05. Vai trò của so sánh trong hoạt động giáo dục trẻ ở trường mầm non

05. Vai trò của so sánh trong hoạt động giáo dục trẻ ở trường mầm non

 22:05 29/03/2020

Tóm tắt:  Muốn nhận biết thế giới, nhận biết chính mình, con người đều cần đến so sánh. So sánh giúp con người lựa chọn, đối chiếu các sự vật hiện tượng với nhau để từ đó khám phá, nhận thức cái mới và tìm ra chân lí. Bởi vậy, hoạt động so sánh được sử dụng thường xuyên, liên tục trong mọi lĩnh vực trong đời sống. Còn đối với trẻ mẫu giáo, so sánh không chỉ đơn thuần giúp trẻ có những hiểu biết đúng đắn bản chất của đối tượng, mà còn góp phần tạo ra được sự liên tưởng, tưởng tượng phong phú cũng như cách diễn đạt sinh động, có hình ảnh hơn trong lời nói của mình. Vai trò của so sánh đối với sự phát triển nhận thức và tư duy của trẻ là điều không còn phải bàn cãi. Bài viết này tìm hiểu vai trò to lớn đó của so sánh trong hoạt động giáo dục trẻ.
Từ khóa: so sánh, vai trò, hoạt động, giáo dục, mầm non.

63. THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN  GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

63. THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 18:21 04/01/2019

Tóm tắt: Chính sách có vai trò như những giải pháp, phương thức nhằm giải quyết vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển của xã hội, trong đó có giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, khi nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng lớn như hiện nay thì giáo dục và đào tạo trở thành một vấn đề được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm. Bởi vậy, chính sách xã hội về giáo dục và đào tạo cũng ngày càng nhiều, ngày càng quan tâm đến việc đổi mới hệ thống giáo dục và tính công bằng xã hội. Bài viết tập trung phân tích những kết quả đạt được trong việc phát huy vai trò của chính sách xã hội đối với phát triển giáo dục và đào tạo ở TP. Hồ Chí Minh.
Từ khóa: vai trò, chính sách xã hội, giáo dục và đào tạo, TP. Hồ Chí Minh.

61. VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG  TÔN GIÁO VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM (*)

61. VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG TÔN GIÁO VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM (*)

 13:20 30/06/2018

Tóm tắt: Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu những ảnh hưởng của Phật giáo đối với văn hóa dân gian của người Việt, đặc biệt là những nghi lễ của Phật giáo ảnh hưởng tới tín ngưỡng tôn giáo của người Việt xưa và nay dựa trên việc nghiên cứu bốn nội dung sau: 1) Phật giáo là một thành tố của tôn giáo và văn hóa Việt Nam; 2) Phật giáo với những nghi lễ, phong tục tập quán tạo nên nét đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam; 3) Nghệ thuật, kiến trúc Phật giáo góp phần tạo nên giá trị đặc sắc về văn hóa tôn giáo; 4) Phật giáo góp phần làm phong phú đời sống tôn giáo, văn hóa ở Việt Nam
Từ khóa: Phật giáo, văn hóa bản địa, tôn giáo, vai trò.

08. Vai trò của giáo viên trong việc dạy học tích hợp nội dung và ngôn ngữ

08. Vai trò của giáo viên trong việc dạy học tích hợp nội dung và ngôn ngữ

 10:06 09/02/2018

Tóm tắt: Mục đích của bài nghiên cứu này muốn nhắm đến vai trò của người giáo viên – một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công của mô hình CLIL, phân tích những đặc điểm cần có của họ khi giảng dạy theo CLIL và những phương pháp giúp nâng cao năng lực chuyên môn của giáo viên. Dựa trên mục tiêu đó, nội dung bài viết cũng sẽ được chia làm hai phần tương ứng. Phần đầu của bài viết sơ lược về tầm quan trọng của mô hình CLIL và làm rõ những vai trò của người giáo viên trong giảng dạy theo mô hình này. Phần thứ hai sẽ đưa ra một số đánh giá cũng như gợi ý cho việc đào tạo giáo viên.
Từ khóa: CLIL, giáo viên, vai trò, đào tạo, song ngữ.

14. VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆC DẠY-HỌC NGỮ VĂN  Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

14. VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆC DẠY-HỌC NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

 09:38 16/11/2017

Tóm tắt: Trong nỗ lực tìm kiếm và đổi mới PPDH nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và góp phần khắc phục tình trạng học sinh thiếu hứng thú học văn, việc dạy học thông qua trải nghiệm và tổ chức các HĐTN Ngữ văn là một xu hướng khả dĩ đáp ứng tốt những yêu cầu đổi mới PPDH theo hướng lấy người học làm trung tâm. HĐTN Ngữ văn không chỉ góp phần nâng cao khả năng tư duy độc lập, tăng cường khả năng sáng tạo trong học tập, kích thích lòng ham muốn tìm tòi, khám phá những kiến thức mới của người học mà còn góp phần hoàn thiện khả năng chuyên môn và kĩ năng sư phạm của người thầy trong quá trình chuẩn bị và "đồng hành" với người học khám phá tri thức mới.
Từ khóa: Hoạt động trải nghiệm, dạy học trải nghiệm, vai trò, Ngữ văn, trung học sơ sở.

22.	 Bảo vệ quyền trẻ em với vai trò tham gia của các tổ chức xã hội

22. Bảo vệ quyền trẻ em với vai trò tham gia của các tổ chức xã hội

 15:20 19/07/2017

Bài báo trình bày một số khái niệm về quyền trẻ em, tổ chức xã hội và vấn đề bảo vệ quyền trẻ em với vai trò tham gia của các tổ chức xã hội.

28.	 Mục đích, vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên hiện nay

28. Mục đích, vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên hiện nay

 15:20 19/07/2017

Bài báo trình bày mục đích của công tác giáo dục tư tưởng chính trị (GDTTCT) cho sinh viên hiện nay cũng như vai trò, tầm quan trọng của công tác này.

18.	 Vai trò của giảng viên với việc phát triển tính sáng tạo cho học viên trong học tập ở các nhà trường quân đội hiện nay

18. Vai trò của giảng viên với việc phát triển tính sáng tạo cho học viên trong học tập ở các nhà trường quân đội hiện nay

 15:10 19/07/2017

Bài báo trình bày các yêu cầu đối với giảng viên để phát triển tính sáng tạo trong học tập cho học viên ở nhà trường quân đội.

67.	Vai trò của siêu nhận thức trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông

67. Vai trò của siêu nhận thức trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông

 11:28 14/07/2017

Bài viết trình bày về khái niệm siêu nhận thức, vai trò của siêu nhận thức đối với giáo viên và học sinh trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông.

32. VAI TRÒ CỦA PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HÓA TOÁN HỌC TRONG DẠY VÀ HỌC TOÁN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

32. VAI TRÒ CỦA PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HÓA TOÁN HỌC TRONG DẠY VÀ HỌC TOÁN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 08:50 04/05/2017

Mô hình toán học là một công cụ và được áp dụng trong nhiều ngành nhiều lĩnh vực. Trong giảng dạy Toán học, giáo viên cần sử dụng mô hình toán học như là một phần của phương pháp giảng dạy của mình. Nghiên cứu này làm rõ vai trò của của mô hình hóa Toán học và đề xuất quy trình mô hình hóa Toán học trong dạy học ở trường trung học trường phổ thông tại Việt Nam.

29. VAI TRÒ CỦA BÀI TOÁN CHẨN ĐOÁN KĨ THUẬT TRONG DẠY NGHỀ KĨ THUẬT

29. VAI TRÒ CỦA BÀI TOÁN CHẨN ĐOÁN KĨ THUẬT TRONG DẠY NGHỀ KĨ THUẬT

 14:58 14/03/2017

Bài báo nghiên cứu các khái niệm và đặc điểm của vấn đề chẩn đoán kỹ thuật, dựa vào đó để phân tích cho thấy vai trò của nó trong sự phát triển tư duy kỹ thuật, khả năng kỹ thuật cho người học trong dạy nghề kỹ thuật.

28. Vai trò của gia đình trong việc giáo dục lòng nhân ái cho thế hệ trẻ hiện nay

28. Vai trò của gia đình trong việc giáo dục lòng nhân ái cho thế hệ trẻ hiện nay

 09:29 13/03/2017

Bài báo trình bày khái niệm lòng nhân ái, lòng nhân ái của người Việt Nam; xu hướng biến đổi của lòng nhân ái trong giai đoạn hiện nay; vai trò của gia đình trong việc giáo dục lòng nhân ái cho thế hệ trẻ hiện nay.

44. Vai trò của việc đọc truyện ngắn đối với sự phát triển từ vựng của sinh viên không chuyên tiếng Anh

44. Vai trò của việc đọc truyện ngắn đối với sự phát triển từ vựng của sinh viên không chuyên tiếng Anh

 15:23 01/03/2017

Từ vựng là yếu tố liên kết các kĩ năng ngôn ngữ chính như: nghe, nói, đọc, viết. Do đó khi người đọc nắm chắc kiến thức về từ vựng thì họ sẽ có khả năng nghe, nói, đọc, viết thành thạo thứ tiếng đó. Bài viết đề cập đến phương pháp sử dụng truyện ngắn để phát triển vốn từ vựng cho sinh viên không chuyên Anh.

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò và trách nhiệm của nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò và trách nhiệm của nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục

 10:12 13/02/2017

Bài báo trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò và trách nhiệm của nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục và việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc nâng cao vai trò và trách nhiệm của nhà giáo.

17. Xây dựng Graph nội dung để dạy học phần Di truyền học (Sinh học 12)

17. Xây dựng Graph nội dung để dạy học phần Di truyền học (Sinh học 12)

 16:18 07/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng sử dụng Graph trong dạy học sinh học, vai trò và nguyên tắc xây dựng, quy trình lập Grap nội dung để dạy học phần Di truyền học.

04. Khái quát về nghiên cứu khoa học và vai trò của hoạt động nghiên cứu khoa học đối với sinh viên

04. Khái quát về nghiên cứu khoa học và vai trò của hoạt động nghiên cứu khoa học đối với sinh viên

 10:10 05/12/2016

Tóm tắt: Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên đại học có vai trò quan trọng trong việc hình thành các kĩ năng cần thiết cho họ và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, phần lớn sinh viên đại học chưa thực sự hiểu đầy đủ thế nào là nghiên cứu khoa học và cũng chưa nhận thức rõ về vai trò và lợi ích của hoạt động nghiên cứu khoa học đối với sinh viên. Trong phạm vi bài viết này, tác giả đề cập khái quát về nghiên cứu khoa học và phân tích làm rõ vai trò của hoạt động nghiên cứu khoa học đối với sinh viên; Sự cần thiết của việc gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo và thực tiễn, qua đó, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên, cán bộ quản lí và giảng viên, góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong SV và nâng cao hiệu quả, chất lượng các chương trình đào tạo của trường đại học.
Từ khóa: nghiên cứu khoa học, vai trò, hoạt động nghiên cứu, sinh viên.

6. Vị trí, vai trò, ý nghĩa của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đối với sự phát triển nhân cách của sinh viên

6. Vị trí, vai trò, ý nghĩa của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đối với sự phát triển nhân cách của sinh viên

 14:20 01/12/2016

Bài báo trình bày vị trí, vai trò, ý nghĩa của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đối với sự phát triển nhân cách của sinh viên, giúp sinh viên nhận ra thiên hướng và sở thích cá nhân, tích cực hoạt động, sáng tạo, điều chỉnh để giải quyết tình huống, gắn hoạt động giáo dục trên lớp với giáo dục ngoài giờ.

2. Vai trò của cán bộ quản lí phòng Giáo dục - Đào tạo trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

2. Vai trò của cán bộ quản lí phòng Giáo dục - Đào tạo trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

 22:21 15/09/2016

Bài viết đề cập vai trò của cán bộ quản lí phòng Giáo dục - Đào tạo trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo là: tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng, thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo; lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ; kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện nhiệm vụ; xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí.

9. Vai trò của Mĩ học Mác-Lênin trong giáo dục ý thức thẩm mĩ cho sinh viên Việt Nam hiện nay

9. Vai trò của Mĩ học Mác-Lênin trong giáo dục ý thức thẩm mĩ cho sinh viên Việt Nam hiện nay

 10:39 15/09/2016

Bài viết đề cập đặc thù của dạy học Mĩ học Mác-Lênin, vai trò của Mĩ học Mác-Lênin trong rèn luyện nâng cao ý thức thẩm mĩ cho sinh viên, góp phần trang bị những tri thức lí luận khoa học cơ bản về thẩm mĩ; hình thành những quan điểm thẩm mĩ tích cực, lành mạnh, hướng tới các giá trị nhân văn, giúp sinh viên nhận diện và đấu tranh chống lại những quan điểm thẩm mĩ lệch lạc, tiêu cực; góp phần hoàn thiện văn hóa thẩm mĩ cho sinh viên trong bối cảnh hiện nay.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây