TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KON TUM PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ NĂM 2019

Thứ năm - 07/11/2019 20:08

      Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm năm 2019, Trung tâm đã tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm 2019 đạt kết quả tốt về các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ chính như sau:
        Một là, Tư vấn việc làm, học nghề
       Trung tâm đã tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm trực tiếp tại đơn vị cho 8.259 lượt lao động có nhu cầu tìm việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại đơn vị. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm lưu động cụ thể như: Tham mưu Sở Lao động - TB&XH phối hợp với tỉnh Đoàn tổ chức thành công Ngày việc làm lần thứ VIII/2019; phối hợp với Trung tâm hỗ trợ thanh niên tổ chức 15 hội nghị tư vấn định hướng nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên nông thôn và học sinh lớp 9, lớp 12 các trường THCS, THPT-PTDTNT trên địa bàn toàn tỉnh có trên 7.000 lượt học sinh, NLĐ tham gia; phối hợp với Trường THCS Lương Thế Vinh, huyện Đăk tổ chức tư vấn, định hướng việc làm cho 300 học sinh; phối hợp với Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum tổ chức tư vấn, định hướng việc làm cho 80 học viên; phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, tham gia Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2019 và tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho hội viên phụ nữ và đoàn viên thanh niên xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, với số lượng 250 hội viên và đoàn viên thanh niên; phối hợp với phòng Lao động - TB&XH các huyện Kon Rẫy, Kon PLong, Đăk Hà tổ chức 18 Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm, các phiên giao dịch việc làm cho 570 ĐVTN, NLĐ; phối hợp với phòng LĐ-TB&XH huyện Tumơrông, IaHdrai tổ chức chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm, XKLĐ năm 2019; phối hợp với phòng LĐ-TB&XH huyện Sa Thầy, Đăk Glei, Đăk Tô, Konplong tổ chức phiên giao dịch việc làm năm 2019.

1


Hai là, giới thiệu, cung ứng việc làm

          Trung tâm đã giới thiệu, cung ứng 571/550 lao động làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đạt 104% kế hoạch. Trong đó: Lao động nữ: 263; Lao động nam: 308; lao động người dân tộc thiểu số: 474; Lao động làm việc ngoài tỉnh: 485 người.

2


Ba là, xuất khẩu lao động

          - Hoạt động tuyên truyền về công tác XKLĐ được Trung tâm quan tâm thực hiện, công khai các thông tin về vị trí việc làm, quy trình thủ tục hồ sơ, kinh phí khám sức khoẻ, làm hộ chiếu,..; các khoản chi phí của NLĐ khi tham gia XKLĐ, tổ chức các hoạt động đào tạo nghề, giáo dục định hướng,... Phối hợp với một số công ty XKLĐ được Sở Lao động -TB&XH cho phép tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp động trên địa bàn tỉnh Kon Tum để giới thiệu đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo đúng quy định.
 
34
Người lao động được Trung tâm tư vấn, giới thiệu, đưa đi làm việc tại tỉnh Bình Dương
 

          - Trên cơ sở báo cáo của các Doanh nghiệp được phép hoạt động XKLĐ trên địa bàn tỉnh Kon Tum gửi về Trung tâm, trong 9 tháng đầu năm 2019, số lao động xuất cảnh là: 182 (gồm các thị trường lao động: Malaysia: 01; Ả Rập xê út: 177; Nhật Bản: 04), đạt 182% kế hoạch.

          - Phối hợp với phòng Lao động - Tiền lương và BHXH thuộc Sở Lao động -TB&XH và phòng Lao động -TB&XH các huyện Tumơrông, Konplong và IaHdrai tổ chức 05 Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở làm công tác XKLĐ và tuyên truyền viên cơ sở, với 253 đại biểu tham dự.

5


         - Liên kết với Trường Nhân lực quốc tế, tổ chức đào tạo 01 lớp tiếng Hàn Quốc cho 27 học viên, đến nay đã hoàn thành khóa học; kết quả có 27 học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo. Trung tâm đã tư vấn, hướng dẫn NLĐ đăng ký dự thi Tiếng Hàn ngành nông nghiệp và ngành sản xuất chế tạo, xây dựng theo thông báo của Trung tâm Lao động ngoài nước.
          Bốn là, thực hiện thông tin thị trường lao động
          Nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về cung - cầu lao động, tăng cường kết nối giữa NLĐ với người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh, trong 9 tháng đầu năm 2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung về lao động, việc làm, BHTN,... với các hình thức đa dạng, phong phú tạo chuyển biến tích cực, cụ thể như sau:  
          - Tổ chức khảo sát, thu thập, cập nhật thông tin của 254 doanh nghiệp, đơn vị về nhu cầu sử dụng, tuyển dụng lao động trong và ngoài tỉnh; trong đó có 145 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động, với hơn 10.088 việc làm trống, đa dạng các ngành nghề.
          - Thu thập, tổng hợp báo cáo thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh hằng quý, theo Công văn số 81/CVL-TTQGVDVL, ngày 29/01/2019 của Cục Việc làm và là cơ sở để xây dựng bản tin việc làm hằng tháng, cung ứng cho các tổ chức, cá nhân theo nhu cầu.
          - Thực hiện công tác phân tích, xác thực và tổng hợp thông tin, biên soạn thành bài, bản tin việc làm, thông tin hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm, các chế độ chính sách liên quan đến quan hệ lao động - việc làm,... trong 9 tháng đã đăng tin/đưa tin: 371/328 tin, bài lên trang thông tin điện tử, facebook của trung tâm, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó: 242 tin bài về các hoạt động của ngành Lao động -TB&XH, chế độ, chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực lao động, việc làm, hoạt động tư vấn giới thiệu, chia sẻ thông tin TTLĐ; đăng 129 tin, bản tin nhu cầu tuyển dụng lao động làm việc trong tỉnh, ngoài tỉnh, đi XKLĐ, để NLĐ tìm hiểu, lựa chọn việc làm phù hợp với trình độ, tay nghề.
          - Số lượt người được cung cấp thông tin TTLĐ, cập nhật khai thác thông tin trên các trang thông tin điện tử, facebook,.. là 430.649 lượt người.
         - Thực hiện công tác thu thập, tổng hợp biểu số liệu chỉ số cung, cầu theo nhóm trình độ, ngành nghề, hằng tháng để phục vụ cho công tác phân tích TTLĐ, trong 9 tháng đầu năm đã xây dựng báo cáo phân tích cung, cầu lao động quý I, quý II, tổng hợp số liệu chuẩn bị phân tích quý III và tiếp tục thu thập tổng hợp số liệu để phục vụ cho công tác phân tích cung, cầu quý lao động quý IV năm 2019.
         - Triển khai điều tra mẫu, cập nhật, ghi chép lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2019 trên địa bàn TP. Kon Tum, đạt 70% so với kế hoạch.
          Năm là, Công tác thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp
          Số NLĐ nộp hồ sơ hưởng BHTN là 1.292; Số người được hỗ trợ học nghề: 105; - Số người chấm dứt hưởng BHTN vì có việc làm mới, nghỉ hưu: 42; số người có quyết định hưởng BHTN: 1.243 (nam 545 người chiếm 43,85%, nữ 698 người chiếm tỷ lệ 56,15%). Tổng số tiền chi trợ cấp thất nghiệp là: 17.307.730.000 đồng.
          Trong 9 tháng đầu năm 2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tích cực, chủ động, tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đến nay một số chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 đã đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch;  Thực hiện chính sách BHTN cho NLĐ kịp thời, đúng quy định; Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm từng bước đa dạng hóa các hình thức thực hiện như: tăng cường công tác thông tin TTLĐ lên cổng thông tin việc làm, thông tin về việc làm qua phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường đi cơ sở,... đã hỗ trợ NLĐ thuận lợi trong việc tìm kiếm việc làm. Trung tâm đã tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các công ty XKLĐ, Phòng LĐ-TB&XH các huyện, tổ chức chương trình tư vấn, tuyên truyền về nghề nghiệp, việc làm và đào tạo nghề trong giai đoạn hiện nay.
          Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều điều trăn trở và cần phải có giải pháp để xúc tiến mạnh mẽ hơn như: Số lượng người đăng ký tham gia XKLĐ còn thấp; Công tác điều tra, thu thập thông tin TTLĐ vẫn còn một số đơn vị, doanh nghiệp chưa thật sự hợp tác trong việc cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động, gây khó khăn cho công tác thu thập dự báo nhu cầu sử dụng nhân lực; Số lượng NLĐ được giới thiệu việc làm thành công trong tỉnh còn thấp.
          Để phát huy tốt những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2019, thời gian tới, Trung tâm xác định tiếp tục thực hiện các giải pháp: Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước đối với công tác giải quyết việc làm; Phối hợp chặt chẽ với các cấp Ủy đảng, các tổ chức đoàn thể xã hội, xã, phường, thị trấn; tổ chức tư vấn, tuyên truyền cho NLĐ hiểu và nhận thức được tầm quan trọng của công tác giải quyết việc làm, nhằm mục đích tạo việc làm, thu nhập ổn định, nâng cao đời sống cho bản thân và gia đình NLĐ; phối hợp với Phòng Lao động - TB&XH các huyện, thành phố, UBND các xã, phường để tiếp tục tư vấn việc làm, học nghề gắn giải quyết việc làm cho NLĐ; liên kết và phối hợp chặt chẽ với các Công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh để giới thiệu cung ứng nguồn lao động có tay nghề cho các doanh nghiệp; đa dạng hóa các hình thức tư vấn, kết hợp vừa tư vấn tại Trung tâm, vừa tư vấn tại các địa phương; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc CC, VC, NLĐ thực hiện nhiệm vụ được giao.

-----------------

Chính phủ (2013). Nghị định Số: 196/2013/NĐ-CP, ngày 21/11/2013, Nghị định quy định thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm

 

Nguồn tin: Tạp chí Giáo dục

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây