TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KON TUM (Kì I)

Thứ hai - 11/12/2017 23:49

KON TUM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Hiện nay, tình trạng mất việc, thiếu việc làm đang là áp lực đè nặng lên vai của nhiều lao động. Vì thế, chính sách bảo hiểm thất nghiệp được coi là “phao cứu sinh” cho người lao động. Để đảm bảo công tác an sinh xã hội, tạo việc làm cho người lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp thì xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp quan trọng.

Đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (xuất khẩu lao động) là hoạt động kinh tế đặc thù, bên cạnh việc mang lại nguồn thu lớn ngoại tệ cho đất nước, hoạt động đã góp phần giải quyết các vấn đề mang tính xã hội như tạo việc làm, xoá đói, giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực... Nhận thức được tầm quan trọng của công tác xuất khẩu lao động, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2129/KH-UBND, ngày 07/09/2016 về đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở đó chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu mỗi năm đưa ít nhất 80 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

TTDVVL Kon Tum 1

Hội nghị triển khai công tác xuất khẩu lao động năm 2017

Trong công tác xuất khẩu lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm được giao nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu, cung ứng lao động cho các công ty xuất khẩu lao động tuyển chọn, đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; phối hợp với các công ty được hoạt động xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, tư vấn; tổng hợp báo cáo và quản lý hồ sơ của lao động đã xuất cảnh, định kỳ báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm Trung tâm Dịch vụ việc làm đã phối hợp với Phòng Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm xã hội, tham mưu lãnh đạo Sở tổ chức Hội nghị về công tác xuất khẩu lao động để tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện năm 2016 và đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác xuất khẩu lao động năm 2017, thống nhất giao chỉ tiêu xuất khẩu lao động cho các địa phương thực hiện.

Trong năm 2017, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã chủ động phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, đoàn viên thanh niên tại địa phương trong đó chú trọng tư vấn, giới thiệu người lao động đi làm việc có thời hạn tại các thị trường như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Ả Rập Xê Út,... Trong đó tư vấn cụ thể về vị trí làm việc, mức lương, chế độ và thời gian làm việc, nghỉ ngơi; các khoản thu... và các nội dung khác liên quan để người lao động biết, tự nguyện đăng ký. Bên cạnh đó, Trung tâm đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thông qua việc đăng tải thường xuyên thông tin tuyển dụng lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, website, Facebook của Trung tâm Dịch vụ việc làm, tờ rơi, thông báo về các địa phương, thông qua Ngày việc làm, Phiên giao dịch việc làm lưu động tại các huyện,... Đặc biệt là thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin với đội ngũ cộng tác viên cấp huyện, cấp xã về việc làm thông qua thư điện tử, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm cho đơn vị.

Để tạo nguồn lao động tham gia xuất khẩu lao động Hàn Quốc theo chương trình EPS, được sự đồng ý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm đã phối hợp với Trường Trung cấp nghề Nhân lực Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh mở 02 lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc; với tổng số 60 học viên đăng ký học, cuối khóa có 57 học viên được cấp chứng chỉ. Qua khóa học, học viên đã tiếp thu kiến thức Tiếng Hàn cơ bản để tham dự kỳ thi tiếng Hàn (KLT-EPS) do Trung tâm lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hàng năm.

TTDVVL Kon Tum 2

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở về công tác xuất khẩu lao động năm 2017

Nhằm hỗ trợ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, lao động cư trú dài hạn trên địa bàn huyện nghèo, huyện được hưởng cơ chế, chính sách như huyện nghèo tham gia xuất khẩu lao động, trong năm 2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã giao kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững của tỉnh cho Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 244 cán bộ làm công tác xuất khẩu lao động và tuyên truyền viên cơ sở tại 05 huyện (Kon Plong, Tu Mơ Rông, Sa Thầy, Đắk Glei, Kon Rẫy); tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động đã tham gia xuất khẩu lao động về nước học nghề, tìm kiếm việc làm.

TTDVVL Kon Tum 3

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại huyện Đăk Tô

Tính đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 250 lao động xuất cảnh tại các thị tường: Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan và Ả Rập xê út, đạt 250% kế hoạch. Đa số lao động nữ đi giúp việc gia đình tại Ả Rập xê út là người dân tộc thiểu số, vì thị trường này không tốn phí, không yêu cầu trình độ cao và có thu nhập ổn định từ 9 đến 10 triệu đồng/tháng. Nhờ xuất khẩu lao động, nhiều gia đình đã có thu nhập ổn định, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao. Nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo bền vững.

Tuy nhiên, trong thời gian qua một số doanh nghiệp thực hiện công tác xuất khẩu lao động chưa đúng quy định như: tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu tuyển lao động không đầy đủ, rõ ràng; thực hiện việc tuyển dụng không đúng quy định, cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp với nhau (giành giật lao động) tạo dư luận không tốt trong nhân dân. Một số doanh nghiệp không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, không gửi hồ sơ của lao động đã xuất cảnh về Trung tâm Dịch vụ việc làm gây không ít khó khăn cho công tác quản lý hoạt động xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản tạm dừng và chấm dứt hoạt động đối với 12 công ty xuất khẩu lao động tại tỉnh, hiện nay chỉ còn lại 06 công ty đang hoạt động.

TTDVVL Kon Tum 4

Lễ khai giảng lớp Tiếng Hàn - Khóa I năm 2017

Mục tiêu, trong năm 2018 sẽ đưa tối thiểu 100 lao động đi làm việc tại nước ngoài. Để công tác xuất khẩu lao động đạt hiệu quả cao, Trung tâm sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai liên kết đào tạo ngoại ngữ cho người lao động; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về xuất khẩu lao động với nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa phương, đặc biệt là xây dựng và nhân rộng điển hình các gia đình có con em đi xuất khẩu lao động hiệu quả. Trung tâm sẽ triển khai nhiều chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm tại cơ sở, tăng cường vai trò cầu nối giữa các đơn vị được phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp xuất khẩu lao động, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố,... Đồng thời, thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tuyển chọn ứng viên, tăng cơ hội cho người lao động được đi học tập, làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng; đẩy mạnh các biện pháp để giữ vững, tăng cường hoạt động của đội ngũ cộng tác viên giới thiệu việc làm, học nghề cấp huyện và cấp xã,... vì đây là một kênh tuyên truyền về xuất khẩu lao động được đánh giá rất hiệu quả. Ngoài ra, Trung tâm cũng sẽ thực hiện công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động sau khi làm việc ở nước ngoài trở về nước, có việc làm phù hợp tại địa phương.

Mọi thông tin xin liên hệ:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KON TUM

Tổ 3, phường Ngô Mây, TP. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3919.366 - 0260.3868.907
Website: http://vlkontum.vieclamvietnam.gov.vn

Tác giả bài viết: Nga Nguyễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây