Tổng mục lục các số thường kì năm 2016

Thứ tư - 18/01/2017 15:43
TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ GIÁO DỤC NĂM 2016
(TỪ SỐ 373 ĐẾN SỐ 396)
 
TÊN BÀI TÁC GIẢ SỐ TRANG
Báo chí với việc phản ánh, chuyển tải những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và ngành giáo dục tới nhân dân, học sinh, sinh viên Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT 375 1
Giới thiệu về cuộc thi Khoa học kĩ thuật quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2015-2016 Nguyễn Tiến Trung 380 1
Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 Bộ GD-ĐT 388 1
DIỄN ĐÀN ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mô hình trường học mới Việt Nam và vấn đề bồi dưỡng giáo viên tiểu học Hoàng Mai Lê
Nguyễn Quang Nhữ
373 1
Vận dụng tư tưởng giáo dục của Plato trong sự nghiệp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục - đào tạo ở Việt Nam hiện nay Nguyễn Hùng Vương
Bùi Ngọc Bích Thủy
380 4
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và yêu cầu đối với giáo dục đại học hiện nay Đỗ Đức Minh 382 1
Tích hợp trong sách giáo khoa Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh Trần Thanh Bình 383 1
Đề xuất quy trình phát triển chương trình môn Ngữ văn ở trường phổ thông Nguyễn Thị Bích 383 3
Một số nhân tố tác động tới việc phát triển năng lực tự học của học sinh trung học phổ thông khi sử dụng sách giáo khoa Lịch sử Bùi Thị Oanh 383 7
Những thách thức đối với giáo viên chủ nhiệm trường trung học cơ sở trong giai đoạn hiện nay Lưu Hồng Uyên 383 10
Triết lí về việc học trong tục ngữ Việt Nam Trần Thị Thơm 383 13
Luận bàn về một số yêu cầu đối với sách giáo khoa để đáp ứng chương trình tiếp cận năng lực Nguyễn Thị Lan Phương 386 1
“Học không biết chán, dạy không biết mỏi” và những “bộ bốn minh triết” về dạy học Đặng Quốc Bảo
Trương Ngọc Ánh
388 7
Kĩ năng tư duy sáng tạo của học sinh trong dạy học Ngữ văn Nguyễn Trọng Hoàn 391 1
Tác động của kiểm tra đánh giá đến phát triển năng lực nghề nghiệp của sinh viên trong đào tạo đại học Trần Thị Hoài
Phạm Văn Phong
391 6
Quy trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên đại học sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Thái Văn Thành 392 1
Thiết kế bài học tích hợp Ngữ văn 6 theo quan điểm phát triển chương trình nhà trường Trần Thanh Bình
Nguyễn Lê Ngọc Bích
392 6
Đổi mới hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và dạy nghề đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay Đồng Văn Bình 393 1
Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo hiện nay Lê Thế Phong 395 1
Một số định hướng về cơ cấu tổ chức phục vụ công tác quản lí việc xây dựng, nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông mới Việt Nam Đoàn Văn Ninh 396 1
Đổi mới chương trình đào tạo nhằm phát triển năng lực nghiên cứu khoa học của giáo viên phổ thông Phạm Bích Thủy 396 4
QUẢN LÍ GIÁO DỤC
Yêu cầu phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non khu vực Bắc Trung bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non Trần Thị Thúy Phương 373 4
Thực trạng và giải pháp tăng cường quản lí liên kết đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực của các khu công nghiệp tại tỉnh Bình Dương Phan Trần Phú Lộc 373 8
Biện pháp duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng quản lí học sinh, sinh viên tại Trường Cao đẳng nghề du lịch Nha Trang Nguyễn Thị Thúy Hường 373 12
Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học An Giang theo tiếp cận quản lí nhân lực Nguyễn Bách Thắng 373 15
Đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị Công an nhân dân tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong điều kiện mới Vũ Thị Hương Lý 373 18
Quản lí tài chính trong cơ sở giáo dục đại học và đơn vị sự nghiệp giáo dục theo định hướng tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm đối với xã hội Nguyễn Thị Hồng Mến 373 21
Một số năng lực cần có của cán bộ quản lí giáo dục hiện nay Nguyễn Dục Quang
Đinh Văn Thái
374 1
Bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông một số tỉnh phía Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông Nguyễn Văn Toàn 374 3
Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo người lao động đáp ứng nhu cầu xã hội tại tỉnh Đồng Tháp hiện nay Phạm Ngọc Hòa 374 7
Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020 Nguyễn Ngọc Khương
Nguyễn Hoàng Phong
375 2
Tăng cường hợp tác quốc tế - Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên chuyên ngành Tiếng Trung Quốc ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn Ninh Văn Hưng 375 6
Thực trạng và đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành kĩ thuật ở Trường Đại học Hải Phòng Nguyễn Thị Thu Hồng 375 9
Bồi dưỡng năng lực nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên dạy học học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh trong các trường đại học hiện nay Đồng Thế Hiển 375 12
Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Trần Thị Thúy Phương 376 1
Định hướng nghề nghiệp cho học sinh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Đức Trí 376 4
Đảm bảo chất lượng đào tạo tại các cơ sở dạy nghề trong bối cảnh hiện nay Khổng Hữu Lực
Phạm Vũ Quốc Bình
376 7
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam trong cộng đồng Asean Nguyễn Thị Thúy Hường 376 10
Nghiên cứu hệ thống giáo dục hiện nay từ góc độ xã hội học giáo dục Nguyễn Minh Đức 377 1
Thực trạng công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lí phòng giáo dục và đào tạo các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Lê Thị Bình 377 4
Thực trạng chất lượng đội ngũ cộng tác viên hướng dẫn lâm sàng cho sinh viên trong các trường đại học y tại Việt Nam Nguyễn Quốc Đạt 377 8
Một số kiến nghị về đổi mới công tác bồi dưỡng phổ thông Bùi Vũ Hòa 378 1
Tìm hiểu mức độ stress ở cán bộ quản lí giáo dục trường mầm non và phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thúy Dung 378 3
“Đưa lưu học sinh Lào đi thực tế tại nhà dân” - Một giải pháp mới và hiệu quả nhằm rèn luyện các kĩ năng tiếng Việt và khả năng tự học cho lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 Lê Phú Thắng 378 6
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tuyển sinh đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ở thành phố Hải Phòng Bùi Văn Tưởng 379 1
Một số giải pháp quản lí nâng cao hiệu quả truyền thông giáo dục giá trị sống cho thế hệ trẻ Nguyễn Diệu Ngọc 379 3
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả đánh giá khóa luận tốt nghiệp của sinh viên chuyên ngành Sư phạm mĩ thuật Nguyễn Thu Tuấn 379 6
Quản lí đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở các trường đại học - những vấn đề thực tiễn cần giải quyết hiện nay Phan Xuân Dũng 379 10
Một số biện pháp quản lí hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ ở các trường mầm non huyện Bình Chánh - Thành phố Hồ Chí Minh Phan Quốc Lâm
Nguyễn Thị Phương Hồng
380 8
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo khiếm thính vào lớp một Bùi Thị Lâm 380 11
Quản lí phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Anh tiểu học trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay Lê Thị Thanh Thủy 380 15
Đảm bảo các nhân tố để phát triển bền vững phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học phổ thông Huỳnh Thành Nguơn 380 20
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam theo hướng đào tạo nghề quốc tế - vận dụng trong Khung Chương trình cao đẳng nghề điện công nghiệp Võ Thị Xuân 380 22
Đánh giá thực trạng và mối liên quan giữa kết quả học tập với kết quả thi tuyển sinh của sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình Đỗ Anh Văn 380 25
Chú trọng tính thiết thực trong nội dung dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo hình thức giáo dục thường xuyên Nguyễn Thị Ngọc Thảo 380 29
Hoạt động khoa học công nghệ đối với các trường sư phạm trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Phạm Hồng Quang 381 1
“Câu lạc bộ hỗ trợ sinh viên thực hành - thực tập” biện pháp nâng cao hiệu quả rèn nghề cho sinh viên ngành quản lí giáo dục Nguyễn Thị Thu Hằng 381 4
Nâng cao chất lượng công tác Giáo dục quốc phòng - An ninh cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong giai đoạn hiện nay Cù Hạnh Tâm
Nguyễn Thị Diễm Hằng
381 7
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lí trường trung học cơ sở, tiểu học và mầm non tỉnh Sơn La Cao Viết Sơn 382 4
Thực trạng và giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông một số tỉnh phía Nam Nguyễn Văn Toàn 382 8
Lí luận về quản lí thiết bị trong nhà trường Vũ Xuân Trường 382 11
Thực trạng đáp ứng chuẩn đẩu ra của sinh viên đại học Thái Nguyên Trịnh Thị Phương Thảo
Nguyễn Văn Chiến
382 14
Quản lí hoạt động liên kết đào tạo tại cơ sở giáo dục đại học Trần Quang Sinh 382 17
Nguồn lực thông tin điện tử tại hệ thống thông tin thư viện các trường đại học khối kĩ thuật hiện nay Đỗ Tiến Vượng 382 20
Quản lí đội ngũ tổ trưởng chuyên môn các trường tiểu học quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Nguyễn Thị Lệ Thủy 383 16
Một số biện pháp nâng cao chất lượng quản lí công tác chủ nhiệm lớp ở các trường tiểu học quận Hai Bà Trưng - thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thắm 383 19
Quản lí ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các trường tiểu học quận Hai Bà Trưng - Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Lê 383 22
Quản lí đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực ở Trường Tiểu học Thọ Sơn Trần Thị Ánh Nguyệt 383 25
Quản lí hoạt động đào tạo nghề theo tiếp cận năng lực thực hiện ở Trường Trung học Kinh tế - Kĩ thuật Tuyên Quang Trần Việt Dũng 383 28
Đổi mới phương pháp dạy học gắn với đào tạo chuyên sâu tại Học viện Ngân hàng Lê Thị Minh Ngọc 383 31
Thực trạng giáo dục ở khu vực nông thôn Việt Nam hiện nay Nguyễn Thị Thanh Thủy 383 34
Những yếu tố ảnh hưởng đến cải cách thủ tục hành chính trong quản lí nhà nước về giáo dục Hoàng Trung Thành 384 1
Một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên mầm non đáp ứng nhu cầu giáo dục mầm non hiện nay Cao Thị Hồng Nhung 384 5
Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh các trường tiểu học quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hảo 384 9
Một số biện pháp quản lí hoạt động đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực ở các trường tiểu học quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Nguyễn Thị Thu Hiền 384 12
Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm - một biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng quản lí hoạt động liên kết đào tạo của các trường sư phạm ở Hà Nội Trần Quang Sinh 384 15
Quản lí cơ sở vật chất và thiết bị trường học trong trường cao đẳng Vũ Xuân Hùng 384 18
Xây dựng chính sách phát triển đào tạo liên thông giáo dục nghề nghiệp - giáo dục đại học Phạm Như Nghệ 384 21
Đào tạo, bồi dưỡng xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lí “Khoa học, dân chủ, nêu gương” tại các trường chính trị tỉnh khu vực Bắc trung bộ Lương Trọng Thành 384 24
Cơ sở lí luận về quản lí chất lượng đào tạo Hà Mạnh Hùng 385 1
Đổi mới công tác đánh giá đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Trần Thị Thúy Phương 385 4
Thư viện thân thiện với trẻ em dựa vào cộng đồng Lê Thị Luận 385 7
Đổi mới phương thức thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên tiểu học Hán Thị Thu Trang 385 10
Nhu cầu về nguồn nhân lực của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp và yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở giáo dục đại học ở nước ta hiện nay Lê Thị Tươi 385 15
Thái độ của sinh viên năm thứ nhất, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đối với vấn nạn đạo văn trên mạng Nguyễn Thị Thu Huyền
Dương Thị Thiên Hà
Lê Hoài Thu
385 18
Quản lí hoạt động khoa học và công nghệ của các sở giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Phan Trọng Nam
Ngô Nhàn Hạ
386 4
Giải pháp phát triển và triển khai chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu người sử dụng lao động Lê Chi Lan 386 7
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo song ngành Sư phạm mĩ thuật - Sư phạm mầm non và Sư phạm âm nhạc - Sư phạm mầm non Vũ Dương Công
Nguyễn Thị Thành
386 12
Quản lí việc sử dụng tiếng Anh trong đào tạo trình độ thạc sĩ theo tiếp cận đảm bảo chất lượng Nguyễn Đỗ Như Hân
Nguyễn Văn Tứ
386 15
Một số vấn đề về bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các trường mầm non tư thục Lê Thị Thu Ba 387 1
Thực trạng đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Ngọc Hoa 387 4
Biện pháp hướng dẫn, tư vấn phát triển kĩ năng dạy học cơ bản cho giáo viên trung học phổ thông mới vào nghề Chử Xuân Dũng 387 7
Một số vấn đề về công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy học trường trung cấp chuyên nghiệp quân đội Lê Hùng Cường 387 11
Thực trạng nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên về giáo dục kĩ năng sống theo quan điểm sư phạm tích hợp tại một số trường trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Đinh Thị Kim Loan
Trần Kiều Dung
388 11
Nâng cao năng lực bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên phổ thông của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Phùng Quý Sơn 388 14
Nâng cao năng lực giảng viên sư phạm và đổi mới chương trình đào tạo - hai mục tiêu trong tâm của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Phạm Hồng Quang 388 18
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Lại Quang Ngọc
Biền Quốc Thắng
388 21
Xu thế phát triển của giáo dục đại học trên thế giới trong giai đoạn hiện nay Nguyễn Anh Tuấn 388 25
Hoạt động đảm bảo chất lượng trong trường đại học: năng lực chất lượng Đỗ Đình Thái 388 30
Giải pháp quản lí nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học trong trường đại học hiện nay Đỗ Hồng Sâm 388 34
Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo dưới góc nhìn của cựu sinh viên tốt nghiệp tại Đại học Quốc gia Hà Nội Sái Công Hồng 389 1
Thực trạng hoạt động tự học của lưu học sinh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Trường Hữu nghị T78 Lê Phú Thắng 389 6
Thực trạng năng lực làm công tác thông tin khoa học của cán bộ Viện Thông tin, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Hải Thanh 389 8
Đầu tư tài chính cho giáo dục mầm non ở Việt Nam và các khuyến nghị về chính sách Lê Khánh Tuấn 390 1
Một số biện pháp đổi mới trong công tác quản lí nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mầm non Nguyễn Thị Phương Lan 390 6
Thực trạng quản lí hoạt động thư viện tại các trường tiểu học quận Ba Đình, Hà Nội Lê Minh Nguyệt
Trần Thị Tố Trinh
390 10
Thực trạng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp các trường trung học cơ sở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau Phan Văn Có 390 13
Thực trạng quản lí thực hiện chương trình giáo dục tiểu học ở các trường tiểu học huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau Phan Thị Tố Oanh
Đinh Chí Công
390 17
Giải pháp đổi mới công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị theo hướng tiếp cận thực tiễn Phan Thị Hường 390 20
Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực giảng viên Trường Cao đẳng Sơn La trong giai đoạn hiện nay Nguyễn Bá Duy
Trương Thị Lan Anh
390 24
Xây dựng văn hóa chất lượng ở Trường Đại học Kĩ thuật - Hậu cần Công an nhân dân Đặng Việt Xô 390 27
Giáo dục kĩ năng sống và quản lí giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên đại học của quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà 390 29
Quản lí phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng ở một số trường trung học cơ sở huyện U Minh, tỉnh Cà Mau Huỳnh Mộng Tuyền
Nguyễn Sáng Kiến
391 9
Thực trạng và biện pháp quản lí hoạt động nghiên cứu bài học tại tổ chuyên môn ở Trường Trung học cơ sở Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội Lê Thị Loan 391 13
Thực trạng các biện pháp quản lí tổ chức thực hành chỉ huy hoạt động đội trong đào tạo cán bộ chỉ huy đội của Trường Đội Lê Duẩn Quách Ngọc Anh 391 17
Một số giải pháp quản lí đội ngũ giảng viên các trường đại học địa phương Việt Nam Hồ Thị Nga 391 21
Giải pháp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non khu vực Đồng bằng sông Cửu Long Dương Huy Cẩn
Võ Thị Lan
391 26
Phối hợp giữa các trường dạy nghề quân đội với các doanh nghiệp trong phát triển nghề nghiệp giáo viên dạy nghề theo tiếp cận năng lực Phạm Văn Hòa 391 30
Thực trạng sử dụng Bộ Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi Nguyễn Thị Mỹ Trinh
Chu Thị Hồng Nhung
392 10
Thực trạng môi trường Vật lí trong phát triển môi trường giáo dục kỉ luật tích cực ở các trường trung học cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Ngọc Thanh 392 15
Giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị theo chuẩn nghề nghiệp Phan Minh Tiến
Nguyễn Thị Thanh Tình
392 18
Thực trạng quản lí đội ngũ giáo viên theo định hướng phát triển năng lực tại Trung tâm Giáo dục và đào tạo Edumax - Thành phố Hà Nội Trần Thị Thủy 392 22
Quản lí chất lượng đào tạo theo TQM ở Trường Cao đẳng Thương mại thực trạng và giải pháp Nguyễn Quý Nhẫn 392 26
Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Đỗ Khánh Năm 392 30
Đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá các học phần ngành chính trị học theo hướng phát triển năng lực ở Trường Đại học Vinh hiện nay Vũ Thị Phương Lê 392 35
Xây dựng chương trình đào tạo liên thông giáo dục nghề nghiệp - giáo dục đại học Phạm Như Nghệ 392 38
Một số giải pháp đào tạo giáo viên theo hướng tiếp cận năng lực ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn Ninh Văn Hưng 393 5
Một số giải pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trung học cơ sở thành phố Hà Nội theo chuẩn nghề nghiệp Phạm Ngọc Anh 393 9
Quản lí đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo tiếp cận bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo của các trường đại học hàng đầu Đông Nam Á (AUN-QA) Phan Hùng Thư 393 12
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy thực hành Tin học ở trường trung học phổ thông Đào Thị Thoả
Nguyễn Thị Tĩnh
393 18
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tự học môn Toán B ở Trường Đại học Vinh theo phương thức đào tạo tín chỉ, liên thông đa ngành Nguyễn Duy Bình
Nguyễn Ngọc Bích
393 22
Một số biện pháp nâng cao kĩ năng tự học của học viên Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V, Quảng Nam Nguyễn Thị Thanh Thúy 393 25
Các tiêu chí đánh giá quản lí đào tạo ở Trường Đại học Kĩ thuật - Hậu cần Công an nhân dân theo tiếp cận quản lí chất lượng tổng thể (TQM) Đặng Việt Xô 393 28
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở ở địa bàn trọng yếu vùng Tây Bắc Trần Trung 393 31
Thực trạng quan hệ quản lí trong quản lí hoạt động chuyên môn ở các trường tiểu học tỉnh Hải Dương Lê Xuân Trường 394 1
Thực trạng quản lí đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực ở một số trường tiểu học thành phố Nam Định Trần Thị Thu Huyền 394 4
Đề xuất mô hình tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số Trần Thị Yên 394 9
Về đội ngũ giáo viên trung học cơ sở người dân tộc Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình đổi mới giáo dục Mai Thị Yến Lan 394 14
Quản lí hoạt động tự học của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai Lương Sỹ Dương 394 17
Vận dụng nội dung cải cách nền hành chính nhà nước vào công tác quản lí trường phổ thông trong giai đoạn hiện nay Trần Hải
Hoàng Anh Tuấn
395 4
Thực hiện mô hình trường học mới dưới góc nhìn quản lí sự thay đổi Hồ Cảnh Hạnh 395 7
Khái quát về nghiên cứu khoa học và vai trò của hoạt động nghiên cứu khoa học đối với sinh viên Nguyễn Văn Tuân 395 10
Một số vấn đề về giáo dục cho các dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc Trương Xuân Cừ 395 15
Chính sách phát triển giáo dục vùng kinh tế - xã hội Bùi Ngọc Hiền 395 19
Một số vấn đề quản lí nhà nước về đào tạo liên thông giáo dục nghề nghiệp - giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực phát triển kinh tế xã hội đất nước Phạm Như Nghệ 396 8
Thực trạng hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh Trường Trung học cơ sở Giáp Bát (quận Hoàng Mai, Hà Nội) Nguyễn Thị Thu Hà 396 13
Thực trạng quản lí hoạt động tổ chuyên môn tại Trường Trung học cơ sở Đền Lừ - Hoàng Mai, Hà Nội Lê Hải Vân 396 16
Các loại điểm trắc nghiệm thường được sử dụng trong đánh giá năng lực người học Trần Thị Cẩm Thơ 396 19
TÂM LÍ HỌC - SINH LÍ HỌC LỨA TUỔI
Hình thành kĩ năng giải quyết vấn đề cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề Mã Thanh Thủy
Nguyễn Thị Triều Tiên
374 10
Một số đặc điểm tâm lí và sinh lí tuổi dậy thì của học sinh trung học cơ sở Hà Nội (*) Mai Văn Hưng
Kiều Cẩm Nhung
374 14
Thực trạng và biện pháp khắc phục mâu thuẫn trong giao tiếp ứng xử giữa trẻ em ở lứa tuổi thiếu niên với cha mẹ Bùi Hữu Mô
Châu Thị Hồng Nhự
374 17
Một số vấn đề cơ bản về kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề Phạm Thị Thu Thủy 375 16
Giáo dục kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động vui chơi ở trường mầm non Trần Thị Kim Yến 375 19
Biện pháp hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông Hoàng Gia Trang 376 14
Nghiên cứu một số chỉ số hình thái của học sinh trung học phổ thông ở huyện Mê Linh, Hà Nội Vũ Thị Thu Minh 378 9
Phẩm chất chủ yếu của học sinh phổ thông Nguyễn Kế Hào 379 14
Hứng thú học tập môn Tâm lí học của học viên Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân VI Phạm Thu Hằng
Lê Thị Giang
379 17
Mối tương quan giữa các biểu hiện thích ứng của trẻ 5-6 tuổi trong những hoạt động chuẩn bị đến trường phổ thông Vũ Thị Kiều Trang 381 10
Biểu hiện stress ở cán bộ quản lí giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thúy Dung 381 12
Ảnh hưởng của “tinh thần lạc quan” và “chỗ dựa xã hội” đến cách quản lí cảm xúc lo âu trong hoạt động học tập của sinh viên Nguyễn Bá Phu 382 24
Tính tích cực học tập của sinh viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân Nguyễn Thị Huyền 383 37
Một số biện pháp can thiệp nhằm giúp trẻ rối loạn tự kỉ tham gia hòa nhập thành công Nguyễn Thị Thanh Thúy 384 27
Nghiên cứu bước đầu về mô hình quản lí lớp học dành cho trẻ tự kỉ trong trường chuyên biệt Trần Thị Bích Ngọc 384 30
Sử dụng thang đo hành vi thích ứng ABS-S:2 đánh giá thực trạng thích ứng với hoạt động tự lập của học sinh khuyết tật trí tuệ tiểu học Vũ Duy Chinh 385 22
Khảo sát thực trạng kĩ năng chăm sóc tâm lí cho học sinh của giáo viên trung học cơ sở Trần Thị Mỵ Lương 385 25
Các biện pháp tổ chức trò chơi nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính 3-4 tuổi Bùi Thị Lâm 388 38
Kĩ năng tư vấn tâm lí cho học sinh của giáo viên trung học cơ sở Trần Thị Mỵ Lương 393 37
Rối loạn đọc ở học sinh tiểu học từ cách tiếp cận của tâm lí học thần kinh Lê Thục Anh 394 22
Sự hợp tác trong tương hợp tâm lí giữa cán bộ quản lí và học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội Nguyễn Thị Thu Hà 394 27
LÍ LUẬN GIÁO DỤC - DẠY HỌC
Những vấn đề chung
Cách lựa chọn, thiết kế trò chơi học tập nhằm hình thành các biểu tượng toán ban đầu cho trẻ mầm non Phạm Thị Vân Anh 373 24
Một số vấn đề về dạy học trải nghiệm trong chương trình giáo dục phổ thông Nguyễn Hữu Lễ 373 26
Về đào tạo các chuyên ngành kĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực tại các trường cao đẳng ở Thành phố Hồ Chí Minh Đinh Văn Đệ 373 29
Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên khoa giáo dục mầm non Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế Đặng Thị Ngọc Phượng 373 32
Xây dựng khái niệm “Tự học” trên cơ sở kế thừa thành tựu nghiên cứu của các nhà khoa học, nhà quản lí giáo dục thế giới và trong nước Lê Phú Thắng 374 21
Đặc điểm và nguyên tắc dạy học nghiệp vụ sư phạm dựa vào nghiên cứu trường hợp trong đào tạo giáo viên tiểu học Nguyễn Khải Hoàn 375 24
Hệ thống kĩ năng biên soạn và tổ chức bài seminar Phan Đức Duy
Trần Đình Nam
375 26
Phương hướng vận dụng phương pháp dạy học tiếp cận phát triển năng lực của học viên ở các trường đại học trong quân đội Trần Hữu Thanh 375 29
Một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho học sinh sinh viên trong giai đoạn hiện nay Nguyễn Văn Toàn
Phạm Văn Mạo
376 18
Đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh - yếu tố cơ bản trong nhân cách trí thức Việt Nam hiện nay Hoàng Thúc Lân 376 21
Giáo dục lòng yêu nước thông qua triết lí của người Việt trong truyện truyền thuyết Trần Thị Ngọc Anh
Nguyễn Thị Hạnh
377 10
Phát triển năng lực dạy học phân hóa - nội dung quan trọng trong đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Lê Thị Thu Hương 377 13
Nguồn gốc và một số lí thuyết định hướng đánh giá năng lực người học Nguyễn Văn Thái 377 16
Tích cực hoá hoạt động giảng dạy của giảng viên trong rèn luyện tư duy phản biện cho sinh viên Bùi Ngọc Quân 377 20
Biện pháp nâng cao kĩ năng nghiên cứu khoa học qua làm tiểu luận, khóa luận của sinh viên ngành Sư phạm ở Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên - Huế Đồng Văn Toàn
Trần Quang Bình
377 23
Phát triển văn hóa tranh luận trong seminar góp phần hoàn thiện kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm hiện nay Lê Sỹ Cương 377 26
Dạy cách học - một trọng tâm trong đổi mới tư duy dạy học hiện nay Nguyễn Trọng Hoàn 378 12
Năng lực giáo viên và đào tạo giáo viên trong bối cảnh dạy học đa dân tộc, đa văn hoá Nguyễn Tiến Trung 378 16
Khai thác yếu tố Rubric trong đánh giá học sinh tiểu học Chu Trọng Tuấn 378 19
Một số vấn đề lí luận về dạy học theo thuyết đa trí tuệ Nguyễn Trung Thanh 378 22
Dạy học theo định hướng phát triển năng lực thực hiện trong giáo dục nghề nghiệp Lê Đức Minh 378 24
Hoạt động giáo dục phát triển năng lực hợp tác nhóm cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non Trần Thị Kim Yến 379 20
Đánh giá trong dạy học dự án Cao Thị Sông Hương 379 24
Thực trạng nhận thức của giảng viên về rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo lí thuyết kiến tạo cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học Phạm Văn Hải 379 26
Những đặc trưng của bài học kiến tạo Đặng Thành Hưng 380 33
Một số biện pháp tổ chức hoạt động góc học tập nhằm phát huy tính tích cực nhận thức cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non Nguyễn Thị Huệ 381 16
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của giáo viên tiểu học thông qua làm chuyên đề dạy học Trần Đình Thuận
Phan Sắc Long
381 20
Thiết kế bộ công cụ đánh giá năng lực học tập hợp tác trong dạy học dựa vào dự án cho sinh viên cao đẳng ngành Công nghệ thông tin Nguyễn Ngọc Trang 381 24
Phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội Phạm Hữu Lộc 381 28
Hình thức tổ chức dạy học nhóm - cơ hội phát triển kĩ năng nghe và nói cho học sinh tiểu học Chu Thị Phương 381 32
Tổ chức hoạt động góc cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi làm quen với chữ viết Nguyễn Thị Hương Lan 382 28
Mô hình sư phạm tương tác trong dạy học ở tiểu học ở Hà Nội Phó Đức Hòa
Phạm Thị Thúy Hồng
382 31
Một số hình thức tổ chức đánh giá kết quả học tập nhóm theo hướng bồi dưỡng năng lực hợp tác Nguyễn Triệu Sơn 382 36
Thực trạng kiểm tra, đánh giá năng lực dạy học của sinh viên ngành sư phạm Phạm Thị Hương 382 39
Giáo dục quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về “quyền con người” cho học sinh, sinh viên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay Đào Thị Tùng 383 41
Sử dụng dạy học khám phá trong dạy học tiểu học ở Hà Nội Ngô Hiệu
Nguyễn Huyền Trang
383 45
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ định hướng giá trị nghề của học sinh trung học phổ thông tỉnh Sơn La Lò Mai Thoan 383 49
Dạy học tích hợp và thiết kế chủ đề tích hợp trong dạy học ở tiểu học Phạm Quang Tiệp
Phạm Thị Vui
384 34
Một số vấn đề về chương trình, phát triển chương trình và phát triển chương trình lớp học thông qua việc thiết kế chuyên đề dạy học Nguyễn Văn Thái Bình
Nguyễn Tiến Trung
Nguyễn Mạnh Tuấn
384 38
Một số vấn đề lí luận về phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên Nguyễn Thị Tình 385 28
Một số vấn đề về năng lực dạy học của giảng viên trong giai đoạn hiện nay Trịnh Thúy Giang
Nguyễn Thu Nga
385 31
Vấn đề đảm bảo an toàn cho trẻ trong nhóm lớp độc lập tư thục - những phát hiện từ nghiên cứu thực tiễn Nguyễn Thị Mỹ Trinh 386 18
Thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ tự kỉ ở các trường chuyên biệt tại Hà Nội Đàm Thị Kim Thu 386 23
Dạy học phân hóa và việc tổ chức dạy học phân hóa ở Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành Nguyễn Thị Thu Anh 386 27
Sử dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo đại học Đỗ Thị Tuyết 386 32
Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên ngành sư phạm lịch sử trước yêu cầu đổi mới Nguyễn Thị Thế Bình
Nguyễn Thị Phương Thanh
386 36
Trắc nghiệm phát triển năng lực sáng tạo nghề nghiệp của sinh viên sư phạm theo lí thuyết công nghệ dạy học siêu tích hợp Nguyễn Hữu Long 386 40
Cơ sở khoa học của giáo dục kĩ năng tương tác xã hội cho học sinh lớp 1 hòa nhập có học sinh khiếm thị Đỗ Thị Thanh Thủy 387 14
Kĩ thuật và nghệ thuật huy động sự tham gia của học sinh vào bài học khi dạy học trên lớp Đặng Xuân Hải 388 42
Phát triển năng lực tự học cho học sinh - một năng lực cốt lõi của công dân thế kỉ XXI Trần Ngọc Lan
Huỳnh Thái Lộc
388 45
Hình thành kĩ năng sư phạm theo chuẩn nghề nghiệp cho sinh viên thông qua hoạt động thực hành ở trường phổ thông Nguyễn Thị Thanh Huyền 388 48
Tầm quan trọng và một số nội dung y đức cơ bản cần giáo dục cho sinh viên ngành Y ở Việt Nam hiện nay Hà Thị Len 389 11
Giáo dục kĩ năng xã hội cần thiết để chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi vào lớp một Chu Thị Hồng Nhung 389 14
Thực tập sư phạm trong quy trình đào tạo giáo viên theo tín chỉ Nguyễn Thị Bích Hạnh 389 19
Phát triển năng lực văn học cho học sinh - một nội dung quan trọng của đổi mới giáo dục Vũ Ngọc Hưng 389 22
Tạo hứng thú đọc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua góc thư viện ở trường mầm non Vũ Thị Hương Giang 390 34
Về việc bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh Nguyễn Gia Cầu 390 37
Thực trạng về tính tự tin và giáo dục tính tự tin cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua trò chơi “đóng kịch” ở một số trường mầm non thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh Bùi Thị Hằng Nga 391 33
Nâng cao hiệu quả sử dụng bài hát cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi làm quen với tiếng Anh ở các trường mầm non Lại Hải Hà
Hoàng Quý Tỉnh
391 38
Sử dụng phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập bằng trắc nghiệm khách quan Đinh Văn Đệ 393 40
Cấu trúc năng lực đánh giá, tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng ở học sinh trong dạy học tại trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Dung 394 31
Đánh giá kĩ năng xã hội của học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 học hòa nhập Nguyễn Văn Hưng 395 22
Tổ chức môi trường hoạt động giáo dục trẻ dưới 36 tháng tuổi theo mô hình giáo dục cộng đồng Đinh Thị Đoan Hương 396 22
Bàn về khái niệm năng lực định hướng không gian cho trẻ mầm non Nguyễn Thị Hằng Nga 396 25
Thuyết đa trí thông minh với giáo dục tiểu học Nguyễn Thúy Hạnh 396 30
Ngữ văn - Tiếng Việt
Phát triển kĩ năng đọc cho học sinh lớp 1 qua phân môn Học vần Lê Thị Lan Anh
Trần Thị Vân
373 35
Phát triển tính thuần thục trong tư duy cho học sinh khi dạy học môn Tiếng Việt ở tiểu học Đỗ Ngọc Miên 373 38
Thực trạng khả năng giao tiếp tiếng Việt của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi dân tộc Thái ở Trường mầm non Hua La - xã Hua La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La Lường Thị Định 374 24
Giúp học sinh tiểu học tiếp nhận bối cảnh các sự việc thông qua các văn bản theo quan điểm giao tiếp Đàm Thị Hòa 374 27
Thiết kế một số bài tập rèn kĩ năng sử dụng dấu câu cho học sinh tiểu học Lê Thị Lan Anh
Hoàng Thu Hiền
375 32
Vận dụng lí thuyết ngôn ngữ học tri nhận trong việc tiếp cận bài thơ “Sóng” (Xuân Quỳnh) cho học sinh trung học phổ thông Phạm Thị Anh 375 35
Quy trình phát triển năng lực sáng tạo trong tạo lập văn bản nghị luận dành cho học sinh giỏi môn Ngữ văn Nguyễn Thị Thanh Thi 376 24
Đề tài Hà Nội trong hồi kí của Tô Hoài Vũ Thị Thương 376 27
Thực trạng và giải pháp dạy học thơ trữ tình trung đại Việt Nam ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn Đặng Thế Anh 376 30
Dạy “tiếng” cho học sinh tiểu học trên phương diện dạy bản ngữ Nguyễn Thị Thanh Loan 377 28
Để góp phần dạy học hiệu quả đoạn trích “Chí khí anh hùng” trong Ngữ văn 10 Vũ Nho 377 31
Vận dụng dạy học theo chủ đề trong dạy học thể loại thơ Nôm Đường luật ở trung học phổ thông Lã Phương Thúy 377 33
Từ cấu trúc so sánh đến hoạt động phát triển ngôn ngữ và cho trẻ làm quen văn học Nguyễn Thị Nguyệt 378 27
Sử dụng phản hồi hiệu quả trong dạy học đọc hiểu văn bản môn Ngữ văn ở nhà trường phổ thông Đoàn Thị Thanh Huyền 378 30
Rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ cho học sinh lớp 6 trong môn học Tiếng Việt Phạm Thị Nhài 379 30
Phát triển năng lực đọc hiểu của học sinh khi dạy học đoạn trích “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê (Ngữ văn 9) Đỗ Thị Lan 379 34
Một số yêu cầu nhằm nâng cao chất lượng dạy học làm văn nghị luận xã hội ở trường trung học phổ thông Vũ Ngọc Đức 379 38
Giáo dục hành vi đạo đức cho trẻ mẫu giáo qua văn học thiếu nhi Đào Thị My 380 36
Tìm hiểu thơ Xuân Diệu qua nghệ thuật sáng tạo tứ thơ Vũ Thị Thu Hương 381 34
Đổi mới phương pháp tập huấn cho giáo viên tiểu học dạy Tiếng Việt lớp một Công nghệ giáo dục Đoàn Thị Thúy Hạnh 382 43
Tích cực hóa vai trò bạn đọc học sinh dân tộc ít người Tây Nguyên trong giờ học tác phẩm văn chương ở trung học phổ thông từ kiến thức nền của người học Lê Thị Thảo 382 46
Một số biện pháp làm tăng hứng thú viết văn kể chuyện cho học sinh tiểu học Vũ Thị Thu Hiền 385 35
Đánh thức năng lực tư duy về vẻ đẹp bản ngã trong dạy học truyện ngắn “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân Nguyễn Thị Thanh Nga 385 38
Hướng dẫn học sinh trải nghiệm hoạt động trước khi đọc trong dạy học đọc hiểu văn bản môn Ngữ văn ở nhà trường phổ thông Đoàn Thị Thanh Huyền 385 40
Hình tượng - một phương thức duy nhất và chung nhất để tạo hình và biểu hiện của các loại hình nghệ thuật Vũ Ngọc Hưng 386 44
Một số bài tập rèn kĩ năng sử dụng nghệ thuật so sánh để viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4 Lê Thị Hồng 387 17
Đặc điểm ngôn ngữ tiểu thuyết Việt Nam đương đại về đề tài đô thị qua một số tác phẩm tiêu biểu Đỗ Thanh Hương 390 41
Sử dụng tác phẩm văn học giúp trẻ 5-6 tuổi trải nghiệm với đọc Trần Thị Phượng 391 42
Dạy học ca dao theo hướng trải nghiệm sáng tạo ở trung học phổ thông Nguyễn Thị Hằng 391 46
Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học Kể chuyện lớp 3 Lê Thị Lan Anh
Nguyễn Thị Phương
392 42
Dạy học đọc hiểu văn bản tự sự Ngữ văn lớp 9 - đôi điều lưu ý Đỗ Thị Lan 392 45
Tiếp cận lí thuyết giao dịch - hồi ứng trong dạy học tác phẩm văn chương ở Việt Nam Trần Quốc Khả 392 48
Rèn kĩ năng giao tiếp cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học thông qua các học phần tiếng Việt theo hướng tiếp cận năng lực ở trường cao đẳng, đại học vùng Đồng bằng sông Cửu Long Lê Thị Hồng 393 44
Hệ thống bài tập phân biệt 3 kiểu câu Ai là gì?, Ai làm gì?, Ai thế nào? Lê Thị Lan Anh
Phạm Quỳnh Tâm
394 34
Phát triển năng lực sử dụng hư từ như các phương tiện nối kết, định hướng lập luận cho học sinh lớp 5 Chu Thị Thủy An
Mai Thùy Linh
396 35
Lịch sử
Sử dụng di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Lịch sử Việt Nam trong chương trình Lịch sử 11 vùng Đồng bằng sông Cửu Long Nguyễn Đức Toàn 375 38
Một số biện pháp sử dụng lễ hội truyền thống trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Vân 375 42
Sử dụng tư liệu gốc để phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Thế Bình
Nguyễn Thị Trang
376 33
Rèn luyện cho học sinh kĩ năng khai thác kênh hình trong dạy học Lịch sử theo hướng phát triển năng lực người học Nguyễn Mạnh Hưởng 377 36
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông hiện nay Phạm Ngọc Hòa 377 39
Ứng dụng phần mềm Prezi trong biên soạn bài giảng điện tử phục vụ dạy học môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông hiện nay Trương Trung Phương 377 42
Tích hợp kiến thức về chủ quyền biển đảo trong dạy học Lịch sử thế giới lớp 12 trung học phổ thông Lê Thị Huyền 380 39
Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp kể chuyện trong dạy học Lịch sử ở tiểu học Ngô Thị Kim Hoàn
Lê Thúy Mai
381 38
Hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức trong sách giáo khoa Lịch sử ở trường trung học phổ thông Vũ Ánh Tuyết 381 41
Hướng dẫn học sinh ôn luyện và làm bài thi trung học phổ thông quốc gia môn Lịch sử Nguyễn Mạnh Hưởng 381 44
Nâng cao chất lượng dạy học nội dung Lịch sử địa phương ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Hoàng Thu Thủy 382 51
Vận dụng phương pháp dạy học vi mô trong rèn luyện kĩ năng nghề cho sinh viên ngành Lịch sử Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây Phùng Thị Huyền Trang 384 42
Dạy học theo chủ đề trong môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Thế Bình
Lê Thị Thu
388 51
Thiết kế và sử dụng bài tập trong dạy học môn Lịch sử ở một số trường trung học phổ thông tỉnh Nghệ An theo tiếp cận phát triển năng lực học sinh Trần Viết Thụ
Phạm Minh Hùng
389 24
Phát triển năng lực nhận thức của học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông Đặng Văn Hồ
Đặng Thị Thùy Dương
389 28
Dạy học Lịch sử ở trường phổ thông với việc phát triển các năng lực bộ môn cho học sinh Nguyễn Thị Côi 389 31
Tổ chức kiểm tra, đánh giá trong dạy học các chủ đề Lịch sử ở trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Bích 390 45
Sử dụng di tích lịch sử nhà tù Côn Đảo và Phú Quốc trong dạy học Lịch sử Việt Nam từ 1930-1945 ở trường trung học phổ thông Lương Văn Khuê 390 49
Xác định hệ thống năng lực cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông Trịnh Đình Tùng
Nguyễn Mạnh Hưởng
395 25
Toán
Xây dựng bài tập toán sinh học làm công cụ phát triển năng lực tư duy cho học sinh Nguyễn Thị Hằng Nga 373 41
Một số khó khăn và sai lầm của học sinh khi giải các bài toán biểu diễn hình học của số phức Nguyễn Thị Chung 374 29
Dạy học hình học xạ ảnh theo định hướng tiếp cận năng lực nhằm phát triển năng lực giải toán hình học sơ cấp cho sinh viên sư phạm Trần Việt Cường 374 32
Một số vấn đề về bồi dưỡng tư duy sáng tạo cho học viên trong giảng dạy toán xác suất tại Trường Sĩ quan chính trị hiện nay Triệu Thu Thủy 374 35
Luyện tập thiết kế bài soạn nhằm nâng cao nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên đại học toán Trường Đại học Tây Bắc Vũ Quốc Khánh
Doãn Mai Hoa
374 39
Dạy học giải bài tập Hình học 10 theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh Lê Ngọc Sơn
La Thị Thúy
376 37
Bồi dưỡng năng lực kiến tạo cho sinh viên cao đẳng sư phạm tiểu học thông qua dạy - học học phần các tập hợp số Hoàng Bá Thịnh
Trịnh Công Sơn
376 40
Phát triển năng lực dạy học toán cho sinh viên sư phạm đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên thông qua dạy học nội dung hàm số ở THPT Nguyễn Minh Giang 376 42
Liên tưởng bài toán hình học với một tình huống thực tế trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông Vũ Hữu Tuyên 377 44
Phát triển tư duy thuật toán và năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên trong dạy học Hình học họa hình Hoàng Văn Tài 377 47
Về năng lực hiểu biết thống kê của học sinh tiểu học Phạm Huyền Trang
Nguyễn Hoàng Hải
Hoàng Nam Hải
378 33
Bồi dưỡng năng lực phát triển chương trình lớp học thông qua hoạt động thiết kế tư liệu trong dạy học môn Toán cho sinh viên sư phạm tiểu học Trường Đại học Thủ đô Hà Nội Trịnh Thị Hiệp
Trần Thị Thu Phương
378 37
Vai trò của toán học đối với thực tiễn nghề nghiệp của sinh viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân Võ Thị Huyền 378 40
Vận dụng phương pháp dạy học phân hóa vào dạy học toán ở trung học phổ thông Vũ Thị Thanh Huyền 379 41
Tập luyện cho sinh viên sư phạm toán sử dụng phần mềm Maple, Function grapher và Microsoft PowerPoint trong thực hành dạy học định lí toán học Nguyễn Minh Giang 379 44
Tổ chức hoạt động khám phá trong dạy học Toán cao cấp cho sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kĩ thuật Trịnh Thanh Hải
Nguyễn Thị Loan
379 47
Năng lực mô hình hóa của giáo viên toán phổ thông Nguyễn Danh Nam 380 43
Luyện tập cho học sinh hoạt động kết nối tri thức trong dạy học hình học ở trường trung học phổ thông Phan Thanh Hải 381 48
Hình thành và phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm toán thông qua dạy học theo dự án học phần Hình học cao cấp Nguyễn Ngọc Bích 381 53
Sử dụng liên tưởng trong quá trình khám phá tri thức mới cho học sinh qua dạy học hình học Võ Xuân Mai 382 55
Bồi dưỡng năng lực liên tưởng để kết nối thông tin khi giải quyết các bài toán Lê Thị Hương
Võ Thị Mỹ Lệ
383 52
Rèn luyện kĩ năng vận dụng định lí Bayes trong dạy học Xác suất thống kê cho sinh viên ngành điều dưỡng Nguyễn Anh Tuấn
Lại Văn Định
384 46
Một số hoạt động cơ bản giúp học sinh phổ thông kiểm định giả thuyết toán học Trương Thị Dung 385 43
Bồi dưỡng kĩ năng siêu nhận thức cho học sinh thông qua giải bài tập Hình học không gian ở trường trung học phổ thông Hoàng Xuân Bính
Phí Văn Thủy
385 47
Phát triển tư duy thuật toán cho học sinh dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên thông qua các bài toán Giải tích lớp 11 nâng cao Phan Bá Lê Hiền 385 51
Tổ chức cho học sinh trung cơ sở hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học toán Đỗ Phương Thảo
Nguyễn Hữu Tuyến
386 47
Thực trạng và giải pháp dạy học môn Toán của học sinh trung học phổ thông Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Olympic Phạm Bá Dũng 386 50
Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 11 thông qua khai thác kiến thức liên môn Toán - Tin trong dạy học nội dung dãy số bị chặn Ngô Thị Tú Quyên 388 55
Rèn luyện các kĩ năng đánh giá quá trình trong dạy học môn Toán ở tiểu học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học Lê Thị Tuyết Trinh 389 35
Tổ chức cho học sinh hoạt động, thực hiện các chức năng của tình huống thực tiễn trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông Phạm Nguyễn Hồng Ngự 389 39
Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm toán trong dạy học một số học phần toán cơ bản Hoàng Công Kiên
Phan Thị Tình
389 42
Hướng tới sự hiểu biết về tri giác và vai trò của tri giác trong dạy học toán Đào Tam
Võ Xuân Mai
389 46
Thực trạng giảng dạy Toán cao cấp theo hướng chuẩn bị năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành Kinh tế hàng hải tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tạ Quang Đông 389 50
Phát triển năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh thông qua dạy học thực hành Nguyễn Tiến Trung
Phạm Thị Huyền Trang
391 50
Sai lầm trong toán học hóa của sinh viên cao đẳng ngành Kinh tế khi giải quyết một số bài toán tài chính cơ bản Nguyễn Thị Mai Thủy 391 54
Một số biểu hiện về năng lực lập luận logic ở học sinh lớp 4, lớp 5 trong dạy học giải toán Trịnh Thị Lệ Thu
Nguyễn Thanh Lan
394 37
Thực trạng rèn luyện kĩ năng dạy học toán cho sinh viên khoa Giáo dục tiểu học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tại các trường thực hành Nguyễn Thị Phương Thịnh 394 41
Giáo dục kĩ năng sống thông qua việc tổ chức các hoạt động dạy học toán cho học sinh tiểu học Nguyễn Thị Phương Nhung 395 28
Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông qua hoạt động khai thác bài toán Bùi Duy Hưng
Phạm Thế Quân
395 31
Sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học Toán cao cấp nhằm góp phần phát triển tư duy phân tích cho sinh viên Nguyễn Thị Dung 395 36
Rèn luyện kĩ năng siêu nhận thức cho học sinh trong dạy học giải toán nhằm xác định hướng giải và tìm cách giải bài toán Nguyễn Văn Thanh 396 39
Một số vấn đề về dạy tích hợp trong dạy học các yếu tố hình học ở trường tiểu học Lê Thị Cẩm Nhung 396 41
Tổ chức dạy học, bồi dưỡng học sinh giỏi thông qua dự án học tập bài “Một số phương pháp đếm nâng cao” (Đại số 11) Trần Thị Hà Phương 396 47
Vật lí - Hóa học - Sinh học
Các biện pháp phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn trong dạy học Sinh học ở trường trung học phổ thông Văn Thị Thanh Nhung 373 46
Sử dụng bài tập phát triển năng lực giải quyết vấn đề ở khâu củng cố, hoàn thiện kiến thức trong dạy học phần Sinh học vi sinh vật (Sinh học 10) Đặng Thị Dạ Thủy
Trương Đình Dũng
374 43
Thiết kế bài thí nghiệm “Vai trò của ánh sáng trong quang hợp” cho giảng dạy thực hành Sinh học 11 Trần Quang Dần
Trần Ngọc Sơn
374 46
Tổ chức dạy học Sinh học ở trường phổ thông theo hướng vận dụng kiến thức vào thực tiễn Văn Thị Thanh Nhung 374 49
Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong rèn luyện năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm hóa học Đặng Thị Thuận An 375 45
Nguyên tắc, quy trình tích hợp giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên trong dạy học Sinh học 11 Nguyễn Thị Thanh Huyền 375 49
Sử dụng phương pháp Algorit trong dạy học Sinh học Trương Mộng Diện 375 55
Sử dụng bài tập để rèn kĩ năng quan sát cho học sinh nhằm phát triển tư duy trong dạy học Hóa học Nguyễn Thị Bích Hiền
Nguyễn Văn Tuấn
376 46
Thiết kế hoạt động khám phá trong dạy học phần Di truyền học (Sinh học 12) nhằm phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh Trần Thị Thanh Xuân 376 49
Xây dựng graph nội dung để hệ thống hóa kiến thức trong dạy học phần “Di truyền học” (Sinh học 12) Nguyễn Thị Hà 376 51
Phát triển năng lực tư duy cho học sinh bằng bài tập toán sinh học Nguyễn Thị Hằng Nga 377 50
Thử nghiệm đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh chương Oxi - Lưu huỳnh (Hóa học 10) Lê Thái Hưng
Vũ Phương Liên
Nguyễn Thị Hằng
378 44
Tích hợp nhiệm vụ giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh thông qua việc dạy học môn Hóa học ở trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Bích Hiền
Hoàng Danh Chiến
378 47
Thực trạng phát triển năng lực thực hành thí nghiệm hóa học cho sinh viên sư phạm hóa học ở trường đại học Lý Huy Hoàng
Cao Cự Giác
378 50
Hình thành và phát triển các năng lực chuyên biệt môn Sinh học cho học sinh ở trường trung học phổ thông Lê Đình Trung
Phan Thị Thanh Hội
378 53
Chế tạo bộ thí nghiệm giúp học sinh hình thành kiến thức sóng ánh sáng theo hướng tìm tòi, nghiên cứu Hoàng Minh Tuấn 379 50
Xây dựng chủ đề tích hợp liên môn và áp dụng trong dạy học Hóa học Nguyễn Hoàng Trang
Phạm Thị Kiều Duyên
379 53
Hình thành khái niệm sinh học đại cương cho học sinh thông qua việc khái quát hóa các khái niệm sinh học chuyên khoa trong chương trình sinh học phổ thông, nội dung “Sinh sản ở thực vật” Lại Phương Liên
Nguyễn Thế Hưng
379 57
Thiết kế và sử dụng bài tập tình huống để rèn luyện kĩ năng so sánh cho học sinh trong dạy học Chương II, III - Sinh học 11 Nguyễn Đình Nhâm
Nguyễn Thị Nam
379 60
Tích hợp trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông Nguyễn Văn Khải 380 47
Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông Lê Thị Thu Hiền 380 50
Sử dụng thí nghiệm biểu diễn trong dạy học Hóa học ở trường phổ thông Vũ Hồng Nam 380 53
Mô hình bài tập toán sinh học Nguyễn Thị Hằng Nga 380 55
Phát triển chương trình đào tạo ngành cử nhân sư phạm vật lí theo hướng tiếp cận CDIO ở Trường Đại học Vinh Nguyễn Thị Nhị 382 59
Dạy học tích hợp theo mô hình học trải nghiệm trong dạy học Sinh học 8 Nguyễn Thị Thanh Huyền 383 58
Phong cách học tập của học sinh và vận dụng trong dạy học Sinh học 9 trường trung học cơ sở Trần Văn Thế 383 62
Quy trình xây dựng và tổ chức bài học theo hình thức dạy học kết hợp trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông Tống Thị Hoạt 384 50
Tổ chức hoạt động dạy và học theo chuyên đề môn Sinh học ở trường dự bị đại học Phạm Thị Hồng Tú
Ngô Văn Hưng
Nguyễn Thị Ánh Tuyết
384 53
Dạy học tìm tòi - nghiên cứu bài “Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ” (Vật lí 9) Võ Hoàng Ngọc
Võ Văn Thông
385 55
Thiết kế và sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học môn Sinh học để phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh Nguyễn Văn Hồng
Phạm Thị Hồng Tú
386 53
Xây dựng và sử dụng bộ tiêu bản hiển vi cố định trong giảng dạy học phần Thực vật học tại Trường Đại học Thủ Dầu Một Vũ Đình Luận
Trần Thanh Hùng
386 58
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học môn Hóa học bằng phương pháp bàn tay nặn bột ở các trường trung học cơ sở tại Bình Định Lê Ngọc Vịnh
Cao Thị Thặng
387 20
Vận dụng kiến thức liên môn trong nghiên cứu đề tài “Tách chiết ADN ở một số mẫu động - thực vật” Nguyễn Quang Huy 387 23
Quy trình phân tích sự phát triển đồng tâm khái niệm trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông Hà Văn Dũng 387 26
Thiết kế các hoạt động học tập theo nhóm trong dạy học chương “Sinh trưởng và phát triển” (Sinh học 11) Phan Thị Thanh Hội
Đỗ Minh Phương
Kha Thị Hà
387 30
Thiết kế hệ thống tình huống gắn với thực tiễn trong dạy học Sinh học ở trường trung học cơ sở Phan Đức Duy
Lê Thị Thanh
388 59
Xây dựng một số chủ đề tích hợp trong dạy học Sinh học 11 trung học phổ thông Phạm Thị Hạnh
Phan Thị Thanh Hội
389 54
Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trong dạy học Sinh học ở phổ thông Văn Thị Thanh Nhung
Vũ Thị Xuân Lộc
390 54
Phân tích cấu trúc chương trình Sinh học phổ thông Lại Phương Liên 392 51
Tổ chức dạy học dự án trong dạy học Sinh học trung học phổ thông Nguyễn Thị Hồng Vân
Nguyễn Thế Hưng
392 56
Phát triển cho học sinh trung học phổ thông năng lực vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề thông qua việc sử dụng thí nghiệm Hóa học hữu cơ Phạm Văn Hoan
Hoàng Đình Xuân
393 46
Nâng cao hiệu quả của việc sử dụng kênh hình trong dạy học Sinh học Mẫn Thị Hà 393 48
Xây dựng tài liệu “Sinh học tế bào” theo chủ đề học tập để tổ chức dạy tự học cho học sinh chuyên Sinh học trung học phổ thông Cao Xuân Phan 393 52
Phát huy năng lực sáng tạo của học sinh trong dạy học phần “Sinh học tế bào” (Sinh học 10) Đặng Thị Giao Thủy 394 44
Thiết kế và sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học Sinh học Nguyễn Thanh Huyền 394 48
Một số vấn đề về dạy học tích hợp nội môn Sinh học trong chương trình đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Nguyễn Tấn Lê 394 51
Tổ chức bài học Vật lí theo định hướng bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy Lê Văn Giáo
Trần Trọng Công
Lê Thanh Huy
395 41
Xây dựng hệ thống bài tập Hóa vô cơ bậc cao đẳng các nguyên tố phi kim nhóm VA, IVA ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn Trần Tuấn Anh 395 45
Thiết kế các hoạt động học tập theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học phần Sinh vật và môi trường (Sinh học 9) Đặng Thị Dạ Thủy
Nguyễn Quỳnh Trang
395 48
Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực dạy học tích hợp của giáo viên Sinh học ở trường trung học phổ thông Nguyễn Phúc Chỉnh 395 52
Thiết kế bài tập thực tiễn trong dạy học Sinh học 11 trung học phổ thông Lê Thanh Oai 396 52
Địa lí - Công nghệ - Công nghệ thông tin
Dạy học chủ đề Chương trình con trong chương trình Tin học 11 theo quan điểm kiến tạo Trần Doãn Vinh 374 52
Tổ chức dạy học theo góc trong dạy học học phần Cơ sở Tự nhiên - xã hội (chủ đề Địa lí) cho sinh viên sư phạm tiểu học Đậu Thị Hòa 376 54
Giáo dục giá trị di sản văn hóa trong dạy học Địa lí ở trường trung học phổ thông Nguyễn Phương Liên
Trần Viết Tùng
378 57
Xây dựng một số chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên giáo viên môn Địa lí ở trường trung học phổ thông tỉnh Thái Nguyên Đỗ Vũ Sơn 381 57
Kĩ thuật thiết kế bài giảng điện tử để nâng cao hiệu quả dạy học Địa lí ở trường phổ thông Nguyễn Ngọc Minh
Đoàn Thị Phương Thảo
384 57
Biểu diễn trực quan và tổ chức giải bài toán theo ba giai đoạn trong dạy học thuật toán cho sinh viên cao đẳng tin học Lê Thị Bảo Ngọc 387 34
Thực trạng và giải pháp sử dụng số liệu thống kê trong dạy học Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam của sinh viên khoa Địa lí, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Đậu Thị Hòa 393 55
Nghiên cứu, ứng dụng thuyết kiến tạo vào dạy học chủ đề thuật toán ở Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội Trần Doãn Vinh
Lý Đức Hưng
394 54
Vận dụng dạy học trải nghiệm trong môn Công nghệ 12 Vương Huy Thọ
Nguyễn Thu Hiếu
394 60
Các môn học khác
Quy trình thiết kế và tổ chức dạy học môn Giáo dục học theo quan điểm tích hợp ở trường đại học sư phạm Nguyễn Đăng Trung 373 49
Một số điểm cần nhìn nhận khi trình bày học thuyết giá trị thặng dư của C. Mác Nguyễn Tấn Hùng 373 52
Xây dựng bài tập thể dục nhịp điệu nhằm nâng cao khả năng phối hợp vận động cho nữ sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây Hà Thị Hải Thi 373 55
Đào tạo sinh viên sư phạm tiếng Anh theo hướng tiếp cận năng lực tại Trường Đại học Phú Yên Hồ Thị Việt Luận 373 58
Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá trong đào tạo ngoại ngữ nghề nghiệp theo định hướng phát triển năng lực Hoàng Văn Thái 373 61
Trải nghiệm môi trường thực tiễn trong dạy học môn khoa học ở tiểu học Võ Trung Minh 374 56
Dữ liệu sự cố kĩ thuật của máy CNC - ứng dụng cho dạy học và nghiên cứu khoa học Nguyễn Tiến Long
Phạm Hồng Hạnh
374 59
Tổ chức dạy học ngữ pháp tiếng Anh cho học sinh tiếp cận quốc tế Lê Thị Thu Hiền
Dương Thị Huyền
374 63
Thực trạng sinh viên chuyên ngành sư phạm mĩ thuật thực hiện khóa luận tốt nghiệp Nguyễn Thu Tuấn 375 58
Mô hình đào tạo bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp các môn khoa học cho sinh viên sư phạm Tưởng Duy Hải
Đỗ Hương Trà
376 57
Xu hướng đánh giá trên thế giới và một số tồn tại trong đánh giá năng lực tiếng Anh của sinh viên tại các trường đại học ở Việt Nam Đoàn Quang Trung 376 63
Đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên chuyên ngành Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn Lê Minh Thắng 377 54
Ảnh hưởng của thủ pháp đóng vai trong việc gây hứng thú cho sinh viên học môn nói B1, Trường Đại học công nghệ - Đại học quốc gia Hà Nội Đỗ Tuấn Long 378 60
Bước đầu triển khai dạy học tích hợp liên môn các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học phổ thông Vũ Phương Liên
Lê Thái Hưng
Ngô Ngọc Kiên
380 57
Ứng dụng hệ thống quản lí học tập Moodle nhằm nâng cao năng lực tự học của sinh viên Bùi Việt Phú
Nguyễn Thị Mai Thủy
381 60
Sử dụng vật liệu thiên nhiên trong hoạt động tạo hình của trẻ mầm non Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 381 64
Một số nghiên cứu về tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng - lí thuyết, vận dụng trong dạy học Nguyễn Thị Dung 382 62
Vận dụng mô hình 5E trong dạy học khoa học qua khám phá thiết kế kế hoạch bài học Vũ Thị Minh Nguyệt 384 60
Thực trạng xây dựng và sử dụng bài toán chẩn đoán kĩ thuật trong dạy học kĩ thuật tại các cơ sở đào tạo kĩ thuật Trần Quốc Cường 384 63
Sử dụng phương pháp đóng vai trong dạy học học phần “Kĩ năng giao tiếp sư phạm” của giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây Thân Thị Hoa - Đặng Minh Quảng 385 57
Một số kinh nghiệm giảng dạy học phần Pháp luật đại cương trong các trường đại học Nguyễn Thị Tuyết Vân
Vũ Thị Lan Hương
385 60
Áp dụng kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học bộ môn Kĩ thuật điện Nguyễn Thị Hằng
Lê Huy Tùng
385 63
Tiêu chí đánh giá bài tập dự án trong sách giáo khoa tiếng Anh phổ thông thí điểm nhằm phát triển năng lực của người học Phan Thị Minh Châu 387 37
Hình thành cộng đồng học tập ngoại ngữ - một giải pháp thực tiễn nâng cao năng lực tự học tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ và không chuyên ngữ ở Trường Đại học Phú Yên Nguyễn Huy Vị 387 41
Quy trình tổ chức thực hành thường xuyên bộ môn “Phương pháp cho trẻ mầm non khám phá khoa học về môi trường xung quanh” ở trường cao đẳng sư phạm Vũ Thị Thu Hoài 391 62
Phát triển vốn từ vựng để đạt điểm cao trong thi nói và viết theo tiêu chí nguồn từ vựng của bài thi IELTS Nguyễn Thị Thu Hương 392 60
Các bước chuẩn bị và xây dựng quy trình sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống trong dạy học Tâm lí học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu Trần Thu Hiền 395 56
Khảo sát sự thay đổi chiến lược trong giờ học đọc hiểu tiếng Nhật theo phương pháp Peer Reading của sinh viên Việt Nam Lê Hà Phương 395 60
Một số phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực của sinh viên đối với môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Thị Diễm Hằng
Cù Hạnh Tâm
396 58
THỰC TIỄN GIÁO DỤC
Một số giải pháp giáo dục đạo đức cho thanh niên - sinh viên dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bích Thảo 387 45
Đánh giá kết quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học theo hướng phát triển năng lực ở Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang Lê Thị Phương Ngọc
Nguyễn Thị Vân Anh
387 49
Rèn luyện kĩ năng liên hệ thực tiễn trong giảng dạy các môn lí luận Mác - Lênin ở Trường Đại học Trần Quốc Tuấn Nguyễn Trung Hiếu 387 53
Thực trạng nhận thức về dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở một số trường đại học sư phạm Trần Trung Ninh
Nguyễn Quỳnh Chi
Đặng Thị Thuận An
387 55
Nhận thức của giảng viên và sinh viên một số trường đại học sư phạm về việc tích hợp khoa học cơ bản và nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên Đinh Thị Hồng Vân
Phan Tấn Thiện
Nguyễn Duân
389 59
Thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông qua triển khai trường học kết nối, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và công tác bồi dưỡng giáo viên ở Lào Cai Nguyễn Anh Ninh 390 59
Phát triển đội ngũ giảng viên qua tác động của chương trình tiên tiến kinh nghiệm từ Trường Đại học Thủy lợi Phạm Thị Nguyệt Nga 390 63
Phát triển đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay Bùi Văn Tuấn 393 61
Mức độ tích hợp rèn luyện năng lực sư phạm thông qua giảng dạy khoa học cơ bản ở các trường đại học sư phạm Nguyễn Duân
Đinh Thị Hồng Vân
Đặng Thị Dạ Thuỷ
396 61
GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI
Các môn học tích hợp trong chương trình dạy học hiện đại ở hai bang Berlin và Brandenburg (CHLB Đức) Nguyễn Văn Cường 375 62
Kinh nghiệm đào tạo giáo viên phổ thông của một số quốc gia ở châu Á Trương Tấn Đạt 387 58
Chuẩn giáo viên và đánh giá nhu cầu đào tạo giáo viên dựa trên năng lực ở Philippines Dương Quang Ngọc 387 61
Ý KIẾN TRAO ĐỔI
Phát triển chương trình đào tạo ở khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Đào Thủy Nguyên 377 57
Tăng cường công tác quản lí quá trình đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung cấp hiện nay Nguyễn Hồng Hải 377 60
Quản lí chương trình giáo dục ở trường trung học cơ sở theo mô hình VNEN - Một cách tiếp cận mới trong giáo dục hiện đại Nguyễn Thị Thu Thơm 377 63
Từ bài nói chuyện của Hồ Chí Minh, suy nghĩ về tính thiết thực trong đào tạo ở các cơ sở giáo dục đại học hiện nay Nguyễn Đắc Tuyền 378 63
Tuyển dụng giảng viên đại học phù hợp với vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp Phạm Văn Thuần 379 62
Khai thác những giá trị vĩ đại của “Bản hùng ca tháng tư” trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông hiện nay Kiều Thế Hưng 380 61
Tăng cường hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên các trường trung cấp Nguyễn Hồng Hải 380 64
Nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính góp phần đổi mới công tác chỉ đạo, quản lí tại Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Trung Thành 386 62
Trường thực hành sư phạm - Đại học Vinh trong công tác rèn nghề cho sinh viên Phan Xuân Phồn 388 62
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn của Tạp chí Giáo dục (tapchigiaoduc.moet.gov.vn) là vi phạm bản quyền!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây