết nêu lên ý nghĩa, vai trò, đặc điểm cùng các tiêu chí đánh giá quản lí hoạt động giáo dục văn hóa học đường, giúp các trường đại học có định hướng đúng đắn nhằm đạt được mục đích giáo dục nói chung, mục tiêu giáo dục cụ thể đề ra ở mỗi nhà trường trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: Quản lí giáo dục, văn hóa học đường, trường đại học.

2. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA VÀ VẬN DỤNG TRONG XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG CHO SINH VIÊN HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

2. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA VÀ VẬN DỤNG TRONG XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG CHO SINH VIÊN HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

 16:16 22/05/2020

Tóm tắt: Văn hóa học đường là môi trường rất quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ những chủ nhân tương lai của đất nước, những con người sống có hoài bão, có lí tưởng, có nhân cách, có đủ tri thức để trở thành những công dân tốt, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh. Bài viết trình bày vấn đề xây dựng văn hóa học đường theo tư tưởng văn hóa của Hồ Chí Minh cho sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Từ khóa: Văn hóa, văn hóa học đường, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, sinh viên.

10.	Một số giải pháp giáo dục văn hóa học đường cho học sinh trung học cơ sở đáp ứng đổi mới giáo dục hiện nay

10. Một số giải pháp giáo dục văn hóa học đường cho học sinh trung học cơ sở đáp ứng đổi mới giáo dục hiện nay

 10:15 14/07/2017

Bài báo trình bày tóm lược về văn hóa học đường của học sinh trung học cơ sở hiện nay; một số giải pháp giáo dục văn hóa học đường cho học sinh các trường trung học cơ sở đáp ứng đổi mới giáo dục hiện nay.

9. Giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho học sinh, sinh viên – yêu cầu quan trọng trong giáo dục văn hóa học đường

9. Giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho học sinh, sinh viên – yêu cầu quan trọng trong giáo dục văn hóa học đường

 10:12 13/02/2017

Bài báo trình bày cơ sở lí luận liên quan đến giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho học sinh, sinh viên mà trung tâm là giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa.

6. Xây dựng văn hóa học đường- yêu cầu bức thiết để nâng cao chất lượng giáo dục

6. Xây dựng văn hóa học đường- yêu cầu bức thiết để nâng cao chất lượng giáo dục

 08:08 23/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng văn hóa học đường và một số giải pháp khắc phục những hạn chế để xây dựng chuẩn giá trị văn hóa học đường phù hợp với thời kì hội nhập toàn cầu.

7. Nâng cao văn hóa học đường cho sinh viên sư phạm các trường đại học, cao đẳng ở Nghệ An hiện nay

7. Nâng cao văn hóa học đường cho sinh viên sư phạm các trường đại học, cao đẳng ở Nghệ An hiện nay

 08:08 23/01/2017

Bài báo trình bày kết quả khảo sát nhận thức về hiện tượng suy thoái đạo đức ở một bộ phận nhà giáo và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao văn hóa học đường cho sinh viên sư phạm các trường đại học, cao đẳng ở Nghệ An hiện nay.

9. Xây dựng văn hóa học đường gắn với hình thành hệ thống giá trị và niềm tin

9. Xây dựng văn hóa học đường gắn với hình thành hệ thống giá trị và niềm tin

 15:42 15/09/2016

Tóm tắt: Bài viết nêu lên một số vấn đề về văn hóa học đường; lệch pha hệ giá trị; qua những phân tích đó, đưa ra một số nhiệm vụ quan trọng cần làm trong công cuộc xây dựng một nền văn hóa học đường gắn với hình thành hệ thống giá trị và niềm tin.
Từ khóa: văn hóa học đường, hệ thống giá trị, niềm tin.

3. Thực trạng và biện pháp giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên trường Đại học Hồng Đức

3. Thực trạng và biện pháp giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên trường Đại học Hồng Đức

 11:12 04/09/2016

Bài báo trình bày về thực trạng văn hóa học đường của sinh viên trường Đại học Hồng Đức hiện nay ; một số biện pháp giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên trường Đại học Hồng Đức (xây dựng môi trường học đường văn minh, thân thiện; xây dựng, triển khai tập huấn cho sinh viên những chuyên đề riêng về văn hóa học đường, giáo dục văn hóa học đường; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên; xây dựng hệ thống nội quy, quy định của nhà trường về văn hóa học đường và hệ giá trị riêng của trường; bồi dưỡng kiến thức và năng lực tập huấn về văn hóa học đường cho cán bộ quản lí sinh viên, cán bộ đoàn, giáo viên chủ nhiệm.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây