TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


HIỆU QUẢ PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM GIAI ĐOẠN 2016-2020 TẠI TỈNH BẮC NINH

Theo thống kê, toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 10 khu công nghiệp tập trung đang hoạt động với hơn 294 nghìn lao động (trong đó, trên 216 nghìn lao động từ các tỉnh khác và người nước ngoài đến làm việc, sinh sống), gần 2.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội (gồm: trên 850 nhà nghỉ, khách sạn; gần 700 quán karaoke, cơ sở xông hơi, massage; gần 450 quán cà phê, cắt tóc gội đầu... với trên 3.500 lao động).

Không có tụ điểm phức tạp về mại dâm

Là một tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ, cửa ngõ phía bắc Thủ đô, trong những năm qua, Bắc Ninh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, song bên cạnh đó cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về tệ nạn xã hội nói chung, tệ nạn mại dâm nói riêng.

Triển khai thực hiện Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 07/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020; Quy chế phối hợp quản lí hoạt động các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; triển khai Dự án “Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán”; chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (Ban chỉ đạo 138) từ tỉnh đến cơ sở và Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm (Đội 178). Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ kinh phí hàng năm xây dựng, duy trì 20 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm.

Trên cơ sở đó, các sở, ban ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết và tích cực chủ động thực hiện lồng ghép các hoạt động tuyên truyền chính sách, định pháp luật trong phòng, chống mại dâm và thay đổi hành vi tình dục an toàn, hạn chế nguy cơ bị mua bán, bị ép buộc làm mại dâm cho người lao động khi đến địa bàn tìm việc làm; gắn tuyên truyền phòng, chống mại dâm với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện…

Trong 5 năm qua, Sở LĐTBXH tổ chức 51 buổi tọa đàm, truyền thông phòng, chống mại dâm tại xã, phường, thị trấn cho gần 10 nghìn lượt người; 16 lớp tập huấn nâng cao năng lực phòng chống mại dâm cho gần 3.000 lượt cán bộ, tình nguyện viên làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cấp xã và hơn 200 cơ sở kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; cấp phát hơn 114 nghìn tờ rơi, 1.500 sổ tay, lắp đặt, sửa chữa 40 panô tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS tại khu đông dân cư. Sở GD-ĐT tổ chức 880 buổi về phòng, chống mại dâm tại các trường học cho 600 nghìn lượt học sinh, sinh viên. Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng 254 mô hình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phòng, chống mại dâm, HIV/AIDS, tổ chức 3.660 buổi Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân ở 732 khu dân cư (100%) với trên 292 nghìn người tham gia… Đội công tác xã hội, tình nguyện của 126 xã, phường, thị trấn phối hợp Công an, Đoàn thanh niên, Phụ nữ thường xuyên đưa tin hàng tháng về phòng, chống ma túy, mại dâm, mua bán người trên hệ thống truyền thanh cơ sở, duy trì ít nhất 1 tháng/lần...

Ngoài ra, thực hiện các hoạt động can thiệp, giảm tác hại dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm, hàng năm, Sở Y tế đã cấp phát hơn 7,5 nghìn tạp chí về phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS, tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên của 126 Trạm y tế xã, phường, thị trấn những kiến thức cơ bản về phòng, chống HIV và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS; phối hợp với Sở LĐTBXH, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS và phòng ngừa bạo lực giới cho nhân viên, chủ các cơ sở kinh doanh; tổ chức tư vấn, khám, điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS tại các bệnh viện, Cơ sở cai nghiện ma túy; cấp phát miễn phí gần 250 nghìn bao cao su.

Các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo xây dựng, duy trì 106 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, góp phần giảm tác hại dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS; thành lập 126 Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã, 16 điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng (đặt tại Trạm y tế cấp xã) lồng ghép với Dự án “Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán”. Đây là địa chỉ tin cậy cung cấp dịch vụ hỗ trợ xã hội cho người bán dâm hoàn lương.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng và các địa phương đã phối hợp triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, xử lí nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm. Trong 05 năm qua, toàn tỉnh đã tiếp nhận, xử lí kịp thời 120 tin tố giác, tiến hành bắt giữ, điều tra xét xử 126 vụ mại dâm với 148 bị cáo. Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân hai cấp phối hợp xét xử lưu động 09 vụ. Đội Đội 178 các cấp đã kiểm tra 815 lượt cơ sở kinh doanh, phát hiện 131 lượt cơ sở vi phạm, đề nghị xử lí rút giấy phép kinh doanh 126 lượt cơ sở, đình chỉ kinh doanh và phạt hành chính 05 lượt cơ sở. Đồng thời, Sở LĐTBXH, Công an tỉnh phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện rà soát, thống kê số cơ sở kinh doanh dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm và số người lao động để xây dựng kế hoạch quản lí, phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn mại dâm.

Có thể nói, với sự nỗ lực của các Sở, ban ngành chức năng, chính quyền địa phương, kết quả triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã đạt nhiều kết quả tích cực, không có tụ điểm phức tạp về mại dâm. Các vụ việc liên quan tới mại dâm đều bị phát hiện, bắt giữ kịp thời, xét xử nghiêm minh trước pháp luật. Các phong trào, chương trình, mô hình quản lí, hỗ trợ đã giúp đỡ tích cực người bán dâm hoàn lương, góp phần kiềm chế tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh.

Tập trung xây dựng nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn mới

Tệ nạn mại dâm luôn là lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, trong khi đó, lực lượng chuyên trách làm công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn Bắc Ninh còn mỏng; ngân sách bố trí còn hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với đó, nhận thức về nguy cơ, tác hại cùng ý thức chấp hành pháp luật, ý thức trách nhiệm phòng, chống mại dâm, HIV/AIDS của một bộ phận nhân dân, thanh thiếu niên còn nhiều hạn chế; tình trạng kì thị, xa lánh, phân biệt đối xử vẫn còn; tội phạm mại dâm có yếu tố người nước ngoài xuất hiện làm cho các hoạt động  tổ chức môi giới mại dâm diễn biến tinh vi, phức tạp.

Phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những khó khăn, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bắc Ninh sẽ tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai có hiệu quả các văn bản hướng dẫn của Trung ương, đặc biệt là Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống mại dâm trong tình hình hiện nay”. Cùng với đó, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn mại dâm.

- Tập trung xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Điểm tư vấn, hỗ trợ, điều trị cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán và Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã. Triển khai các chính sách về vay vốn, hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm cho người bán dâm hoàn lương, nạn nhân bị mua bán trở về. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, thống kê, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, nhất là những địa bàn phức tạp về tệ nạn mại dâm.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động các chương trình, phong trào, cuộc vận động và nhân rộng các mô hình có hiệu quả về phòng, chống tội phạm và tệ nạn mại dâm. Kiên quyết đấu tranh triệt phá, trấn áp các nhóm tội phạm mại dâm, nhất là các đường dây, tụ điểm, địa bàn phức tạp.

- Xây dựng, củng cố, sắp xếp bố trí lực lượng chuyên trách ở các cấp về phòng, chống mại dâm đủ về số lượng, mạnh về chất lượng; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống mại dâm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới./.

Nguồn: Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Bắc Ninh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây