ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017, MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH THANH HÓA

Thứ hai - 29/01/2018 03:49

     Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa. Chức năng nhiệm vụ chính của Trung tâm là thực hiện các hoạt động về tư vấn về việc làm, học nghề; giới thiệu việc làm cho người lao động (NLĐ); cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; thu thập, phân tích và cung ứng thông tin về thị trường lao động (TTLĐ); đào tạo, giáo dục định hướng và giới thiệu lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; thực hiện các nhiệm vụ về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn lực, cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm duy trì và phát triển hoạt động của Trung tâm và thực hiện các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

1

Ảnh 1: Trung tâm DVVL Thanh Hóa tổ chức Ngày hội tuyển dụng

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017
     Thực hiện nhiệm vụ năm 2017, dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song được sự giúp đỡ của Cục Việc làm; sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm DVVL Thanh Hóa đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, các mục tiêu về tư vấn, giới thiệu việc làm, BHTN đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Cụ thể kết quả đạt được như sau:
     Một là, công tác dự báo - thông tin thị trường lao động:
     Trong năm 2017, Trung tâm DVVL Thanh Hóa đã tiến hành khảo sát nhu cầu sử dụng lao động và tình hình biến động lao động tại 2.586 lượt doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động thường xuyên 161 vị trí việc làm trống, với 43.251 việc làm, trong đó: 36.344 việc làm trong tỉnh, 3.808 việc làm ngoài tỉnh và 3.099 việc làm có thời hạn ở nước ngoài. Từ thông tin thu thập được, Trung tâm đã xây dựng cơ sở dữ liệu về TTLĐ và thực hiện công tác phân tích, dự báo cung cầu lao động của Tỉnh Thanh Hóa trong ngắn hạn và trung hạn.
     Hoạt động cung cấp thông tin TTLĐ đã được thực hiện mạnh mẽ, đã có 73.200 lượt NLĐ được tiếp nhận thông tin về vị trí việc làm, hướng nghiệp và doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, tăng 4.6% so với cùng kỳ năm 2016 (trong đó 22.500 lượt người được thông tin trực tiếp và 50.700 lượt người được thông tin gián tiếp).
     Trung tâm đã thực hiện điều tra về cung lao động tại 27 đơn vị huyện, thị xã, thành phố đúng tiến độ và yêu cầu về chất lượng. Từ kết quả điều tra Trung tâm xây dựng các báo cáo thị trường ngắn hạn và trung hạn, nhằm góp phần tham mưu cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng và hoạch định các giải pháp về giải quyết việc làm, đào tạo nghề trong thời gian tới.
     Hai là, công tác tư vấn, giới thiệu việc làm trong nước:  
Trung tâm tư vấn việc làm, tư vấn pháp luật lao động cho khoảng 50.724 lượt người; giới thiệu việc làm và cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh: 5.141 người. Tổ chức thành công 31 phiên giao dịch việc làm (Trong đó có 27 phiên giao dịch việc làm định kỳ và 04 phiên giao dịch việc làm vệ tinh tại: Thị xã Bỉm Sơn, Ngọc lặc, Vĩnh Lộc, Nông Cống) với 704 lượt đơn vị tham gia (tăng 29% so với cùng kỳ năm 2016), trong đó: 543 lượt doanh nghiệp tuyển dụng lao động làm việc trong nước, 111 lượt doanh nghiệp xuất khẩu lao động, 50 lượt cơ sở tuyển sinh dạy nghề; số người lao động tham gia trung bình 531 người/phiên. Kết nối dịch vụ cho 8.821 người có nhu cầu làm việc trong nước, 5.680 người có nhu cầu đi làm việc theo hợp đồng lao động tại nước ngoài và 1.976 người có nhu cầu học nghề. Bên cạnh đó, mô hình “Ngày hội tuyển dụng việc làm” cũng đã phát huy tốt vai trò giới thiệu việc làm cho NLĐ.
Số lao động được phỏng vấn, tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm và ngày hội tuyển dụng việc làm là: 6.320 người (tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2016), trong đó: lao động đi làm việc trong nước: 3.486 người, lao động đăng ký đi làm việc ở nước ngoài là 1.450 người, lao động đăng ký học nghề là 1.384 người.
     Trung tâm đã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện và các doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh tổ chức hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm và định hướng nghề tại 24 xã, kết quả: Số lượt người được thông tin TTLĐ và tư vấn, giới thiệu việc làm: 9.523 lượt người, số lao động được phỏng vấn, tuyển dụng trực tiếp tại địa phương: 602 người, số lao động được doanh nghiệp hẹn đến phỏng vấn tuyển dụng: 932 người.
     Ba là, công tác đào tạo, tư vấn xuất khẩu lao động:
     Trung tâm phối hợp với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động, các công ty tư vấn du học tổ chức tư vấn, giới thiệu cho 7.337 NLĐ về các TTLĐ có mức lương cao và công việc ổn định như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài loan, Trung Đông, Malaysia… (Trong đó: Tư vấn tại cộng đồng: 3.305 lượt người, tư vấn trực tiếp tại Trung tâm: 3.082 lượt người, tư vấn qua điện thoại: 950 lượt người). Trung tâm phối hợp với phòng việc làm an toàn lao động tiếp nhận 1.755 hồ sơ đăng ký thi tiếng Hàn Quốc theo chương trình EPS. Tổ chức đào tạo ngoại ngữ tạo nguồn xuất khẩu lao động cho 225 học viên có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài.
     Bốn là, thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp:
     Trong năm 2017 trung tâm đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 17.708 NLĐ bị mất việc làm (tăng 5.6% so với cùng kỳ năm 2016); thẩm định hồ sơ và ra Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 17.074 người (tăng 6% so với cùng kỳ năm 2016). Kiểm tra, xác minh các cơ sở đào tạo nghề, tham mưu Sở ban hành Quyết định hỗ trợ học nghề cho 84 trường hợp có nhu cầu học nghề trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.
     Bên cạnh đó, Trung tâm phối hợp với BHXH Tỉnh kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các trường hợp trục lợi BHTN (đã có việc làm trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp), tham mưu Sở ra Quyết định thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp đối với 84 trường hợp và 17 trường hợp đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

2

Ảnh 2: Trung tâm DVVL Thanh Hóa tư vấn, giới thiệu việc làm tại Nhật Bản cho người lao động

     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, do những khó khăn khách quan lẫn chủ quan, các hoạt động của Trung tâm DVVL Thanh Hóa còn tồn tại một số hạn chế sau đây:
     Thứ nhất, ở một số huyện, sự quan tâm đối với vấn đề giải quyết việc làm còn chưa đúng mức, dẫn tới chưa thực sự tạo điều kiện cho Trung tâm DVVL và các doanh nghiệp trong quá trình phối hợp tổ chức các phiên giao dịch việc làm, hội nghị tư vấn việc làm, học nghề và xuất khẩu lao động tại địa phương.
     Thứ hai, lao động của tỉnh phần đông là sinh viên mới ra trường và lao động phổ thông chưa có kinh nghiệm, kỹ năng làm việc còn hạn chế, trình độ ngoại ngữ yếu... không đáp ứng được yêu cầu của các đơn vị sử dụng lao động.
     Thứ ba, tiền lương nhiều doanh nghiệp trả cho NLĐ còn thấp, trong khi thời gian và áp lực công việc lớn, nên NLĐ không nhận công việc mặc dù đang không có việc làm.
     Thứ tư, công tác thu thập nguồn cơ sở dữ liệu nhằm xây dựng và phát triển dữ liệu về TTLĐ, xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trong tỉnh chưa đạt yêu cầu. Một trong các nguyên nhân chính là các doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc việc thông báo tình hình biến động lao động theo quy định.
     Thứ năm, cán bộ tư vấn việc làm, dự báo thông tin TTLĐ chưa được đào tạo chuyên sâu, do đó thực hiện nhiệm vụ chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

3

Ảnh 3: Các doanh nghiệp tuyển dụng lao động tại Sàn giao dịch việc làm do Trung tâm DVVL tổ chức

2. Mục tiêu hoạt động năm 2018
     Trong năm 2018 mục tiêu, nhiệm vụ của Trung tâm là tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các chế độ, chính sách về BHTN trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các hội nghị, tập huấn chính sách BHTN cho doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn. Hàng tháng, hàng quý xây dựng bảng tin cập nhật TTLĐ, công bố thông tin cơ bản về TTLĐ làm căn cứ cho công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách về lao động, việc làm. Cụ thể như sau:
     Một là, cập nhật, khảo sát 2.600 lượt doanh nghiệp, khảo sát lao động tái hòa nhập TTLĐ sau khi được hỗ trợ hưởng trợ cấp thất nghiệp tìm kiếm việc làm: 5.000 lượt người; cung cấp thông tin TTLĐ cho khoảng 74.000 lượt người thông qua các hình thức khác nhau.
     Hai là, tư vấn giới thiệu việc làm, chế độ chính sách liên quan đến lao động việc làm cho 55.000 lượt người; tổ chức 32 phiên giao dịch việc làm định kỳ tại Trung tâm và vệ tinh tại các huyện trọng điểm có TTLĐ phát triển, với số đơn vị tham gia phiên giao dịch việc làm 750 lượt đơn vị, số lao động tham gia phiên giao dịch việc làm: bình quân 700 người/phiên, số lao động được phỏng vấn tuyển dụng thông qua sàn giao dịch việc làm và ngày hội việc làm dự kiến: 6.400 người.
     Ba là, phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức 25-30 hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động, tổ chức các buổi tư vấn tập thể cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp với tần suất 01 buổi/tuần.
     Bốn là, tổ chức đào tạo ngoại ngữ tạo nguồn xuất khẩu lao động cho khoảng 300 lượt học viên; phối hợp với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động, các công ty tư vấn du học tổ chức tư vấn cho NLĐ về các TTLĐ có mức lương cao và công việc ổn định.
     Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Trung tâm DVVL Thanh Hóa sẽ phối kết hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa và Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng thực hiện các hoạt động về DVVL, TTLĐ, đng thời có biện pháp, chế tài phù hợp đối với các hoạt động, cá nhân, tổ chức không thực hiện nghiêm túc các chính sách liên quan đến việc làm. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đặt ra, đưa chính sách BHTN vào thực tiễn, giúp NLĐ được trang bị nghề, mở rộng hiểu biết, tìm được việc làm phù hợp, dần ổn định cuộc sống.

 

Mọi thông tin xin liên hệ:
Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 02 Tây Sơn, Phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Số điện thoại: 02373852310
Email: dubao.vieclamthanhhoa@gmail.com
Website: http://vlthanhhoa.vieclamvietnam.gov.vn/

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây