TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng về thăm và làm việc tại Tạp chí Giáo dục

Thực hiện kế hoạch công tác, với sự quan tâm tới hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Tạp chí Giáo dục - một trong ba cơ quan có chức năng truyền thông quan trọng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 20/5/2020, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã về thăm, làm việc, nghe báo cáo và định hướng, chỉ đạo các nhiệm vụ chiến lược cũng như nhiệm vụ trước mắt cho Tạp chí Giáo dục.

Thực hiện kế hoạch công tác, với sự quan tâm tới hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Tạp chí Giáo dục - một trong ba cơ quan có chức năng truyền thông quan trọng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 20/5/2020, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã về thăm, làm việc, nghe báo cáo và định hướng, chỉ đạo các nhiệm vụ chiến lược cũng như nhiệm vụ trước mắt cho Tạp chí Giáo dục.

Tại trụ sở Tạp chí Giáo dục, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự, đoàn công tác gồm có các đồng chí Lê Thị Phương Hồng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ngô Văn Thịnh - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vũ Thanh Bình - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Nguyễn Việt Hùng - Phó Chánh Văn phòng cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, biên tập viên của Tạp chí Giáo dục.

Sau khi nghe Lãnh đạo Tạp chí Giáo dục báo cáo kết quả công tác, theo chỉ đạo của Thứ trưởng, các Vụ chức năng đã trao đổi, gợi ý và đưa ra những khuyến nghị, hướng dẫn cho lãnh đạo và cán bộ của Tạp chí trong các hoạt động sắp tới, giúp Tạp chí chủ động và tích cực hơn trong việc thực hiện đầy đủ, toàn diện hơn nữa các nhiệm vụ công tác.

20 05 2020(1)

Ảnh 1. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

20 05 2020(2)

Ảnh 2. Đồng chí Nguyễn Tiến Trung - Phó Tổng biên tập phụ trách, báo cáo tại buổi làm việc về thực trạng, khó khăn
qua đó đề xuất một số giải pháp với Lãnh đạo Bộ và các Vụ chức năng

20 05 2020(3)

Ảnh 3. Đồng chí Vũ Thanh Bình - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường báo cáo tại buổi làm việc
về những đề xuất của Tạp chí Giáo dục

Từ những ý kiến đề xuất, báo cáo của lãnh đạo Tạp chí Giáo dục, các báo cáo của các Vụ chức năng, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã phát biểu chỉ đạo và cơ bản có một số kết luận như sau:

Đánh giá chung

Trong những năm qua, Tạp chí Giáo dục đã hoàn thành các nhiệm vụ chính trị quan trọng là tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục. Đồng thời, với vị trí, vai trò là tạp chí khoa học của ngành Giáo dục, Tạp chí Giáo dục cũng đã có những đóng góp quan trọng trong việc góp phần phát triển khoa học giáo dục. Tạp chí Giáo dục là nơi công bố, cập nhật các kết quả nghiên cứu, bài báo, công trình khoa học mới nhất của các nhà khoa học trong và ngoài nước về lĩnh vực khoa học giáo dục.

Chia sẻ những khó khăn của Tạp chí trong nhiều năm nay: thiếu nhân sự lãnh đạo, phần nào ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành; cơ sở vật chất còn khó khăn, trang bị ở mức hạn chế, cơ bản;… với sự phát triển công nghệ thông tin và do đó là ưu thế về xuất bản online nên hạn chế công tác phát hành báo in, hơn nữa, với chất lượng và hàm lượng khoa học ngày càng cao, đối tượng bạn đọc “tinh hoa” ngày càng có xu hướng giảm, tạo nên những khó khăn khách quan đối với Tạp chí Giáo dục.

Ghi nhận năng lực, quyết tâm, sự đoàn kết, chủ động trong quản lí, điều hành của Tạp chí Giáo dục trong những năm qua, dựa trên những kết quả đạt được như: xuất bản tạp chí tiếng Anh với mã số ISSN riêng: Vietnam Journal of Education (ISSN: 2588-1477); đã lập và sử dụng tốt trang thông tin điện tử trong việc truyền thông và công bố đầy đủ, kịp thời các bài báo khoa học; đã được Hội đồng Giáo sư Nhà nước ngày càng đánh giá cao, nâng điểm, xứng đáng với uy tín và chức năng nhiệm vụ.

Sự chuẩn bị của Tạp chí Giáo dục cho buổi làm việc là chu đáo: báo cáo xin lịch họp, chuẩn bị tài liệu và kiến nghị đầy đủ, rõ ràng, thể hiện sự quyết tâm của tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên Tạp chí Giáo dục.

Tạp chí Giáo dục cần thực hiện, bám sát nhiệm vụ chính trị, trong đó có thể chỉ ra và giao Tạp chí thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Tạp chí Giáo dục cần phát động phong trào Thi đua chào mừng, kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển (vào năm 2021) với những nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể, dài hạn và ngắn hạn, xứng tầm nhiệm vụ.

Xác định rõ chức năng nhiệm vụ của Tạp chí để từ đó có kế hoạch, phương pháp, cách thức triển khai công việc cụ thể, phù hợp hơn. Từng thời điểm cần có các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách phát triển giáo dục; công bố, cập nhật các kết quả nghiên cứu, bài báo, công trình khoa học mới nhất của các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Giao Tạp chí Giáo dục nghiên cứu, chủ động kế hoạch đặt bài báo khoa học với những nội dung về đánh giá chính sách, hiệu quả chính sách, về những vấn đề lớn của Ngành, để vừa công bố, vừa tuyên truyền một cách khoa học.

Tạp chí cần chủ động hơn nữa trong công tác kiện toàn bộ máy nhân sự, tổ chức, đặc biệt là nhân sự lãnh đạo.

Giao Tạp chí giáo dục xây dựng đề án phát triển Tạp chí Giáo dục để phù hợp với xu thế phát triển và phục vụ tốt hơn nhiệm vụ của Tạp chí.

Giao Tạp chí Giáo dục chủ động xây dựng lộ trình thực hiện tự chủ ngân sách của đơn vị; đặc biệt chủ động hơn nữa trong công việc, phối hợp với các Vụ chức năng, các trường đại học, cao đẳng, các cơ quan nghiên cứu,… trong việc thực hiện  nhiệm vụ.

Các kiến nghị của Tạp chí Giáo dục tới Lãnh đạo Bộ đã được các Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Trung tâm Truyền thông thuộc Văn phòng Bộ trao đổi, báo cáo và phối hợp giải trình. Tạp chí Giáo dục và các đơn vị liên quan thực hiện như các kết luận ở trên. Trong quá trình thực hiện, nếu còn khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bộ để cho ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ.

Phát biểu sau buổi làm việc, đồng chí Phó Tổng biên tập phụ trách đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt cũng như những định hướng, những sự ghi nhận, động viên cho tập thể lãnh đạo và cán bộ, biên tập viên của Tạp chí. Đồng thời, Tạp chí Giáo dục sẽ chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ công tác, lộ trình tự chủ,… một cách toàn diện hơn trong giai đoạn tới, xứng đáng với sự đầu tư, quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ. Tạp chí Giáo dục trân trọng và rất cảm ơn những khuyến nghị, hỗ trợ và hợp tác của lãnh đạo, chuyên viên các vụ chức năng trong nhiều năm qua đã giúp Tạp chí Giáo dục đã và ngày càng có nhiều cơ hội phát triển, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng và các đồng chí trong đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với toàn thể cán bộ Tạp chí Giáo dục.

20 05 2020(4)

Ảnh 4. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng và các đồng chí trong đoàn công tác
chụp ảnh lưu niệm cùng toàn thể cán bộ Tạp chí Giáo dục

20 05 2020(5)

Ảnh 5. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên các Vụ chức năng
chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Tạp chí Giáo dục

Tác giả bài viết: Tạp chí Giáo dục

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây