ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM GIAI ĐOẠN 2016-2020 TỈNH BẮC NINH

Thứ năm - 03/12/2020 02:18

Bắc Ninh là tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ, cửa ngõ phía bắc của Thủ đô Hà Nội. Bắc Ninh có 10 khu công nghiệp tập trung đang hoạt động, sử dụng hơn 294 nghìn lao động (trong đó có trên 216 nghìn lao động từ các tỉnh khác và người nước ngoài đến làm việc, sinh sống). Trong những năm qua, Bắc Ninh phát triển nhanh về KT-XH, song cũng tiềm ẩn phức tạp về tệ nạn xã hội nói chung, tệ nạn mại dâm nói riêng.

Toàn tỉnh hiện có gần 2.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm (trong đó có trên 850 nhà nghỉ, khách sạn; gần 700 quán karaoke, cơ sở xông hơi, massage; gần 450 quán cà phê, cắt tóc gội đầu thư giãn) với trên 3.500 người lao động làm việc tại các cơ sở này (số liệu báo cáo tính đến hết 30/6/2020).

Triển khai thực hiện Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 07/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng, ban hành Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020. Tỉnh còn ban hành Quy chế phối hợp quản lí hoạt động các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện Dự án “Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán”. Hàng năm, tỉnh đều ra quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn mại dâm; chỉ đạo kiện toàn kịp thời Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (Ban chỉ đạo 138) các cấp từ tỉnh đến địa phương cơ sở; kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm (Đội 178).

Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 phù hợp với thực tiễn của ngành, địa phương và tích cực tổ chức thực hiện. Cùng với đó, các sở, ngành chức năng, UBND các cấp cũng chủ động thực hiện lồng ghép các hoạt động tuyên truyền phòng, chống mại dâm với phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tội phạm mua bán người nhằm nâng cao nhận thức về các quy định của pháp luật trong phòng chống mại dâm và thay đổi hành vi tình dục an toàn, hạn chế nguy cơ bị mua bán, bị ép buộc làm mại dâm của người lao động khi di cư tìm kiếm việc làm; gắn tuyên truyền phòng, chống mại dâm với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức nhân dân tự quản như “Khu phố tự quản”, “Tổ liên gia tự quản”, “Tổ an ninh nhân dân”…, các cụm an ninh, các câu lạc bộ phòng, chống tội phạm… Công tác tập huấn nâng cao năng lực hoạt động cho các cộng tác viên y tế, tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện cũng được tăng cường… Điển hình trong 5 năm qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổ chức 51 buổi tọa đàm, truyền thông phòng chống mại dâm tại xã, phường, thị trấn cho gần 10 nghìn lượt người; tổ chức 16 lớp tập huấn nâng cao năng lực phòng chống mại dâm cho gần 3.000 lượt cán bộ, tình nguyện viên làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội cấp xã và hơn 200 cơ sở kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; cấp phát hơn 114 nghìn tờ rơi, 1.500 sổ tay, lắp đặt, sửa chữa 40 panô khổ lớn tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS tại khu đông dân cư. Sở Y tế truyền thông phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS cho hơn 2,5 triệu lượt người, cấp phát hơn 7,5 nghìn tạp chí AIDS, gần 250 nghìn bao cao su. Sở Giáo dục và Đào tạo truyền thông công tác phòng chống mại dâm tại các trường học được 880 buổi cho 600 nghìn lượt học sinh, sinh viên gắn làm 6.400 panô, áp phích, tờ rơi. Mặt trận Tổ Quốc các cấp xây dựng được 254 mô hình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn phòng, chống mại dâm, HIV/AIDS; tổ chức 3.660 buổi Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân ở 732 khu dân cư (100%) với trên 292 nghìn người tham gia…

Hàng năm, các huyện, thị xã, thành phố cũng tích cực phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chương trình kinh tế - xã hội tại địa bàn cơ sở. Cụ thể, các địa phương đã phối hợp với ngành LĐTBXH, Công an tỉnh chỉ đạo các cơ sở rà soát, đánh giá nhóm người có nguy cơ cao dễ mắc tệ nạn mại dâm như thanh niên chưa có nghề nghiệp, chưa có việc làm để quản lí, nắm chắc di biến động, có phương án giải quyết tạo việc làm, giúp họ tham gia vào các chương trình an sinh xã hội, phát triển KT-XH tại địa phương như chương trình giảm nghèo, dạy nghề cho lao động nông thôn, chương trình việc làm, phòng chống HIV/AIDS. Giai đoạn 2016-2020, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đào tạo nghề cho gần 10 nghìn nữ lao động nông thôn, trong đó có 116 người trong độ tuổi từ 18 - 30 được vay vốn qua chương trình giảm nghèo, có việc làm phù hợp.

Thực hiện các hoạt động can thiệp, giảm tác hại dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm. Hàng năm, Sở Y tế đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên của 126 trạm y tế xã, phường, thị trấn những kiến thức cơ bản về phòng, chống HIV và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS. Phối hợp với Sở LĐTBXH, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS và phòng ngừa bạo lực giới cho nhân viên, chủ các cơ sở kinh doanh; tổ chức tư vấn, khám, điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS tại các bệnh viện, Cơ sở cai nghiện ma túy; cấp phát miễn phí tạp chí về HIV/AIDS, bao cao su. Sở LĐTBXH tổ chức tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống mại dâm cho cán bộ LĐTBXH, Đội công tác xã hội tình nguyện của 126 xã, phường, thị trấn.

Các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo xây dựng, duy trì 106 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, góp phần giảm tác hại dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS; thành lập 126 đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã, 16 điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng đặt tại trạm y tế xã, phường, thị trấn lồng ghép vào Dự án “Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán”. Đây cũng là địa chỉ tin cậy cung cấp dịch vụ hỗ trợ xã hội cho người bán dâm hoàn lương cùng với Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh. Trong 5 năm qua, đội công tác xã hội, tình nguyện của 126 xã, phường, thị trấn phối hợp Công an, Đoàn thanh niên, Phụ nữ viết, đưa tin thường xuyên hàng tháng về phòng, chống ma túy, mại dâm, mua bán người trên hệ thống truyền thanh cơ sở và được duy trì thường xuyên ít nhất 1 tháng 1 lần. Giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh quyết định hỗ trợ 200 triệu đồng để triển khai các hoạt động xây dựng 20 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm.

Nhằm kiềm chế và tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn và các địa phương đã phối hợp triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, xử lí nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm. Trong 05 năm qua, các ngành chức năng của tỉnh đã tiếp nhận, xử lí kịp thời 120 tin tố giác, tiến hành bắt giữ, điều tra xét xử 126 vụ mại dâm/148 bị cáo, trong đó, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân hai cấp phối hợp xét xử lưu động 09 vụ. Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm (Đội 178) các cấp đã kiểm tra, phối hợp kiểm tra được 815 lượt cơ sở, phát hiện 131 lượt cơ sở vi phạm, đề nghị xử lí rút giấy phép kinh doanh 126 lượt cơ sở, đình chỉ kinh doanh và phạt hành chính 05 lượt cơ sở. Bên cạnh đó, Sở LĐTBXH, Công an tỉnh còn phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện rà soát, thống kê số cơ sở kinh doanh dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm và số người lao động làm việc tại các cơ sở này để xây dựng kế hoạch quản lí, phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn mại dâm.

Có thể nói, với sự nỗ lực của các Sở, ngành chức năng, chính quyền các địa phương cơ sở,  việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các vụ việc hoạt động mại dâm đã bị phát hiện, bắt giữ kịp thời, xét xử nghiêm minh trước pháp luật. Các phong trào, chương trình, mô hình tổ chức vận động, quản lí, hỗ trợ đã giúp đỡ tích cực người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng, người bán dâm hoàn lương. Hiện tại, tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh được kiềm chế, không có tụ điểm phức tạp về mại dâm.

Tuy nhiên, hiện nay hoạt động phòng chống, kiểm soát tội phạm và tệ nạn mại dâm là lĩnh vực phức tạp, trong khi đó lực lượng chuyên trách làm công tác phòng, chống mại dâm ở Bắc Ninh còn mỏng; ngân sách bố trí cho phòng, chống mại dâm còn hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với đó, nhận thức về nguy cơ, tác hại cùng ý thức chấp hành pháp luật, ý thức trách nhiệm phòng, chống mại dâm, HIV/AIDS của một bộ phận nhân dân, thanh thiếu niên còn nhiều hạn chế; tình trạng kì thị, xa lánh, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS vẫn còn; tội phạm mại dâm người nước ngoài xuất hiện, tổ chức hoạt động, môi giới mại dâm diễn biến tinh vi, phức tạp.

Phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những khó khăn trước mắt, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bắc Ninh sẽ tập trung vào các giải pháp sau:

- Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống mại dâm trong tình hình hiện nay”; Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an toàn trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

- Các Sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố đưa công tác phòng, chống mại dâm vào chương trình công tác hàng năm để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh, đổi mới nội dung, hình thức nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, mỗi người dân và toàn xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn mại dâm.

- Tập trung xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động các điểm tư vấn, hỗ trợ, điều trị cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán; Đội công tác xã hội tình nguyện ở cấp xã, phường, thị trấn.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách về vay vốn, hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm tái hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm hoàn lương, nạn nhân bị mua bán trở về. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, thống kê, quản lí chặt chẽ địa bàn, đối tượng, nhất là những địa bàn phức tạp về tệ nạn mại dâm.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động các chương trình, phong trào, cuộc vận động và nhân rộng các mô hình tiên tiến về phòng chống tội phạm và tệ nạn mại dâm. Tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm mại dâm, tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây, tụ điểm, địa bàn phức tạp về tệ nạn mại dâm.

- Xây dựng, củng cố, sắp xếp bố trí lực lượng chuyên trách ở các cấp về phòng chống mại dâm đủ mạnh; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí để phục vụ công tác đấu tranh phòng chống mại dâm đảm bảo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới./.

Nguồn: Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Bắc Ninh

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây