TẠP CHÍ GIÁO DỤC: SƠ KẾT CÔNG TÁC QUÝ I/2018 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG QUÝ II/2018

Thứ ba - 10/04/2018 16:47

Ngày 06/04/2018, Tạp chí Giáo dục-Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức cuộc họp sơ kết công tác quý I/2018; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác quý II/2018 và công bố các quyết định: nghỉ hưu từ tháng 4/2018 cho đồng chí Hoàng Tố Uyên  (Phó trưởng ban Trị sự), quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Huy Hồng làm Phó trưởng Ban - phụ trách ban Trị sự.
 

img 2831
img 2822
Ảnh 1. Tổng Biên tập trao quyết  định  
nghỉ hưu theo chế độ cho đồng chí
Hoàng Tố Uyên từ 2/4/2018
Ảnh 2. Tổng Biên tập trao quyết  định
bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Huy Hồng
giữ chức vụ Phó Trưởng ban Phụ trách
Ban Trị sự

Tại cuộc họp sơ kết, lãnh đạo các ban: Ban Biên tập, Ban Thư kí, Ban Trị sự, Công đoàn và Chi hội nhà báo đã báo cáo các kết quả hoạt động, trình bày các góp ý, đề xuất cho các hoạt động sắp tới của bộ phận, của Tạp chí. Đồng chí Tổng Biên tập tổng hợp các báo cáo, đánh giá tình hình hiện tại, những cơ hội phát triển và những khó khăn sắp tới cần vượt qua, đối mặt như yêu cầu hội nhập quốc tế, yêu cầu ngày càng cao của Hội đồng chức danh giáo sư, …

1. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1.1. Về công tác chính trị, tư tưởng

Đảm bảo thực hiện việc thường xuyên tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục; công bố kết quả nghiên cứu giáo dục, phản ánh những thành tựu lí luận và thực tiễn giáo dục Việt Nam và các thành tựu về khoa học giáo dục quốc tế.

Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí giáo dục bản in; tổng hợp tin liên quan đến lĩnh vực khoa học giáo dục, trên cơ sở dẫn lại thông tin chính thức của các cơ quan báo chí trong nước hoặc các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

1.2. Về việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ:

Tạp chí Giáo dục xác định các nhiệm vụ như sau:

- Nhiệm vụ quan trọng: Thực hiện theo Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện  giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Cụ thể, đã triển khai Chuyên mục: Diễn đàn đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT

- Nhiệm vụ đột xuất:

+) Đăng các bài viết theo định hướng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và Bộ GD-ĐT như: + Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; + Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục; + Chỉ thị số: 2699/CT-BGDĐT ngày 08/08/2017 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành giáo dục. Cụ thể, triển khai Chuyên mục: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục. Đăng bài viết phục vụ chuyên đề cho các cơ sở GD-ĐT từ 4-8 số/năm (500-600 bài/năm).

+) Tổ chức xuất bản số báo tiếng Anh (số thứ hai, Vol. 2, tháng 3/2018, mã số quốc tế do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp: ISSN 2588-1477)công bố các bài báo trên trang website (phiên bản tiếng Anh: https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn/en/) với mục tiêu nâng cao chất lượng công bố kết quả nghiên cứu, tiếp cận quốc tế trong công bố kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục.

+) Hợp tác với một số nhà khoa học uy tín ở nước ngoài trong công tác thẩm định, công bố báo chí như: GS Weigans (Đức); GS. Hamid (Pháp); GS. Takiguchi (Nhật); GS. Dorothy I-Ru Chen (Đài Loan).

- Nhiệm vụ thường xuyên: Đăng các bài viết là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trên cả nước, với định hướng bám sát 09 nhiệm vụ trọng tâm và 05 giải pháp của Bộ GD-ĐT trên các chuyên mục: Quản lí giáo dục; Tâm lí học - Sinh học lứa tuổi; Lí luận giáo dục - dạy học; Thực tiễn giáo dục;  Giáo dục nước ngoài; Ý kiến trao đổi. Số lượng bài đăng: (30-35 bài/tháng tương ứng 90-105 bài/quý). Cập nhật bài viết số thường kì và chuyên đề lên trang thông tin điện tử của Tạp chí.

bia 1 volume1
bia 1 volume 2

    Ảnh 3. Bìa Tạp chí Giáo dục, Vol. 01/2017; Vol. 02/2018 (English version)

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn về vấn đề chuẩn hoá công tác biên tập (1 lần): rà soát, điều chỉnh theo hướng chặt chẽ hơn quy trình biên tập và đăng bài; chuẩn hoá quy trình thẩm định; thống nhất các nội dung về mĩ thuật, kĩ thuật của bài báo khoa học, …

1.3. Về vấn đề đạo đức, trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ tác giả, cộng tác viên, thẩm định, bạn đọc,…

- Tập thể sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ được giao;

- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là thi đua về tiến độ, về số lượng phát hành, về chất lượng bản thảo sau biên tập;

- Mỗi cán bộ của Tạp chí đều có trách nhiệm, tinh thần phục vụ tác giả, bạn đọc cao, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng Tạp chí cũng như chất lượng phục vụ của Tạp chí;

- Thực hiện tôn trọng, hợp tác, giúp đỡ tác giả trong quá trình hoàn thiện, chỉnh sửa các bài báo khoa học, trong việc đăng bài, …

1.4. Công tác tổ chức cán bộ

Tại cuộc họp, đồng chí Tổng biên tập đã trao hai quyết định liên quan tới vấn đề tổ chức cán bộ:

Quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 2/4/2018 đối với đồng chí Hoàng Tố Uyên, Phó Trưởng ban Trị sự.

Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Huy Hồng giữ chức vụ Phó trưởng Ban - phụ trách ban Trị sự, thời hạn 05 năm từ tháng 4/2018.

1.5. Công tác công đoàn và Chi hội Nhà báo

Công đoàn cơ quan đã tổ chức các hoạt động đầu năm nhiều ý nghĩa: du xuân đầu năm; giao lưu thể thao, văn nghệ với công đoàn Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ; tổ chức Hội thi nấu ăn nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2018; ... nhằm tăng cường trao đổi, hợp tác, giao lưu, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ.

Chi hội Nhà báo của Tạp chí đã phối hợp với Ban Biên tập, tổ chức thành công buổi sinh hoạt chuyên môn về công tác biên tập, đưa ra những đóng góp, bổ sung cần thiết cho việc điều chỉnh, cập nhật các quy định về quy trình biên tập, đọc duyệt, ... của Tạp chí, góp phần chuyên nghiệp hơn, nâng cao chất lượng công tác biên tập, chất lượng của Tạp chí.

2. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG QUÝ II/2018

- Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục thông qua hoạt động cụ thể, thiết thực, gắn với cơ quan báo chí khoa học.

- Tiếp tục thực hiện chặt chẽ quy trình thẩm định (đảm bảo 02 cố vấn khoa học chuyên ngành/01 bài báo, khách quan, chuyên nghiệp); nâng cao hơn nữa chất lượng biên tập, chất và lượng các bài báo khoa học.

- Tổ chức Hội nghị chuyên đề với Hội đồng biên tập, các cố vấn khoa học, đại diện các cơ sở đào tạo sau đại học nhằm trao đổi thông tin, hỗ trợ, phối hợp trong nghiên cứu và công bố kết quả nghiên cứu, theo hướng tiếp cận quốc tế.

- Tăng cường quản lí hơn nữa về công tác quản lí cán bộ, việc thực hiện nội quy, nề nếp làm việc, văn minh công sở của cơ quan.

- Đẩy mạnh công tác phát hành và thông tin truyền thông.

- Tổ chức Lễ kỉ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.

- Xuất bản Tạp chí số Tiếng Anh Vol. 03/2018; các số đặc biệt theo quy định.

Với sự lãnh đạo toàn diện, sâu sắc của Chi bộ, lãnh đạo Tạp chí, Tạp chí Giáo dục đã đạt được những kết quả ban đầu, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển của Tạp chí theo hướng hội nhập quốc tế và nâng cao chất lượng.

Nguồn tin: Tạp chí Giáo dục

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây