TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


Hội thảo khoa học quốc gia về lĩnh vực xuất bản khoa học (khoa học giáo dục)

Tạp chí Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo và Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước phối hợp tổ chức Hội thảo “Công bố khoa học trong khoa học giáo dục: chính sách và thực tiễn” (Scientific Research and Publication in Vietnamese Education: Policy and Practice” – 1st VJE.SciPub).
Hội thảo VJE.SciPub
 

Kính gửi: Các trường đại học, viện nghiên cứu

Các tạp chí khoa học thuộc lĩnh vực Giáo dục

Tạp chí Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo và Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước phối hợp tổ chức Hội thảo “Công bố khoa học trong khoa học giáo dục: chính sách và thực tiễn” (Scientific Research and Publication in Vietnamese Education: Policy and Practice” – 1st VJE.SciPub).

Thời gian: Dự kiến 27/3/2020

Địa điểm: Tại Hà Nội

Mục đích: Hội thảo hướng tới hai mục tiêu chính:

Thứ nhất, đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát triển các tạp chí khoa học ở Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng và uy tín của các tạp chí khoa học thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục.

Thứ hai, đề xuất, kiến nghị về chính sách liên quan đến vấn đề công bố khoa học nói chung, trong đó cơ bản là lĩnh vực khoa học giáo dục ở Việt Nam.

Các chủ đề: Các chủ đề và dự kiến các báo cáo tại Hội thảo tập trung vào các vấn đề sau:

+) Phân tích các công bố khoa học trong lĩnh vực giáo dục học ở Việt Nam trong 10 năm qua nhằm đánh giá sự phát triển, tác động chính sách cũng như những khoảng trống hay những đề xuất chính sách.

+) Tiêu chuẩn cho các tạp chí nhằm gia nhập ACI, Scopus và những khuyến nghị chính sách hay thực hiện.

+) Tạp chí mở, hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học mở quốc gia và một số khuyến nghị chính sách.

+) Kinh nghiệm xây dựng Tạp chí khoa học theo chuẩn quốc tế (ACI, Scopus, Web of Science).

+) Nghiên cứu và công bố khoa học trong lĩnh vực khoa học giáo dục, những vấn đề cơ bản.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt và tiếng Anh

Hình thức tham gia:

+) Tham dự: để nghe báo cáo, chia sẻ, thảo luận

+) Gửi bài báo: Bài báo gửi tới Hội thảo có thể tập trung vào chủ đề xuất bản khoa học hoặc các kết quả nghiên cứu về khoa học giáo dục. Mẫu bài báo có thể tải, xem tại địa chỉ: https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn/vi/about/.

Thời hạn gửi tóm tắt: 20/3/2020. Các tóm tắt gửi về sẽ được biên tập và in trong kỉ yếu tóm tắt của Hội thảo.

Thời hạn gửi bài toàn văn: 15/4/2020

Các bài báo tốt gửi tới sẽ được thẩm định để công bố trên Tạp chí bản tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Tạp chí Giáo dục sẽ hỗ trợ, hợp tác cùng tác giả (nhóm tác giả) chỉnh sửa, dịch, hiệu đính tiếng Anh đối với những bài báo có chất lượng cao để gửi tới một số tạp chí trong hệ thống Scopus, Web of Science.

Kinh phí đại biểu tham dự: miễn phí; đại biểu tự túc các phương tiện đi lại.

Ban tổ chức thông báo và kính đề nghị lãnh đạo các cơ quan chủ quản, lãnh đạo tạp chí, cán bộ các tạp chí thuộc lĩnh vực giáo dục học tham gia và cử cán bộ tham gia, viết bài gửi tới Ban tổ chức Hội thảo.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Email: tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Liên hệ đại biểu cá nhân: TS. Hà Văn Dũng, Trưởng Ban Biên tập, Tạp chí Giáo dục, điện thoại: 0986269114.

Căn cứ công văn số 771/BGDĐT-HTQT ngày 11/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đi công tác ra nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19, Hội thảo sẽ tổ chức lùi lại. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được ghi chi tiết trong thông báo số 2 (kiêm thư mời) gửi tới quý đại biểu mời, quý nhà khoa học tham dự và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tạp chí Giáo dục

Trân trọng cảm ơn!

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây