7. DẠY HỌC TÍCH HỢP NỘI DUNG “CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946-1954)” CHO HỌC SINH LỚP 12

7. DẠY HỌC TÍCH HỢP NỘI DUNG “CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946-1954)” CHO HỌC SINH LỚP 12

 16:33 11/12/2020

Tóm tắt: Trong chương trình giáo dục môn Lịch sử cấp trung học phổ thông hiện hành, nội dung Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1954) thuộc lớp 12. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp là kết quả sức mạnh tổng hợp của dân tộc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao, văn hóa, giáo dục. Vì vậy, để tổ chức dạy học hiệu quả, cần sử dụng đa dạng nội dung kiến thức khoa học liên ngành, vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp, phương tiện, kĩ thuật dạy học và cách thức kiểm tra, đánh giá. Trong bài viết này, tác giả vận dụng dạy học tích hợp vào giảng dạy một nội dung cụ thể, qua đó góp phần đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng dạy học bộ môn.
Từ khóa: Vận dụng, phương pháp, tích hợp, dạy học lịch sử, trung học phổ thông

58. VẬN DỤNG LÍ LUẬN VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG  VÀO GIẢNG DẠY LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC  KHÔNG CHUYÊN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ HIỆN NAY

58. VẬN DỤNG LÍ LUẬN VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀO GIẢNG DẠY LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÔNG CHUYÊN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ HIỆN NAY

 15:32 29/05/2020

Tóm tắt: Kinh tế thị trường không phải là sản phẩm riêng của chủ nghĩa tư bản mà chính là sản phẩm tiêu biểu, đỉnh cao của lịch sử phát triển kinh tế của cả nhân loại. Trên cơ sở quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, việc nghiên cứu về kinh tế thị trường một cách tuần tự đi từ khái niệm, đặc điểm đến bản chất, để nhằm hướng tới mục tiêu cuối cùng xây dựng nền tảng vững chắc cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và cung cấp kiến thức tổng quát, nắm bắt vấn đề sâu sắc hơn nữa cho đội ngũ giảng dạy lí luận chính trị, nhất là giảng viên giảng dạy môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin tại các trường đại học hiện nay.
Từ khóa: Kinh tế thị trường, lí luận, lí luận chính trị, vận dụng, giảng dạy, đại học không chuyên hiện nay.

1. NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC  TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NỀN GIÁO DỤC MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

1. NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NỀN GIÁO DỤC MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

 16:43 28/06/2018

Tóm tắt: Trong bài viết này, tác giả luận giải, phân tích tầm quan trọng của việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền giáo dục mới ở nước ta hiện nay, phát huy những thành tựu và khắc phục những hạn chế của giáo dục Việt Nam trong những năm gần đây. Trên cơ sở đó góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát triển.
Từ khóa: Giáo dục mới, giáo dục toàn diện, Tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng.

11. BIỆN PHÁP VẬN DỤNG CHUẨN HIỆU TRƯỞNG  TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHO PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN THỰC TIỄN CỦA TỈNH SƠN LA

11. BIỆN PHÁP VẬN DỤNG CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHO PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN THỰC TIỄN CỦA TỈNH SƠN LA

 20:57 01/10/2017

Tóm tắt: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở. Sơn La là tỉnh miền núi có trình độ phát triển KT-XH thấp hơn mặt bằng chung của cả nước nên việc thực hiện chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở gặp nhiều khó khăn. Bài viết đề xuất một số biện pháp vận dụng bộ chuẩn hiệu trưởng vào điều kiện thực tế của tỉnh Sơn La nhằm sớm chuẩn hóa đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở của tỉnh.
Từ khóa: Chuẩn hiệu trưởng, vận dụng, hiệu quả.

12. Rèn luyện cho học sinh kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn dạy học Sinh học 11

12. Rèn luyện cho học sinh kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn dạy học Sinh học 11

 10:46 07/08/2017

Tóm tắt: Vận dụng kiến thức vào thực tiễn là mức độ nhận thức cao nhất trong quá trình học tập của con người, do đó, dạy học ở nhà trường phổ thông không chỉ tập trung vào hình thành và phát triển kiến thức cho người học mà quan trọng hơn là HS cần vận dụng được các kiến thức vào cuộc sống. Bài viết này trình bày quy trình rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho HS trong dạy học ở trường phổ thông và một ví dụ vận dụng trong dạy học Chương Sinh sản - Sinh học 11.
Từ khóa: vận dụng, thực tiễn, vận dụng kiến thức, kĩ năng.

38.	 Vận dụng dạy học theo dự án trong dạy học học phần Toán học 1 cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học

38. Vận dụng dạy học theo dự án trong dạy học học phần Toán học 1 cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học

 15:28 19/07/2017

Bài báo trình bày vấn đề dạy học theo dự án và vận dụng dạy học theo dự án trong dạy học phần Toán học 1 cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học.

14.	 Vận dụng quy trình kiểm tra, đánh giá vào quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá các môn học trong đào tạo đại học theo tiếp cận năng lực

14. Vận dụng quy trình kiểm tra, đánh giá vào quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá các môn học trong đào tạo đại học theo tiếp cận năng lực

 15:10 19/07/2017

Bài báo trình bày về quy trình kiểm tra, đánh giá trong đào tạo đại học theo tiếp cận năng lực và những biện pháp vận dụng quy trình KT-ĐG vào quản lí hoạt động KT-ĐG các môn học trong đào tạo đại học theo tiếp cận năng lực.

64.	Dạy học Toán cơ bản ở trường Cao đẳng Sư phạm theo hướng tăng cường vận dụng toán học vào thực tiễn

64. Dạy học Toán cơ bản ở trường Cao đẳng Sư phạm theo hướng tăng cường vận dụng toán học vào thực tiễn

 14:57 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Một số khái niệm và quy trình vận dụng toán học vào thực tiễn; - Một số biện pháp sư phạm tác động vào quá trình dạy học Toán theo hướng tăng cường vận dụng toán học vào thực tiễn; - Một số minh họa biện pháp: Bài toán thực tiễn được xây dựng nhằm gợi động cơ cho sinh viên trong học tập. Bài toán thực tiễn được xây dựng trong giai đoạn xây dựng lí thuyết của bài học. Bài toán thực tiễn được xây dựng trong giai đoạn củng cố bài học.

41. Vận dụng các dạng câu hỏi của bài thi TOEFL trong xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm học phần tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin

41. Vận dụng các dạng câu hỏi của bài thi TOEFL trong xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm học phần tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin

 15:23 01/03/2017

Phần thi TOEFL có khoảng 11 dạng câu hỏi khác nhau, tuy nhiên do đặc thù của học phần tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin nên không thể áp dụng cả 11 dạng câu hỏi đó để xây dựng ngân hàng câu hỏi cho học phần Tiếng Anh chuyên ngành. Qua bài báo này, tác giả trình bày cách vận dụng 6 trong số 11 dạng câu hỏi của phần thi đọc TOEFL để xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm.

49. Vận dụng phương pháp tình huống vào dạy học chương “Một số vấn đề cơ bản của đạo đức học” thuộc học phần đạo đức và phương pháp dạy học đạo đức ở trường Đại học Tân Trào

49. Vận dụng phương pháp tình huống vào dạy học chương “Một số vấn đề cơ bản của đạo đức học” thuộc học phần đạo đức và phương pháp dạy học đạo đức ở trường Đại học Tân Trào

 15:23 01/03/2017

Bài báo trình bày cách vận dụng phương pháp tình huống vào dạy học chương “Một số vấn đề cơ bản của đạo đức học” thuộc học phần “Đạo đức và phương pháp dạy học đạo đức” mang ý nghĩa tích cực nhằm góp phần nâng cao tính chủ động, sáng tạo của người học, gây hứng thú học tập, làm tăng giá trị thực tiễn của môn học, bước đầu giúp đội ngũ giáo viên tương lai hình thành năng lực dạy học môn Đạo đức ở Tiểu học.

3. Nghiên cứu vận dụng mô hình CiPO vào quản lí đào tạo theo năng lực thực hiện

3. Nghiên cứu vận dụng mô hình CiPO vào quản lí đào tạo theo năng lực thực hiện

 15:25 04/01/2017

Bài báo trình bày việc vận dụng mô hình CiPO vào quản lí đào tạo theo năng lực thực hiện trên cơ sở nhận định, đánh giá mô hình chất lượng đào tạo thực tiễn.

16. Dạy học phép cộng các số trong phạm vi 10000 ở lớp 3 theo hướng tổ chức cho học sinh trải nghiệm khám phá

16. Dạy học phép cộng các số trong phạm vi 10000 ở lớp 3 theo hướng tổ chức cho học sinh trải nghiệm khám phá

 14:51 01/12/2016

Bài báo trình bày hướng tổ chức cho học sinh trải nghiệm khám phá qua dạy học phép cộng các số trong phạm vi 10000 ở lớp 3 theo 5 bước giúp học sinh hình thành kiến thức mới, luyện tập hay vận dụng vào thực tiễn hiệu quả.

17. Vận dụng nguyên tắc “đảo ngược” của Altshuller trong dạy học giải toán ở trường phổ thông

17. Vận dụng nguyên tắc “đảo ngược” của Altshuller trong dạy học giải toán ở trường phổ thông

 14:51 01/12/2016

Bài báo đề cập việc vận dụng nguyên tắc ( nguyên tắc thứ 13/40) “đảo ngược” của Altshuller vào việc tìm cách giải các bài tập trong dạy học Toán 10 ở trường phổ thông.

18. Rèn luyện kĩ năng siêu nhận thức cho học sinh lớp 7 trong dạy học toán về tỉ lệ thức

18. Rèn luyện kĩ năng siêu nhận thức cho học sinh lớp 7 trong dạy học toán về tỉ lệ thức

 14:51 01/12/2016

Bài báo giới thiệu việc rèn luyện kĩ năng siêu nhận thức cho học sinh lớp 7 trong dạy học toán về tỉ lệ thức nhằm giúp học sinh hiểu bản chất quá trình, biết tự khám phá tri thức mới, hiểu sâu, nhớ lâu và biết vận dụng vào thực tiễn.

24. Sách giáo khoa lịch sử phổ thông của Cộng hòa Pháp đến khả năng vận dụng vào Việt Nam

24. Sách giáo khoa lịch sử phổ thông của Cộng hòa Pháp đến khả năng vận dụng vào Việt Nam

 16:10 28/09/2016

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu sách giáo khoa lịch sử phổ thông của Cộng hòa Pháp: một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa, mối quan hệ giữa chương trình và sách giáo khoa lịch sử, giữa kênh chữ, kênh hình và tài liệu tham khảo, sách giáo khoa điện tử cũng như cấu trúc bài học trong sách giáo khoa lịch sử và vận dụng kinh nghiệm biên soạn sách giáo khoa Lịch sử của Cộng hòa Pháp vào biên soạn sách giáo khoa Lịch sử phổ thông Việt Nam sau năm 2015 với một số nội dung tương ứng liên quan.
Từ khóa: sách giáo khoa lịch sử phổ thông, Cộng hòa Pháp, vận dụng, biên soạn sách giáo khoa phổ thông, Việt Nam

20. Kích thích nhu cầu vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh phổ thông

20. Kích thích nhu cầu vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh phổ thông

 12:09 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập một số biện pháp kích thích nhu cầu vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh thông qua một số ví dụ.
Từ khóa: vận dụng, toán học, thực tiễn, học sinh phổ thông.

8. Sự cần thiết vận dụng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) vào nghiên cứu, dạy học tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

8. Sự cần thiết vận dụng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) vào nghiên cứu, dạy học tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

 10:39 15/09/2016

Giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên là một việc làm quan trọng và đặc biệt có ý nghĩa trong tình hình hiện nay. Bài viết đề cập sự cần thiết vận dụng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) vào nghiên cứu, dạy học tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho học sinh, sinh viên với các nội dung chủ yếu như: vận dụng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) góp phần làm sâu sắc hơn tính tất yếu, tầm quan trọng của đạo đức; vận dụng vào nghiên cứu dạy học các nội dung chuẩn mực đạo đức con người Việt Nam mới; về nguyên tắc xây dựng nền đạo đức mới; luận giải tính khách quan, khoa học và củng cố bản lĩnh chính trị.

16. Hướng dẫn sinh viên ngành giáo dục tiểu học vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào dạy học môn tự nhiên và xã hội

16. Hướng dẫn sinh viên ngành giáo dục tiểu học vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào dạy học môn tự nhiên và xã hội

 15:30 28/08/2016

Bài báo trình bày khái quát về phương pháp “Bàn tay nặn bột”, đưa ra những hướng dẫn cụ thể giúp sinh viên ngành giáo dục tiểu học lựa chọn nội dung dạy học và thiết kế tình huống dạy học môn tự nhiên xã hội theo phương pháp đó.

14. Vận dụng dạy học dự án trong dạy học di truyền học ở đại học sư phạm, ngành sinh học nhằm nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên

14. Vận dụng dạy học dự án trong dạy học di truyền học ở đại học sư phạm, ngành sinh học nhằm nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên

 15:29 28/08/2016

Bài báo đưa ra quy trình dạy học dự án nói chung và vận dụng trong dạy học di truyền học ở đại học sư phạm ngành Sinh học nói riêng, đồng thời trình bày những kết quả đã đạt được.

13. Khả năng vận dụng bản đồ tư duy vào dạy học từ loại tiếng Việt

13. Khả năng vận dụng bản đồ tư duy vào dạy học từ loại tiếng Việt

 14:18 26/08/2016

Tóm tắt: Bản đồ tư duy là hình thức ghi chép nhằm tìm tòi, đào sâu, mở rộng một ý tưởng, hệ thống hóa một chủ đề hay một mạch kiến thức bằng cách kết hợp việc sử dụng đồng thời hình ảnh, đường nét, màu sắc, chữ viết với sự tư duy tích cực. Bài báo trình bày một số khả năng vận dụng bản đồ tư duy trong quá trình dạy học từ loại tiếng Việt: kiểm tra bài cũ, giảng bài mới, lập đề cương, tổng kết ôn tập kiến thức, hoạt động học sinh tự học.
Từ khóa: vận dụng, bản đồ tư duy, dạy học, từ loại tiếng Việt.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây