TẠP CHÍ GIÁO DỤC NĂM 2017: NHỮNG TÍN HIỆU MỪNG VỀ SỰ ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP

Thứ ba - 09/01/2018 11:45
Ngày 29/12/2018, Tạp chí Giáo dục-Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Lễ tổng kết công tác năm 2017. Có thể nói, năm 2017 là một năm quan trọng, đánh dấu bước chuyển lớn trong sự phát triển và không ngừng nâng cao chất lượng của Tạp chí.
Ảnh 1. TS. Lê Thanh Oai, Tổng Biên tập phát biểu tại Hội nghị
Ảnh 1. TS. Lê Thanh Oai, Tổng Biên tập phát biểu tại Hội nghị

Tại Lễ tổng kết, đồng chí Tổng Biên tập đã nêu rõ bối cảnh quốc tế và trong nước ảnh hưởng tới hoạt động của Tạp chí, những căn cứ từ sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và truyền thông trong công việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tạp chí, góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

 

1. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC:

1.1. Về công tác chính trị, tư tưởng

Đảm bảo việc thực hiện tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục; công bố kết quả nghiên cứu giáo dục, phản ánh những thành tựu lí luận và thực tiễn giáo dục Việt Nam và các thành tựu về khoa học giáo dục quốc tế.

Cung cấp thông tin lên mạng: Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí giáo dục bản in; tổng hợp tin liên quan đến lĩnh vực khoa học giáo dục, trên cơ sở dẫn lại thông tin chính thức của các cơ quan báo chí trong nước hoặc các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

1.2. Về việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ:

Tạp chí Giáo dục xác định các nhiệm vụ như sau:

- Nhiệm vụ quan trọng: Thực hiện theo Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện  giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Cụ thể, đã triển khai Chuyên mục: Diễn đàn đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT

- Nhiệm vụ đột xuất:

+) Đăng các bài viết theo định hướng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và Bộ GD-ĐT như: + Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; + Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục; + Kế hoạch số 63/KH-BGDĐT ngày 02/02/2017 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về Truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2017. Cụ thể, triển khai Chuyên mục: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục. Đăng bài viết phục vụ chuyên đề cho các cơ sở GD-ĐT từ 4-8 số/năm (500-600 bài/năm).

+) Tổ chức xuất bản số báo đặc biệt tiếng Anhcông bố các bài báo trên trang website (phiên bản tiếng Anh) với mục tiêu nâng cao chất lượng công bố kết quả nghiên cứu, tiếp cận quốc tế trong công bố kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục.

+) Đã hợp tác với một số nhà khoa học uy tín ở nước ngoài trong công tác thẩm định, công bố báo chí (GS Weigans, Đức; GS. Hamid, Pháp; GS. Takiguchi, Nhật Bản nằm trong hội đồng biên tập).

- Nhiệm vụ thường xuyên: Đăng các bài viết là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trên cả nước, với định hướng bám sát 09 nhiệm vụ trọng tâm và 05 giải pháp của Bộ GD-ĐT trên các chuyên mục: Quản lí giáo dục; Tâm lí học - Sinh học lứa tuổi; Lí luận giáo dục - dạy học; Thực tiễn giáo dục;  Giáo dục nước ngoài; Ý kiến trao đổi. Số lượng bài đăng: (35-40 bài/tháng tương ứng 450-500 bài/năm). Cập nhật bài viết số thường kì và chuyên đề lên trang thông tin điện tử của Tạp chí.

Cụ thể, việc thực hiện công tác tại các Ban chức năng:

+) Công tác Biên tập: Ban Biên tập đã thực hiện nhiều hoạt động mới, đảm bảo đúng tiến độ được giao cũng như tự nhận, đảm bảo chất lượng biên tập tốt (24 số báo thường kì và 12 số đặc biệt; mỗi đồng chí đều hoàn thành các chỉ tiêu khoán định mức, đặc biệt có đồng chí định vượt cao một số định mức,...); các biên tập viên ngày càng nâng cao chất lượng biên tập, nghiệp vụ chuyên môn, sẵn sàng đổi mới cho phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ công tác; tập thể đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong công tác (thẩm định, tóm tắt tiếng Anh, rà soát lỗi, ...) và đời sống. Đảm bảo hoàn thành và vượt định mức được giao về bài biên tập trong bối cảnh có sự yêu cầu ngày càng cao về chất lượng của một bài báo khoa học (số lượng phản biện, yêu cầu cao hơn về nội dung, bố cục bài báo,…).

+) Công tác Trị sự: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác phát hành, kế toán tài vụ, lưu trữ, bảo hiểm, lái xe, tạp vụ, mua sắm tài sản và các công việc không thường xuyên khác như nội vụ, lễ tân, khánh tiết. Tổng số phát hành là 88.933 cuốn, trung bình 3728 cuốn/kì. Mỗi cá nhân trong Ban đều hoàn thành đạt các định mức khoán theo quy định của Tạp chí. Công tác thu nợ đạt kết quả cao, 369.588.000đ/năm.

+) Công tác Thư kí biên tập: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác thiết kế, cấu tạo số; trình bày bìa và ruột; đọc bông, theo dõi tiến độ in của 24 số thường kì, 13 số đặc biệt; số lượng trang bông đã đọc là 1536 trang; chuyển và giao dịch nhà in đúng tiến độ; hoàn thành các nội dung liên quan đến thông tin tuyên truyền (cung cấp hợp đồng, thanh lí, báo giá; cập nhật và thực hiện đúng tiến độ và yêu cầu của bên A); lập bảng chi nhuận bút các số thường kì đúng quy định (ghi nhận sự cố gắng của đồng chí Mai); tham gia viết tóm tắt và đưa bài lên trang web. Mỗi cá nhân trong Ban đều hoàn thành đạt các định mức khoán theo quy định của Tạp chí.

+) Công tác công nghệ thông tin: Dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của lãnh đạo Tạp chí, nhóm công nghệ thông tin gồm các đồng chí Nguyễn Huy Hùng, Trương Văn Thạo, Phạm Văn Tuyến và Nguyễn Tiến Trung đã xây dựng, điều hành trang thông tin điện tử (https://tapchigiaoduc.moet.edu.vn) an toàn, nâng cao dần chất lượng, hình ảnh, sự thuận lợi, ... Hình thành phiên bản tiếng Anh của Trang thông tin điện tử, đưa vào sử dụng ổn định; Số hoá được toàn bộ các bài báo khoa học từ năm 2011 tới nay và cập nhật trên trang thông tin điện tử; Thường xuyên cập nhật các nội dung từ các trang thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Thông tin và Truyền thông, các thông tin từ cơ sở giáo dục; các thông tin tuyên truyền, quảng cáo; các bài báo khoa học. Thực hiện giới thiệu, kết nối website với một số sở giáo dục, trường đại học và cao đẳng để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, hỗ trợ các cơ sở trong công tác nghiên cứu khoa học và công bố kết quả nghiên cứu khoa học.

1.3. Về vấn đề đạo đức, trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ tác giả, cộng tác viên, thẩm định, bạn đọc,…

- Tập thể đoàn kết, quyết tâm; sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ được giao;

- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là thi đua về tiến độ, về số lượng phát hành, về chất lượng bản thảo sau biên tập;

- Mỗi cán bộ của Tạp chí đều có trách nhiệm, tinh thần phục vụ tác giả, bạn đọc cao, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng Tạp chí cũng như chất lượng phục vụ của Tạp chí;

- Thực hiện tôn trọng, hợp tác, giúp đỡ tác giả trong quá trình hoàn thiện, chỉnh sửa các bài báo khoa học, trong việc đăng bài, …

1.4. Công tác tổ chức cán bộ

Tạp chí Giáo dục đã và đang rất quan tâm tới công tác tổ chức cán bộ, tập trung đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng các cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn cao và phù hợp với nhiệm vụ công tác. Hiện tại, Tạp chí hiện có 16 cán bộ, trong đó có 03 tiến sĩ, 05 thạc sĩ, còn lại đều có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên.

1.5. Về đánh giá lao động và công tác thi đua khen thưởng

Về tập thể: Tập thể lao động xuất sắc: Tạp chí Giáo dục; Ban Biên tập; Tập thể lao động tiên tiến: Ban Thư kí; Ban Trị sự.

Về cá nhân, 100% cán bộ được đánh giá mức hoàn thành tốt và trên mức hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 03 đồng chí được đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 02 đồng chí được bầu là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

 

2. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CƠ BẢN CHO NĂM 2018 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó việc đổi mới, nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế trong nghiên cứu, công bố các kết quả nghiên cứu là một nhiệm vụ quan trọng, cần thiết hàng đầu; Căn cứ nhiệm vụ năm học do Bộ GD-ĐT chỉ đạo (3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm học 2017-2018);   Căn cứ thực tiễn yêu cầu hội nhập quốc tế trong giáo dục, khoa học và công nghệ; đặc biệt trong nghiên cứu khoa học giáo dục (Sự nâng cao chất lượng của Tạp chí Giáo dục Việt Nam vừa là hệ quả tất yếu của việc nâng cao trình độ khoa học công nghệ quốc gia nói chung, khoa học nói riêng vừa là yêu cầu để đòi hỏi việc nâng cao trình độ nghiên cứu, chất lượng nghiên cứu khoa học giáo dục nói chung); Căn cứ vào năng lực của Tạp chí Giáo dục, Tạp chí Giáo dục xác định nhiệm vụ phải đổi mới, nâng cao chất lượng đồng thời tiếp tục hội nhập quốc tế trong nghiên cứu, công bố các kết quả nghiên cứu khoa học và cụ thể như sau:

2.1. Về công tác chính trị, tư tưởng

Xây dựng tập thể đoàn kết và xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn, Chi hội nhà báo: các hoạt động thiết thực, cụ thể, có kế hoạch và phải đảm bảo theo kế hoạch.

Thực hiện thường xuyên sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2.2. Về công tác chuyên môn:

Nâng cao chất lượng công tác kế hoạch và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác của các Ban, của Tạp chí. Yêu cầu các Ban xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết từng tháng, quý, báo cáo tại Hội nghị Cán bộ-Công chức vào 19/1/2018.

Nâng cao toàn diện chất lượng chuyên môn của các bài báo khoa học cũng như của biên tập viên; tiếp cận cách trình bày, chất lượng theo chuẩn quốc tế cho 24 số thường kì, 12 số đặc biệt và 04 số báo chuyên đề tiếng Anh.

Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác cố vấn khoa học, quy chuẩn quy trình thẩm định bài báo; mời các nhà khoa học nước ngoài tham gia Hội đồng thẩm định, tham gia gửi bài báo khoa học nhằm nâng cao uy tín của Tạp chí.

Cải tiến công tác cấu tạo số, đọc bông nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định, thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác quản lí kho bài (dữ liệu trên máy tính và bản in).

Cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động của trang thông tin điện tử; thực hiện phản biện qua website; tăng cường truyền thông trên website; triển khai toàn diện công tác chế bản, chủ động trong công việc xuất bản.

Tăng cường công tác thu hồi nợ, phát hành, quảng cáo; có kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân công, phân nhiệm để kiểm tra, đánh giá.

Sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với điều kiện mới, quy định mới; thực hiện và phát huy tốt công tác tài chính, kế toán, thủ quỹ, bảo hiểm, mua sắm và quản lí tài sản.

Xây dựng nếp sống văn minh, văn hoá nơi công sở; đảm bảo giờ làm việc theo quy định; yêu cầu nâng cao trách nhiệm và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao chất lượng công tác quản lí cán bộ.

Phối hợp hoạt động giữa các Ban hiệu quả hơn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ công tác.

2.3. Về công tác tổ chức cán bộ

Kiện toàn bộ máy lãnh đạo: đề nghị Bộ giáo dục và Đào tạo bổ sung 02 Phó Tổng biên tập.

Kiện toàn bộ máy quản lí, đảm bảo nâng cao chất lượng và năng lực cho các ban chuyên môn.

Bổ sung đội ngũ biên tập viên có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu công việc.

***

Có thể nói, trong năm 2017 vừa qua, với sự lãnh đạo toàn diện, sâu sắc của Chi bộ, lãnh đạo Tạp chí, Tạp chí Giáo dục đã đạt được những thành tích vượt trội, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển của Tạp chí trong những năm tiếp theo, theo hướng hội nhập quốc tế và nâng cao chất lượng. Tạp chí Giáo dục đã xứng đáng tầm nhiệm vụ phục vụ quản lí nhà nước, định hướng, tiếp cận quốc tế cho hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục của đất nước, nhằm thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo góp phần tích cực và hiệu quả vào sự phát triển chung của ngành giáo dục và đào tạo, sự phát triển của lĩnh vực khoa học và công nghệ quốc gia. Tạp chí Giáo dục Việt Nam sẽ là một cầu nối giữa các nhà khoa học giáo dục Việt Nam với thế giới.

  

Anh Tong Bien tap 2

Ảnh 2. Đồng chí Phạm Hồng Tuyến được bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban Trị sự

Anh Tong Bien tap 1

Ảnh 3. Đồng chí Hà Văn Dũng được bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban Thư kí

Nguồn tin: Tạp chí Giáo dục-Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây