10. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC  KĨ NĂNG PHÒNG TRÁNH XÂM HẠI TÌNH DỤC CHO HỌC SINH  Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

10. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG PHÒNG TRÁNH XÂM HẠI TÌNH DỤC CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 03:21 11/12/2020

Tóm tắt: Nạn xâm hại trẻ em là vấn đề xã hội có tính toàn cầu. Thực tế hiện nay, tình trạng HS thiếu kĩ năng phòng tránh xâm hại vẫn ở tỉ lệ cao, sự ứng phó với các tình huống trong cuộc sống của các em còn hạn chế. Bài viết tìm hiểu thực trạng quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng phòng tránh xâm hại tình dục cho học sinh các trường tiểu học Quận 8, TP. Hồ Chí Minh. Kết quả khảo sát là cơ sở đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác này tại địa bàn trong thời gian tới.
Từ khóa: Xâm hại tình dục, kĩ năng phòng tránh xâm hại tình dục, học sinh tiểu học

12. THỰC TRẠNG TỆ NẠN HỌC ĐƯỜNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ  TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

12. THỰC TRẠNG TỆ NẠN HỌC ĐƯỜNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 21:50 10/12/2020

Tóm tắt: Tệ nạn học đường (TNHĐ) hiện là mối quan ngại của nhiều gia đình, nhà trường và là nỗi trăn trở của toàn xã hội, đã đến lúc cần gióng lên hồi chuông báo động và có những biện pháp để ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn này . Chúng tôi thực hiện việc nghiên cứu khảo sát thực trạng tệ nạn học đường các yếu tố: giới tính, nghề nghiệp của cha mẹ và sự hiểu biết về giá trị sống và bước đầu đề xuất một số giải pháp phòng, chống tệ nạn này trong trường học tại 04 trường trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Tệ nạn học đường không chỉ là vấn đề của gia đình và nhà trường, mà là nỗi lo chung của toàn xã hội, phải có sự chung tay phối hợp với trách nhiệm cao thì mới bài trừ, ngăn chặn được.
Từ khóa: Tệ nạn học đường, Bạo lực học đường, xâm hại tình dục, Nhà trường, Trung học cơ sở

63. TRÁCH NHIỆM CỦA GIA ĐÌNH  TRONG PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM

63. TRÁCH NHIỆM CỦA GIA ĐÌNH TRONG PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM

 06:28 22/05/2020

Tóm tắt: Xâm hại tình dục có thể xảy ra với trẻ em thuộc bất kì chủng tộc, nhóm kinh tế xã hội, tôn giáo hoặc văn hóa nào. Gia đình có vai trò rất quan trọng trong việc phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em. Bài viết đề cập đến một số khái niệm, nguyên nhân và thực trạng xâm hại tình dục trẻ em thời gian gần đây; đồng thời chỉ rõ trách nhiệm của gia đình, đặc biệt là cha mẹ trong việc phòng, chống xâm hại tình dục ở trẻ em.
Từ khoá: Xâm hại tình dục, phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực, quyền trẻ em, trách nhiệm của cha mẹ.

26. HOẠT ĐỘNG THAM VẤN HỌC ĐƯỜNG GÓP PHẦN BẢO VỆ TRẺ EM  TRƯỚC NGUY CƠ BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤC

26. HOẠT ĐỘNG THAM VẤN HỌC ĐƯỜNG GÓP PHẦN BẢO VỆ TRẺ EM TRƯỚC NGUY CƠ BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤC

 05:40 22/05/2020

Tóm tắt: Xâm hại tình dục trẻ em đang là vấn nạn trên toàn thế giới, hậu quả mà các em phải gánh chịu là những tổn thất về sức khỏe, thể chất và tinh thần, làm giảm khả năng học tập, hòa nhập xã hội và thậm chí có thể hủy hoại sự phát triển của các em. Để giảm thiểu tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục cần phải huy động sự tham gia của toàn xã hội, trong đó rất cần sự tham gia của công tác tham vấn tâm lí tại trường học. Bài viết trình bày sự cần thiết của hoạt động tham vấn tâm lí tại trường học đối với vấn đề xâm hại tình dục ở trẻ em hiện nay.
Từ khóa: Tham vấn, tâm lí học đường, xâm hại tình dục, trẻ em.

08. Thực trạng hoạt động giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh các trường tiểu học tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

08. Thực trạng hoạt động giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh các trường tiểu học tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

 23:18 19/01/2020

Tóm tắt: Giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh là hoạt động có ý nghĩa quan trọng và cần thiết. Kết quả khảo sát 183 cán bộ quản lí và giáo viên các trường tiểu học ở thành phố Nam Định cho thấy: đa số cán bộ quản lí và giáo viên đều nhận thức đúng mục tiêu của hoạt động giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học; dạy trẻ quy tắc bàn tay giao tiếp là nội dung được thực hiện thường xuyên nhất; giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh thường được tổ chức lồng ghép qua các hoạt động giáo dục và ít dạy thành chương trình học riêng; đội ngũ giáo viên và hiệu trưởng tham gia thường xuyên vào hoạt động giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học.
Từ khóa: Xâm hại, xâm hại tình dục, phòng ngừa xâm hại tình dục, học sinh tiểu học.

05. Thực trạng nhận thức về xâm hại trẻ em của cha mẹ trẻ mẫu giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

05. Thực trạng nhận thức về xâm hại trẻ em của cha mẹ trẻ mẫu giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

 06:14 28/10/2019

Tóm tắt: Bài viết phản ánh thực trạng nhận thức của cha mẹ trẻ mẫu giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh về vấn đề xâm hại trẻ em (bản chất của xâm hại trẻ em, các hình thức biểu hiện của hành vi xâm hại trẻ em, độ tuổi bắt đầu giáo dục kĩ năng phòng chống xâm hại cho trẻ em) và về các hình thức giáo dục trẻ em. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhận thức của nhóm khách thể này còn hạn chế và chứa đựng nhiều mâu thuẫn. Từ thực trạng nghiên cứu, bài viết góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân nói chung, các bậc phụ huynh nói riêng về vấn đề xâm hại trẻ em, đồng thời tập huấn cho cha mẹ trẻ mẫu giáo về giáo dục kĩ năng phòng chống xâm hại trẻ em là việc làm cấp thiết mà chính quyền các cấp và nhà trường cần thực hiện để góp phần giảm thiểu tình trạng xâm hại trẻ em.
Từ khóa: Xâm hại, trẻ mẫu giáo, nhận thức, cha mẹ, xâm hại tình dục, bạo hành.

26. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG TÌM KIẾM SỰ GIÚP ĐỠ  CHO HỌC SINH TIỂU HỌC KHI CÓ NGUY CƠ BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤC  TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHÚ THỌ

26. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG TÌM KIẾM SỰ GIÚP ĐỠ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC KHI CÓ NGUY CƠ BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHÚ THỌ

 05:44 04/09/2019

Tóm tắt: Bài viết phối hợp nhiều phương pháp nghiên cứu như phân tích, tổng hợp, quan sát, điều tra, thực nghiệm, lấy ý kiến chuyên gia, thống kê toán học,... nhằm làm rõ thực trạng giáo dục kĩ năng tìm kiếm sự giúp đỡ cho học sinh tiểu học khi có nguy cơ xâm hại tình dục trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Từ đó, đề xuất một số biện pháp nhằm giáo dục một cách hiệu quả kĩ năng tìm kiếm sự giúp đỡ cho học sinh tiểu học khi có nguy cơ bị xâm hại tình dục.
Từ khóa: Kĩ năng, tìm kiếm sự giúp đỡ, xâm hại tình dục, học sinh tiểu học.

6. BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC  KĨ NĂNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC CHO TRẺ MẪU GIÁO Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON TỈNH QUẢNG NINH

6. BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC CHO TRẺ MẪU GIÁO Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON TỈNH QUẢNG NINH

 23:54 22/06/2019

Tóm tắt: Bài viết phản ánh thực trạng giáo dục kĩ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo ở các trường mầm non tỉnh Quảng Ninh. Từ thực trạng nghiên cứu, tác giả đã đề xuất biện pháp quản lí để khắc phục những hạn chế yếu kém và nâng cao chất lượng của hoạt động giáo dục phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em. Qua khảo nghiệm, các biện pháp đề xuất được khẳng định có tính cần thiết và khả thi cao, phù hợp với thực tiễn giáo dục của địa phương.
Từ khóa: Biện pháp, quản lí, trẻ mẫu giáo, kĩ năng, phòng chống, xâm hại tình dục.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây