10. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC  DẠY HỌC THÍ NGHIỆM CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN  CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ

10. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC THÍ NGHIỆM CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ

 15:54 15/06/2020

Tóm tắt: Phát triển năng lực dạy học thí nghiệm môn Khoa học tự nhiên cho giáo viên trung học cơ sở là một nhu cầu cấp bách trong bối cảnh đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục hiện nay. Việc xây dựng chương trình bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu thực tiễn là điều kiện đảm bảo cho công tác bồi dưỡng giáo viên đạt hiệu quả. Trong bài viết này, chúng tôi đề xuất cấu trúc năng lực dạy học thí nghiệm và quy trình xây dựng chương trình bồi dưỡng năng lực dạy học thực hành thí nghiệm cho giáo viên trung học cơ sở các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy môn Khoa học tự nhiên theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Từ khóa: xây dụng chương trình, năng lực dạy học thí nghiệm, môn Khoa học tự nhiên.

41.	Xây dựng chương trình giáo dục mầm non chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập

41. Xây dựng chương trình giáo dục mầm non chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập

 17:14 17/07/2017

Bài viết trình bày yêu cầu chung về chương trình giáo dục chất lượng cao, việc xây dựng chương trình đào tạo giáo dục mầm non chất lượng cao trình độ cao đẳng, mục tiêu, nội dung, hình thức thiết kế chương trình và kế hoạch đào tạo.

14. Phân tích cấu trúc chương trình Sinh học phổ thông

14. Phân tích cấu trúc chương trình Sinh học phổ thông

 10:28 27/10/2016

Tóm tắt: Việc phân tích cấu trúc và nội dung kiến thức trong chương trình SH phổ thông hiện hành có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa ra những dẫn liệu khoa học để xây dựng chương trình SH (Trung học phổ thông) mới. Thông qua việc phân tích cấu trúc chương trình, bài báo xác định cách tiếp cận xây dựng chương trình và tính logic của toàn bộ chương trình SH phổ thông hiện hành. Bên cạnh đó, bài báo còn chỉ ra một số hạn chế của chương trình SH phổ thông hiện hành và đưa ra một số định hướng trong việc xây dựng chương trình SH (trung học phổ thông) mới.
Từ khóa: Sinh học, Chương trình Sinh học, Xây dựng chương trình, Sinh học phổ thông, Phát triển chương trình.

1. Quy trình xây dựng chương trình đào tạo giáo viên mới

1. Quy trình xây dựng chương trình đào tạo giáo viên mới

 10:38 12/09/2016

Bài báo đề cập tới quy trình tổng quát xây dựng chương trình đào tạo giáo viên mới với 3 bước: nghiên cứu giáo dục phổ thông, nghiên cứu mô tả cấu trúc năng lực người giáo viên; nhằm chuyển từ cách tiếp cận nội dung sang cách tiếp cận năng lực ở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Trong đó, bước 1 có điểm quan trọng là đánh giá chương trình cũ và nghiên cứu chương trình mới; bước 2 chú ý đến năng lực chung và năng lực đặc thù; bước 3 phân tích các đề cương môn học và lựa chọn module mới.

2. Xây dựng chương trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm ở trường đại học, cao đẳng gắn với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

2. Xây dựng chương trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm ở trường đại học, cao đẳng gắn với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

 10:38 12/09/2016

Bài viết trình bày một số định hướng kết cấu, xây dựng lại chương trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm ở trường đại học, cao đẳng theo hướng tích hợp liên môn và xuyên môn nhằm đáp ứng được với những yêu cầu thay đổi về chương trình, sách giáo khoa phổ thông và định hướng phát triển giáo dục sau năm 2015; theo đó, chương trình có kết cấu gồm 4 thành phần: tri thức nghề nghiệp của giáo viên, kĩ năng nghề nghiệp của giáo viên, đạo đức và văn hóa nghề nghiệp của giáo viên, các biện pháp rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây