TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM HẢI DƯƠNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Thứ tư - 05/09/2018 17:47
ANH HD

 

1. Kết quả hoạt động dịch vụ việc làm 6 tháng đầu năm 2018

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Kế hoạch
201
8

Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2018

1

Tổ chức sàn giao dịch việc làm (GDVL)

 

 

 

1.1

Tần suất tổ chức sàn GDVL

Lần/quý

16

 16

1.2

Số phiên đã thực hiện

Phiên

67

32 phiên GDVL trong đó có 24 phiên GDVL định kỳ và 08 phiên GDVL lưu động tại Trường Cao đẳng Hải Dương (07/1); Ban chỉ huy quân sự huyện Tứ Kỳ (10/02); Trường ĐH Sao Đỏ (01/4), Trường Cao đẳng Thương mại Du lịch (13/4); Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Sao Đỏ (28/4); Trường Cao đẳng nghề Hải Dương (17/5); Trường Cao đẳng Công thương (7/6); Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường thủy (13/6); Tham gia 01 phiên GDVL online do Trung tâm DVVL Bắc Ninh tổ chức (08/3); 01 phiên GDVL online do Trung tâm DVVL Hà Nội tổ chức (31/5)

1.3

Số doanh nghiệp tham gia sàn GDVL

Doanh nghiệp

 

543

1.4

Số NLĐ được tư vấn tại sàn GDVL

Người

11.000

5464

1.5

Số NLĐ được phỏng vấn tại sàn GDVL

Người

8.000   

3998

1.6

Số NLĐ nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại sàn GDVL

Người

4.100

2031

2

Hoạt động GTVL, cung ứng và tuyển lao động

 

 

 

2.1

Số người đăng ký tìm việc làm

Người

17.000

8.753

2.2

Số người được GTVL

Người

12.500

6.528

2.3

Số người được tuyển dụng do Trung tâm giới thiệu

Người

6.400

3.085

2.4

Số lao động do người sử dụng lao động đề nghị cung ứng/tuyển lao động

Người

 

7.126

2.5

Số lao động đã cung ứng/tuyển theo đề nghị của người sử dụng lao động

Người

 

505

2.6

Số lao động cung ứng/tuyển được người sử dụng lao động tuyển dụng

Người

 

239

3

Hoạt động GTVL cho lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

 

 

3.1

Tổng số lao động được GTVL

Người

 

5.603

3.2

Tổng số lao động được GTVL nhận được việc làm

Người

 

1.105

4

Hoạt động xuất khẩu lao động Hàn Quốc theo chương trình EPS

 

 

 

4.1

Tổng số lao động Hàn Quốc đã xuất cảnh

Người

 

19


        Đạt được kết quả trên là do nhận được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, lãnh đạo Trung tâm DVVL Hải Dương và sự phối hợp tạo điều kiện của các phòng chuyên môn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để phòng GTVL hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời đội ngũ cán bộ, nhân viên của phòng năng động nhiệt tình, trình độ chuyên môn nghiệp vụ về tư vấn và công tác GTVL tốt tạo nên sức mạnh vượt qua khó khăn cùng chung sức hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao.
2. Đánh giá chung
2.1. Kết quả đạt được
2.1.1. Hoạt động giới thiệu việc làm
       - 6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm đã tổ chức 32 phiên GDVL, trong đó có 24 phiên GDVL định kỳ, 08 phiên GDVL lưu động và tham gia 01 phiên GDVL online do Trung tâm DVVL Bắc Ninh tổ chức, 01 phiên GDVL online do Trung tâm DVVL Hà Nội tổ chức;
        -  Từ ngày 11/5/2018 đến ngày 14/5/2018 Trung tâm tổ chức hướng dẫn đăng ký dự thi tiếng Hàn theo chương trình EPS. Kết quả có 287 lao động đăng ký dự thi;
         - Tổng số lao động đăng ký tìm việc làm tại Trung tâm là 8.753 người, đạt 51,5% so với kế hoạch năm 2018;
         - Tổng số lao động cung ứng và GTVL là 6.528 người, đạt 52,2% so với kế hoạch năm 2018;
         - Tổng số lao động cung ứng và GTVL nhận được việc làm là 3.085 người, đạt 48,2% kế hoạch năm 2018.
2.1.2. Hoạt động xuất khẩu lao động Hàn Quốc theo chương trình EPS
        - Tổng số lao động Hàn Quốc đã xuất cảnh: 19 người.
       6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm đã đạt được những kết quả nhất định giúp người sử dụng lao động tuyển dụng được lao động, góp phần tích cực trong công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh; trở thành cầu nối, địa chỉ đáng tin cậy cho NLĐ và nhà tuyển dụng. Tỷ lệ người tìm được việc làm sau giới thiệu đạt 47,3%. Đặc biệt, Trung tâm đã chú trọng hơn trong công tác GTVL cho lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp; giúp NLĐ sớm quay trở lại TTLĐ và đã đạt được kết quả nhất định. 6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm đã giới thiệu việc làm cho 5.603 lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp; trong đó: 1.105 lao động đã nhận được việc làm.
2.2. Những hạn chế, nguyên nhân và giải pháp
2.2.1. Những hạn chế, nguyên nhân:
        - Nguồn lao động chưa đáp ứng được yêu cầu của các DoN cả về chất lượng và số lượng. Ý thức của một số lao động tham gia sàn giao dịch còn chưa cao. Nhiều trường hợp lao động đến đăng ký tìm việc làm, nộp hồ sơ, tham gia phỏng vấn, trúng tuyển, nhưng khi DoN gọi đi làm thì lại từ chối, hoặc đi làm một thời gian ngắn thì tự ý nghỉ việc.
        - Sàn GDVL online chưa đạt được hiệu quả như mong đợi do hình thức tổ chức chưa phong phú, kết nối giữa các tỉnh trong  khu vực chưa đồng đều. Số lượng NLĐ có nhu cầu đi làm việc ở tỉnh ngoài không cao do tâm lý sợ xa gia đình và sợ tốn kém trong sinh hoạt.
        - Chưa tích cực trong công tác khai thác việc làm trống, công tác chắp nối việc làm trống giữa DoN và NLĐ còn hạn chế. Chưa chủ động khai thác nguồn lao động tại các trường nghề, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.
        - Công tác chắp nối việc làm trống giữa DoN và NLĐ còn hạn chế.
2.2.2.  Giải pháp
        - Nâng cao hiệu quả và đổi mới hoạt động sàn GDVL bằng cách tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến NLĐ trong tỉnh bằng nhiều hình thức như: duy trì thông báo các thông tin về sàn GDVL, về nhu cầu tuyển dụng của các DoN nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội như facebook, zalo…. Thường xuyên đăng tải, update các thông tin TTLĐ trên website của Trung tâm… giúp NLĐ hình thành thói quen đến sàn GDVL tìm việc.
        - Phối hợp với trường Cao đẳng, Đại học tổ chức các phiên GDVL nhằm kết nối giữa DoN và sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp có việc làm và thu nhập ổn định.
        - Tiếp tục liên hệ chặt chẽ với các DoN trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận để tìm kiếm việc làm trống, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin TTLĐ; tạo điều kiện cho những người thất nghiệp, thiếu việc làm dễ dàng tiếp cận được với hệ thống thông tin TTLĐ để tìm kiếm việc làm; sớm tái hòa nhập TTLĐ.
        - Liên hệ với các Trung tâm DVVL các tỉnh tổ chức kết nối các phiên GDVL trực tuyến tập trung khai thác nguồn cung từ các tỉnh có lực lượng LĐPT dồi dào cho các DoN trên địa bàn tỉnh Hải Dương và cung cấp nguồn lao động chất lượng đã qua đào tạo cho các địa phương khi có nhu cầu. Giảm thiểu hiện tượng dư thừa lao động ở một số ngành.
        - Kết hợp với các DoN đưa NLĐ đi làm việc tại nước ngoài tổ chức các chương trình, hội nghị tư vấn xuất khẩu lao động tại để tuyên truyền các thông tin về các đơn hàng tới từng người dân; từ đó giải đáp các thắc mắc của từng lao động, giúp NLĐ nắm bắt đầy đủ các thông tin.
        - Không ngừng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ làm công tác GTVL, trực tiếp xuống từng xã, thôn để tuyên truyền, nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ NLĐ trong việc tìm kiếm việc làm như: công tác tư vấn GTVL, dự báo và thông tin TTLĐ, công tác định hướng đào tạo, hoạt động của sàn GDVL, giúp NLĐ và người sử dụng lao động có thông tin đầy đủ về cung cầu lao động.
        - Đẩy mạnh phối hợp giữa các phòng ban trong đơn vị.
3. Kế hoạch 6 tháng cuối năm về Hoạt động giới thiệu việc làm
        - Tiếp tục tiếp nhận đăng ký tìm việc làm cho 8.247 lao động, cung ứng và giới thiệu việc làm cho 5.972 lao động và 3.315 lao động trúng tuyển để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm đề ra.
        - Tổ chức 9 phiên GDVL lưu động; 02 phiên GDVL online và 24 phiên GDVL định kỳ.
        - Khai thác thông tin tuyển dụng tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
        - Phối hợp với phòng BHTN để tiếp nhận và GTVL cho lao động đăng ký BHTN.
        - Tiếp tực tuyển nguồn cho du học, xuất khẩu lao động và học nghề.
        - Gửi tin bài lên website www.gioithieuvieclam.vn.
        - Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo trung tâm giao./.         

Một số hình ảnh hoạt động của Trung tâm

HD1

Ảnh 1. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa giám đốc Trung tâm DVVL Hải Dương cùng cán bộ
thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bính
 

HD2

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương
Địa chỉ: Đường An Định, phường Việt Hòa, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220 3858 499 - Fax: 0220.3853.304
Website: http://vlhaiduong.vieclamvietnam.gov.vn

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây