TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM HẢI DƯƠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM, KẾT NỐI CUNG CẦU LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Thứ sáu - 03/08/2018 17:36


Hải Dương là một tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, nằm ở vị trí có nhiều hướng tác động mang tính liên vùng, là cầu nối thủ đô Hà Nội với thành phố cảng Hải Phòng, thành phố du lịch Hạ Long. Vì vậy, đây là nơi thu hút đầu tư công nghiệp, dịch vụ và nhu cầu việc làm tương đối lớn. Hiện nay dân số của tỉnh là 1.785.818 người, trong đó có 1.035.234 người trong độ tuổi lao động, chiếm tỷ lệ 58% dân số toàn tỉnh. Tỉnh có 11.115 doanh nghiệp với 267.150 lao động (trong đó có 16 doanh nghiệp Nhà nước với 7.723 lao động, 339 doanh nghiệp FDI với 161.297 lao động, 10.760 doanh nghiệp ngoài quốc doanh với 98.130 lao động).
Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) Hải Dương trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, có chức năng về tư vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động; giới thiệu việc làm; cung cấp dữ liệu thông tin về thị trường lao động; tổ chức dạy nghề ngắn hạn; thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo quy định của pháp luật.
1. Kết quả đạt được trong công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động, thực hiện chính sách BHTN
Trong những năm qua, Trung tâm đã đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động, thực hiện chính sách BHTN góp phần vào mục tiêu giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Quan tâm, chú trọng đến công tác giải quyết việc làm mới nhằm tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho NLĐ, giúp doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động giảm bớt gánh nặng tìm kiếm lao động, góp phần ổn định trật tự xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển. Vì vậy, giới thiệu việc làm được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của Trung tâm DVVL Hải Dương. Năm 2017 Trung tâm đã thực hiện giới thiệu việc làm và cung ứng lao động cho 14.701 người. Số lao động có việc làm là 6.499 người. Trung tâm đã thực hiện đa dạng hóa các hình thức giới thiệu việc làm. Một trong những giải pháp thu hút lao động phải kể đến vài trò tích cực của Sàn Giao dịch việc làm (GDVL). Năm 2017 Trung tâm tổ chức được 68 phiên GDVL định kỳ và chuyên đề, trong đó có 50 phiên GDVL định kỳ vào thứ 5 hàng tuần; 07 phiên GDVL online kết nối với các tỉnh khu vực Bắc, Trung, Nam và đồng bằng sông Cửu Long; 09 phiên GDVL lưu động tại các trường đại học, cao đẳng và trường nghề; 01 phiên dành cho bộ đội xuất ngũ huyện Nam Sách; 01 phiên GDVL dành cho người khuyết tật. Kết quả  thu hút 1.471 đơn vị trực tiếp tham gia các phiên GDVL; 12.550 lao động được tư vấn tại phiên GDVL; 8.203 lao động được phỏng vấn tại phiên GDVL và 4.617 lao động trúng tuyển tại phiên GDVL. Sàn GDVL Hải Dương đã góp phần quan trọng trong việc tăng cường khả năng kết nối cung cầu lao động, cung cấp các thông tin về thị trường lao động cho NLĐ và doanh nghiệp. Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm tại Trung tâm Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy Hải Dương; hội chợ việc làm dành cho lao động EPS (Hàn Quốc) về nước. Thực hiện hướng dẫn cho lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn theo chương trình EPS…Hiện Trung tâm DVVL Hải Dương đã trở thành địa chỉ tin cậy, nơi gặp gỡ quen thuộc của nhiều doanh nghiệp và NLĐ. Trong tương lai sẽ là đầu mối kết nối và triển khai các hoạt động dịch vụ việc làm mang tính khu vực.
Bên cạnh giải quyết việc làm thì thực hiện chính sách BHTN cũng được xác định là một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của Trung tâm DVVL bởi tính tác động trực tiếp đến NLĐ, người sử dụng lao động và vấn đề an sinh xã hội. Chính sách BHTN nhằm bù đắp một phần thu nhập của NLĐ bị mất do thất  nghiệp và quan trọng hơn là hỗ trợ người lao động bị thất nghiệp được học nghề, hỗ trợ tìm việc làm để NLĐ nhanh chóng trở lại thị trường lao động; đồng thời người LĐ thất nghiệp cũng được hưởng chế độ ưu đãi khác như hỗ trợ học nghề, hỗ trợ tư vấn tìm kiếm việc làm, chế độ BHYT... Trong thời gian qua với nỗ lực và quyết tâm cao, tại Hải Dương chính sách BHTN đã nhanh chóng đi vào cuộc sống và được đông đảo NLĐ cũng như doanh nghiệp quan tâm đón nhận. Phần lớn doanh nghiệp đã nắm bắt và thực hiện chính sách một cách nghiêm túc. Trong năm 2017 Trung tâm đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng BHTN cho 7.341 người. Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng là 7.207 người. Số người có quyết định hỗ trợ học nghề là 273 người. Số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp theo quyết định là 87.304.000.000 đồng. Tích cực tư vấn hỗ trợ giới thiệu việc làm để NLĐ nhanh chóng trở lại thị trường lao động. Trong năm, Trung tâm đã giới thiệu việc làm cho 9.732 lao động thất nghiệp, trong đó số lao động thất nghiệp nhận được việc làm là 2.503 người. Ngoài ra, Trung tâm đã phối hợp với phòng Việc làm - An toàn lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 20 hội nghị tuyên truyền về chính sách BHTN bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng tại các doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động.
2. Một số giải pháp trong công tác giới thiệu việc làm và giải quyết chế độ BHTN
Để đạt được những kết quả và con số ý nghĩa trên trong công tác giới thiệu việc làm và giải quyết chế độ BHTN, Trung tâm DVVL đã tập trung thực hiện tốt các giải pháp:
Thứ nhất: Không ngừng sáng tạo đa dạng hóa các hình thức hoạt động, mở ra những cách làm mới trong việc tiếp cận và kết nối NLĐ với chủ sử dụng lao động. Từng bước đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động. Đặc biệt trong năm 2017  ngoài việc nâng tần suất tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ vào thứ 5 hàng tuần, Trung tâm đã mở ra hướng làm mới trong việc tổ chức các sàn giao dịch việc làm chuyên đề như phiên giao dịch việc làm cho bộ đội xuất ngũ, phiên GDVL cho lao động thất nghiệp, phiên GDVL cho người khuyết tật... các phiên GDVL online kết nối các tỉnh để tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho NLĐ. Ký biên bản phối hợp với Trung tâm DVVL Tuyên Quang, Hà giang trong việc cung cấp thông tin và đưa lao động đến Hải Dương làm việc.
Thứ hai: Tăng cường phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong triển khai hoạt động đặc biệt là việc kết nối với các doanh nghiệp để tổ chức các hội nghị tư vấn, phổ biến chính sách, pháp luật lao động. Xây dựng mối quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp, trường nghề, các cơ sở đào tạo; các phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; cử cán bộ trực tiếp xuống các địa phương để nắm bắt tình hình và tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến nắm bắt thông tin về cung, cầu lao động trên địa bàn tỉnh.
Thứ ba: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thủ tục hồ sơ đơn giản, gọn, nhanh, hiệu quả; tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nâng cao nhận thức, trình độ, phẩm chất đạo đức và thực hiện chuyển đổi lề lối làm việc từ phong cách hành chính sang phong cách phục vụ.
Trong thời gian tới, Trung tâm DVVL Hải Dương tiếp tục tập trung thúc đẩy hoạt động giới thiệu việc làm. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của sàn GDVL, đổi mới và cải tiến để tổ chức có  hiệu quả sàn GDVL Online. Duy trì phiên GDVL định kỳ vào thứ 5 hàng tuần, tiến tới tổ chức GDVL hàng ngày theo mục tiêu của Cục Việc làm - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; thực hiện chính sách BHTN theo hướng chuyên nghiệp với phương châm ba đúng “đúng chế độ, đúng đối tượng, đúng thời gian”. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và hoạt động; tăng cường việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa Trung tâm với NLĐ, người sử dụng lao động; tăng cường sự gắn kết và phối hợp giữa Trung tâm với các cơ quan quản lý nhà nước và các Trung tâm DVVL đặc biệt là các Trung tâm DVVL trong khu vực. Thường xuyên chia sẻ thông tin để mở rộng phạm vi hoạt động cũng như nâng cao hiệu quả kết nối giữa các địa phương.

Ảnh. Tập thể cán bộ nhân viên trung tâm dịch vụ việc làm Hải Dương

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương
Địa chỉ: Đường An Định, phường Việt Hòa, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220 3858 499 - Fax: 0220.3853.304
Website: http://vlhaiduong.vieclamvietnam.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây