HỘI NGHỊ LIÊN KẾT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2019

Thứ hai - 08/04/2019 00:21

     Ngày 5/4/2019, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trung tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh long trọng tổ chức Hội nghị Liên kết Giáo dục quốc phòng - An ninh năm 2019. 
     Về dự Hội nghị gồm có đại biểu của các đơn vị: Đại tá, Lương Quang Cương Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ; TS. Trịnh Đình Vinh - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2; Đại tá, TS. Phan Xuân Dũng Phó Giám đốc Trung tâm; lãnh đạo của các đơn vị: Cục Dân quân tự vệ; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Vụ GDQP-AN, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ban chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc; Lãnh đạo của các trường: ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Thương Mại, Học viện Chính sách và phát triển, ĐH FPT, ĐH Phương Đông, các Trường THPT Xuân Hòa, tỉnh Vĩnh Phúc; Trường THCS, THPT Nguyễn Siêu và Trường Quốc tế GOLBAL, TP. Hà Nội và cùng toàn thể lãnh đạo, bộ cán bộ, sĩ quan của Trung tâm có mặt đông đủ.

 

1

TS. Trịnh Đình  Vinh - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2 Phát biểu khai mạc Hội nghị

     Tại Hội nghị, Đại tá - TS. Phan Xuân Dũng đã phát biểu, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP-AN) Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Hà Nội 2 được thành lập theo Quyết định số 2630/QĐ/BGD&ĐT-TCCB ngày 27/7/1999 của Bộ GD-ĐT, Trung tâm có nhiệm vụ: GDQP-AN cho HS, SV; Đào tạo bồi dưỡng giáo viên GDQP-AN; Nghiên cứu khoa học sư phạm quân sự; Thực hiện các nhiệm khác được giao. Với 68 cán bộ (Sĩ quan biệt phái: 22; cán bộ cơ hữu: 15; cán bộ hợp đồng: 31). Trình độ chuyên môn: PGS, TS: 01; Tiến sĩ: 02; Thạc sĩ: 19; Cử nhân: 16; Trung cấp: 30, Trung tâm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.
     
Trung tâm thường xuyên nhận được chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường ĐHSP Hà Nội 2, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Cơ sở vật chất phục vụ ăn, ở, sinh hoạt, học tập của cán bộ, SV được củng cố, tăng cường. Đội ngũ sĩ quan, viên chức trong đơn vị nhiệt tình, trách nhiệm, có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và quản lí học sinh, SV. Các trường liên kết, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn của đơn vị đang trong quá trình xây dựng và phát triển.
     Kết quả thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN của Trung tâm năm 2018-2019 cho thấy:
   
Một là, Năm học 2018-2019, Trung tâm GDQP-AN Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã tổ chức quán triệt cho toàn thể sĩ quan và viên chức các văn bản của Đảng và nhà nước về công tác GDQP-AN: Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQP-AN trong tình hình mới; Chỉ thị số 417/2010/CT-TTg ngày 31/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác GDQP-AN năm 2010 và những năm tiếp theo; Luật Giáo dục quốc phòng an ninh năm 2013; Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật GDQP-AN; Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP BGDĐT-BLĐTBXH ngày 05/11/2015 của Bộ Quốc phòng, Bộ GD-ĐT, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm GDQP-AN; liên kết GDQP-AN của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học;
     
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2018-2019 của Bộ GD-ĐT. Qua nghiên cứu, quán triệt các văn bản của Đảng và Nhà nước, cán bộ, đảng viên, viên chức trong Trung tâm đã có nhận thức đúng về công tác GDQP-AN, từ đó tích cực triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm trên từng cương vị công tác được giao.
     
Hai là, Để nâng cao chất lượng giảng dạy môn học GDQP-AN cho SV, ngoài công tác xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, phục vụ, trong những năm qua, Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã tập trung đầu tư xây dựng bổ sung CSVC bảo đảm trang thiết bị sinh hoạt tối thiểu cho học sinh, SV khi đến học tập rèn luyện tại Trung tâm, cụ thể như: Quân phục, mũ, chiếu và một số đồ dùng sinh hoạt tối thiểu. Mặt khác, Trung tâm luôn chú trọng công tác đầu tư mua sắm các trang thiết bị dạy học, mô hình học cụ, máy bắn tập MBT-03 cải tiến có tiếng nổ và hiệu ứng giật; xây dựng sân bóng đá, sân bóng chuyền, bóng ném, cầu lông... Đồng thời, thường xuyên kiếm tra CSVC trang thiết bị để có kế hoạch sửa chữa, mua sắm, thay thế kịp thời những hư hỏng của hệ thống âm thanh, máy chiếu, súng tiểu liên AK, bao xe, bao cát, tranh vẽ,... Đặc biệt, năm học 2018-2019 Trung tâm đã được nhà trường xây dựng hoàn thiện và đưa vào sử dụng bãi học tập kĩ thuật, chiến thuật ngay trong khuôn viên của Trung tâm bảo đảm cho công tác học tập của học sinh, SV sát với thực tế yêu cầu của môn học.
     
Hiện nay, CSVC, trang thiết bị của Trung tâm cơ bản đảm bảo phục vụ tốt việc giảng dạy môn học GDQP-AN cho SV của các trường liên kết khi đến học tập và rèn luyện tại Trung tâm.
     
Ba là, Công tác phối hợp giữa Trung tâm với các trưòng liên kết.  Thực hiện Thông tư liên tịch số 123/2015 TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 05/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm GDQP-AN đã phối họp chặt chẽ với các trường liên kết xây dựng kế hoạch GDQP-AN của năm học và từng khóa học.
     
Trước mỗi khóa học, Trung tâm phối hợp với phòng, khoa chức năng của các nhà trường liên kết thông báo cho SV kế hoạch học tập, rèn luyện; kế hoạch đón, trả SV; nội quy, quy định của khóa học; những công việc cần chuẩn bị của SV trước khi đi học... để SV và gia đình chuẩn bị tốt tư tưởng, tâm lí để hoàn thành nhiệm vụ của khóa học. Trung tâm thường xuyên trao đổi với các bộ phận chức năng của các trường về tình hình học tập, rèn luyện của SV, kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh trong khóa học.
     
Trong năm học 2018-2019, Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với các nhà trường tổ chức đón, trả SV tại các trường liên kết đảm bảo đúng kế hoạch đào tạo và tuyệt đối an toàn.
     
Bốn là, Công tác quản lí sinh viên. Trong quá trình học tập tại Trung tâm, SV được bố trí, sắp xếp ăn, ở tập trung, thống nhất; được biên chế thành các đơn vị tiểu đội, trung đội, đại đội để duy trì và thực hiện các chế độ, nền nếp học tập và rèn luyện trong ngày, trong tuần (10 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần) như các đơn vị trong Quân đội. Thực hiện quản lí theo phân cấp, cán bộ đại đội do các giảng viên là sĩ quan biệt phái trong trung tâm đảm nhiệm, cán bộ trung đội, tiểu đội do SV kiêm chức đảm nhiệm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ kiêm chức là SV luôn được bồi dưỡng về công tác quản lí, chỉ huy đơn vị, các em đã phát huy tốt vai trò của người cán bộ chỉ huy trong thực hiện các nhiệm vụ của khóa học. SV được mượn quần áo quân phục, mũ... để mang mặc thống nhất, chính quy, tạo cho SV ý thức quốc phòng, an ninh ngay từ buổi đầu học tập. Trong quá trình học tập, rèn luyện các sĩ quan quản lí SV và các giảng viên trong Trung tâm thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, tình cảm của SV để có các biện pháp quản lí, giáo dục phù hợp.
     
Năm là, Công tác tổ chức đào tạo. Trung tâm GDQP-AN đã thực hiện nghiêm túc chương trình GDQP-AN do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành (Chương trình GDQP&AN ban hành theo Thông tư số 31/20Ỉ2/TT-BGDĐT ngày 12/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chương trình, giáo trình môn học GDQP&AN dừng cho trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề ban hành theo Thông tư số 08/20ỉ5/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương bỉnh và Xã hội). Tổ chức dạy, học, đánh giá kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDQP-AN theo đúng quy định hiện hành (Quy định tổ chức dạy, học và đánh giả kết quả học tập môn học GDQP&AN trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học ban hành theo Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).
     
Năm học 2018-2019, Trung tâm GDQP-AN đã phối hợp chặt chẽ với các trường liên kết tổ chức GDQP-AN cho 14.377 SV của 11 trường đại học, cao đẳng khu vực tỉnh Vĩnh Phúc và TP. Hà Nội. GDQP-AN cho 1.337 học sinh THPT của Trường THPT Xuân Hòa, tỉnh Vĩnh Phúc; Trường THCS, THPT Nguyễn Siêu và Trường Quốc tế GOLBAL, TP. Hà Nội.
     
Sáu là, tổ chức hoạt động ngoại khóa. Thực hiện theo kế hoạch toàn khóa học, Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với các trường liên kết phát huy tốt vai trò của Đoàn thanh niên và các câu lạc bộ SV, như: Câu lạc bộ tuyên truyền ca khúc cách mạng, Câu lạc bộ hiến máu, Câu lạc bộ thể thao, Câu lạc bộ khiêu vũ, ... để tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp cho SV  từng khóa học Trung tâm đã tố chức vào các hoạt động: văn hoá - văn nghệ, thể dục - thế thao, các trò chơi quân sự, tổ chức nói chuyện chuyên đề, xem phim tư liệu. Tổ chức choSV tham gia các hoạt động xã hội (dân vận; hiến máu tình nguyện; tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội...).
     
Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, trong năm học 2018 - 2019, Trung tâm đã tổ chức cho 2920 SV Trường Đại học Ngoại thương và 150 SV Trường Đại học FPT đi tham quan, học tập thực tế tại Lữ đoàn Đặc công Bộ 113. Thông qua việc tham quan, học tập thực tế tại đơn vị quân đội đã giúp cho SV hiểu biết sâu sắc hơn về truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, thấy được tinh thần, ý thức sẵn sàng chiến đấu của người chiến sĩ, từ đó khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm; tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tố quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
     
Kết quả học tập toàn khóa của 14.377 SV của 11 trường đại học, cao đẳng cho thấy: đạt kết quả giỏi: 1086; Khá: 11.486; TB khá: 1716, còn lại TB: 33, không đạt: 56
     Tại Hội nghị, nhiều lãnh đạo của các trường như ĐH Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân, Phương Đông, FPT tập trung các ý kiến phát biểu đánh giá những kết quả đạt được đáng khích lệ của Trung tâm, sự liên kết trong đào tạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của 3 Bộ, Thông qua hoạt động học tập tại trung tâm học sinh, SV đã được hiểu biết về GDQP-AN. Có thể nói, đây là môi trường rèn luyện cho các em tinh thần kỉ luật, ý thức chấp hành nội quy nền nếp tốt, giúp cho các em vững vàng tự tin bước vào cuộc sống.


123

Hình ảnh lãnh đạo các đơn vị liên kết phát biểu tại Hội nghị

     Tuy nhiên, Trung tâm còn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động thực hiện nhiệm vụ như:
     - Đội ngũ giảng viên số lượng còn ít so với quy mô đào tạo GDQP-AN và tính chất nhiệm vụ được giao (giảng viên vừa giảng dạy vừa làm cán bộ khung và kiêm nhiệm các nhiệm khác)...
     
- Kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm, của đơn vị còn hạn hẹp, số lượng SV không đồng đều giữa các khóa học trong năm (có khóa học quá đông, nhưng có khóa học lại quá). Đặc biệt, trong tháng 5/2018 không có SV tham gia học tập).
      - Mức đóng góp kinh phí của một số trường liên kết chưa đúng với mức quy định trong Thông tư liên tịch số 123/2015 TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 05/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
     
Phát huy những kết quả đạt được, năm học 2019-2020 Trung tâm đã xác định:
     
Phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 cụ thể như:

  1. Tiếp tục quán triệt sâu rộng trong toàn thể sĩ quan, viên chức trong đơn vị các văn bản của Đảng, Nhà nước vể công tác GDQP-AN. Xây dựng ý thức trách nhiệm cao trong từng cán bộ, viên chức, để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tổ chức tốt các hoạt động thi đua, thiết thực chào mừng kỉ niệm 20 năm thành lặp Trung tâm GDQP-AN Trường ĐHSP Hà Nội 2.
  2. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ quản lí và giảng viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI).
  3. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng xong sân vận động lớn và các công trình phụ trợ phục vụ nhu cầu sinh hoạt và học tập của SV trong khuôn viên của Trung tâm. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, bài giảng phục vụ GDQP-AN cho học sinh, SV và đào tạo giáo viên GDQP-AN.
  4. Nâng cao chất lượng đào tạo, quản lí SV và các mặt bảo đảm khác trong thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN cho học sinh, SV và đào tạo giáo viên GDQP-AN; đảm bảo an toàn tuyệt đối trên tất cả các mặt hoạt động của đơn vị.
  5. Phối họp chặt chẽ với các trường liên kết và các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc các quy định về liên kết GDQP-AN theo quy định.
     Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019-2020: Các trường liên kết cần phối hợp với Trung tâm xây dựng kế hoạch đào tạo GDQP-AN trong năm học để đảm bảo số lượng SV đồng đều giữa các khóa học trong năm; Tổ chức cho SV đi tham quan, học tập thực tế tại các đơn vị quân đội trên địa bàn; Thống nhất thực hiện mức kinh phí trong Hợp đồng liên kết GDQP-AN theo Thông tư liên tịch số 123/2015 TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 05/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đầu tư, cấp phát CSVC, thiết bị dạy học môn GDQP-AN cho Trung tâm để thực hiện tốt nhiệm vụ GDQP-AN cho học sinh, SV và đào tạo giáo viên GDQP-AN.

Một số phương tiện học tập GDQP-AN cho học sinh, sinh viên
456

 

Nguồn tin: Tạp chí Giáo dục

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây