16. SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN  “XÁC SUẤT THỐNG KÊ” CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC  Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY

16. SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN “XÁC SUẤT THỐNG KÊ” CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY

 09:19 15/09/2020

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, công nghệ thông tin đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực và mang lại những thành tựu, hiệu quả rõ rệt. Trong giáo dục và đào tạo, công nghệ thông tin đã có những đóng góp tích cực để mang lại hiệu quả cao trong công tác giảng dạy. Bài viết đề cập tới việc sử dụng một số phần mềm trong dạy học học phần Xác suất thống kê cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây. Để đạt hiểu quả cao trong quá trình ứng dụng một số phần mềm trong dạy học học phần Xác suất Thống kê cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, giảng viên cần sử dụng các phương pháp dạy học phù hợp và có sự tích cực học tập từ phía sinh viên.
Từ khóa: phần mềm, Xác suất Thống kê, Giáo dục tiểu học, sinh viên

17. HÌNH THÀNH MỘT SỐ KĨ NĂNG NGHỀ NGHIỆP  CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGÀNH KĨ THUẬT MỎ  TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN “XÁC SUẤT THỐNG KÊ”  THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP ĐÍCH THỰC

17. HÌNH THÀNH MỘT SỐ KĨ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGÀNH KĨ THUẬT MỎ TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN “XÁC SUẤT THỐNG KÊ” THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP ĐÍCH THỰC

 09:19 15/09/2020

Tóm tắt: Nhiệm vụ của giáo dục đại học là đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước nhưng trong thời đại khoa học kĩ thuật phát triển và hội nhập sâu rộng như hiện nay. Để đạt được mục tiêu đó, việc trang bị kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên không chỉ là nhiệm vụ của các môn học chuyên ngành, mà cần được thực hiện đồng bộ ở tất cả các học phần trong nhà trường. Bài viết nghiên cứu về một số kĩ năng nghề nghiệp cần được hình thành cho sinh viên đại học ngành Kĩ thuật mỏ trong dạy học phần Xác suất thống kê gắn thông qua một phương pháp dạy học tích cực - phương pháp học tập đích thực. Bằng việc áp dụng phương pháp học tập đích thực vào những chủ đề phù hợp, các học phần khối kiến thức cơ bản, cơ sở hoàn toàn có thể chuẩn bị cho sinh viên các kĩ năng nghề nghiệp cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục, đào tạo tại các trường đại học nói chung và các trường đại học khối kĩ thuật nói riêng.
Từ khóa: Kĩ năng nghề nghiệp, học tập đích thực, xác suất thống kê, kĩ thuật mỏ

18. VẬN DỤNG MÔ HÌNH HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM TRONG THIẾT KẾ  VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC HỌC PHẦN “XÁC SUẤT THỐNG KÊ”  CHO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

18. VẬN DỤNG MÔ HÌNH HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM TRONG THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC HỌC PHẦN “XÁC SUẤT THỐNG KÊ” CHO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

 09:19 15/09/2020

Tóm tắt: Mô hình Kolb gồm một trình tự logic các bước giảng dạy và chú trọng khai thác khả năng tư duy, khả năng tự học, thực hành của người học. Nếu sử dụng kết hợp giữa các phương pháp dạy học tích cực và mô hình Kolb thì hiệu quả dạy học sẽ được nâng cao. Bài viết đã vận dụng mô hình Kolb vào thiết kế và tổ chức dạy học học phần Xác suất thống kê cho sinh viên khối ngành Kinh tế ở Trường Đại học Lạc Hồng, góp phần nâng cao chất lượng dạy học theo hướng đổi mới giáo dục hiện nay. Thực tiễn vận dụng mô hình Kolb trong thiết kế và tổ chức dạy học học phần Xác suất Thống kê cho sinh viên ở Trường Đại học Hoa Lư cho thấy, mô hình Kolb hoàn toàn có thể áp dụng được cho các môn học ở các chuyên ngành khác nhau, cũng như hướng đến rèn luyện một số kĩ năng nghề nghiệp, đáp ứng chuẩn đầu ra, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
Từ khóa: mô hình học tập trải nghiệm, Xác suất Thống kê, sinh viên, Trường Đại học Lạc Hồng

08. Một số sai lầm thường gặp của sinh viên trong dạy học Xác suất thống kê ở các trường đại học

08. Một số sai lầm thường gặp của sinh viên trong dạy học Xác suất thống kê ở các trường đại học

 22:32 29/03/2020

Tóm tắt: Xác suất Thống kê là công cụ quan trọng để giải quyết nhiều vấn đề trong thực tiễn. Tuy nhiên, nội dung môn Xác suất Thống kê chứa nhiều khái niệm, công thức dễ gây nhầm lẫn cho sinh viên. Việc cung cấp cho sinh viên những sai lầm thường gặp là một cách hiệu quả để giúp sinh viên hiểu sâu hơn về kiến thức Xác suất Thống kê. Bài viết đề cập một số sai lầm thường gặp của sinh viên trong dạy học Xác suất Thống kê, qua đó giúp sinh viên có thể hiểu sâu hơn kiến thức môn học, đồng thời tránh được sai lầm khi giải quyết vấn đề.
Từ khóa: xác suất Thống kê, sai lầm thường gặp, sinh viên.

43. KHAI THÁC MỘT SỐ NỘI DUNG MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ ĐỂ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

43. KHAI THÁC MỘT SỐ NỘI DUNG MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ ĐỂ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

 14:37 19/12/2017

Tóm tắt: Trong công cuộc đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay, đổi mới phương pháp dạy học đang trở thành vấn đề được quan tâm, nghiên cứu. Các phương pháp dạy học tích cực nói chung và phương pháp dạy học theo dự án nói riêng đã và đang thể hiện những ưu điểm trong giảng dạy ở bậc đại học, đặc biệt là giảng dạy môn Xác suất thống kê. Bài viết đề cập vấn đề khai thác nội dung môn Xác suất thống kê ở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam để áp dụng phương pháp dạy học theo dự án.
Từ khóa: Xác suất thống kê, phương pháp dạy học theo dự án, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

53. VAI TRÒ CỦA LỊCH SỬ TOÁN VÀ KHOA HỌC LUẬN ĐỐI VỚI GIÁO DỤC TOÁN HỌC: TRƯỜNG HỢP CỦA XÁC SUẤT –  THỐNG KÊ

53. VAI TRÒ CỦA LỊCH SỬ TOÁN VÀ KHOA HỌC LUẬN ĐỐI VỚI GIÁO DỤC TOÁN HỌC: TRƯỜNG HỢP CỦA XÁC SUẤT – THỐNG KÊ

 23:59 01/10/2017

Tóm tắt: Bài báo này dựa trên một trong những luận điểm chính của lí thuyết Giáo dục toán học gắn liền với thực tiễn (RME) về quá trình học tập môn toán, cũng như một số kết luận sư phạm tin cậy về hệ thống tri thức cần được trang bị cho giáo viên phổ thông để phân tích nhu cầu cấp bách phải nghiên cứu, giảng dạy một cách bài bản, khoa học khối kiến thức về Lịch sử – Khoa học luận môn toán. Chủ đề Xác suất, thống kê được lựa chọn để minh họa cho bước đi đầu tiên trong nghiên cứu này.
Từ khoá: Giáo dục toán học gắn liền với thực tiễn, lịch sử toán và khoa học luận, Xác suất thống kê, đào tạo giáo viên

49. Tạo hứng thú học tập học phần xác suất thống kê cho sinh viên khối kĩ thuật thông qua giảng dạy theo hướng gắn với bối cảnh thực tiễn

49. Tạo hứng thú học tập học phần xác suất thống kê cho sinh viên khối kĩ thuật thông qua giảng dạy theo hướng gắn với bối cảnh thực tiễn

 14:31 04/04/2017

Bài báo này thể hiện vai trò, ý nghĩa của bối cảnh thực tiễn nghề nghiệp sau đào tạo đối với việc gợi động cơ, tạo hứng thú cho sinh viên khối kĩ thuật. Do đó, những biện pháp gợi ý để tạo nên hứng thú trong việc học tập học phần xác suất thống kê cho sinh viên qua những ví dụ gắn với thực tiễn nghề nghiệp; giúp nâng cao chất lượng đào tạo và kết quả học tập, nghiên cứu của sinh viên.

18. Thực trạng về dạy học môn Xác suất thống kê theo hướng tiếp cận năng lực nghề nghiệp đối với sinh viên ngành kế toán ở Trường Cao đẳng công nghiệp Phúc Yên

18. Thực trạng về dạy học môn Xác suất thống kê theo hướng tiếp cận năng lực nghề nghiệp đối với sinh viên ngành kế toán ở Trường Cao đẳng công nghiệp Phúc Yên

 15:04 04/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng về dạy học môn Xác suất thống kê và một số định hướng dạy học môn Xác suất thống kê sinh viên ngành kế toán theo hướng tiếp cận năng lực nghề nghiệp ở Trường Cao đẳng công nghiệp Phúc Yên.

18. Vai trò của học phần xác suất thống kê tại các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế, kĩ thuật

18. Vai trò của học phần xác suất thống kê tại các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế, kĩ thuật

 16:12 31/10/2016

Bài báo trình bày vai trò của xác suất thống kê tại các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế, kĩ thuật và một vài bài toán thực tiễn liên quan đến xác suất thống kê.

20. Tích hợp nội dung dạy học theo module phần mềm thống kê SPSS vào học phần xác suất thống kê cho sinh viên chuyên khoa tâm lí- giáo dục học trường đại học sư phạm Hà Nội

20. Tích hợp nội dung dạy học theo module phần mềm thống kê SPSS vào học phần xác suất thống kê cho sinh viên chuyên khoa tâm lí- giáo dục học trường đại học sư phạm Hà Nội

 10:29 31/10/2016

Bài báo trình bày thiết kế các module dạy học nội dung cơ bản phần mềm thống kê SPSS và thử nghiệm tích hợp nội dung dạy học theo module phần mềm thống kê SPSS vào học phần xác suất thống kê cho sinh viên chuyên khoa tâm lí- giáo dục học trường đại học sư phạm Hà Nội.

17. Nghiên cứu chương trình môn Xác suất thống kê chuyên ngành Kế toán ở các trường cao đẳng công nghiệp theo quan điểm phát triển năng lực nghề nghiệp

17. Nghiên cứu chương trình môn Xác suất thống kê chuyên ngành Kế toán ở các trường cao đẳng công nghiệp theo quan điểm phát triển năng lực nghề nghiệp

 16:16 30/09/2016

Tóm tắt: bài viết bàn về các vấn đề xác suất thống kê và chuyên ngành Kế toán, chương trình môn Xác suất thống kê trong hệ thống đào tạo kế toán viên ở các trường cao đẳng công nghiệp, một số định hướng về chương trình môn Xác suất thống kê. Tiếp đó, tác giả nêu những đề xuất về chương trình môn Xác suất thống kê toán ở các trường cao đẳng công nghiệp theo quan điểm phát triển năng lực nghề nghiệp, bao gồm đổi mới kết cấu, cách thực hiện chương trình, nội dung môn học; đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá; đổi mới công tác biên soạn giáo trình và tài liệu tham khảo
Từ khóa: Xác suất thống kê, chuyên ngành Kế toán, trường cao đẳng công nghiệp, phát triển năng lực nghề nghiệp

20. Khắc phục sai lầm thường gặp của sinh viên khi vận dụng kiến thức môn Xác suất thống kê vào một số tình huống thực tiễn

20. Khắc phục sai lầm thường gặp của sinh viên khi vận dụng kiến thức môn Xác suất thống kê vào một số tình huống thực tiễn

 14:29 29/09/2016

Tóm tắt: Xác suất thống kê là một môn học khó, hệ thống ví dụ còn nặng về lí thuyết, chưa gắn với thực tế; vì vậy, khi vận dụng môn học này, sinh viên thường mắc một số sai lầm. Bài viết phân tích một số tình huống cụ thể về: sai lầm về trực giác xác suất; sai lầm trong việc vận dụng khái niệm, định lí; sai lầm trong suy luận bằng một số ví dụ cụ thể, góp phần giúp sinh viên nâng cao hiệu quả học tập môn học này.
Từ khóa: sinh viên, Xác suất thống kê, khắc phục sai lầm, vận dụng kiến thức, tình huống thực tiễn

18. Dạy học Xác suất thống kê ở Trường Đại học Chính trị

18. Dạy học Xác suất thống kê ở Trường Đại học Chính trị

 16:57 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu bước đầu về việc dạy và học môn Xác suất thống kê ở Trường Đại học Chính trị.
Từ khóa: xác suất thống kê, Trường Đại học Chính trị.

20.  Khai thác các tình huống thực tiễn để gợi động cơ, tạo hứng thú trong dạy học xác suất thống kê cho sinh viên khối kinh tế, kĩ thuật

20. Khai thác các tình huống thực tiễn để gợi động cơ, tạo hứng thú trong dạy học xác suất thống kê cho sinh viên khối kinh tế, kĩ thuật

 09:22 14/09/2016

Gợi động cơ học tập là một trong bốn thành tố cơ bản của phương pháp dạy học. Gợi động cơ là làm cho sinh viên có ý thức về ý nghĩa của những hoạt động và những đối tượng giáo dục. Gợi động cơ nhằm làm cho những mục đích sư phạm biến thành những mục đích của cá nhân sinh viên chứ không phải chỉ là sự vào bài, đặt vấn đề một cách hình thức. Trong bài viết này chúng tôi dùng một số kĩ thuật sử dụng tình huống thực tiến để gợi động cơ, tạo hứng thú cho sinh viên trong dạy học xác suất thống kê.

14. Dạy học xác suất-thống kê cho sinh viên ngành Y-Dược theo hướng phân hóa phù hợp từng chuyên ngành

14. Dạy học xác suất-thống kê cho sinh viên ngành Y-Dược theo hướng phân hóa phù hợp từng chuyên ngành

 10:13 29/08/2016

Bài báo trình bày quan niệm, cách thức hay kĩ thuật dạy học xác suất-thống kê cho sinh viên Y-Dược theo hướng dạy học phân hóa.

13. Dạy học xác suất thống kê cho sinh viên ngành kinh tế, kĩ thuật theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp sau đào tạo

13. Dạy học xác suất thống kê cho sinh viên ngành kinh tế, kĩ thuật theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp sau đào tạo

 10:43 28/08/2016

Bài viết trình bày: - Vai trò của xác suất thống kê toán đối với ngành kinh tế, kĩ thuật; - Dạy học xác suất thống kê cho sinh viên khối kĩ thuật và kinh tế theo hướng gắn với bối cảnh thực tiễn nghề nghiệp sau đào tạo.

19. Tình huống dạy học hợp tác trong dạy học giải bài tập xác suất và thống kê cho sinh viên đại học ngành Y - Dược

19. Tình huống dạy học hợp tác trong dạy học giải bài tập xác suất và thống kê cho sinh viên đại học ngành Y - Dược

 13:55 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày khái niệm tình huống dạy học hợp tác; một số ví dụ về việc thiết kế một số tình huống dạy học hợp tác trong dạy học giải bài tập xác suất-thống kê.
Từ khóa: tình huống, dạy học hợp tác, xác suất thống kê, đại học ngành Y - Dược.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây