53. Vận dụng quy trình bài học theo mô hình trường học mới ở Việt Nam (VNEN) vào việc thiết kế quy trình bài học ở đại học theo định hướng phát triển năng lực cho sinh viên

53. Vận dụng quy trình bài học theo mô hình trường học mới ở Việt Nam (VNEN) vào việc thiết kế quy trình bài học ở đại học theo định hướng phát triển năng lực cho sinh viên

 14:19 28/02/2017

Bài báo trình bày về khái niệm quy trình bài học và nội dung quy trình bài học trong mô hình trường học mới ở Việt Nam; một số đề xuất về quy trình bài học ở bậc đại học.

03. Thực hiện mô hình trường học mới dưới góc nhìn quản lí sự thay đổi

03. Thực hiện mô hình trường học mới dưới góc nhìn quản lí sự thay đổi

 10:10 05/12/2016

Tóm tắt: Mô hình trường học mới (VNEN) đặt ra vấn đề là một chủ trương với quyết tâm chính trị lớn, một mô hình với nhiều ưu điểm, nhưng khi áp dụng vào thực tiễn thì gặp khó khăn, cản trở; chắc chắn phải có nhiều nguyên nhân? Dưới góc nhìn quản lí sự thay đổi, tác giả cho rằng, trong thời gian qua, chúng ta đã thực hiện VNEN chưa đảm bảo đầy đủ, thậm chí còn bỏ qua một số nguyên tắc về quản lí sự thay đổi. Chúng ta không nên nóng vội kết luận tính hiệu quả của VNEN, mà hãy thực hiện một cách chủ động, sáng tạo, phù hợp với tinh thần trách nhiệm theo chủ trương của Bộ GD-ĐT.
Từ khóa: Trường học mới, VNEN, sự thay đổi, quản lí sự thay đổi.

10. Dạy học mạch kiến thức số học và các phép tín trong chương trình toán tiểu học theo mô hình trường học mới

10. Dạy học mạch kiến thức số học và các phép tín trong chương trình toán tiểu học theo mô hình trường học mới

 14:59 04/09/2016

Bài báo trình bày về phương pháp dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN); dạy học mạch kiến thức số học và các phép tính trong môn Toán tiểu học theo mô hình VNEN (dạy học hình thành số tự nhiên; dạy học so sánh các số tự nhiên; dạy học hình thành khái niệm phân số; dạy học tính chất bằng nhau của hai phân số).

11. Một số vấn đề về đào tạo sinh viên sư phạm để dạy học toán tiểu học theo mô hình trường học mới (VNEN)

11. Một số vấn đề về đào tạo sinh viên sư phạm để dạy học toán tiểu học theo mô hình trường học mới (VNEN)

 10:48 29/08/2016

Bài báo trình bày về mô hình trường học mới tại Việt Nam (VNEN); đôi nét về chương trình đào tạo giáo viên tiểu học hiện nay và một số yêu cầu trong đào tạo sinh viên sư phạm để dạy học toán tiểu học thoe mô hình VNEN: hiểu về vai trò của giáo viên trong mô hình VNEN; hiểu về phương pháp tự học có hướng dẫn và phương pháp tổ chức cho học sinh tự học toán ở tiểu học theo mô hình VNEN; hướng dẫn học sinh học theo nhóm-cặp.

1. Mô hình trường học mới Việt Nam và vấn đề bồi dưỡng giáo viên tiểu học

1. Mô hình trường học mới Việt Nam và vấn đề bồi dưỡng giáo viên tiểu học

 17:12 30/05/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về những nguyên tắc cơ bản cho việc xây dựng các hoạt động trong mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN). Tiếp đó, tác giả trình bày một số đổi mới trong mô hình VNEN như đổi mới trong phương pháp dạy học, đổi mới trong đánh giá học sinh, đổi mới trong sinh hoạt chuyên môn và nghiên cứu, điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học, hướng dẫn các hoạt động giáo dục. Từ đó, tác giả trình bày một số vấn đề về định hướng, công tác tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục viên đáp ứng mô hình VNEN.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây