1. PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

1. PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

 17:34 11/12/2020

Tóm tắt: Trung tâm học tập cộng đồng là cơ sở giáo dục thường xuyên ở xã/phường/thị trấn, có chức năng, nhiệm vụ tổ chức các hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời cho mọi người, góp phần xây dựng xã hội học tập và xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, hiện nay tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng còn có những hạn chế nhất định vì vậy cần nghiên cứu đề xuất giải pháp phát huy vai trò của trung tâm. Nghiên cứu cho thấy trung tâm học tập cộng đồng có vai trò quan trọng trong việc cung cấp cơ hội học tập cho người dân ở cộng đồng, đóng góp cụ thể, thiết thực vào xây dựng xã hội học tập và các chỉ số xây dựng nông thôn mới. Nghiên cứu đã đề xuất 6 giải pháp để phát huy vai trò của trung tâm học tập cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập và nông thôn mới. Thực hiện các giải pháp để phát huy vai trò của trung tâm học tập cộng đồng trong việc xây dựng xã hội học tập và nông thôn mới là việc làm cần thiết trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.
Từ khóa: giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng, xã hội học tập, nông thôn mới

03. Quản lí đào tạo vừa làm vừa học ở trường đại học theo hướng tiếp cận chức năng quản lí

03. Quản lí đào tạo vừa làm vừa học ở trường đại học theo hướng tiếp cận chức năng quản lí

 17:12 04/01/2020

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến vai trò, nhiệm vụ của hoạt động quản lí và nội dung quản lí đào tạo hình thức vừa làm vừa học ở trường đại học theo hướng tiếp cận chức năng quản lí. Qua đó, là cơ sở cho việc hoàn thiện và phát triển hình thức đào tạo vừa làm vừa học, góp phần đào tạo nhân lực trình độ đại học trong điều kiện học tập suốt đời, xã hội học tập hiện nay.
Từ khóa: Vừa làm vừa học, quản lí, nhân lực trình độ đại học, học tập suốt đời, xã hội học tập.

21.  MỘT SỐ VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG THEO ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP

21. MỘT SỐ VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG THEO ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP

 10:54 30/06/2018

Tóm tắt: Đáp ứng nhu cầu “cần gì học nấy”, các trung tâm học tập cộng đồng đã và đang trở thành trường học tiện ích của người dân. Thời gian qua, mạng lưới các trung tâm phát triển ngày một mạnh và rộng khắp cả nước, mang lại nhiều cơ hội học tập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Bài báo đề cập một số vấn đề lí luận về xã hội học tập; trung tâm học tập cộng đồng, hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng và quản lí hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng theo định hướng xây dựng xã hội học tập.
Từ khóa: trung tâm học tập cộng đồng, quản lí, xã hội học tập.

16. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TỪ XA ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI HỌC TẬP VÀ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

16. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TỪ XA ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI HỌC TẬP VÀ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

 14:27 14/03/2017

Chiến lược đổi mới giáo dục toàn diện, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập để tạo thuận lợi cho người dân nâng cao tiêu chuẩn học thuật của họ, góp phần nâng cao trình độ dân trí là một trong những nhiệm vụ chiến lược, chính sách của Chính phủ và Đảng. Ngoài ra, nâng cao chất lượng giáo dục cho tầm nhìn quốc gia vào năm 2030. Cho đến nay, giáo dục từ xa trở nên có hiệu quả phù hợp và năng động với nhiệm vụ cao cả cho đất nước để đào tạo các nguồn nhân lực chất lượng cao.

2. Thành phố/thị trấn học tập - mô hình thu nhỏ của xã hội học tập, thúc đẩy học tập suốt đời

2. Thành phố/thị trấn học tập - mô hình thu nhỏ của xã hội học tập, thúc đẩy học tập suốt đời

 11:01 27/09/2016

Tóm tắt: Một trong những mô hình cộng đồng học tập hiệu quả đã được nhiều quốc gia, khu vực quan tâm và phát triển là mô hình các thành phố/thị trấn học tập nhằm thúc đẩy học tập suốt đời. Bài viết khái quát về lịch sử hình thành, các đặc điểm cơ bản, mối quan hệ giữa xây dựng thành phố/thị trấn tự học và việc thúc đẩy học tập suốt đời; qua đó rút ra một số bài học kinh nghiệm của khu vực và thế giới về xây dựng thành phố/thị trấn tự học.
Từ khóa: thành phố/thị trấn, xã hội học tập, học tập suốt đời.

3. Đổi mới giáo dục thường xuyên đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập

3. Đổi mới giáo dục thường xuyên đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập

 14:58 04/09/2016

Bài báo trình bày thực trạng và những yếu kém, bất cập của giáo dục thường xuyên; một số giải pháp đổi mới hoạt động của giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời cho mọi người.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây