Tổng mục lục các số đặc biệt năm 2017

Thứ ba - 13/02/2018 11:46

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ GIÁO DỤC NĂM 2017
(SỐ ĐẶC BIỆT)

TÊN BÀI

TÁC GIẢ

SỐ

TRANG

ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong phát triển văn hoá Việt Nam hiện nay

Vũ Thị Lan

Tháng 4

2

Giá trị đạo đức cơ bản trong tác phẩm “Thư gửi thanh niên” (1965) của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vũ Thị Cúc

Tháng 4

7

Quan niệm của Hồ Chí Minh về phẩm chất đạo đức cơ bản của người cách mạng

Lê Phước Dũng

Tháng 5

2

Giáo dục đạo đức cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội theo nội dung “Thư gửi thanh niên” (1965) của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dương Văn Lĩnh

Tháng 5

5

Hồ Chí Minh với việc thiết kế hệ thống chính trị trong thực hiện chính sách xã hội

Cao Thị Hạnh

Tháng 5

8

Giá trị của quan điểm Hồ Chí Minh về mối quan hệ biện chứng giữa công an và nhân dân

Vũ Hồng Mai

Tháng 5

13

Tư tưởng Hồ Chí Minh về lối sống với việc định hướng xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam hiện nay

Đào Thị Trang

Tháng 6

2

Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về phương pháp học tập nhằm nâng cao chất lượng học tập cho sinh viên trong bối cảnh hiện nay

Ngô Thị Huyền Trang

Tháng 6

6

Giáo dục tư tưởng quân sự của chủ tịch Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay

Trương Thị Tuyết Lan

Tháng 6

9

Những đặc trưng cơ bản của con người mới trong lực lượng công an nhân dân

Bùi Thanh Sơn

Tháng 6

14

Tính tất yếu của việc xây dựng con người mới trong lực lượng công an nhân dân

Bùi Thanh Sơn

Tháng 6

17

Quan điểm, đường lối của Đảng về dân chủ

Ngũ Kim Thó

Tháng 6

21

Quan điểm Mácxit về dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa

Ngũ Kim Thó

Tháng 6

25

Vận dụng tư tưởng “suốt đời phấn đấu quên mình vì nước, vì dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giáo dục lí tưởng cách mạng và đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay

Đặng Xuân Dương

Tháng 7

2

Giáo dục đạo đức cách mạng cho học viên Học viện Chính trị Công an nhân dân trong tình hình mới

Vũ Thị Hương Lý

Tháng 7

5

Giáo dục lí tưởng, đạo đức cách mạng cho sinh viên hiện nay theo tinh thần Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Đặng Xuân Dương

Tháng 7

8

Quan niệm về chế độ dân chủ tập trung trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Lê Hồng Ngon

Tháng 7

11

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tổ chức cán bộ

Nguyễn Văn Tỷ

Kì III tháng 8

2

Giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân theo “Sáu điều Bác Hồ dạy”

Vũ Thị Hương Lý

Kì III tháng 8

5

Quan điểm về cách học “lấy tự học làm cốt” của Hồ Chí Minh và ý nghĩa đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên các trường đại học hiện nay

Nguyễn Thị Phương Thuỷ

Kì III tháng 8

8

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong hình thành, phát triển nhân cách sinh viên hiện nay

Nguyễn Thị Thúy

Kì III tháng 8

11

Một số giải pháp giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lưu Thị Phương

Kì II tháng 10

2

Một số giải pháp về xây dựng đạo đức cách mạng của học viên đào tạo giáo viên khoa học xã hội và nhân văn trước ảnh hưởng của kinh tế thị trường ở Trường Sĩ quan Chính trị hiện nay

Trần Thị Chiến

Kì II tháng 10

5

Bồi dưỡng phương pháp tư duy biện chứng Hồ Chí Minh cho sinh viên Trường Đại học Thái Nguyên hiện nay

Đỗ Thị Thu Hồng

Kì II tháng 10

10

Sự cần thiết của việc giáo dục tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh cho sinh viên Học viện Chính trị Công an nhân dân hiện nay

Dương Hùng Vượng

Kì II tháng 10

13

DIỄN ĐÀN ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Bàn về triết lí giáo dục của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Đinh Thanh Xuân

Nguyễn Quốc Đoàn

Tháng 5

17

Đề xuất mô hình sách giáo khoa định hướng phát triển năng lực

Nguyễn Thị Lan Phương

Phan Doãn Thoại

Kì III tháng 8

14

Định hướng tích hợp chương trình và sách giáo khoa môn Lịch sử ở trường phổ thông

Nghiêm Đình Vỳ

Kì III tháng 8

19

QUẢN LÍ GIÁO DỤC

Những nhân tố chủ yếu tác động đến giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh hiện nay

Trần Quang Khánh

Tháng 3

2

Thực trạng quản lí hoạt động dạy học ở Trường Trung học cơ sở Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh hiện nay

Lê Kim Long

Nguyễn Thị Thanh Hương

Tháng 3

5

Những kết quả đạt được trong giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Trần Quang Khánh

Tháng 3

10

Biện pháp bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học cơ sở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Nguyễn Minh Ngọc

Tháng 3

15

Quản lí giáo dục giá trị quốc tế cho học sinh ở trường trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay

Nguyễn Bội Quỳnh

Tháng 3

19

Xây dựng và thực hiện chính sách trong trường học theo định hướng giáo dục kỉ luật tích cực

Huỳnh Ngọc Thanh

Tháng 3

22

Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời cho mọi người

Cao Thị Thúy Diễm

Tháng 3

25

Quản lí hoạt động thực tập nghề cho học viên ở các trường trung cấp nghề

Ngô Thị Hằng

Tháng 3

28

Thực trạng và biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

Vi Hồng Thắm

Tháng 3

31

Một số biện pháp quản lí dạy học theo hướng tích cực hóa học tập của sinh viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Ngô Quỳnh Vân

Tháng 3

34

Thực trạng quản lí đào tạo trình độ đại học của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Nguyễn Thị Hồng Huệ

Tháng 3

37

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lí sinh viên khoa Thể dục thể thao Trường Đại học Tây Bắc

Trịnh Thế Linh

Tháng 3

40

Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ở các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong bối cảnh hiện nay

Trần Tuấn Ngọc

Tháng 3

43

Nghiên cứu về quản lí nhà nước đối với đội ngũ giảng viên trường chính trị cấp tỉnh

Trần Tuấn Duy

Tháng 3

48

Giáo dục đại học Việt Nam trước những yêu cầu về đổi mới căn bản, toàn diện

Phạm Thành Khánh

Tháng 3

52

Một số giải pháp trong giáo dục và đào tạo để phát triển nguồn nhân lực trẻ ở tỉnh Hà Tĩnh

Bùi Thị Lợi

Tháng 3

55

Giới thiệu về hệ hỗ trợ ra quyết định được sử dụng trong các tổ chức giáo dục bậc cao

Ngô Thùy Linh

Tháng 3

59

Bàn về mục tiêu phát triển giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Bùi Ngọc Hiền

Nguyễn Thị Bưởi

Tháng 3

62

Các yếu tố tác động tới quản lí dạy học môn tiếng Anh ở trường tiểu học

Phạm Thị Quỳnh Như

Tháng 4

12

Một số giải pháp giáo dục đạo đức cho sinh viên các trường cao đẳng ở thành phố Cần Thơ

Vũ Thị Cúc

Tháng 4

15

Đầu tư, phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học công nghệ tại Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang

Lê Minh Đức

Tháng 4

19

Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao tại Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang giai đoạn 2016-2020

Phan Văn Thông

Tháng 4

22

Phát triển đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng y tế trong giai đoạn hiện nay

Mai Trung Hưng

Tháng 4

27

Xây dựng chương trình giảng dạy môn học Aerobic tự chọn cho nữ sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang

Đỗ Hoàng Anh Quốc

Tháng 4

30

Những nhân tố tác động đến quản lí hoạt động thực hành, thực tập của sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng Y dược hiện nay

Bùi Thị Hà Bích

Tháng 4

34

Một số giải pháp nâng cao hứng thú học tập các môn Lí luận chính trị tại Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung

Nguyễn Hoàng Hiếu

Hoàng Tuấn Anh

Tháng 4

38

Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy học phần “Pháp luật đại cương” tại Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Đinh Thị Thu Hương

Tháng 4

43

Quản lí hoạt động dạy học ngoại ngữ ở các trường đại học hiện nay

Đậu Thị Giang Minh

Tháng 4

47

Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, cổ động ở đơn vị cơ sở thuộc quân khu I hiện nay

Phan Văn Lương

Tháng 4

51

Giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên mầm non huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ

Trần Minh Thư

Tháng 5

20

Tổng quan một số nghiên cứu về quản lí hoạt động đánh giá kết quả học tập nhằm phát triển năng lực của học sinh tiểu học

Trần Thị Hương Giang

Tháng 5

23

Nâng cao năng lực đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Hoàng Nam Hải

Mã Thanh Thủy

Tháng 5

26

Thực trạng quản lí công tác phổ cập giáo dục tiểu học huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Nguyễn Văn Cường

Tháng 5

30

Thực trạng và biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Trần Thị Dần

Tháng 5

34

Tăng cường mối quan hệ quản lí và tự quản lí dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong các trường phổ thông

Cao Thị Thanh Xuân

Tháng 5

38

Trang bị kiến thức “Hà Nội học” cho giáo viên trung học cơ sở của Thủ đô Hà Nội: Vấn đề mang tính cấp thiết

Phạm Quốc Sử

Tháng 5

41

Về chất lượng dạy học ở trường trung học phổ thông theo mô hình đảm bảo chất lượng CIPO

Phạm Thị Như Phong

Tháng 5

45

Phối hợp các lực lượng xã hội trong giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh trung học phổ thông

Hà Trọng Hoan

Tháng 5

48

Vai trò của cơ sở hạ tầng tri thức trường học trong việc nâng cao năng lực nghề nghiệp giáo viên

Lê Ngọc Thạch

Tháng 5

52

Quản lí hoạt động tự học của sinh viên theo chuẩn đầu ra tại Trường Cao đẳng Nghề Nam Định

Nguyễn Thị Hoài Thu

Tháng 5

56

Một số giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên nhóm ngành khoa học xã hội bậc đại học

Lê Thị Vân Anh

Tháng 5

59

Phát triển năng lực công nghệ thông tin và truyền thông cho sinh viên sư phạm ở Trường Đại học Phú Yên

Lê Thị Kim Loan

Tháng 5

62

Tăng cường việc tự học cho sinh viên Khoa Giáo dục quốc phòng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong bối cảnh hiện nay

Nguyễn Sỹ Hiệp

Tháng 5

65

Vận dụng quản lí chất lượng tổng thể (TQM) trong hoạt động đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hiện nay

Nguyễn Văn Toàn

Tháng 5

68

Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho học viên khối trường cảnh sát nhân dân trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay

Tạ Thị Nhung

Tháng 5

72

Nội dung và yếu tố tác động đến quản lí bồi dưỡng cán bộ, công chức ở các trường chính trị tỉnh dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin

Vũ Lộc An

Tháng 5

75

Bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giảng viên - Biện pháp hàng đầu đảm bảo chất lượng đào tạo giảng viên khoa học xã hội và nhân văn ở các trường đại học trong quân đội

Nguyễn Quốc Hưng

Tháng 5

78

Một số biện pháp quản lí hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học các môn khoa học xã hội ở trường trung học cơ sở

Nguyễn Thị Thu Hiền

Tháng 5

81

Nâng cao chất lượng giảng dạy học phần “Phương pháp dạy học Vật lí trung học cơ sở” ở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

Nguyễn Thị Thu Hằng

Tháng 5

85

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất ở các trường trung học phổ thông vùng Bắc Trung bộ

Phạm Văn Đàn

Tháng 5

89

Tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức mới cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở nước ta hiện nay

Nguyễn Tấn Rạng

Tháng 5

92

Tầm quan trọng và nội dung cơ bản của giáo dục đạo đức mới cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở nước ta hiện nay

Lê Phước Dũng

Tháng 5

95

Tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực quản lí cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở

Nguyễn Tấn Rạng

Tháng 5

98

Giáo dục môi trường trong cộng đồng làng nghề trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Lê Thành Anh

Tháng 5

102

Bản chất và giải pháp xây dựng mô hình nhà trường học tập

Phạm Thành Khánh

Tháng 6

28

Biện pháp quản lí mô hình trường tiểu học mới ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Nguyễn Hồng Vinh

Tháng 6

32

Tăng cường bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục trường tiểu học ở Hà Nội theo định hướng phát triển năng lực

Nguyễn Huyền Trang

Tháng 6

36

Biện pháp quản lí giáo dục đạo đức ở Trường Trung học cơ sở Đền Lừ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dương Thị Phương Hoa

Tháng 6

40

Đổi mới quản lí hoạt động của hiệu trưởng trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quan điểm chuẩn hóa năng lực

Hoàng Quốc Vinh

Tháng 6

44

Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lí giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông dân tộc nội trú khu vực Tây Bắc

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Tháng 6

47

Những yếu tố tác động đến quản lí giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông dân tộc nội trú khu vực Tây bắc

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Tháng 6

52

Phát triển đội ngũ giáo viên các trường dạy nghề theo chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề

Nguyễn Xuân Thành

Tháng 6

56

Đề xuất quy trình đầu tư tiềm lực khoa học và công nghệ cho các cơ sở giáo dục đại học định hướng đại học nghiên cứu ở Việt Nam

Trần Thị Hồng

Tháng 6

60

Tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay

Tạ Thùy Dương

Tháng 6

65

Giáo dục và đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - thực trạng và giải pháp

Tạ Thùy Dương

Tháng 6

69

Vai trò của giáo dục- đào tạo với việc nâng cao năng lực chủ thể trong hoạt động phát triển nguồn nhân lực ngành giao thông vận tải

Nguyễn Thị Hoa

Tháng 6

73

Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lực thanh niên tỉnh Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Đinh Thị Thúy Kiều

Tháng 6

77

Thực trạng hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa

Hoàng Linh

Tháng 6

81

Thực trạng quản lí các hoạt động học tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Lê Thanh Hải

Tháng 6

85

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động học tập của sinh viên tại Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung

Phạm Thị Thanh Hương

Tháng 6

90

Một số giải pháp phát huy năng lực người học trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Hà Tĩnh

Trần Nguyên Hào

Nguyễn Đức Sử

Tháng 6

93

Xây dựng kế hoạch, chương trình và chuyên mục giáo dục giá trị sống cho học sinh, sinh viên trên các phương tiện truyền thông

Nguyễn Diệu Ngọc

Tháng 6

96

Phát triển đội ngũ giảng viên ngành Hàng hải ở Việt Nam

Nguyễn Đức Ca

Tháng 6

99

Nâng cao trình độ lí luận chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

Bùi Văn Dũng

Nguyễn Thị Thu Hiền

Tháng 6

103

Một số giải pháp nhằm phát triển năng lực tổ chức thực tiễn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở người dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La hiện nay

Trần Thị Thu

Tháng 6

108

Một số vấn đề về quản lí hoạt động giáo dục ở trường tiểu học bán trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Trần Văn Dàng

Tháng 7

15

Thực trạng phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học ở tỉnh Đắk Lắk

Thái Văn Tài

Tháng 7

19

Thực trạng công tác quản lí giáo dục học sinh trung học cơ sở có hoàn cảnh thiệt thòi ở huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

Nguyễn Thị Hoà

Tháng 7

23

Giải pháp quản lí hoạt động giáo dục cho học sinh phòng ngừa tệ nạn xã hội ở các trường trung học cơ sở thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Trần Thị Hiển

Tháng 7

26

Thực trạng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Phan Thị Thu Anh

Tháng 7

32

Thực trạng và đề xuất biện pháp nâng cao nhận thức về tự học cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Nguyễn Thị Linh

Tháng 7

36

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động học tập theo học chế tín chỉ ở trường đại học

Phạm Đình Tâm

Tháng 7

39

Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lí trẻ tuổi

Trần Tuấn Duy

Đặng Thị Duy Tư

Tháng 7

42

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lí trẻ tuổi sau đào tạo nguồn

Trần Tuấn Duy

Đặng Thị Duy Tư

Tháng 7

45

Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề theo chuẩn nghề nghiệp

Nguyễn Xuân Thành

Tháng 7

49

Thực trạng đội ngũ giáo viên dạy nghề các trường trung cấp nghề tỉnh Đồng Tháp

Trần Thị Hồng

Tháng 7

52

Vai trò của nhân tố chủ quan trong phát triển nguồn nhân lực ngành giao thông vận tải ở nước ta hiện nay

Nguyễn Thị Hoa

Tháng 7

56

Giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật thông qua hoạt động nghệ thuật trong mô hình trường mầm non “lấy trẻ làm trung tâm”

Đặng Lộc Thọ

Kì I tháng 8

2

Phát huy vai trò của giáo viên trong xây dựng môi trường giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm” ở các trường mầm non trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Lê Thị Bích Ngọc

Kì I tháng 8

8

Một số biện pháp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm mầm non trong giai đoạn hiện nay

Hà Thị Ngọc

Kì I tháng 8

11

Tổ chức hoạt động giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm” nhằm phát triển năng lực cho trẻ

Đặng Lộc Thọ

Kì II tháng 8

2

Thực trạng công tác “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” tại một số trường mầm non

Đinh Hương Ly

Kì II tháng 8

6

Bàn về vấn đề dạy học “lấy trẻ làm trung tâm”

Nguyễn Thị Oanh

Kì II tháng 8

11

Lập kế hoạch giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”

Nguyễn Thị Hoài

Kì II tháng 8

13

Một số biện pháp tăng cường sự phối hợp giữa gia đình - nhà trường và xã hội nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho trẻ em trong bối cảnh hiện nay

Hoàng Thu Thảo

Kì II tháng 8

15

Nhiệm vụ của giáo viên trong việc xây dựng môi trường giao tiếp cho trẻ mầm non

Vũ Thị Thu Hà

Kì II tháng 8

19

Các biện pháp phòng tránh bệnh truyền nhiễm cho trẻ trong trường mầm non

Lê Thị Yến

Kì II tháng 8

23

Một số vấn đề lí luận về quản lí hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tại các trường mầm non

Châu Nguyễn Thùy Dung

Kì III tháng 8

22

Một số vấn đề lí luận về quản lí hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật tại trường mầm non

Trần Thị Mỹ Dung

Kì III tháng 8

25

Quản lí công tác bồi dưỡng giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp

Nguyễn Lan Phương

Kì III tháng 8

29

Quản lí hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học tại thành phố Đà Nẵng - nhìn từ góc độ học đường

Trần Thị Thúy Hà

Kì III tháng 8

31

Biện pháp vận dụng chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Sơn La

Nguyễn Huy Hoàng

Kì III tháng 8

37

Thực trạng quản lí dạy học môn chuyên ở trường trung học phổ thông chuyên theo hướng đảm bảo chất lượng

Trịnh Ngọc Tùng

Kì III tháng 8

40

Quản lí các yếu tố dạy học môn chuyên ở trường trung học phổ thông chuyên theo hướng đảm bảo chất lượng

Trịnh Ngọc Tùng

Kì III tháng 8

43

Nội dung trong công tác đào tạo/bồi dưỡng giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh trường trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay

Trần Danh Lực

Kì III tháng 8

46

Quản lí đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông theo hướng “chuẩn hóa”

Hoàng Quốc Vinh

Kì III tháng 8

50

Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác phát triển đội ngũ chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Dương Văn Thư

Kì III tháng 8

54

Thực trạng quản lí phương tiện dạy học ở các trường cao đẳng kinh tế - kĩ thuật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Trần Văn Mừng

Kì III tháng 8

57

Quản lí tạo động lực làm việc cho giảng viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Đỗ Khánh Năm

Kì III tháng 8

60

Giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay - thực trạng và giải pháp

Hồ Thị Mộng Thu

Kì III tháng 8

63

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân

Hồ Hữu Tài

Kì III tháng 8

66

Quản lí hoạt động bồi dưỡng lí luận chính trị và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ mặt trận tổ quốc cấp cơ sở

Nguyễn Văn Hùng

Kì III tháng 8

70

Tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực quản lí cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở nước ta hiện nay

Trần Minh Hạnh

Kì III tháng 8

75

Một số vấn đề về quản lí nhà nước đối với đội ngũ giảng viên trường chính trị cấp tỉnh

Trần Tuấn Duy

Kì III tháng 8

79

Một số vấn đề lí luận về quản lí hoạt động giảng dạy của giảng viên tại các trường đại học

Phạm Thị Hồng

Kì III tháng 8

84

Thực trạng và giải pháp về công tác đánh giá thông qua lấy ý kiến phản hồi từ người học đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

Dương Thị Phương Liên

Kì III tháng 8

87

Triển khai xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO tại Trường Đại học Vinh - kết quả bước đầu và đề xuất

Nguyễn Thanh Mỹ

Kì III tháng 8

91

Một số giải pháp đổi mới quản lí chất lượng giáo dục đại học tại Trường Đại học Kĩ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Nguyễn Minh Tuấn

Kì III tháng 8

96

Đào tạo/ bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy nghề theo tiêu chuẩn, tiêu chí hiện hành

Nguyễn Xuân Thành

Kì III tháng 8

101

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Đồng bằng sông Cửu Long

Trần Thị Vành Khuyên

Kì III tháng 8

104

Tổng quan những nghiên cứu về quản lí đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động

Nguyễn Đức Tuấn

Kì III tháng 8

108

Thực trạng quản lí đào tạo nguồn nhân lực công nghệ theo nhu cầu thị trường lao động tại các trường cao đẳng công nghệ vùng Đồng bằng Bắc bộ

Nguyễn Đức Tuấn

Kì III tháng 8

114

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong xây dựng, duy trì và phát triển trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Kì III tháng 8

119

Một số vấn đề lí luận quản lí hoạt động giáo dục thể chất cho học sinh tại trường tiểu học

Hồ Minh Được

Kì III tháng 8

122

Nghiên cứu thực trạng công tác giáo dục thể chất tại Trường Đại học Kinh tế - Kĩ thuật Công nghiệp

Vũ Hồng Thanh

Kì III tháng 8

126

Nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư

Trần Tuấn Duy

Lê Ngọc Duy

Kì III tháng 8

129

Nâng cao ý thức tự đào tạo cho cán bộ dân tộc thiểu số cấp xã ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Nguyễn Thành Minh

Kì III tháng 8

132

Nâng cao chất lượng thực tập sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

Nguyễn Thị Thương

Kì I tháng 10

3

Giải pháp quản lí phòng học đa phương tiện tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

Nguyễn Minh Tuyền

Kì I tháng 10

6

Biện pháp quản lí hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non

Trần Thị Trang

Kì II tháng 10

16

Quản lí hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo ở Trường Mầm non Hoa Sữa, quận Long Biên - Hà Nội

Nguyễn Bích Ngọc

Kì II tháng 10

20

Đổi mới đào tạo giáo viên tiểu học trong các trường sư phạm hiện nay

Lê Quang Sơn

Hoàng Nam Hải

Kì II tháng 10

23

Thực trạng và biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đánh giá đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Đắk Nông

Đỗ Thị Việt Hà

Kì II tháng 10

28

Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lí đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở các trường tiểu học tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Bùi Minh Hiền

Kì II tháng 10

32

Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường trung học cơ sở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Trương Thị Thanh Trang

Kì II tháng 10

37

Thực trạng phối hợp các lực lượng trong giáo dục tính cộng đồng lớp học cho học sinh trung học phổ thông huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Phạm Minh Thế

Kì II tháng 10

41

Thực trạng công tác chủ nhiệm lớp ở các trường trung học phổ thông tiểu vùng phía Nam Đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay

Hà Văn Hải

Kì II tháng 10

45

Thực trạng giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Đỗ Thị Thanh Thuỷ

Kì II tháng 10

48

Thực trạng công tác quản lí đào tạo theo học chế tín chỉ của các trường cao đẳng sư phạm vùng Đông Nam bộ

Lê Đình Huấn

Kì II tháng 10

52

Cơ hội và thách thức của giáo dục đại học Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa

Võ Thị Phiến

Kì II tháng 10

57

Đánh giá thực trạng đào tạo giáo viên chuyên ngành Giáo dục thể chất của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Nguyễn Bá Hòa

Kì II tháng 10

61

Biện pháp nâng cao chương trình đào tạo ở Trường Đại học Kĩ thuật - Hậu cần công an nhân dân

Nguyễn Thu Trang

Kì II tháng 10

65

Quản lí bồi dưỡng cán bộ, giảng viên các trường sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Phạm Thanh Vinh

Kì II tháng 10

71

Phát triển chương trình bồi dưỡng ở trung tâm bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lí Trường Đại học Hùng Vương

Lê Phong Thu

Kì II tháng 10

76

Quản lí đội ngũ giảng viên các môn Khoa học xã hội và nhân văn ở các trường đại học tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay

Phạm Thị Nga

Kì II tháng 10

79

Đa dạng hóa hình thức học tập của sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Phạm Đào Tiên

Kì II tháng 10

82

Thực trạng quản lí dạy học lâm sàng ở Trường Đại học Y khoa Vinh

Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Kì II tháng 10

86

Một số giải pháp nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung

Nguyễn Hoàng Hiếu

Kì II tháng 10

90

Giải pháp nâng cao năng lực sư phạm cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ngành giáo dục - đào tạo hiện nay

Trần Thị Hà Giang

Nguyễn Ngọc Mai

Kì II tháng 10

94

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành Hướng dẫn du lịch tại Khoa Du lịch - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trong bối cảnh hội nhập

Nguyễn Thị Phương Nga

Nguyễn Phương Thảo

Kì II tháng 10

98

Phát triển kĩ năng nghiên cứu khoa học cho học viên ở các nhà trường quân đội hiện nay

Đặng Văn Công

Lê Quang Hòa

Kì II tháng 10

102

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy lí luận chính trị tại Khoa Kinh tế và Quản lí Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung

Trần Thanh Hà

Kì II tháng 10

105

Đổi mới xây dựng chương trình, kế hoạch bồi dưỡng lí luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ mặt trận tổ quốc cấp cơ sở tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị tỉnh Bắc Ninh hiện nay

Nguyễn Văn Hùng

Kì II tháng 10

109

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Mỵ Trần Hương Giang

Kì II tháng 10

114

Thực trạng các nguồn lực và một số nội dung quản lí các nguồn lực tại các trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Nguyễn Văn Hiệp

Kì II tháng 10

117

Xây dựng mô hình giáo dục dành cho người điếc

Đặng Lộc Thọ

Tháng 11

2

Thực trạng và biện pháp giáo dục học sinh khiếm thính tại Trường Trẻ em khuyết tật huyện Giao Thủy

Nguyễn Thị Oanh

Tháng 11

6

Thực trạng và giải pháp công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ khiếm thính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Nguyễn Minh Tường

Tháng 11

11

Các biện pháp tổ chức giáo dục phổ thông cho học sinh điếc

Nguyễn Thị Thu Hà

Tháng 11

13

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ khiếm thính

Nguyễn Thanh Thủy

Tháng 11

17

Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm học sinh điếc ở Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Phan Thị Luyến

Tháng 11

20

Vai trò của giáo viên trong khích lệ và phát huy tiềm năng của học sinh điếc

Nguyễn Thị Thu Hà

Tháng 11

23

Chuẩn đầu ra về năng lực tiếng Anh trong chương trình giáo dục phổ thông dành cho học sinh điếc

Nguyễn Minh Tuấn

Tháng 11

28

Vấn đề kiểm tra, đánh giá trong chương trình cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh

Trần Thị Thu Hiền

Tháng 11

33

Định hướng dạy nghề công nghệ thông tin cho học sinh điếc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Trần Nguyên Hương

Tháng 11

37

Sự phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục trẻ điếc ở Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Đỗ Thị Thanh Loan

Tháng 11

42

Biện pháp tổ chức thực hiện bồi dưỡng và quản lí hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm giáo viên mầm non tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Hoàng Thị Lan

Tháng 11

45

Nâng cao chất lượng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên song ngành giáo dục mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Trần Thị Ngoan

Tháng 11

50

Xây dựng đội ngũ nhà giáo cho các lớp phổ thông dành cho học sinh điếc

Nguyễn Cẩm Yến

Tháng 11

53

Quản lí hoạt động trải nghiệm ở trường mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Cao Thị Hồng Nhung

Tháng 12

2

TÂM LÍ HỌC - SINH LÍ HỌC LỨA TUỔI

Các yếu tố ảnh hưởng đến lo âu trong học tập theo tín chỉ của sinh viên năm thứ nhất

Trần Thị Thùy Dương

Tháng 3

65

Thái độ hợp tác của cha mẹ học sinh với giáo viên chủ nhiệm trường trung học cơ sở trong công tác giáo dục

Cao Xuân Hải

Tháng 3

68

Thực trạng lo âu trong học tập theo tín chỉ của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Hùng Vương

Trần Thị Thùy Dương

Tháng 3

72

Khảo sát kiến thức, thái độ về xử lí chất thải y tế của sinh viên Cao đẳng Dược năm thứ 2 tại Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang

Phùng Như Hạnh

Tháng 4

54

Khảo sát kiến thức, thái độ của học sinh - sinh viên các trường cao đẳng, đại học về phòng chống tác hại của bia, rượu ở tỉnh Tiền Giang

Lê Minh Đức

Tháng 4

57

Phát triển ngôn ngữ - nhiệm vụ tiền đề trong can thiệp và giáo dục cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ lứa tuổi mẫu giáo

Nguyễn Thị Phượng

Tháng 6

112

Thích ứng với phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ của các nhóm sinh viên người dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

Phạm Văn Cường

Tháng 6

115

Những yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng quản lí cảm xúc của học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội ở các trường sĩ quan trong quân đội nhân dân Việt Nam

Vũ Văn Long

Tháng 6

118

Ảnh hưởng của uy tín giảng viên đến sự phát triển nhân cách sinh viên

Mai Thu Trang

Tưởng Thị Thắm

Tháng 7

61

Áp dụng “hệ thống quan sát trẻ dựa trên quá trình” nhằm tăng cường cảm giác thoải mái và sự tham gia của trẻ mầm non trong các hoạt động giáo dục tại Việt Nam

Nguyễn Thị Lan Hương

Đặng Tuyết Anh

Filip Lenaerts

Sarah Braeye

Trần Thị Kim Lý

Kì II tháng 8

26

Giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo qua hoạt động vui chơi

Trần Thị Hằng

Kì II tháng 8

29

Giáo dục sự đồng cảm và chia sẻ cho trẻ 5-6 tuổi thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non

Nguyễn Ngọc Linh

Phương Thị Xuyên

Kì II tháng 8

31

Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm - điều kiện cần thiết để hình thành nền tảng tính cách tự tin cho trẻ mầm non

Trịnh Văn Tùng

Kì II tháng 8

40

Xây dựng môi trường tâm lí - xã hội theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Nguyễn Thị Hồng Vân

Kì II tháng 8

42

Một số vấn đề lí luận về giáo dục tính tự tin cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua tổ chức hoạt động ngày lễ, ngày hội tại trường mầm non

Phạm Linh Thảo

Kì III tháng 8

135

Động cơ trong tâm lí học hoạt động và ý nghĩa đối với việc hình thành động cơ hoạt động cho học viên trường trung cấp cảnh sát vũ trang

Lương Thị Bích

Kì III tháng 8

138

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm ở trường trung học cơ sở

Nguyễn Thị Thu Hà

Kì I tháng 10

9

Giáo dục học sinh chưa ngoan qua phương pháp “sáu chiếc mũ tư duy”

Trần Thu Hiền

Kì II tháng 10

121

Nhu cầu tham vấn tâm lí của cha mẹ có con tự kỉ

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Kì II tháng 10

126

Những cơ sở lí luận định hướng giáo dục cảm xúc cho trẻ em

Trần Thị Ngoan

Tháng 11

57

Phát triển cảm giác, tri giác âm thanh cho trẻ mầm non khiếm thính qua trò chơi

Vũ Thị Thu Hà

Tháng 11

60

Sử dụng các phương tiện giao tiếp để phát triển nhận thức cho trẻ điếc

Nguyễn Minh Ngọc

Tháng 11

64

Đặc điểm phát triển thính giác của trẻ từ 0-1 tuổi và vai trò của người mẹ trong việc phát hiện sớm điếc ở trẻ em

Nguyễn Thị Thoan

Tháng 11

66

Phát triển kĩ năng xã hội cho trẻ khuyết tật trí tuệ tuổi mầm non thông qua trò chơi dân gian

Đoàn Thị Thao

Tháng 11

69

Rèn luyện khả năng tự phục vụ cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 3-4 tuổi

Nguyễn Thị Loan

Tháng 11

72

Thực trạng chuẩn bị tâm lí cho trẻ đến trường mầm non - nhìn từ phía giáo viên mầm non

Nguyễn Thị Như Mai

Tháng 12

5

Xây dựng các mô hình hợp tác nhằm hình thành kĩ năng hợp tác cho trẻ 4-5 tuổi ở trường mầm non

Lưu Thị Thu Hằng

Tháng 12

9

Thực trạng thay đổi hành vi hung hăng trong tương tác với bạn của trẻ ở Trường Mầm non Việt - Bun, Hà Nội

Trần Thị Thắm

Tháng 12

13

LÍ LUẬN GIÁO DỤC - DẠY HỌC

Những vấn đề chung

Giáo dục văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên góp phần hoàn thiện nhân cách con người

Trần Thị Thúy Hà

Tháng 3

75

Ảnh hưởng của giá trị đạo đức truyền thống tới giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm trong giai đoạn hiện nay

Nguyễn Thu Thủy

Tháng 3

78

Giải pháp để giáo dục văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên ở Việt Nam hiện nay

Trần Thị Thúy Hà

Tháng 3

82

Một số biện pháp góp phần phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo lớn

Trương Thị Thùy Anh

Tháng 3

85

Mô hình trường phổ thông - thực hành sư phạm thích hợp và hiệu quả ở Việt Nam

Trần Anh Tuấn

Phạm Thị Thanh

Tháng 3

88

Các loại hình tổ chức thực tập sư phạm ở Việt Nam

Phạm Thị Thanh

Trần Anh Tuấn

Tháng 3

92

Rèn luyện năng lực tư duy hệ thống cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay

Trịnh Quang Dũng

Tháng 3

96

Phát triển năng lực sáng tạo của học viên ở các trường đại học quân sự hiện nay

Nguyễn Đức Hùng

Tháng 3

100

Nội dung giáo dục truyền thống đạo đức cho học sinh tiểu học nước ta hiện nay

Phạm Lê Trường An

Tháng 5

107

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học cơ sở từ quan điểm thực tiễn và trách nhiệm của nhà trường gia đình và xã hội

Lê Bá Lộc

Tháng 5

110

Một vài suy nghĩ về giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ trong bối cảnh nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

Vi Văn Thảo

Tháng 5

113

Giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay

Huỳnh Ngọc Danh

Tháng 5

117

Giải pháp tăng cường giáo dục đạo đức sinh viên các trường cao đẳng, đại học theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Dương Văn Lĩnh

Tháng 5

120

Vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội trong việc giáo dục đạo đức - nhân cách cho sinh viên hiện nay

Huỳnh Ngọc Danh

Tháng 5

123

Bạo lực gia đình - Một số nguyên nhân và hậu quả

Nguyễn Thị Vân

Nguyễn Thị Thắm

Tháng 5

126

Nhận thức về nội dung và hình thức cơ bản của việc giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Tạ Thùy Dương

Tháng 5

129

Giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên Việt Nam hiện nay

Tạ Thùy Dương

Tháng 5

132

Nâng cao bản lĩnh chính trị cho sinh viên các trường công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay

Đinh Văn Thành

Tháng 5

135

Một số vấn đề lí luận về phát triển chương trình giáo dục phổ thông

Phạm Quang Tiệp

Tháng 5

139

Nâng cao năng lực tự học của sinh viên sư phạm thông qua đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

Mao Thị Thu Hiền

Tháng 5

144

Giáo dục kĩ năng giải quyết vấn đề cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo tiếp cận dự án

Phạm Thị Yến

Tháng 6

121

Giáo dục kĩ năng hợp tác trong trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non

Vũ Thị Nhân

Tháng 6

125

Giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh tiểu học

Nguyễn Thị Hương

Tháng 6

128

Thiết kế đồ dùng đồ chơi toán học cho trẻ mầm non theo hướng linh hoạt

Nguyễn Thị Triều Tiên

Tháng 6

132

Vai trò của các hoạt động xã hội được tổ chức trong trường trung học phổ thông

Phạm Kiều Anh

Hà Thị Hương

Tháng 6

136

Tầm quan trọng của giảng viên với vấn đề “Tích cực hóa hoạt động nhận thức - tự học” của sinh viên đại học

Lê Thị Nhàn

Tháng 6

139

Thử nghiệm các biện pháp nâng cao khả năng chú ý có chủ định của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

Phùng Phương Thảo

Tháng 7

64

Một số biện pháp giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua trò chơi đóng vai theo chủ đề

Lê Thị Thùy Dương

Tháng 7

68

Hệ thống kĩ năng nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn của giảng viên trẻ ở các trường đại học trong quân đội

Bùi Ngọc Hoàng

Tháng 7

73

Dạy học theo định hướng nghiên cứu cho sinh viên kĩ thuật

Nguyễn Thị Thu Hồng

Tháng 7

76

Sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên - vấn đề cần thiết trong dạy học

Hoàng Thị Thủy

Hoàng Thị Thúy Hằng

Tháng 7

80

Thiết kế trò chơi học tập trong nội dung hình thành biểu tượng về hình dạng cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo hướng phát triển năng lực quan sát

Phạm Tiến Thành

Kì I tháng 8

13

Một số vấn đề về đồ chơi dành cho trẻ mầm non

Trần Thị Hằng

Kì I tháng 8

17

Sử dụng trò chơi tăng cường trải nghiệm chữ viết cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non

Hoàng Thị Ánh

Kì I tháng 8

20

Nghiên cứu thiết kế các nhân vật để tổ chức hoạt động làm quen với tác phẩm văn học nhằm phát triển khả năng sáng tạo cho trẻ trong trường mầm non

Nguyễn Thị Thành

Kì I tháng 8

22

Thiết kế bài tập tình huống giáo dục hành vi đạo đức cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

Trịnh Thị Xim

Nguyễn Ngọc Linh

Kì I tháng 8

25

Giáo dục dinh dưỡng - sức khỏe cho trẻ mầm non theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm”

Đặng Thị Thu Hà

Kì I tháng 8

30

Ý nghĩa hoạt động vẽ của trẻ mầm non theo Montessori

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Kì I tháng 8

32

Tổ chức các hoạt động nặn cho trẻ mẫu giáo trong trường mầm non theo chương trình đổi mới

Chu Anh Sơn

Kì I tháng 8

34

Một số vấn đề về tổ chức hoạt động tạo hình theo mô hình lấy trẻ làm trung tâm

Hoàng Quang Ánh

Kì I tháng 8

38

Phát triển khả năng sáng tạo trong hoạt động tạo hình của trẻ mầm non theo phương pháp Reggio Emilia

Trần Thị Hằng

Kì I tháng 8

42

Hoạt động tạo hình theo mô hình lấy trẻ làm trung tâm nhằm phát triển tính sáng tạo

Phạm Minh Tùng

Kì I tháng 8

45

Biện pháp giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mầm non thông qua hoạt động tạo hình

Lê Thị Minh Ngọc

Kì I tháng 8

50

Giáo dục cảm xúc thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động tạo hình

Hoàng Thị Bảo Trang

Kì I tháng 8

52

Hình thành cảm xúc thẩm mĩ cho trẻ qua hoạt động nghe nhạc ở trường mầm non

Nguyễn Quang Nhã

Kì I tháng 8

57

Phát triển xúc cảm thẩm mĩ trong hoạt động giáo dục nghệ thuật cho trẻ 5-6 tuổi ở Trường Mầm non thực nghiệm Hoa Hồng

Đào Thị My

Kì I tháng 8

61

Giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mẩm non thông qua hoạt động vận động theo nhạc và múa

Phạm Thị Phương Nga

Kì I tháng 8

63

Hoạt động giáo dục thẩm mĩ theo mô hình lấy trẻ làm trung tâm - một số vấn đề lí luận và thực tiễn

Phạm Thị Tuyết

Kì I tháng 8

68

Giáo dục thẩm mĩ lấy trẻ làm trung tâm theo phương pháp giáo dục Montessori

Lâm Ngọc Bình

Kì I tháng 8

70

Biện pháp giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động kể chuyện và đóng kịch

Hoàng Thị Lan

Kì I tháng 8

72

Thúc đẩy vai trò của gia đình trong giáo dục nghệ thuật sáng tạo và thẩm mĩ cho trẻ mầm non

Nguyễn Thị Thu Hà

Kì I tháng 8

76

Nội dung và hình thức giáo dục ý thức thẩm mĩ cho sinh viên sư phạm mầm non hiện nay

Đỗ Thị Thanh Loan

Kì I tháng 8

83

Vai trò của màu sắc trong quá trình phát triển toàn diện ở trẻ mầm non

Lê Thị Thu

Kì I tháng 8

87

Giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non

Nguyễn Thị Hồng Vân

Kì I tháng 8

91

Một số biện pháp bồi dưỡng khả năng cảm thụ âm nhạc cho trẻ nhà trẻ (0-3 tuổi)

Vũ Thị Thu Hà

Kì I tháng 8

94

Phát huy tính tích cực cho trẻ mầm non thông qua giáo dục âm nhạc

Nguyễn Thùy Nhung

Kì I tháng 8

98

Trò chơi âm nhạc - phương tiện hình thành cảm xúc thẩm mĩ cho trẻ mầm non

Trần Thị Thu

Kì I tháng 8

101

Áp dụng phương pháp Dalcroze trong tổ chức vận động âm nhạc cho trẻ

Hồ Ngọc Khải

Kì I tháng 8

105

Sử dụng xuất bản phâm âm nhạc trong cơ sở giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”

Hoàng Công Dụng

Kì I tháng 8

108

Sử dụng phòng hoạt động âm nhạc và đồ dùng trực quan trong tổ chức hoạt động âm nhạc ở trường mầm non theo mô hình lấy trẻ làm trung tâm

Trần Văn Minh

Kì I tháng 8

113

Phát huy tính tích cực cho trẻ mẫu giáo thông qua giáo dục âm nhạc

Nguyễn Thùy Nhung

Kì I tháng 8

117

Tổ chức hoạt động âm nhạc trong trường mầm non theo quan điểm tiếp cận “lấy trẻ làm trung tâm” - thực tiễn và giải pháp

Trần Văn Minh

Kì I tháng 8

120

Vận dụng quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm” vào hoạt động âm nhạc ngày hội, ngày lễ ở trường mầm non

Nguyễn Văn Hảo

Kì I tháng 8

125

Thực tiễn tổ chức hoạt động âm nhạc theo mô hình lấy trẻ làm trung tâm ở Trường Mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên

Phạm Thị Tam

Kì I tháng 8

128

Một số lí thuyết về việc lĩnh hội ngôn ngữ thứ hai

Đinh Thanh Tuyến

Kì I tháng 8

131

Một số vấn đề về song ngữ trẻ em

Khoa Việt Hà

Nguyễn Thị Ngọc Linh

Phạm Thị Thu

Kì I tháng 8

135

Một số vấn đề lí luận và thực tiễn của việc “cho trẻ lứa tuổi mầm non làm quen với tiếng Anh”

Nguyễn Thanh Tâm

Kì I tháng 8

138

Cơ sở tâm lí của việc phát triển tiếng Anh cho trẻ mầm non

Nguyễn Thị Thoan

Kì I tháng 8

144

Tiếp cận dựa trên quyền con người trong xây dựng môi trường cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh

Tạ Thị Thu Đông

Kì I tháng 8

147

Cho trẻ mầm non làm quen tiếng Anh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế

Đặng Lộc Thọ

Kì I tháng 8

154

Nâng cao hiệu quả cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh thông qua các sản phẩm tạo hình

Nguyễn Thị Hòa

Kì I tháng 8

159

Một số biện pháp xây dựng môi trường cho trẻ làm quen tiếng Anh - ngoài trường học

Đỗ Thị Tường Vi

Kì I tháng 8

163

Phương pháp dạy học theo dự án - một hướng tiếp cận trong việc cho trẻ mầm non làm quen tiếng Anh

Hoàng Thu Hiền

Kì I tháng 8

166

Hoạt động cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh tại Trường Mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên dưới góc nhìn của giáo viên

Trịnh Thị Thu Hà

Kì I tháng 8

170

Mô hình cho trẻ làm quen với tiếng Anh tại Trường Mầm non thực hành Hoa Sen, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Nguyễn Thị Thanh

Kì I tháng 8

174

Môi trường học tiếng Anh cho trẻ mầm non trong bối cảnh hiện nay

Đỗ Thị Thanh Loan

Kì I tháng 8

180

Xây dựng môi trường cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh

Nguyễn Thu Hường

Đặng Thu Trang

Kì I tháng 8

184

Xây dựng môi trường học tiếng anh cho trẻ - tầm quan trọng, các giải pháp

Trần Thị Thu Hiền

Kì I tháng 8

187

Tạo dựng môi trường cho trẻ trước 3 tuổi làm quen tiếng Anh tại nhà

Lâm Ngọc Bình

Kì I tháng 8

192

Tạo môi trường cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh tại trường mầm non

Đoàn Thị Thu Hiền

Kì I tháng 8

195

Tạo môi trường ngôn ngữ cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh qua phương pháp CLIL

Võ Thị Khánh Linh

Kì I tháng 8

198

Tạo môi trường ngôn ngữ cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh qua hoạt động kể chuyện theo phương pháp CLIL

Nguyễn Hoàng Mai Thy

Kì I tháng 8

201

Thực trạng và giải pháp xây dựng môi trường cho trẻ làm quen với tiếng Anh

Nguyễn Thị Hạnh

Kì I tháng 8

204

Thiết kế hoạt động phát triển kĩ năng nghe, nói tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

Trần Thị Hằng

Nguyễn Thị Hồng Vân

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Kì I tháng 8

208

Giờ học phát triển vốn từ tiếng Anh cho trẻ mầm non

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Trần Thị Hằng

Nguyễn Thị Hồng Vân

Kì I tháng 8

211

Nâng cao năng lực học ngoại ngữ qua việc sử dụng các chiến lược học từ vựng

Khoa Việt Hà

Khoa Thu Hoài

Kì I tháng 8

213

Vấn đề dạy và học tiếng Anh cho trẻ em ở một số trường mầm non hiện nay

Nguyễn Thị Bích Nguyệt

Kì I tháng 8

216

Một số gợi ý trong việc xây dựng giáo án dạy học cho trẻ mầm non làm quen tiếng Anh

Nguyễn Thị Thanh Hà

Kì I tháng 8

218

Sử dụng trò chơi ngôn ngữ trong dạy - học tiếng Anh cho sinh viên ngành giáo dục mầm non

Trần Thị Bảo Ngọc

Dương Thị Hương Thúy

Đặng Thu Trang

Kì I tháng 8

221

Nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ theo mô hình “giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”

Đỗ Văn Sỹ

Kì I tháng 8

225

Bảo tồn và phát huy nghệ thuật tuồng Huế nhằm giáo dục nghệ thuật truyền thống cho trẻ mầm non hiện nay

Trương Thanh An

Kì I tháng 8

228

Khái quát về phương pháp giáo dục Montessori

Mun Chang Suk

Kì II tháng 8

45

Một vài suy nghĩ về phương pháp giáo dục Montessori

Hồ Thị Thanh Tâm

Kì II tháng 8

48

Quan điểm của Maria Montessori về ý nghĩa của vận động và bồi dưỡng vận động cho trẻ dưới 3 tuổi

Đinh Thị Thu Hằng

Kì II tháng 8

51

Phương pháp giáo dục Montessori - thực trạng và giải pháp

Trần Phạm Huyền Trang

Kì II tháng 8

54

Ứng dụng phương pháp Montessori trong việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non

Trịnh Thị Xim

Kì II tháng 8

59

Ứng dụng phương pháp Montessori trong giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non

Nguyễn Thị Hồng Vân

Kì II tháng 8

63

Giáo dục kĩ năng tự phục vụ cho trẻ mầm non theo phương pháp giáo dục Montessori

Vũ Hoàng Vân

Kì II tháng 8

66

Vận dụng phương pháp giáo dục sớm Montessori với việc phát triển thị giác của trẻ mầm non

Ninh Thị Huyền

Kì II tháng 8

69

Phát triển ngôn ngữ tiếng Việt theo phương pháp của Montessori

Đinh Thanh Tuyến

Kì II tháng 8

72

Dạy toán cho trẻ mầm non theo phương pháp Montessori

Ngọc Thị Thu Hằng

Kì II tháng 8

78

Giới thiệu về người giáo viên trong lớp học Montessori

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Kì II tháng 8

82

Xây dựng học phần “phương pháp giáo dục Montessori” trong đào tạo giáo viên mầm non

Đặng Lộc Thọ

Kì II tháng 8

85

Lĩnh vực văn hóa trong phương pháp giáo dục Montessori

Nguyễn Thị Xuân

Kì II tháng 8

89

Vận dụng mô hình giáo dục trải nghiệm của D.A.Kolb vào tổ chức hoạt động học cho trẻ mầm non

Nguyễn Thị Xuân

Kì II tháng 8

92

Thiết kế hoạt động hình thành biểu tượng thời gian cho trẻ mẫu giáo

Trần Thị Hằng

Kì II tháng 8

95

Sử dụng màu sắc trong hoạt động tạo hình phát triển tính sáng tạo cho trẻ 5-6 tuổi

Phạm Minh Tùng

Kì II tháng 8

98

Một số khác biệt giáo dục thẩm mĩ trong giáo dục mầm non của Việt Nam và các nước châu Âu

Nguyễn Ngọc Linh

Trịnh Thị Xim

Kì II tháng 8

102

Phát huy năng lực và tính sáng tạo của trẻ thông qua hoạt động giáo dục thẩm mĩ lấy trẻ làm trung tâm

Trần Văn Minh

Phạm Minh Tùng

Kì II tháng 8

105

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ qua việc làm quen với tác phẩm văn học

Nguyễn Thị Minh Phương

Kì II tháng 8

111

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo thông qua việc tổ chức hoạt động dạy trẻ “đọc” biểu tượng

Phạm Thị Thu

Trần Thị Ngoan

Kì II tháng 8

113

Sử dụng truyện tranh trong việc phát triển khả năng tiền đọc, viết cho trẻ 5-6 tuổi

Nguyễn Cẩm Giang

Kì II tháng 8

115

Kể chuyện cho trẻ theo phương pháp giáo dục Steiner nhằm khơi mở trí tưởng tượng ở trẻ

Nguyễn Thị Thúy Hợi

Kì II tháng 8

118

Sự phát triển giác quan và thời kì nhạy cảm về cảm quan của trẻ trước một tuổi

Nguyễn Thị Thoan

Kì II tháng 8

120

Trò chơi học tập - phương tiện để giáo dục tính tích cực cho trẻ mầm non

Nguyễn Luyến

Kì II tháng 8

123

Kĩ năng tổ chức hoạt động vui chơi trong góc cho trẻ mẫu giáo

Nguyễn Trung Hiếu

Kì II tháng 8

125

Thiết kế môi trường chơi trong góc học tập cho trẻ mẫu giáo theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm

Vũ Hoàng Vân

Kì II tháng 8

129

Đồ dùng, đồ chơi tự tạo trong trường mầm non

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Kì II tháng 8

132

Sử dụng đồ dùng đồ chơi trong tổ chức hoạt động giáo dục ở trường thực nghiệm hoa hồng

Đào Thị My

Kì II tháng 8

134

Tổ chức giờ ăn trưa cho trẻ theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”

Hồ Thị Thanh Tâm

Kì II tháng 8

136

Chăm sóc, giáo dục trẻ theo hướng tiếp cận “lấy trẻ làm trung tâm” tại Trường Mầm non thực hành Hoa Thuỷ Tiên

Lưu Thị Nam

Kì II tháng 8

138

Thử bàn về chuẩn đầu ra về năng lực tiếng Anh cho trẻ 5-6 tuổi sau 3 năm làm quen tiếng Anh trong trường mầm non

Nguyễn Minh Tuấn

Kì II tháng 8

141

Về một đường hướng tiếp cận tiếng Anh cho trẻ mầm non Việt Nam

Nguyễn Ngọc Lưu Ly

Kì II tháng 8

145

Mô hình nhân cách người giáo viên trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

Nguyễn Minh Tuấn

Kì III tháng 8

142

Nghiên cứu bước đầu về siêu nhận thức và những khả năng ứng dụng trong dạy học

Hoàng Thị Ngà

Kì III tháng 8

147

Hình thành và phát triển khái niệm trong môi trường sư phạm

Trần Thị Ngọc Anh

Kì III tháng 8

152

Một số trao đổi về dạy - học kĩ năng cho cán bộ, công chức cấp cơ sở trong các trường chính trị tỉnh

Nguyễn Hữu Đàn

Nguyễn Ngọc Thắng

Nguyễn Kiều Trang

Kì III tháng 8

158

Phát triển lời nói mạch lạc cho trẻ mẫu giáo thông qua trò chơi đóng kịch ở trường mầm non

Vũ Thị Ánh Ngọc

Kì I tháng 10

13

Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3 tuổi trong gia đình

Lưu Thị Thanh Hường

Kì I tháng 10

15

Nâng cao kĩ năng tổ chức hoạt động hướng dẫn trẻ làm quen với chữ cái thông qua trò chơi

Nguyễn Thị Nguyệt

Kì I tháng 10

17

Hướng dẫn vận dụng các phương pháp cho trẻ làm quen với thơ giáo dục mầm non

Trần Thúy Hằng

Kì I tháng 10

21

Rèn luyện kĩ năng lập kế hoạch giáo dục tổ chức ngày hội, ngày lễ ở trường mầm non

Trịnh Thị Ngà

Kì I tháng 10

23

Kĩ năng phối hợp của giáo viên mầm non với phụ huynh trong chăm sóc, giáo dục trẻ

Nguyễn Thị Dư

Kì I tháng 10

26

Những năng lực cần thiết của giảng viên cao đẳng sư phạm khi dạy học một số môn theo hướng tiếp cận năng lực người học

Nguyễn Thị Thúy Hà

Dương Ngọc Phương

Lục Văn Thụ

Kì I tháng 10

29

Seminar - hình thức dạy học phát huy tính tích cực học tập của sinh viên đại học, cao đẳng

Trần Hồng Minh

Nguyễn Quốc Tuấn

Kì I tháng 10

33

Thiết kế bộ thẻ hình theo hướng phát triển thao tác trí tuệ cho trẻ mầm non

Đặng Lộc Thọ

Tháng 11

76

Sử dụng bộ thẻ hình tổ chức hoạt động giáo dục nhằm phát triển thao tác trí tuệ cho trẻ trong trường mầm non

Nguyễn Ngọc Linh

Tháng 11

81

Giáo dục kỉ luật cho trẻ mầm non theo phương pháp Montessori

Trần Thị Hằng

Nguyễn Thị Hồng Vân

Tháng 11

84

Giáo dục kĩ năng đảm bảo an toàn cho trẻ mẫu giáo

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Tháng 11

87

Đồ chơi trong trò chơi “đóng vai theo chủ đề” của trẻ mẫu giáo

Nguyễn Thị Hoài

Tháng 11

89

Hướng dẫn sử dụng gối cho trẻ mầm non

Ninh Thị Huyền

Tháng 11

92

Một số hoạt động trải nghiệm nhằm kích thích tính tích cực nhận thức của trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi trong giáo dục hành vi bảo vệ môi trường

Lê Thị Kim Anh

Tháng 12

17

Thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non

Nguyễn Mạnh Tuấn

Hoàng Thị Phương

Tháng 12

20

Dạy trẻ mẫu giáo học bằng chơi

Nguyễn Thị Hòa

Tháng 12

24

Biện pháp giúp trẻ tập đi

Ninh Thị Huyền

Đặng Thị Thu Hà

Lê Thị Yến

Tháng 12

28

Tổ chức giờ học thể dục cho trẻ mầm non theo hướng “lấy trẻ làm trung tâm”

Trần Thị Hằng

Tháng 12

30

Phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động trải nghiệm

Lã Thị Bắc Lý

Tháng 12

32

Thực trạng phát triển vốn từ cho trẻ 3-4 tuổi qua hoạt động khám phá môi trường xung quanh ở một số trường mầm non, thành phố Thanh Hóa

Nguyễn Thị Ngọc Châu

Tháng 12

36

Ngữ văn - Tiếng Việt

Đồng dao với việc góp phần giáo dục ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo

Trương Thị Thùy Anh

Ngô Mạnh Dũng

Tháng 3

104

Cơ sở khoa học của kĩ năng đọc tiếng Việt của học sinh lớp 1 trong tâm lí học

Nguyễn Quốc Thái

Nguyễn Văn Hồng

Tháng 5

148

Rèn kĩ năng viết phần mở và kết bài văn nghị luận cho học sinh trung học cơ sở

Lê Văn Bổn

Tháng 5

152

Thi pháp khắc họa nhân vật trong sử thi Bahnar Tây Nguyên

Lê Ngọc Bảo

Tháng 5

155

Định hướng tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học tác phẩm văn chương cho sinh viên sư phạm Ngữ văn từ mục tiêu đào tạo phát triển năng lực

Châu Thị Kim Ngân

Tháng 6

143

Giá trị giáo dục của thơ văn vịnh cảnh chùa Thầy trong dòng chảy văn học trung đại Việt Nam

Phan Thanh Việt

Nguyễn Thị Giang

Tháng 6

146

Một số biện pháp phát triển năng lực tổ chức hợp tác trong dạy học tác phẩm văn chương cho sinh viên sư phạm Ngữ văn

Châu Thị Kim Ngân

Tháng 6

151

Dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số bậc tiểu học - những khó khăn và giải pháp khắc phục

Nguyễn Văn Đông

Tháng 7

83

Vận dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học cụm bài: Trình bày một vấn đề, luyện tập trình bày một vấn đề, văn bản quảng cáo và Viết văn bản quảng cáo (Ngữ văn 10 nâng cao, tập hai)

Phạm Thị Thanh Phượng

Triệu Thị Thu Thủy

Tháng 7

87

Đề xuất chương trình dạy học ca dao ở trung học phổ thông theo hướng trải nghiệm sáng tạo

Nguyễn Thị Hằng

Tháng 7

93

Điểm nhìn nghệ thuật trong tiểu thuyết của Nguyễn Huy Tưởng

Hoàng Thị Thu An

Tháng 7

97

Ảnh hưởng cấu trúc cổ điển trong sáng tác kịch của Nguyễn Huy Tưởng

Hoàng Thị Thu An

Tháng 7

100

Hệ thống bài tập mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho học sinh lớp 2

Đặng Thị Phấn

Kì III tháng 8

164

Quy trình thực hành, luyện tập mở rộng vốn từ theo chủ điểm ở lớp 2

Đặng Thị Phấn

Kì III tháng 8

166

Quan niệm con người về cuộc sống trong tác phẩm “Mùa lạc” của Nguyễn Khải

Cao Thị Lan Anh

Kì III tháng 8

168

Dạy học văn bản “Đánh nhau với cối xay gió” (Ngữ văn 8) từ góc nhìn văn hóa

Lê Thị Thoa

Kì III tháng 8

171

Triết lí nhân sinh trong bài thơ “Tiếng hát con tàu” của nhà thơ Chế Lan Viên và ý nghĩa trong giáo dục lối sống đẹp cho thanh niên hiện nay

Cao Thị Lan Anh

Kì III tháng 8

174

Vẻ đẹp thế giới nhân vật trong thơ thiếu nhi của nhà thơ Võ Quảng

Nguyễn Thị Thắng

Kì I tháng 10

37

Một số nội dung nhằm phát huy giá trị giáo dục của văn học trong dạy học tập đọc, kể chuyện ở tiểu học

Vương Hồng Nhung

Kì I tháng 10

40

Vai trò của hoạt động trải nghiệm đối với việc dạy-học Ngữ văn ở trường trung học cơ sở

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Kì I tháng 10

42

Phát triển kĩ năng trình bày, thuyết trình cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học qua học phần Văn học

Trần Thúy Hằng

Kì I tháng 10

46

Kĩ thuật lựa chọn nội dung giảng dạy trên lớp loại giờ lí thuyết ở các học phần ngôn ngữ trong chương trình cao đẳng sư phạm Ngữ văn

Lê Công Phương Anh

Kì I tháng 10

48

Rambal - Người lính Pháp trong “chiến tranh” và những cuộc gặp gỡ rất “hòa bình” trong tiểu thuyết Chiến tranh và hòa bình của Lep Tônxtôi

Phùng Thị Hiền

Kì I tháng 10

51

Đổi mới phương pháp giảng dạy trong giờ đọc hiểu văn bản theo chuẩn kiến thức kĩ năng

Vũ Thị Thanh Huyền

Tháng 11

94

Sử dụng sơ đồ tư duy để hướng dẫn học sinh khiếm thính lớp 5 chuyên biệt lập dàn ý cho bài văn miêu tả

Bùi Thị Anh Phương

Đỗ Thị Thúy

Trần Tuyết Anh

Tháng 11

98

Một vài biện pháp giúp học sinh khuyết tật tiếp nhận văn bản trong dạy học môn Ngữ văn

Lê Thị Kim Cúc

Tháng 11

103

Tìm hiểu hoạt động dạy học ngôn ngữ kí hiệu cho trẻ điếc

Đỗ Thị Hiên

Đinh Thị Hoa

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Tháng 11

107

Lựa chọn phương tiện giao tiếp cho trẻ điếc học và sử dụng: ngôn ngữ nói hay ngôn ngữ kí hiệu

Nguyễn Hà My

Nguyễn Minh Phượng

Tháng 11

111

Ngôn ngữ biểu cảm - phương tiện giao tiếp hiệu quả của trẻ khiếm thính

Vũ Thị Thu Hà

Tháng 11

115

Nâng cao khả năng tiếp cận ngôn ngữ trong giáo dục trẻ khiếm thính ở các lớp hòa nhập

Nguyễn Văn Danh

Vũ Duy Chinh

Tháng 11

120

Đặc điểm học tập của học sinh điếc trung học cơ sở và cách tiếp cận song ngữ

Hoàng Thu Hiền

Tháng 11

123

Tăng cường vốn từ tiếng Việt cho trẻ em Khmer 5-6 tuổi

Nguyễn Viết Hiền

Tháng 12

40

Biện pháp sử dụng tác phẩm văn học nhằm giáo dục tình yêu biển, đảo cho trẻ mầm non

Lã Thị Bắc Lý

Lê Thị Huyền Trang

Tháng 12

43

Phát triển khả năng tiền đọc, viết cho trẻ 5-6 tuổi qua hoạt động trải nghiệm với sách

Nguyễn Thị Hải Thanh

Tháng 12

46

Sách truyện - phương tiện giúp trẻ vượt qua khó khăn trong cuộc sống

Nguyễn Thị Thanh Hương

Tháng 12

49

Lịch sử

Một số biện pháp tổ chức học sinh ôn luyện kiến thức khi tiến hành bài học Lịch sử trên lớp ở Trường Dự bị đại học dân tộc Trung ương Nha Trang

Phạm Văn Khương

Tháng 5

158

Giáo dục lòng yêu nước và tinh thần dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử

Nguyễn Thị Thu Hoa

Tháng 6

154

Sử dụng bộ sách “Hồ Chí Minh toàn tập” để nâng cao chất lượng hoạt động ngoại khóa trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông

Nguyễn Quốc Pháp

Tháng 6

157

Hướng dẫn học sinh đánh giá sự kiện trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông theo hướng phát triển năng lực

Nguyễn Mạnh Hưởng

Dương Tấn Giàu

Tháng 6

162

Sử dụng bảo tàng dưới sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông

Mai Văn Nam

Tháng 6

166

Hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa Lịch sử trong giờ nội khóa theo định hướng phát triển năng lực

Lê Thị Thu Hương

Tháng 6

169

Tích hợp kiến thức văn học, địa lí trong dạy học Lịch sử lớp 12 trung học phổ thông

Nguyễn Văn Quyết

Bùi Huy Nam

Tháng 7

103

Phát triển năng lực nhận thức của học sinh qua dạy học Lịch sử ở các trường trung học phổ thông dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế thực trạng và giải pháp

Đặng Văn Hồ

Đặng Thị Thùy Dương

Kì III tháng 8

179

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học Lịch sử ở trung học phổ thông

Vũ Thị Anh

Kì III tháng 8

182

Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông

Lê Thị Thùy Dương

Kì III tháng 8

185

Xây dựng cấu trúc bài học trên lớp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông

Nguyễn Thị Thùy Mỵ

Kì III tháng 8

189

Sử dụng tư liệu địa bạ triều Nguyễn trong dạy học lịch sử địa phương cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Cần Thơ

Bùi Hoàng Tân

Kì III tháng 8

192

Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Lịch sử 6 chủ đề thời đại dựng nước Văn Lang - Âu Lạc

Nguyễn Minh Phong

Kì I tháng 10

55

Tổ chức hoạt động trải nghiệm tại di tích lịch sử địa phương trong dạy học Lịch sử ở trường trung học cơ sở

Phan Thị Hiền

Kì I tháng 10

58

Một số biện pháp giúp học sinh điếc học tốt môn Lịch sử

Trần Thùy Chi

Nguyễn Thị Thanh Nga

Hoàng Thu Thảo

Tháng 11

127

Toán

Xây dựng bộ công cụ trong đánh giá kĩ năng vận dụng phương pháp dạy học toán của giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp

Nguyễn Thị Hương

Tháng 3

108

Vai trò của phương pháp mô hình hóa toán học trong dạy và học toán ở trường phổ thông

Lê Hồng Quang

Tháng 3

111

Vận dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học chủ đề Tam giác đồng dạng (Toán 8) ở trường trung học cơ sở

Đỗ Thị Trinh

Lê Thu Giang

Tháng 3

114

Đánh giá năng lực tư duy logic toán học của học sinh theo thuyết phát triển nhận thức của J.Piaget trong dạy học Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai ở Đại số 10

Đào Long Biên

Tháng 3

118

Sử dụng phần mềm Geogebra hỗ trợ dạy học giải bài toán hình học không gian bằng thủ pháp “trải hình”

Bùi Minh Đức

Tháng 3

122

Phát triển tư duy thuật toán cho sinh viên đại học khối kĩ thuật trong dạy học Hình học họa hình thông qua sử dụng hình chiếu cạnh để giải lớp các bài toán về đường thẳng cạnh, mặt phẳng cạnh

Hoàng Văn Tài

Đỗ Thị Trinh

Tháng 3

126

Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm toán qua việc tổ chức cho sinh viên thảo luận để lựa chọn phương pháp dạy học từng nội dung cụ thể

Đỗ Thị Trinh

Tháng 3

129

Dạy học số tự nhiên cho học sinh lớp 2 thông qua hoạt động trải nghiệm

Phạm Thanh Phương

Tháng 5

162

Hoạt động trải nghiệm trong dạy học Hình học (Toán 4) ở trường tiểu học

Đoàn Thu Hằng

Tháng 5

165

Một số biện pháp dạy học giải toán có nội dung hình học cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động trải nghiệm theo mô hình của Lewin

Nguyễn Thị Thu Hà

Tháng 5

168

Xây dựng bài toán nhận dạng tam giác vuông bằng phương trình bậc ba ở trung học phổ thông

Lại Văn Định

Tháng 5

173

Dạy học giải toán Tổ hợp - Xác suất lớp 11 theo quan điểm của G.Polya góp phần phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh

Nguyễn Văn Thà

Nguyễn Viết Dương

Tháng 5

177

Rèn luyện kĩ năng vận dụng toán học thông qua dạy học Hình học lớp 9

Bùi Thị Hạnh Lâm

Tháng 6

172

Thực trạng sử dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học môn Toán cao cấp ở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Đồng Xuân Cường

Tháng 6

176

Thiết kế và sử dụng tình huống dạy học hiệu quả môn Toán ở tiểu học

Đỗ Hoàng Mai

Tháng 7

113

Một số biện pháp hỗ trợ giáo viên thiết kế tình huống dạy học hiệu quả môn Toán ở tiểu học nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học

Đỗ Hoàng Mai

Tháng 7

116

Sử dụng phần mềm hình học động trong dạy học giải các bài toán hình học cho học sinh phổ thông

Lương Thị Thu Thủy

Tháng 7

119

Vận dụng quan điểm hoạt động trong dạy học phương trình đường tròn (Hình học 10)

Đỗ Thị Trinh

Lê Bá Phương

Tháng 7

123

Dạy học toán cơ bản theo hướng liên môn giúp sinh viên vận dụng, gắn kết kiến thức môn học với các môn học khác thông qua các bài toán thực tiễn

Phan Văn Lý

Tháng 7

126

Vai trò của lịch sử toán và khoa học luận đối với giáo dục toán học: trường hợp của xác suất - thống kê

Trần Thị Thu Hà

Trần Cường

Kì III tháng 8

195

Phương pháp hướng dẫn học sinh tiểu học giải các bài toán vật chuyển động có chiều dài đáng kể

Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Kì I tháng 10

60

Phát triển năng lực toán học cho học sinh tiểu học thông qua rèn kĩ năng giải một số dạng toán liên quan đến diện tích hình tam giác

Nguyễn Thị Thúy Vân

Kì I tháng 10

64

Chuyển tiếp nội dung môn Toán từ cấp tiểu học đến trung học cơ sở thông qua dạy học tư duy ước lượng toán

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Kì I tháng 10

69

Tổ chức dạy học khái niệm, định lí trong môn Toán cho học sinh trung học cơ sở qua hoạt động trải nghiệm

Nguyễn Hữu Tuyến

Kì I tháng 10

72

Rèn kĩ năng phân tích vấn đề, xác định mục tiêu, nhiệm vụ học tập cho học sinh trong dạy học Hàm số ở lớp 7

Nguyễn Ngọc Đức

Kì I tháng 10

77

Tổ chức dạy học hợp tác môn Toán cho học sinh trung học phổ thông: một số ví dụ ban đầu

Nguyễn Thị Hiền

Lê Thị Hiền

Tháng 11

130

Sử dụng trò chơi toán học trong trị liệu cho trẻ khuyết tật trí tuệ

Vũ Thị Hồng Hạnh

Tháng 11

132

Sử dụng giáo cụ Montessori trong việc giúp trẻ làm quen với Toán

Vũ Thị Hồng Hạnh

Vũ Thị Thanh Huyền

Tháng 11

135

Đánh giá cách thức giải quyết vấn đề của trẻ 5-6 tuổi trong quá trình làm quen với biểu tượng số lượng ở trường mầm non

Nguyễn Mạnh Tuấn

Tháng 12

52

Thực trạng phát triển khả năng nhận biết độ dài thời gian của trẻ 5-6 tuổi ở một số trường mầm non tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Vũ Thị Diệu Thúy

Tháng 12

57

Sử dụng phương tiện trực quan trong quá trình cho trẻ làm quen với Toán ở trường mầm non

Đỗ Thị Minh Liên

Tháng 12

61

Vật lí - Hóa học - Sinh học

Sử dụng bài tập thực hành để rèn luyện kĩ năng tư duy thực nghiệm cho học sinh trong dạy học Sinh học

Trần Thị Thúy

Tháng 3

135

Xác định cấu trúc kĩ năng đánh giá kết quả học tập trong dạy học Sinh học của sinh viên sư phạm

Khưu Thuận Vũ

Tháng 3

140

Học tập thông qua trải nghiệm trong dạy học Vật lí

Cao Thị Sông Hương

Tháng 5

181

Xây dựng chủ đề dạy học phần “Sinh học vi sinh vật” (Sinh học 10)

Hà Thị Thúy

Hoàng Thị Kim Huyền

Tháng 5

185

Phương pháp cổ sinh địa tầng trong học tập và nghiên cứu môn Sinh học

Nguyễn Huy Khôi

Nguyễn Văn Minh

Tháng 5

190

Sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” để phát hiện quan niệm sai lệch và xây dựng quan niệm đúng cho học sinh trong dạy học Vật lí ở trung học phổ thông

Trịnh Văn Bình

Võ Đình Bảo

Trần Kim Cường

Tháng 6

179

Dạy học trải nghiệm nhằm phát triển năng lực qua chủ đề tích hợp kiến thức Âm học trong chương trình Vật lí 7

Lê Thị Thùy Linh

Kì I tháng 10

79

Dạy học theo hợp đồng gắn với trải nghiệm trong giảng dạy Hóa học ở trường trung học cơ sở

Nguyễn Thị Thúy Hà

Kì I tháng 10

84

Vận dụng mô hình học tập trải nghiệm trong dạy học Sinh học ở trường trung học cơ sở

Đặng Thị Thanh Mai

Nguyễn Văn Thanh

Kì I tháng 10

89

Thiết kế bài dạy học Sinh học 6 sử dụng phương pháp dạy học bàn tay nặn bột

Đặng Thị Thanh Mai

Kì I tháng 10

93

Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức giải phẫu sinh lí người vào vệ sinh rèn luyện cơ thể dựa vào trải nghiệm trong dạy học Sinh học 8

Đỗ Thị Loan

Kì I tháng 10

96

Một số biện pháp dạy học môn Vật lí cho học sinh điếc

Nguyễn Thị Hằng

Tháng 11

138

Bàn về phương pháp dạy học môn Sinh học cho học sinh điếc

Nguyễn Thị Bích Lan

Tháng 11

140

Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh điếc trong dạy học Sinh học 7, trung học cơ sở

Nguyễn Thị Quy

Tháng 11

144

Địa lí - Công nghệ - Công nghệ thông tin

Nguyên tắc và yêu cầu của tổ chức dạy học phân hóa trong môn Địa lí 10 ở trung học phổ thông

Nguyễn Thị Thu Anh

Tháng 7

107

Các môn học khác

Ý nghĩa của việc sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh theo định hướng phát triển năng lực

Đặng Thị Mai

Tháng 3

143

Tư tưởng giáo dục của Mạnh Tử và ý nghĩa của nó đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục ở nước ta hiện nay

Nguyễn Thị Giang

Tháng 3

146

Nhân sinh quan Phật giáo và ý nghĩa của nó trong giáo dục đạo đức cho sinh viên Y dược Việt Nam hiện nay

Hoàng Thúc Lân

Phạm Thị Minh

Tháng 3

150

Tác phẩm “Nhà giả kim” của Paulo Coelho và suy nghĩ về giáo dục giá trị sống cho thanh niên Việt Nam hiện nay

Trần Thị Ngọc Anh

Nguyễn Thụy Anh Phụng

Đinh Thị Thu Hà

Tháng 3

154

Phạm trù "Nhân" trong triết học Mạnh Tử và ý nghĩa của nó đối với việc giáo dục đạo đức thế hệ trẻ hiện nay

Nguyễn Thị Giang

Tháng 3

160

Ngày lễ Vu Lan và suy nghĩ về giáo dục truyền thống hiếu đạo cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay

Trần Thị Ngọc Anh

Nguyễn Thị Linh

Tháng 3

164

Sử dụng tác phẩm kinh điển trong dạy học Chủ nghĩa xã hội khoa học cho sinh viên chuyên ngành Lí luận chính trị ở các trường đại học hiện nay

Nguyễn Thị Phương Thuỷ

Tháng 3

168

Kĩ thuật giúp học sinh tạo sinh ý tưởng sáng tạo trong học tập phân môn Thủ công ở tiểu học

Lê Thị Nguyên

Tháng 3

172

Dạy học tiếng Anh theo hướng tiếp cận năng lực học sinh trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Phùng Quý Sơn

Lê Thị Thanh Hương

Tháng 3

175

Một số biện pháp cải thiện kĩ năng đọc cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

Nguyễn Thị Lan Hằng

Phạm Thanh Mai

Tháng 3

178

Một số cách thức duy trì hứng thú học tập môn Tiếng Anh cho học sinh phổ thông

Vi Văn Hương

Tháng 3

182

Nâng cao hiệu quả giảng dạy kĩ thuật “đòn đá” trong môn võ Vivonam cho học sinh trung học phổ thông

Vũ Minh Cường

Hoàng Thị Huệ

Tháng 3

185

Xây dựng hệ thống E-learning kiểm tra, đánh giá học phần theo hình thức trắc nghiệm tại Trường Đại học Hồng Đức

Lê Văn Quang

Tháng 5

193

Đa dạng hóa công tác giảng dạy Giáo dục thể chất thông qua nâng cao chất lượng giảng viên

Nguyễn Hùng Dũng

Huỳnh Nguyễn Kim Ngàn

Nguyễn Thị Thùy Dương

Tháng 5

196

Xây dựng bài tập bổ trợ chuyên môn trong giảng dạy Kĩ thuật ném đĩa cho sinh viên chuyên sâu điền kinh K46 Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội

Lê Học Liêm

Tháng 5

200

Nghiên cứu về động cơ học ngoại ngữ của sinh viên chuyên ngữ Trường Đại học Hồng Đức

Hoàng Kim Thúy

Tháng 5

203

Đề xuất một số hoạt động dạy bài đọc hiểu trong giáo trình Activate! B2 cho sinh viên chuyên ngữ năm thứ hai Trường Đại học Hồng Đức

Lê Thị Minh

Tháng 5

206

Các nguyên tắc dạy học Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin theo định hướng phát triển năng lực tự học cho sinh viên hiện nay

Khuất Thị Thanh Vân

Tháng 5

210

Vận dụng dạy học nghiên cứu trường hợp trong dạy Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần Lí luận về chủ nghĩa xã hội nhằm phát triển năng lực tự học của sinh viên

Khuất Thị Thanh Vân

Tháng 5

213

Phát huy vai trò chủ thể nhận thức trong học tập các môn Lí luận chính trị của học viên công an nhân dân

Vũ Hồng Mai

Tháng 5

216

Ý nghĩa giáo dục trong tác phẩm Kẻ xa lạ của Albert Camus

Trần Thị Ngọc Anh

Nguyễn Thị Linh

Tháng 5

220

Giáo dục truyền thống “trọng nông” cho thế hệ trẻ từ lễ hội Tịch Điền ở Đọi Sơn tỉnh Hà Nam

Trần Thị Ngọc Anh

Nguyễn Thị Kiều Oanh

Tháng 5

225

Tư tưởng quân sự của Trần Quốc Tuấn về bồi dưỡng sức dân và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Hoàng Gia Lân

Tháng 5

228

Tư tưởng xây dựng quân đội luôn luôn coi trọng chất lượng - “Binh quý hồ tinh bất quý hồ đa” của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn

Hoàng Gia Lân

Tháng 5

231

Nhân tố chủ quan hình thành tư tưởng về quân sự của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn

Hoàng Gia Lân

Tháng 5

234

Những yếu tố khách quan ảnh hưởng đến sự hình thành tư tưởng quân sự của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn

Hoàng Gia Lân

Tháng 5

237

Tín ngưỡng thờ mẫu hiện nay - giá trị văn hóa, tinh thần và những vấn đề đặt ra

Phạm Thị Mai

Tháng 5

241

Tín ngưỡng thờ mẫu ở Hà Nội hiện nay - Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp

Phạm Thị Mai

Tháng 5

246

Tín ngưỡng thờ Tứ Pháp ở Đồng bằng Bắc bộ - Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hai nền văn hóa Đại Việt và Ấn Độ xưa

Phạm Thị Mai

Tháng 5

251

Thực trạng khai thác, sử dụng mạng internet và học liệu điện tử để học tập của học viên giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông

Nguyễn Minh Tuấn

Hồ Huyền Trang

Tháng 6

184

Điều khiển robot bám đối tượng sử dụng thư viện OpenCV trên hệ điều hành Android

Vũ Thị Ngọc Thúy

Đặng Minh Đức

Tháng 6

186

Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng quản lí dạy học tiếng Anh cho sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải

Trần Thị Hồng Thúy

Tháng 6

191

“Phương pháp thanh nhạc thực hành Vaccaj” trong giáo trình môn Thanh nhạc cho sinh viên ngành Sư phạm âm nhạc

Nguyễn Thị Lệ Quyên

Tháng 6

195

Tìm hiểu nhận thức của sinh viên Trường Đại học Hồng Đức về môn học Giáo dục thể chất

Cao Ngọc Thành

Tháng 6

198

Thực trạng công tác giáo dục thể chất và nhu cầu tham gia tập luyện ngoại khoá môn Cầu lông của sinh viên Trường Đại học Hồng Đức

Trịnh Việt Dũng

Tháng 6

201

Nâng cao chất lượng giáo dục văn hóa giao tiếp học đường cho học sinh trung học phổ thông tại TP. Cần Thơ hiện nay

Nguyễn Thị Bình

Tháng 6

204

Tính tất yếu của việc giáo dục văn hóa giao tiếp cho học sinh, sinh viên Việt Nam hiện nay

Trương Thị Tuyết Lan

Tháng 6

207

Kết hợp 3 môi trường nhằm tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở

Trần Quang Khánh

Tháng 6

210

Đề xuất một số nội dung giáo dục đạo đức cho sinh viên các trường đại học ở Hà Nội hiện nay

Nguyễn Thị Hạnh

Tháng 6

214

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục đạo đức cách mạng cho học sinh trung học phổ thông ở quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Bùi Văn Dũng

Lê Việt Hà

Tháng 6

218

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ cốt cán cấp huyện tại tỉnh An Giang hiện nay

Nguyễn Hồng Châu

Tháng 6

222

Xây dựng hệ giá trị đạo đức cho học viên ở các học viện, nhà trường trong quân đội hiện nay

Đặng Văn Hoàng

Tháng 6

226

Thực trạng giáo dục giá trị quốc tế cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay

Nguyễn Bội Quỳnh

Tháng 6

229

Tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục chính trị cho học sinh trung cấp công lập tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Nguyễn Đình Tú

Tháng 6

232

Một số vấn đề về giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh trung cấp chuyên nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Đình Tú

Tháng 6

235

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho học viên các trường công an nhân dân khu vực phía Nam hiện nay

Nguyễn Văn Đường

Tháng 6

238

Giáo dục ý thức quyền con người góp phần thực thi tốt hơn quyền con người của đồng bào dân tộc Mông ở các tỉnh Tây Bắc hiện nay

Trương Văn Hòa

Tháng 6

241

Nội dung cơ bản về triết lí giáo dục của J.J. Rousseau qua tác phẩm “Émile hay là về giáo dục” và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục ở nước ta hiện nay

Vũ Công Thương

Tháng 6

245

Nâng cao chất lượng dạy và học Triết học Mác-Lênin qua việc vận dụng ca dao - tục ngữ cho sinh viên hiện nay

Hoàng Thúc Lân

Tháng 6

249

Phát huy tác dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở Trường Đại học Hà Tĩnh hiện nay

Đào Thị Thúy

Tháng 6

252

Ảnh hưởng của tín ngưỡng dân gian đối với một số lĩnh vực của đời sống xã hội ở tỉnh Thái Bình hiện nay

Nguyễn Thị Hồng Thuận

Tháng 6

256

Thực trạng tôn giáo, tín ngưỡng ở tỉnh Thái Bình hiện nay

Nguyễn Thị Hồng Thuận

Tháng 6

260

Đặc điểm của tín ngưỡng dân gian ở Thái Bình

Nguyễn Thị Hồng Thuận

Tháng 6

263

Giải pháp nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Thường Tín - Hà Nội hiện nay

Trần Thị Hằng

Tháng 6

266

Hướng dẫn viết đoạn văn tiếng Anh thông qua phân tích đoạn văn mẫu

Lê Thị Minh

Tháng 7

130

Nguyên tắc vận dụng nghệ thuật trong giáo dục thị hiếu thẩm mĩ cho sinh viên

Đặng Thị Minh Tuấn

Tháng 7

133

Vấn đề tăng trưởng xanh gắn liền với việc xây dựng đạo đức môi trường ở Việt Nam hiện nay

Hoàng Thị Thanh

Tháng 7

137

Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông trong nhà trường hiện nay

Phạm Thị Vui

Tháng 7

141

Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long

Nguyễn Lương Bằng

Nguyễn Thị Ngọc Tấn

Tháng 7

145

Một số vấn đề về bồi dưỡng lí luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ mặt trận tổ quốc cấp cơ sở

Nguyễn Văn Hùng

Tháng 7

149

Dạy học khoa học cho học sinh tiểu học theo hướng trải nghiệm

Phạm Quang Tiệp

Kì III tháng 8

201

Một số vấn đề đặt ra trong quá trình giảng dạy môn Bóng rổ của các trường trung học cơ sở và tiểu học hiện nay

Đặng Văn Hùng

Kì III tháng 8

206

Xây dựng hệ thống bài tập thể lực chuyên môn cho sinh viên chuyên sâu bắn súng ngành huấn luyện thể thao Trường Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh

Phạm Trường Nam

Bùi Thu Hiền

Hà Thị Liên

Kì III tháng 8

209

Một số nguyên tắc khi áp dụng phương pháp thảo luận nhóm môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (phần Triết học) nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên

Hồ Hữu Tài

Kì III tháng 8

213

Vai trò của phương pháp tư duy biện chứng Hồ Chí Minh đối với sinh viên Học viện Chính trị Công an hiện nay

Dương Hùng Vượng

Kì III tháng 8

216

Phương pháp sử dụng các mẩu chuyện trong bài nói, bài viết của Hồ Chí Minh và sự vận dụng vào công tác giảng dạy các môn Lí luận chính trị hiện nay

Dương Văn Khoa

Kì III tháng 8

219

Đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái thông qua hoạt động giảng dạy kinh tế chính trị trong các trường đại học ở nước ta hiện nay - nhận diện và những yêu cầu đặt ra

Bùi Văn Huấn

Kì III tháng 8

222

Những giải pháp cơ bản phát huy giá trị của triết lí nhân sinh trong tục ngữ, ca dao Việt Nam hiện nay

Hoàng Thúc Lân

Kì III tháng 8

227

Vai trò của gia đình trong giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ

Phạm Thị Khánh

Kì III tháng 8

231

Tính tất yếu và tầm quan trọng của việc vận dụng phạm trù “nghĩa vụ” vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay

Trần Văn Linh

Kì III tháng 8

235

Giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên hiện nay - nội dung và phương pháp

Tạ Thu Huyền

Kì III tháng 8

238

Một số vấn đề đặt ra đối với việc giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên ở Tây Nguyên hiện nay

Phạm Quốc Hương

Kì III tháng 8

242

Ý thức pháp luật và tính tất yếu của việc nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên hiện nay

Nguyễn Phước Duy

Kì III tháng 8

246

Con người và vấn đề giáo dục đạo đức của nho giáo - ý nghĩa trong thực tiễn giáo dục hiện nay

Cao Thành Tuân

Kì III tháng 8

251

Giáo dục truyền thống ở làng xã cổ truyền vùng Bắc Kì qua một số hương ước thời cận đại

Trịnh Thị Hường

Kì III tháng 8

256

Tầm quan trọng của công tác giáo dục thể lực, trí lực và tâm lực cho sinh viên Việt Nam hiện nay

Nguyễn Văn Thiên

Nguyễn Văn Tâm

Kì III tháng 8

260

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho học viên các trường công an nhân dân ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Nguyễn Văn Đường

Kì III tháng 8

263

Một số vấn đề về giáo dục thị hiếu thẩm mĩ cho sinh viên ở nước ta hiện nay

Đặng Thị Minh Tuấn

Kì III tháng 8

267

Giáo dục hành vi đi lễ chùa phù hợp lối sống mới cho thanh niên Việt Nam hiện nay

Phạm Thị Thương

Kì III tháng 8

271

Một số quan điểm về phát triển năng lực giao tiếp trong giảng dạy ngoại ngữ

Nguyễn Thị Hoàng Huế

Nguyễn Thị Hồng Tuyên

Nguyễn Thị Huệ

Kì III tháng 8

276

Vận dụng phương pháp dạy học dựa trên tác vụ cho sinh viên chính quy Đại học Giao thông vận tải theo Đề án Ngoại ngữ quốc gia giai đoạn 2008-2020

Đinh Như Lê (LAN)

Kì III tháng 8

280

Tổ chức trải nghiệm trong dạy môn Mĩ thuật ở trường tiểu học

Vũ Thị Loan

Kì I tháng 10

100

Nâng cao hiệu quả học tập học phần “Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ em” cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

Trương Thị Hồng Mỵ

Kì I tháng 10

103

Phát triển năng lực khai thác phương tiện sẵn có trong tổ chức trò chơi vận động ở trường mầm non cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non

Vương Thị Luận

Kì I tháng 10

106

Thiết kế hoạt động trải nghiệm ngày lễ, ngày hội trong học phần Giáo dục học mầm non cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non

Lại Thị Hằng

Kì I tháng 10

108

Hình thành động cơ tự học cho sinh viên trong quá trình học tập các học phần Tâm lí - Giáo dục ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

Đào Lan Hương

Kì I tháng 10

112

Thiết kế và sử dụng phiếu học tập nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn “Tâm lí học tiểu học” ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

Nguyễn Thị Hạnh Ngọc

Kì I tháng 10

116

Giáo dục kĩ năng hợp tác cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh qua giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh

Lưu Thị Hường

Kì I tháng 10

121

Hướng dẫn lựa chọn ngôn ngữ, hiệu ứng trình diễn trong xây dựng giáo án điện tử học phần Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin theo hướng dạy học tích cực

Chu Thị Nga

Kì I tháng 10

124

Giảng dạy các môn Lí luận chính trị theo hướng phát triển năng lực người học

Nguyễn Hữu Niên

Kì I tháng 10

127

Phương pháp tạo hứng thú cho sinh viên khi học các học phần Lí luận chính trị

Hoàng Minh Loan

Kì I tháng 10

129

Kết hợp các hoạt động trải nghiệm ngoài giờ với việc dạy thông qua trải nghiệm trên lớp là phương pháp hiệu quả góp phần nâng cao năng lực người học trong dạy học Tiếng Anh 8

Nguyễn Thị Thu Viện

Kì I tháng 10

132

Giáo dục giới tính cho học sinh điếc Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Nguyễn Thị Bích Lan

Tháng 11

148

Ứng dụng phầm mềm Activinsprire trong thiết kế truyện tranh tương tác cho trẻ mầm non

Nguyễn Ngọc Linh

Lê Thị Thương

Tháng 11

151

Ứng dụng cảm biến camera Kinect trong nhận dạng ngôn ngữ kí hiệu hỗ trợ việc giao tiếp với người điếc

Nguyễn Thị Phương

Tháng 11

157

Công nghệ hỗ trợ cho người điếc và người khiếm thính

Trần Nguyên Hương

Tháng 11

160