05. Vị trí việc làm của chuyên viên trường đại học

05. Vị trí việc làm của chuyên viên trường đại học

 23:12 19/01/2020

Tóm tắt: Trong trường đại học, đội ngũ chuyên viên giữ một vai trò quan trọng; vị trí việc làm của họ rất đa dạng. Mỗi vị trí việc làm đều đòi hỏi người làm việc phải có một trình độ và năng lực nhất định. Trên cơ sở làm rõ khái niệm vị trí việc làm, phân loại vị trí việc làm, bài viết đã trình bày ý nghĩa, nguyên tắc và phương pháp xác định vị trí việc làm của chuyên viên trường đại học, từ đó, đề xuất khung năng lực chung cho vị trí việc làm của chuyên viên trường đại học.
Từ khóa: Vị trí việc làm, chuyên viên, khung năng lực, đại học.

5. Xây dựng khung năng lực của cán bộ quản lí cấp phòng chức năng trong trường đại học đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm

5. Xây dựng khung năng lực của cán bộ quản lí cấp phòng chức năng trong trường đại học đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm

 23:03 28/08/2016

Bài báo trình bày những phân tích về vị trí việc làm của cán bộ quản lí cấp phòng chức năng trong các trường đại học; thực trạng xây dựng khung năng lực của cán bộ quản lí cấp phòng chức năng trong các trường đại học; giải pháp xây dựng khung năng lực của cán bộ quản lí cấp phòng trong trường đại học theo vị trí việc làm.

20. Tuyển dụng giảng viên đại học phù hợp với vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp

20. Tuyển dụng giảng viên đại học phù hợp với vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp

 15:07 14/07/2016

Do đặc thù của giảng viên đại học làm việc trong môi trường học thuật và có tính sáng tạo cao nên việc tuyển dụng đội ngũ giảng viên phù hợp với vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp đặt ra nhiều thách thức. Bài báo trình bày về những định hướng, vai trò và đánh gái khái quát về thực trạng tuyển dụng dội ngũ giảng viên đại học trong thời gian qua, từ đó đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả tuyển dụng đội ngũ giáo viên trong các trường đại học, phù hợp với vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây