54. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG VÀ XÂY DỰNG ĐẢNG  Ở HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ, BỘ QUỐC PHÒNG HIỆN NAY

54. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG VÀ XÂY DỰNG ĐẢNG Ở HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ, BỘ QUỐC PHÒNG HIỆN NAY

 15:32 29/05/2020

Tóm tắt: Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng là trung tâm nghiên cứu, đào tạo hàng đầu về khoa học xã hội và nhân văn của Quân đội và Quốc gia, với vị trí và vai trò của Học viện, đổi mới giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn nói chung, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản và xây dựng Đảng để trang bị cho người học niềm tin lí tưởng cộng sản, bản chất giai cấp công nhân là vô cùng quan trọng và cấp thiết. Để thực hiện được yêu cầu đó, nhân tố quan trọng hàng đầu cần được coi trọng là đề xuất các giải pháp đúng đắn trong đổi mới giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng ở Học viện Chính trị hiện nay.
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản, xây dựng Đảng, đổi mới giảng dạy, Học viện Chính trị,…

16. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

16. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 10:55 11/04/2019

Tóm tắt: Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lí luân chính trị) đối với cán bộ chủ chốt cấp cơ cở trong tình tình mới là một yêu cầu cần thiết, phù hợp với chương trình đào tạo theo định hướng phát triển năng lực của người học, được xây dựng dựa trên cơ sở các lí thuyết giáo dục hiện đại và xu hướng phát triển của thực tiễn giáo dục trong thế kỷ XXI. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng về công tác đào tạo, bồi dưỡng lí luận chính trị cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong thời gian qua ở các trường chính trị tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động này.
Từ khóa: Chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ chủ chốt, xây dựng đảng, lí luận chính trị.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây