HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM VÀ CÁC KĨ NĂNG, NGHIỆP VỤ THANH TRA

Thứ ba - 30/10/2018 11:30

     Ngày 30/10/2018 Tại Ninh Thuận, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ  chức Hội nghị Tập huấn chính sách việc làm và các kĩ năng nghiệp vụ Thanh tra. Tới dự Hội nghị có: Ông Nguyễn Tiến Tùng, Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Bà Lê Kim Dung, Cục trưởng Cục Việc làm; Ông Lê Quang Trung, Phó Cục trưởng Cục Việc làm; Ông Lê Hữu Long, Phó Chánh thanh tra Bộ; Ông Hà Anh Quang Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận; các ông bà trưởng các phòng ban của Cục Việc làm, Thanh tra, cùng toàn thể cán bộ thanh tra ngành lao động thương binh và xã hội của 57 tỉnh thành phố.


Ảnh 1. Ông Nguyễn Tiến Tùng, Chánh thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu khai mạc

     Tại Hội nghị tập huấn chính sách việc làm và các kĩ năng, nghiệp vụ thanh tra Ông Nguyễn Tiến Tùng đã nhấn mạnh nội dung trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị: Việc làm là nội dung của lĩnh vực quản lí vô cùng quan trọng của nền kinh tế quốc dâm, bất kì một quốc gia nào nếu không coi trong đến việc làm thì không phát triển kinh tế được. Trong những năm qua, Việc làm đã trở nên rất quan trọng, cần thiết và đặc biệt đối với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, dự kiến đến năm 2037 nếu chúng ta không cất cánh được thì sẽ già hóa dân số, và như vậy việc làm ngày càng trở nên quan trọng. Chính vì thế, hội nghị này giúp chúng ta có cách nhìn sâu sắc, tổng quan hơn để tham mưu tốt công tác thanh tra việc làm tại địa phương.

Ảnh 2. TS. Lê Kim Dung Cục trưởng Cục Việc làm phát biểu và định hướng hoạt động

     Cục trưởng Việc làm trong bài phát biểu đã nhấn mạnh: Cục Việc làm phối hợp với Thanh tra tổ chức tập huấn, một trong những nội dung quan trọng nhất của quản lí  nhà nước về lĩnh vực việc làm đó là công tác thanh tra, kiểm tra. Hi vọng, thông qua hoạt động thanh kiểm tra phát hiện ra những khoảng trống, những điểm còn chưa rõ ràng để hỗ trợ hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật. Vai trò vị trí của thanh tra trong thời gian qua, trong quá trình hội nhập Thanh tra đã là hiệp hội viên quốc tế. Trong giai đoạn 2013-2015 có các chương trình việc làm bền vững, bình đẳng giới trong hoạt động của thanh tra. Đối với Cục Việc làm có nhiều hoạt động phối hợp với thanh tra nhất là trong lĩnh vực bảo BHTN, mong muốn sự hợp tác chặt chẽ với thanh tra, thông qua tập huấn cung cấp cho thanh tra những vấn đề cốt lõi, mới mẻ, cập nhật, đặc biệt là trong quá trình hội nhập về luật pháp về lĩnh vực việc làm. Rất mong sự tương tác của thanh tra lao động, ngoài chức năng là thanh tra còn tư vấn thu thập nhiều những việc làm tốt ở các địa phương, cơ sở. Sự tương tác giữa 2 bên sẽ hỗ trợ cho chính sách được hoàn thiện hơn. 
     Hội nghị đã tập trung lắng nghe ý kiến phát biểu, trao đổi trong báo cáo tại Hội nghị, Ông Lê Quang Trung Phó Cục trưởng Cục Việc làm đã đi sâu phân tích và định hướng về một số vấn đề như: Chính sách hỗ trợ tạo việc làm; Chính sách BHTN;  Hoạt động của các trung tâm dịch vụ việc làm; Quản lí lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và những giải pháp.

Ảnh 3. Ông Lê Quang Trung, Phó Cục trưởng Cục Việc làm báo cáo tại hội nghị

     Giải quyết việc làm  là một trong những chính sách quan trọng  đối  với mỗi quốc gia, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển có lực lượng lao động lớn như Việt Nam; giải quyết việc làm cho NLĐ trong sự phát triển của TTLĐ là tiền đề quan trọng để sử dụng có hiệu quả nguồn lao động, góp phần tích cực vào việc hình thành thể chế kinh tế thị trường, đồng thời tận dụng lợi thế để phát triển, tiến kịp khu vực và thế giới.
Về Chính sách hỗ trợ tạo việc làm, tác giả đã đi sâu phân tích về chính sách, pháp luật về việc làm như các quy định pháp luật về việc làm, các chính sách về việc làm như:

     Các chính sách hỗ trợ tạo việc làm  theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ Quốc gia về việc làm, tập trung:
     - Chính sách tín dụng ưu đãi  tạo việc làm từ quỹ Quốc gia về việc làm và các nguồn tín dụng khác;
    - Chính sách hỗ trợ chuyển dịch việc làm  đối với NLĐ ở khu vực nông thôn, chính sách việc làm công;
    - Chính sách hỗ trợ đưa NLĐ đi làm  việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên; hỗ trợ tạo  việc làm cho các nhóm lao động yếu thế như người khuyết tật, người nghèo, dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa.
     Về Chính sách Bảo hiểm thất nghiệp (Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều  của Luật Việc làm về BHTN; Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014  của Thủ tướng Chính phủ  quy định hỗ trợ mức học nghề  đối với NLĐ tham gia BHTN) bao gồm các chế độ: Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kĩ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ, trợ cấp thất nghiệp.
     Các chính sách hỗ trợ phát triển thị trường lao động, thông tin TTLĐ và kết nối cung cầu lao động như: phát triển hệ thống thông tin TTLĐ, thu thập, lưu trữ, cung cấp thông tin TTLĐ, phân tích dự báo TTLĐ, kết nối cung cầu lao động và nâng cao năng lực hoạt động của các tổ chức dịch vụ  việc làm trong việc cung cấp các dịch vụ về việc làm (NĐ 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc là; Nghị định 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; Quyết định số 1833/QĐ-TTg ngày 28/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới các trung tâm dịch vụ việc làm giai đoạn 2016-2025).
      Trong những năm qua, tình hình KT-XH nước ta diễn ra trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động mạnh, tuy nhiên Chính phủ đã tập trung chỉ dạo quyết liệt và thực hiện nhiều giải pháp nhằm ổn định tình hình kinh tế, thúc đấy các hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ, thúc đấy tiêu dùng xã hội, quy mô kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá (tốc độ tăng trưởng GDP đạt gần 6%/năm giai đoạn 2011-2016, năm 2017 tăng 6,81%; quy mô vốn đầu tư xã hội cao (bình quân chiếm 31,8% GDP giai đoạn 2011-2015), các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển mạnh (giai đoạn 2011-2016, mỗi năm có trên 80 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, năm 2017 có gần 127 nghìn doanh nghiệp thành lập mới)
... là động lực chủ yếu đế tạo thêm nhiều việc làm ổn định và bền vững cho người lao động. Giai đoạn từ 2011-2017, hằng năm cả nước đã giải quyết việc làm cho khoảng 1,5-1,6 triệu lao động (năm 2011: 1,538 triệu lao động, năm 2012: 1,52 triệu lao động, năm 2013: 1,54 triệu lao động, năm 2014: 1,6 triệu lao động, năm 2015: 1,617 triệu lao động, năm 2016: 1,641 triệu lao động và năm 2017 giải quyết việc làm cho khoảng 1,633 triệu lao động).
     Hội nghị tập trung thảo luận, trao đổi sâu về một số nội dung như:

    1. Những vấn đề về lĩnh vực việc làm mà pháp luật chưa quy định hoặc quy định chưa rõ;
    2.Những vi phạm về lĩnh vực việc làm mà địa phương phát hiện trong quá trình thanh tra;
    3. Sự hợp tác giữa  cơ quan thanh tra với các đơn vị thực hiện chính sách việc làm ở địa phương;
    4. Những kiến nghị đề xuất bổ sung về pháp luật.

Capture1

Ảnh 4. Đại biểu thảo luận và báo cáo tại hội nghị

 

Ảnh 5. Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây