TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM CAO BẰNG (Kì I)

Thứ ba - 05/12/2017 03:45

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH CAO BẰNG
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM CAO BẰNG SAU 8 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Chính sách Bảo hiểm thất nghiệp có tác động trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động và vấn đề an sinh xã hội, nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động bị thất nghiệp được học nghề, được hỗ trợ tìm việc làm để nhanh chóng trở lại thị trường lao động. Sau 8 năm triển khai thực hiện, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã từng bước đi vào cuộc sống, trở thành điểm tựa cho người lao động.

1. Những thuận lợi

Trung tâm Dịch vụ việc làm Cao Bằng trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng, được giao nhiệm vụ thực hiện việc giải quyết thủ tục bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại điều 38 Luật Việc làm. Để thực hiện nhiệm vụ này, từ năm 2010 Trung tâm đã thành lập Phòng Bảo hiểm thất nghiệp. Ngay từ khi thành lập, Trung tâm đã cử cán bộ đi tập huấn nghiệp vụ bảo hiểm thất nghiệp, đi học hỏi kinh nghiệm giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại các tỉnh bạn... thường xuyên cập nhật những thông tin mới về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, thông tin về cung - cầu lao động, việc làm, học nghề, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng, bảo hiểm xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố... lồng ghép tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp đến các doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn toàn tỉnh. Mở thêm 2 văn phòng tư vấn việc làm, học nghề, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại huyện Quảng Uyên và Bảo Lạc, thường xuyên tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động tại các huyện, các xã và cụm xã đa dạng hình thức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động... vì thế, những thông tin về việc làm, chính sách bảo hiểm thất nghiệp, đã được chuyển tải đến đông đảo người lao động và người sử dụng lao động; giúp người lao động sớm tìm được việc làm với khả năng và nguyện vọng, giúp các doanh nghiệp chủ động lựa chọn và tìm kiếm được nguồn lao động phù hợp.

Qua đó, nhận thức của người sử dụng lao độngvà người lao động đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu năm 2010 có 14.869 người/ 285 doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tham gia bảo hiểm thất nghiệp; thì đến nay toàn tỉnh có 26.327 người/ 962 cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Số liệu sau 8 năm (2010-2017) cho thấy số người lao động và các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn đã tham bảo hiểm thất nghiệp ngày một tăng. Điều đó chứng tỏ sự nỗ lực tuyên truyền, phổ biến chính sách về bảo hiểm thất nghiệp đã tạo sự lan tỏa, góp phần tích cực để chính sách này từng bước đi vào cuộc sống.

Quy trình tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm đã được chuyên môn hóa thành các bộ phận chức năng như: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, bộ phận xử lý và thẩm định hồ sơ làm việc một cách linh hoạt và khoa học theo phương châm 3 đúng: “Đúng đối tượng - đúng chế độ - đúng thời gian quy định” đã đem lại hiệu quả giải quyết công việc cao, quản lý được quá trình giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, kịp thời phát hiện ra các sai sót trong quá trình thực hiện.

 

TTDVVL Cao Bang 1

Người lao động đến làm thủ tục hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Cao Bằng

Những năm qua, bên cạnh việc cán bộ của Trung tâm thường xuyên được tập huấn nghiệp vụ về công tác bảo hiểm thất nghiệp do Cục việc làm và Trung tâm quốc gia về dịch vụ việc làm tổ chức, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, tạo cơ hội giao lưu, trao đổi, chia sẻ và học tập kinh nghiệm với các tỉnh bạn. Trung tâm còn chú trọng đào tạo nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp, kịp thời tìm hiểu, nắm bắt các văn bản hướng dẫn mới của chính sách bảo hiểm thất nghiệp để áp dụng vào nghiệp vụ. Tổng kết rút kinh nghiệm, qua đó ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp ngày càng được nâng cao, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết trong công việc.

Luôn đôn đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện thông báo biến động lao động theo quy định, phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên thông tin rà soát kiểm tra các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, thẩm định xử lý và giải quyết kịp thời hồ sơ, chế độ, chính sách và chi trả cho người lao động đúng quy định. Với những người lao động chưa nắm rõ các thủ tục thanh toán và quyền lợi khi đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, Trung tâm đã tư vấn về điều kiện hưởng, thời gian hưởng, mức hưởng và một số thông tin khác về chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Ngoài ra, cán bộ Trung tâm còn phổ biến các quy định, chính sách để người lao động nắm bắt và biết cách thực hiện những thủ tục cần thiết, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng giải quyết quyền lợi và các vấn đề vướng mắc phát sinh của người lao động bị thất nghiệp. Qua đó đã được người lao động và người sử dụng lao động đánh giá cao.

Mục tiêu chính của chính sách bảo hiểm thất nghiệp là sớm đưa người lao động quay trở lại với thị trường lao động, nên song song với công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, Trung tâm còn tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề cho người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. 100% số người lao động thất nghiệp đến Trung tâm đều được tư vấn việc làm và học nghề.

2. Những khó khăn

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, khó khăn lớn nhất trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, đó là người lao động khi thất nghiệp mới chỉ quan tâm đến mức hưởng TCTN, chứ chưa thật sự quan tâm đến mục đích của chính sách là hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để có thể sớm quay lại thị trường lao động. Bởi vậy, công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động thất nghiệp hiệu quả chưa cao. Tỷ lệ lao động tham gia tư vấn về học nghề để tìm cơ hội việc làm mới còn thấp.

Số người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp chủ yếu là người dân tộc, trình độ văn hóa thấp hoặc không có tay nghề, khó đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Bên cạnh đó, kinh phí hỗ trợ học nghề quá thấp cũng là nguyên nhân khiến người lao động bị thất nghiệp không mặn mà với việc học nghề, vì sẽ phải đóng thêm ít nhất 1 triệu đồng mới đủ tham gia khóa học nghề. Trong khi phần lớn người thất nghiệp là lao động phổ thông, đời sống vốn rất khó khăn, khi bị mất việc làm, tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp mới chỉ bù được một phần khó khăn của cuộc sống. Do vậy, tâm lý chung của người lao động là chọn lao động tự do, để có thu nhập duy trì cuộc sống trong khi chờ tìm được việc làm mới”.

Nhận thức rõ những hạn chế đó và quan trọng hơn là để người lao động thực sự đủ khả năng để quay lại thị trường lao động theo đúng tinh thần của chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Trung tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ học nghề, nâng cao chất lượng tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho người lao động hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Tham mưu cho Sở Lao động - Thương binh vã Xã hội hoàn thiện quy trình, quy chế phối hợp, để nâng cao chất lượng tư vấn chính sách bảo hiểm thất nghiệp, học nghề, tạo việc làm giữa Trung tâm và các huyện, thành phố; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát thường xuyên, giám sát định kỳ việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tại các cơ sở và số doanh nghiệp có nhiều lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Trung tâm Dịch vụ việc làm Cao Bằng
86 Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng
Điện thoại: (026)3852582 - Fax: (026)3852582
Email: gioithieuvieclam@caobang.gov.vn
Website: vlcaobang.vieclamvietnam.gov.vn

Tác giả bài viết: Lưu Phan Thịnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây