02. Thực trạng công tác phát triển đội ngũ viên chức hành chính đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tại Trường Đại học Sài Gòn

02. Thực trạng công tác phát triển đội ngũ viên chức hành chính đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tại Trường Đại học Sài Gòn

 16:53 10/01/2019

Tóm tắt: Đội ngũ viên chức hành chính trong trường đại học là lực lượng quan trọng thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác quản lí giáo dục. Phát triển đội ngũ này là nhiệm vụ tất yếu để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại họchiện nay. Bài viết này trình bày kết quả khảo sát thực trạng công tác phát triển đội ngũ viên chức hành chínhtại Trường Đại học Sài Gòn về các mặt: quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo và bồi dưỡng, đánh giá đội ngũ, xây dựng môi trường và điều kiện làm việc cho đội ngũ này.
Từ khóa: phát triển, viên chức hành chính, đổi mới giáo dục, Trường Đại học Sài Gòn.

7. Quản lí đội ngũ viên chức hành chính trong các đại học theo quan điểm tiếp cận quản lí nguồn nhân lực

7. Quản lí đội ngũ viên chức hành chính trong các đại học theo quan điểm tiếp cận quản lí nguồn nhân lực

 15:44 15/09/2016

Giáo dục đại học Việt Nam, đặc biệt là các đại học đang dần chuyển đổi theo hướng được trao quyền tự chủ và chịu trách nhiệm trong các hoạt động của mình. Vì vậy, việc đảm bảo sự ổn định, phát triển và góp phần nâng cao vị thế của mình nhằm tạo khả năng cạnh tranh tốt nhất là điều mà các đại học đang hướng tới. Để đạt được điều này, phải kết hợp và khai thác tốt nhất các yếu tố sẵn có tham gia vào quá trình hoạt động, đặc biệt là yếu tố tổ chức quản lí nguồn lực con người; trong đó có đội ngũ viên chức hành chính theo quan điểm tiếp cận quản lí nguồn nhân lực. Đây là điều hết sức cần thiết và hữu ích cho các đại học trong điều kiện thực tế hiện nay ở nước ta.

5. Thực trạng công tác đào tạo, phát triển nghề nghiệp đội ngũ viên chức hành chính trong các đại học vùng ở Việt Nam

5. Thực trạng công tác đào tạo, phát triển nghề nghiệp đội ngũ viên chức hành chính trong các đại học vùng ở Việt Nam

 20:58 03/09/2016

Bài báo trình bày thực trạng công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hành chính; công tác đánh giá đội ngũ cán bộ hành chính; kế hoạch phát triển nghề nghiệp đội ngũ cán bộ hành chính ở một số trường đại học vùng và đưa ra một số kết luận và đề xuất.

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây