6. QUẢN LÍ XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON  ĐÁP ỨNG PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ 5 TUỔI  TẠI HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

6. QUẢN LÍ XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON ĐÁP ỨNG PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ 5 TUỔI TẠI HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 16:09 26/05/2020

Tóm tắt: Xã hội hóa giáo dục là hoạt động quan trọng đối với các trường mầm non để đáp ứng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Từ việc nghiên cứu lí luận, khảo sát và đánh giá thực trạng quản lí hoạt động xã hội giáo dục trong trường mầm non đáp ứng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, nghiên cứu đề xuất 6 biện pháp quản lí xã hội giáo dục ở các trường mầm non huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội.Thực hiện đồng bộ các biện pháp này sẽ góp phần nâng cao chất lượng xã hội hóa giáo dục trong trường mầm non.
Từ khóa: Quản lí, xã hội hóa, giáo dục, bậc mầm non, phổ cập giáo dục mầm non.

16. Thực trạng huy động nguồn lực cộng đồng trong phát triển các trường trung học cơ sở đạt Chuẩn quốc gia tại TP. Sơn La 

16. Thực trạng huy động nguồn lực cộng đồng trong phát triển các trường trung học cơ sở đạt Chuẩn quốc gia tại TP. Sơn La 

 11:01 05/10/2017

Tóm tắt: Bài viết đi sâu phân tích thực trạng huy động nguồn lực trong phát triển các trường trung học cơ sở đạt chuẩn tại thành phố Sơn la, đây sẽ là cơ sở khoa học cho các đề xuất nhằm nâng cao khả năng huy động nguồn lực trong phát triển hệ thống các trường chuẩn tại một số địa bàn khó khăn.
Từ khóa: xã hội hóa, nguồn lực cộng đồng, trung học cơ sở, giáo viên, học sinh.

16.	 Thực trạng công tác xã hội hóa giáo dục và giải pháp tăng cường xã hội hóa giáo dục ở các đại học thành viên đại học Đà Nẵng

16. Thực trạng công tác xã hội hóa giáo dục và giải pháp tăng cường xã hội hóa giáo dục ở các đại học thành viên đại học Đà Nẵng

 15:10 19/07/2017

Bài báo trình bày thực trạng công tác xã hội hóa giáo dục và đưa ra các giải pháp tăng cường xã hội hóa giáo dục ở các trường đại học thành viên đại học Đà Nẵng.

4.	Phát huy vai trò xã hội hóa trong quản lí và phát triển các trường tiểu học chuẩn quốc gia trong giai đoạn hiện nay

4. Phát huy vai trò xã hội hóa trong quản lí và phát triển các trường tiểu học chuẩn quốc gia trong giai đoạn hiện nay

 15:00 19/07/2017

Bài báo trình bày tình hình xây dựng, phát triển trường tiểu học chuẩn quốc gia (TTHCQG) và những yêu cầu cơ bản nhằm phát huy vai trò xã hội hóa trong quản lí và phát triển các TTHCQG hiện nay.

7. Thực trạng công tác xã hội hóa giáo dục mầm non ở quận Kiến An- thành phố Hải Phòng

7. Thực trạng công tác xã hội hóa giáo dục mầm non ở quận Kiến An- thành phố Hải Phòng

 08:59 13/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng nhận thức và thực hiện các công tác xã hội hóa giáo dục mầm non nhằm nâng cao chất lượng công tác xã hội hóa giáo dục mầm non ở quận Kiến An- thành phố Hải Phòng.

5. Xã hội hóa mục tiêu giáo dục đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh

5. Xã hội hóa mục tiêu giáo dục đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh

 14:22 19/09/2016

Qua phân tích đặc điểm kinh tế xã hội, nhu cầu và thực tiễn phát triển giáo dục đào tạo ở Thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết đề cập xã hội hóa mục tiêu giáo dục đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung như: xã hội hóa chương trình giáo dục phổ thông toàn diện; xã hội hóa chương trình trung cấp chuyên nghiệp và nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội; xã hội hóa chương trình đáp ứng nhu cầu hội nhập.

4. Những khía cạnh tác động của xã hội hóa đến quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh

4. Những khía cạnh tác động của xã hội hóa đến quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh

 15:00 13/09/2016

Bài viết trình bày 4 khía cạnh tác động của xã hội hóa đến quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh: thực hiện cơ chế tự chủ trong nhà trường theo tinh thần Nghị quyết 05/2005/NĐ-CP của Chính phủ; xã hội hóa nguồn đầu tư xây dựng trường; xã hội hóa mục tiêu đào tạo; sự tham gia của xã hội.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây